2017 dåligt år för svensk livsmedelsindustri

Minskad försäljning fjärde kvartalet och skiftande konsumenttrender bidrog till att 2017 blev en besvikelse för svensk livsmedelsindustri, enligt Livsmedelsföretagen.
Trots en stark högkonjunktur och ökande export blev 2017 en besvikelse för Sveriges livsmedelsindustri. Det konstaterar Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev för fjärde kvartalet 2017.
”Under de nio år som jag har skrivit konjunkturbrevet är det här det enskilt svagaste inrapporterade kvartalet. På en allmänt svag dagligvarumarknad tappade det ”svenskproducerade” marknadsandelar till förmån för det importerade. Samtidigt är svenska hushåll återhållsamma i sina inköp av mat och dryck, något man märkte också i restaurangsektorn där man under fjolåret hade en förhållandevis försiktig tillväxt. Vad den här försiktigheten beror på kan man endast spekulera i, men det är åtminstone inte köputrymmet som begränsar hushållen just nu”, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.
Drygt en fjärdedel av företagen (28 procent) pekar ut vegetariska alternativ som den hetaste enskilda konsumenttrenden under 2017, jämfört med 7 procent 2016. En annan konsumenttrend som har stärkt greppet under det senaste året är hälsosamma alternativ, som 22 procent av företagen pekade på som den hetaste trenden 2017.
Svenskproducerat och premium är fortfarande starka trender men har tappat en del av sitt försprång från 2016. Framförallt blir det tydligt om man ser på andelen producenter som angav lokalproducerat som den hetaste trenden – 17 procent mot 39 procent 2016.
Exporten ökade betydligt mer i värde 2017 än under 2016. Livsmedelsföretagens Konjunkturindex visar också på en, över året, jämn volymökning. Den värdemässiga ökningen slutade på 7,4 procent för helåret och 6,4 procent under Q4 (exklusive fisk). Översatt i volymer ökade leveranserna under året med mellan 2–4 procent.
Exporten till EU växte något snabbare än totalen (8,7 %) och representerade en exportandel om knappt 58 procent. Det enskilt viktigaste mottagarlandet för svenska livsmedel är i vanlig ordning Norge, med en marknadsandel om en knapp femtedel (19,4 %). Europa i sin helhet samlade knappt 82 procent av svensk livsmedelsexport under 2017

Källa: Livsmedelsföretagen