Dyster rapport om brottslighet i förortsbutiker

Stockholms Handelskammare: Säkra gator och torg skapar förutsättningar för folkliv och näringsliv. Men när otrygghet och kriminalitet biter sig fast i ett område försämras förutsättningarna för företagande. Butiker, restauranger och andra verksamheter tvingas stänga, vilket i sin tur gör att otryggheten ökar ytterligare och en negativ spiral är igång.

Så inleder Stockholms Handelskammare årets rapport kring kriminaliteten och otryggheten i Stockholms förorter, eller de av polisen så kallade ”särskilt utsatta områden”. Rapporten bygger på en undersökning de givit Demoskop i uppdrag att göra.

Kan inte försäkra sig

Livsviktigt har tidigare skrivit om problemen butikerna i Stockholms förorter har. Hur de utsätts för stölder, rån, hot och våld i en större omfattning än någonsin tidigare och dessutom i större omfattning än jämfört med ”icke utsatta områden”.

I förra veckan rapporterade Livsviktigt att det till och med gått så långt att butiker och restauranger i dessa områden tvingats stänga igen på grund av att försäkringsbolagen nekar dem att försäkra sig. Detta på grund av att brottsrisken är så hög att det snarare är en fråga om när istället för om ett brott inträffar.

Nedslående resultat

I måndags gav så Stockholms Handelskammare ut rapporten ”Kriminaliteten förgiftar företagandet i förorten”. I den redogörs för hur företagare i dessa områden begränsas att bedriva sin verksamhet. Detta görs i en jämförelse med en liknande undersökning Handelskammaren gjorde i fjol; ”Brottsplats Stockholm 2016:2”.

Resultaten är nedslående.

Värre på bara ett år

I fjol uppgav var fjärde intervjuad företagare i förorten att de fått försämrade möjligheter att bedriva verksamhet på grund av brottslighet. I år uppger en tredjedel av företagen i dessa områden att de är utsatta för brott i hög utsträckning.

”Att de trots detta fortsätter hålla sina butiker och restauranger öppna är ett tecken på styrka och mod. Det är dessa företagare samhället sviker när man inte lyckas säkra deras arbetsplatser.”, skriver Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i förordet till rapporten.

Tvingas ge upp

Vidare skriver hon att kriminaliteten gör att företagarna tvingas att ge upp.

“När fönster krossas, varor stjäls och kunderna sviker finns varken möjlighet eller lust att fortsätta.”

Undersökningen visar att nära var tionde företagare funderar på att flytta på grund av brottsligheten och nära var tjugonde funderar på att lägga ner helt och hållet.

”För att vända brottsspiralen måste vi lyssna på dem som har sin verksamhet längs gator och torg i utanförskapsområdena. De är småföretagare, och har butiker, serviceinrättningar, restauranger eller kaféer som ligger nära tunnelbane- eller pendeltågsstationer.” skriver Maria Rankka.

Några axplock över hur läget ser ut idag;

  • en av tio överväger att flytta eller lägga ner sin verksamhet
  • fyra av tio efterfrågar mer polisnärvaro eller fler ordningsvakter
  • en av sex anser att förutsättningarna att bedriva verksamhet är dåliga
  • en av fyra anser att brottslighet eller otrygghet är det största problemet för deras verksamhet
  • en tredjedel har i stor utsträckning varit utsatt för brottslighet de senaste två åren
  • en av fem företagare känner sig mycket eller ganska otrygga i sina egna lokaler

Ljusare bild av Södertälje

“Bilden är mörk”, skriver man i rapporten men man har hittat en liten ljuspunkt och det är Södertälje kommun. Där pekar flera siffror åt rätt håll, vilket tyder på att säkerhetsproblem går att lösa med rätt åtgärder. Den så kallade Tore II-insatsen* har gett vissa resultat som lett till lagföring av och fängelsestraff för ett stort antal grovt kriminella.

Rapporten har kommit med dessa slutsatser:

  • Levande torg skapar trygghet, kriminalitet begränsar möjlig-heten till levande torg. Risken är påtaglig att kriminalitet mot småföretag skapar en självförstärkande spiral, där brottslighet i ett område minskar antalet butiker, vilket gör torg otryggare, vilket ytterligare ökar brottsligheten och den sociala utsattheten i hela närområdet.
  • Företagare och deras anställda är människor av kött och blod. Utsatthet för kriminalitet översätts inte bara till ekonomiska förluster, utan också till en omfattande risk för individen. De individer som driver småföretag i utsatta områden är modiga och starka, och förtjänar samhällets stöd.
  • Utvecklingen går åt fel håll i utanförskapsområden i nästan samt-liga undersökta kommuner, med Södertälje som ett undantag. Andra kommuner och platser bör lära av Södertälje och av metoder som har fungerat i städer av liknande storlek i utlandet.
  • Enskilda företagare kan inte själva värja sig mot brott och otrygg­het, utan problemet kräver ett samlat krafttag av kommuner, polisen och andra myndigheter, näringsliv samt civilsamhälle. Före­tagarna vill se att problemet möts med patrullerande poliser och kommunala ordningsvakter.

Livsviktigt återkommer i såväl magasin som i följande nyhetsbrev med mer om denna undersökning liksom reaktioner på den och djupdykningar i enskilda handlares vardag i de utsatta områdena.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Bild: Svenska Handelskammaren

* Tore II var en myndighetsgemensam insats, där polisen samarbetade med kommunen och ett tiotal myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket med flera, för att punktmarkera grovt kriminella.


Många kvinnliga Ica-handlare i ny topplista

Flera Ica-handlare finns med bland Sveriges 50 största kvinnliga företagare sett till företagets omsättning. Redan på åttonde plats återfinns Karin Lundström, Ica Maxi Torslanda och på tolfte plats Katharina Arvidsson, Ica Maxi Västervik.

Totalt sett finns inte mindre än åtta kvinnliga Ica-handlare med på Topp-50-listan. Det visar en unik undersökning som tidningen Entreprenör beställt från ekonomijournalisten och författaren Monica Renstig. Hon driver forskningsinstitutet Women's Business Research Institute, som specialiserat sig på kvinnors karriärutveckling, hälsa och företagande.

Carin Stoeckmann, ägare och vd på Byggmästarn i Skåne, toppar listan över Sveriges 50 största kvinnliga företagare, räknat efter företagets omsättning. Hennes byggföretag omsätter nästan en miljard kronor.

Redan på åttonde plats kommer Karin Lundström, Ica Maxi Torslanda med en nettoomsättning på 446 705 000 kronor. Företaget är ett ärvt familjeföretag.

Nästa kvinnliga Ica-handlare på listan är nummer tolv på listan och det är Katharina Arvidsson, Ica Maxi Västervik med en omsättning på 308 411 000 kronor. Hon har dessutom startat företaget själv.

I undersökningen definierades ”kvinnliga företagare” så här: kvinnan ska vara ägare eller stor delägare i företaget och samtidigt vara operativt ansvarig för verksamheten som vd (eller i något fall operativ styrelseordförande).

Familjeföretag vanligast

Enligt tidningen Entreprenör är familjeföretagande världens vanligaste sätt att bedriva företag på, så även i Sverige, där ungefär hälften av alla företag räknas som familjeföretag. Det förhållandet speglas även topp-50-listan. 34 av de kvinnliga företagarna på listan driver familjeföretag, vilket motsvarar 68 procent, Av dessa är 29 företag ärvda. Av dem som inte ärvt företaget, utan startat nytt, har fem grundat företaget tillsammans med sin make eller annan familjemedlem. Tre kvinnor har startat företag med kompanjoner utanför familjen.

Ovanligt att grunda eget företag

Att som kvinna och entreprenör grunda ett nytt företag ensam, eller med kompanjoner utanför familjen, och nå en omsättning på minst 130 miljoner kronor är därmed mycket ovanligt. Enligt Entreprenörs topp-50-lista över de största kvinnliga företagarna är det bara 13 stycken i hela Sverige som gjort detta.

Resten av de kvinnliga Ica-handlarna på Entreprenörs topp-50-lista utgörs av:

28, Annika Fogelberg, Ica Supermarket Ringen, egenstartat familjeföretag.

29, Marianne Sjöö, Ica Kvantum, Ale, egenstartat företag.

30, Madelene Thunell, Ica Kvantum Vallentuna, egenstartat företag.

35, Linda Steiner, Ica Supermarket Trossen, ärvt företag.

39, Regina Issal, Ica Kvantum Landskrona, egenstartat företag.

45, Annelie Magnusson, Ica Supermarket Tibro, ärvt företag.

 

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Källor: Svenskt Näringsliv, Entreprenör

Foto: Svenskt Näringsliv

Bilden: Katharina Arvidsson som själv startat Ica Maxi Västervik tog hem tolfteplatsen i Entreprenörs topp-50-lista över de största kvinnliga företagarna i Sverige.


Samarbetar med skola och polis mot snatteri

Stefan Rubin, handlare på Ica Supermarket i Jämjö i Blekinge jobbar på flera fronter för att få bukt med snatteriet i sin butik. Bland annat polisanmäler han varje gång snatteriet uppmärksammas och han får hjälp av polisen att förklara för snattarna hur fel det är och att de inte är välkomna i butiken på ett år.

– Vi har folk som snattar i alla åldrar, från sju år till åttio år gamla. Men vi får inte tag i alla. Mörkertalet är stort liksom problemet i sig. Bortåt en halv miljon kronor årligen kostar stölderna mig. När vi tar fast de yngre kopplar vi alltid in föräldrarna och har ett samtal med dem. Barnen är sedan inte välkomna på ett år i butiken utan att föräldrarna är med. När året har gått tar vi in dem igen för ett samtal. Det gäller även de äldre som snattar, säger Stefan Rubin.

Polisen förklarar

Äldre som snattar och åker fast tas in av polisen för ett samtal.

– Polisen förklarar för dem hur fel det är och att de inte är välkomna i butiken på ett år. Deras förklaringar till snatterierna är många och en del är helt knasiga som att de handlat i så många år i butiken att de har ”rätt att ta för sig” utan att betala.

Skolklasser på besök

I samarbete med skolorna tar Stefan in skolklasser i butiken där han försöker, så pedagogiskt det går, att få dem att höja blicken och synliggöra problemet. Att svinnet medför att man måste höja priserna på varorna eller att kostnaderna för svinnet är pengar som kunde ha använts till olika aktiviteter som nu inte kan genomföras.

– Jag brukar också säga ”tänk om jag gick in i ditt hem och tog för mig av dina saker, hur skulle du reagera då?”. Då brukar de flesta tänka till lite och känna att det vore tråkigt att bli av med sin mobil, cykel eller vad det nu kan vara. Och det är likadant för mig som har en butik. Jag har ju köpt mina varor och säljer dem vidare till mina kunder. Hur kan man tro att det är okej att ta mina varor?

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Foto: Hanna Hansson

 


Ica gick förbi Coop som bästa marknadschef

Icas Mats Liedholm vann priset som årets marknadschef inom livsmedel i tidningen Resumés årliga tävling om olika branschers marknadschefer.

Förra året var det Coops marknadsdirektör Björn Larsson som blev Sveriges Bästa Marknadschef i kategorin. Nu tar alltså Ica över tätpositionen.

Uthållighet och lyhördhet är nyckelord. Förutom den unika reklamkaraktären. Priset delades ut under en gala på torsdagskvällen i förra veckan.

Ica-Stig är unik som reklamkaraktär och har byggt upp ett reklamkapital utan motstycke. En annan del i den breda kommunikationen är matinspiration med tidningen Buffé som ledande mattidning. Parallellt har marknadsavdelningen jobbat långsiktigt med ett antal teman där man har känt av var marknaden och samhällsutvecklingen är på väg för att kunna följa med och vara relevanta.
– Så vi känner av att vi berör. Ett koncept är det svenska och närproducerade, vilket passar vår modell med fria handlare som skräddarsyr sina lokala sortiment, säger Mats Liedholm, till Resumé.

Källa och Foto: Ica-Gruppen

ICA:s byråer
Reklambyrå: King och stor inhousebyrå.
Mediebyrå: IUM.
Pr-byrå: Jung Relations.
Varumärkesbyrå: Silver.
Digital byrå: Dobermann.

Övriga nominerade i kategorin
Pontus Andersson, City Gross
Björn Larsson, Coop
Maria Nobel, Hemköp
Fredrik Marmbrandt, Lidl
Maria Polias, Netto
Patrick Grabenbauer, Willys


Handlare nekas försäkring i Järva

En del handlare i Järva står utan försäkring för sina butiker och måste stänga igen. Andra drabbas av höga försäkringspremier eftersom området är brottsutsatt, skriver Mitt i hela Stockholm.

Flera försäkringsbolag nekar försäkring till kiosk – och livsmedelsbutiker. Orsaken är att branschen är extra utsatt för skaderisker.

Staffan Moberg, som är jurist på branschorganisationen Svensk försäkring, menar att om det inte längre är en fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium för att kunna försäkra.

Stockholms oppositionsborgarråd Lotta Edholm (L) har reagerat starkt på nyheten av att butiker tvingats stänga då de inte kan försäkras.

”Det är rent bedrövligt. Otryggheten kommer att fortsätta öka om samhället fortsätter retirera och butiker tvingas stänga.", säger hon till Mitt i.

Hon anser vidare att försäkringsbolagen borde gå ihop och lösa ut ett fungerande försäkringsskydd för dessa verksamheter gemensamt.

Ansvaret är dock regeringens såväl som majoriteten i Stockholm, anser Lotta Edholm och menar att rättsstaten måste kunna försvara varje individ såväl som företagare och samhällsinstitutioner i alla delar landet.

Källa: Mitt i hela Stockholm

Bild: Montage screenshot Tryggarematbutiker.nu


Ica testar papplåda istället för kassar

Förpackningsföretaget aPak AB har tagit fram en ny förpackningslösning tillsammans med matvarubutiken Maxi ICA Stormarknad i Partille.

Syftet är att minska förbrukningen av plast- och papperspåsar men att ändå kunna erbjuda kunderna ett smidigt och miljövänligt sätt för transport och hantering av matvaror.

”Ett lyft för miljön” kallar Ica maxi stormarknad Partille och aPak sitt koncept i syfte att uppmuntra återanvändning och öka medvetenheten hos kunden.

Konceptet består av en specialanpassad wellpapplåda med bärhandtag, som utvecklats och tagits fram av aPak. Konstruktionen är helt återvinningsbar, staplingsbar och kan enkelt vikas ihop för att ta mindre plats när den inte används.

Till skillnad från plast- och papperspåsen är produktens livscykel lång och tanken är att lådan ska kunna användas under mycket långa perioder.

Målet är att reducera påsförbrukningen och samtidigt kunna erbjuda ett lite mer praktiskt sätt att handla. Inte minst för de kunder som självscannar och är trötta på att kassarna välter i bilen.

Källor: Livsmedel i fokus, aPak

Bild: aPack


Malmöbutik kapad av gäng som drev den i drygt ett dygn

En livsmedelsbutik i centrala Malmö kapades i förra veckan av ett kriminellt gäng. Efter ett dygn kunde poliser med automatvapen avbryta butikskapningen, skriver Sydsvenskan.

Ägarna till livsmedelsbutiken i Malmö har tidigare utsatts för flera utpressningsförsök av ett gäng som försökt pressa dem på pengar samt även hotat ägarna i deras hem, säger polisen till tidningen.

– Det har varit rena utpressningsförsök med vapenhot och liknande. De har försökt några gånger men ägarna av butiken har inte gett dem något, säger Mats Attin, stationsbefäl vid Malmöpolisen.

Efter hoten bosatte ägarna sig tillfälligt i Köpenhamn och lät bekanta sköta driften av butiken. Det var dessa som blev utsatta för kapningen på onsdagen i förra veckan där gänget under vapenhot körde ut de som jobbade där.

Det anmärkningsvärda är att gänget som består av fyra män i 21-28-årsåldern, fortsatte att driva butiken och fylla på varor från lagret samt sälja dem. Men eftersom de inte kom åt kassasystemet tog de betalt i kontanter och via Swish.

Det hela uppdagades dock inte på en gång eftersom ägarnas bekanta inte tordes anmäla det hela till polisen. Först ett dygn senare, när de bekanta berättat om kapningen för ägarna, gjordes en polisanmälan.

Polisen gick in med flera patruller, vissa utrustade med automatvapen och avbröt butikskapningen och de fyra männen – kända sedan innan av polisen - sitter häktade. Polisen har dock problem med brottsrubriceringarna. Förutom försök till grov utpressning så funderar polisen på grovt egenmäktigt förfarande. Att man sålt varor som inte tillhör en, det kan vara en form av stöld, säger polisen till Sydsvenskan.

Källa: Sydsvenskan

Bild: Polisen


Paradiset siktade på 8 miljoner – drog in 21,5

Paradisets crowdfunding kampanj stängde vid midnatt i tisdags, och företaget nådde sitt mål med råge. Deras första delmål på 8 miljoner kronor kom de upp i på bara några dagar.

”Idag har vi över 5 000 nya delägare som har gått in med mer än 21,5 miljoner kronor. Detta betyder att vi nästa år kommer att kunna nå ut till fler i Sverige via vår egen näthandel.” skriver de i ett nyhetsbrev

Källa: Paradiset

Bild: Paradiset, Foto: Frida Hammar


Stängde butikerna i protest mot kriminaliteten

Idag stängde handlarna butikerna i Husby centrum – igen. Förra årets protest mot kriminalitet har gett föga effekt, trots löften om vakter och ökad polisnärvaro. ”Vi vill att samhället håller sitt löfte till oss”, säger Salam Kurda, ordförande i Husby företagarförening.

 

Förra året stängde handlarna i Husby centrum sina butiker vid lunchtid dagen innan nyårsafton, i protest mot den ökade kriminaliteten i området som drabbade deras verksamheter. De blev lovade åtgärder som trygghetsvakter, ökad polisnärvaro och kameraövervakning. Den sistnämnda är det enda löftet som uppfylldes. Nu ska dessutom den sista polisstationen i Kista-området stänga. Det får företagarna att se rött– igen.

Så idag, torsdag var det dags för en ny protest. Då stängde handlarna i Husby centrum sina butiker mellan klockan 12.00 och 12.30 för att protestera mot den ökande kriminaliteten och samhällets brist på engagemang.

– Vi blev lovade vakter och poliser, men lämnas med nästan inget. Samhället har svikit det löfte vi fick. Därför protesterar vi igen, säger Salam Kurda.

Han har tidigare berättat för Svenskt Näringsliv om hur kriminaliteten påverkar företagarnas villkor. Försäkringsbolag som knappt vågar teckna dem som kunder, krossade fönster, grova stölder med vapen och hot är vardag i Husby centrum.

Det fick Salam Kurda att tröttna, och han stänger sin butik för gott den 1 december i år, efter 30 år. Trots det kämpar han vidare för en bättre miljö i Husby centrum. Han hoppas fortfarande på bättring i samband med torsdagens protestaktion.

– Vi vill bara att polisen och politiken håller vad de lovar. Vi vill att de ändrar beslutet att stänga polisstationen och vi vill ha ordningsvakter här, precis som vi blev lovade.

Kriminaliteten i området har ökat, och butikerna har stora problem med allt från snatterier till grova rån.

– Jag tog över butiken den första maj. Redan i juni utsattes butiken för en smash and grab-kupp, berättar Nico Mulic, som driver Ica Supermarket i Husby, för Market.

Men det är inte första gången handlarna i Husby protesterar. I december förra året gick de, genom Husby centrums företagsförening, ut i en liknande protestauktion. Då lovades de enligt Nico Mulic ökad närvaro både när det gäller poliser och väktare.

– Det enda vi har fått är fler övervakningskameror. I stället för att tillsätta fler poliser så ska de nu stänga polisstationen i Kista. Protesten är en markering att det här inte är okej.

Övervakningskamerorna är bra men inte tillräckligt, menar Nico Mulic. Särskilt med tanke på att snatterierna ökar och polisens utryckningstider är långa.

– Det är inte så kul att sitta och vänta på polisen i två timmar när den som har snattat bara blir mer och mer aggressiv. Man tar bara varorna och låter dem gå, vilket så klart inte är bra. Det är fler poliser och vakter vi behöver, inte övervakningskameror.

Källor: Svenskt Näringsliv, Market

Bilden: Salam Kurda, ägare Salam orient livs och ordförande i Husby Företagarförening


Efter crowdfunding kommer näthandel

Paradiset vill satsa på näthandel efter en framgångsrik crowdfundingkampanj.

Med en vecka kvar på sin framgångsrika crowdfundingkampanj där kedjan samlat in nästan 16 miljoner kronor av 24 möjliga har Paradiset nu planer på att expandera med en näthandel.

Det är på sin Facebook-sida som Paradiset annonserar planerna på att nästa år starta en näthandel, något som enligt dem de planerat för ända sedan starten. Planer som nu kan snabbas på med den stora pengainjektionen som crowdfundingkampanjen innebär.

Enligt vd och grundare Johannes Cullberg är näthandel ett snabbt sätt att få en större spridning i landet i jämförelse med motsvarande satsningar på fysisk handel.

– Vi vet att det finns intresse för oss i fler delar av landet. Ska vi bygga en fysik butik i taget så tar expansionen för lång tid. Vi får upp större volymer och kan ha ännu bättre priser. Det gör att vi konkurrerar ännu bättre gentemot andra aktörer. Svenskar är priskänsliga. Med näthandel i bilden blir vi också ännu mer intressanta för investerare, säger han till Dagens industri.

Exakt hur näthandeln kommer se ut är inte färdigutrett i nuläget men enligt Johannes Cullberg är Apotea, snarare än Mathem, en förebild eftersom Cullberg menar att Paradiset inte kan satsa på en modell med förluster under flera år.

I dagsläget är det också enligt Johannes Cullberg möjligt att de inte satsar på färskvaror utan bara produkter med lång hållbarhet. Leveranser samma dag är heller inget som Paradiset tittar på nu.

Källa: Dagens Handel