Välkommen till Årsmötet!

Bäste Handlare!

Du är varmt välkommen till Livsmedelshandlarnas Årsmöte den 24/4 2018.

Plats: Stockholms Livsmedelshandlareförenings villa Adolfsberg, Viwalliusgatan 25.

Tid: Klockan 15.00 med efterföljande drink och middag.

OSA: Senast 17/4 via mail till: par.bygdeson@livsmedelshandlarna.se.

Stämmohandlingar skickas ut en vecka innan till de som anmält sitt intresse.

Varm välkommen!

Livsmedelshandlarnas styrelse/gm Pär Bygdeson


Ökad kriminalitet driver Sundbyberg till samverkan för ökad trygghet och säkerhet

För lite drygt ett år sedan började drogmissbrukare från stan dyka upp i den lilla Stockholmsnära kommunen Sundbyberg. Butiksägare fick i varierande grad uppleva personer som sålde knark helt öppet, stal inne i butikerna, grisade ner, uppträdde hotfullt och ställde till med bråk. Vissa butiker drabbas inte särskilt av missbrukarna, medan andra upplever stök och stölder flera gånger per dag. Till slut samlades handlarna, polisen, representanter från Sundbybergs stadskärneförening och kommunen för att diskutera problemet.

– Det var inte så konstigt att de började komma hit. Sundbyberg är en stor knutpunkt med tåg och pendeltåg nära Stockholms innerstad som drabbats av hög kriminalitet på kort tid. När de upptäckte att det inte fanns någon större bevakning här och att det inte blev några påföljder blev de alltfler, berättar Mattias Crammer handlare på Ica Supermarket Sundbyberg som utsätts för minst två till tre stölder dagligen i sin butik.

Jobb till ensamkommande

Mattias Crammer är en tongivande person i Sundbyberg som sitter i flera styrelser, bland annat i Sundbybergs stadskärneförening och i ett så kallat Advisory Board för ensammande flyktingar som har ett nära samarbete med kommunens ungdomsenhet.

– Ungdomar i kommunen, både ensamkommande och de som alltid bott här, har mycket energi som behöver kanaliseras annars ger de upp. Får de inte ett vettigt jobb drar de omkring på stan och riskerar att hamna i kriminalitet. Vi hjälper till genom att ge ungdomarna jobb i våra butiker istället och det har fungerat mycket bra. Ett gäng undomar gick till och med till kommunen och bad att få samma chans som sina kompisar när de såg hur bra de hade det på sina jobb på Ica och Willys. Tyvärr räcker inte jobben åt alla, säger han.

Handlarna bad om hjälp

När butikerna i Sundbyberg upptäckte att brottsligheten ökade blev det alltfler kontakter med polisen och de tog upp saken med både stadskärneföreningen och kommunen för att få hjälp.

– Många är mycket små företagare, bara en eller två personer. De har ingen ekonomisk möjlighet att skydda sina butiker, säger Mattias Crammer.

Anmälan leder ingen vart

Maria Hedqvist som är ny som trygghets- och säkerhetssamordnare i Sundbybergs stad kommenterar så här:

– Jag har intervjuat cirka 800 personer som bor, lever och vistas här i Sundbyberg. Många beskriver att de känner sig trygga och säkra här. Men det räcker inte med att “många” känner så utan det ska vara alla. Alla ska känna sig trygga och säkra här.

– Vi håller just nu på att göra en inventering i kommunen för att se vad vi behöver göra för att öka tryggheten än mer. Min uppfattning efter att ha talat med många handlare är att de trivs väldigt bra här i Sundbyberg. I vintras fick jag dock information om att det sker mycket stölder i vissa av butikerna och att det varit så under en längre tid men att handlarna inte anmält detta till polisen då de känt att anmälan inte lett någonstans, säger hon.

Inte råd att skydda sig

Kommunpolisen Peter Saarman bekräftar bilden att problemet att närvaron av missbrukare på Sundbybergs torg ökat.

– Hur ska företagarna göra när de utsätts för stöld? Vi säger att de ska anmäla allt, det är jätteviktigt.

Samtidigt förstår han problematiken att en ensam handlare har svårt att under en längre tid engagera sig i en snattare, eftersom det innebär att man under den tiden inte kan bedriva handel. Dessutom så utsätts handlaren för en risk om denne ensam ska agera mot en gärningsperson.

– Mindre företagare har inte heller samma ekonomiska resurser till skyddsutrustning eller egna väktare. Jag känner att det finns en viss uppgivenhet bland dessa mindre näringsidkare men även bland de lite större, säger Peter Saarman.

Anmäl alltid brott

Trygghets- och säkerhetssamordnaren Maria Hedqvist igen:

– I samtalen kommunen hade med handlarna i vintras så beskrev en del handlare en vardag som i mitt och mina kollegors tycke är oacceptabelt. Precis som i andra städer i Sverige så berättade en del handlare att det vissa dagar var vanligt med stölder och att de kunde få hot riktade mot sig när folk ska stjäla saker. Eftersom handlarna inte anmält detta så har det i statistiken tyvärr sett ut som att vi knappt haft några stölder alls och få hot i butikerna. Både kommunen och polisen använder bland annat brottsstatistik för att prioritera resurser. Det är viktigt att anmälningar görs även om de tar tid att göra. Det kommer leda till att vi får en mer korrekt nulägesbild och tillsammans kan agera ännu mera brottsförebyggande.

Nolltolerans mot brott

Katarina Törnell, som är centrumledare i Sundbybergs stadskärneförening berättar att Sundbyberg inte blivit förskonad från den kraftiga ökning av butiksstölder som sker över hela Sverige.

– Självklart påverkar det även Sundbyberg. Denna situation vill vi nu tillsammans arbeta aktivt för att vända och vi har en nolltolerans, säger hon.

Och ett steg i arbetet mot ett tryggare och säkrare Sundbyberg togs när Sundbybergs stad i samverkan med Sundbybergs stadskärneförening och polisen nyligen arrangerade ett möte, en så kallad workshop, för handlare i centrala Sundbyberg.

– Vi är glada över att Sundbybergs stad visar på allvaret i frågan och att både tjänstemän och politiker är engagerade. De handlare som deltog är också mycket nöjda med att arbetet mot att en ännu tryggare stadskärna är igång på allvar, säger Katarina Törnell.

Kommunens ansvar

Mattias Crammer tycker det är bra att samverkan har satts igång, inte minst för att problemet lyfts och synliggörs. Men sen tycker han att kommunen borde ta ett större ansvar.

– Vi vet att polisen gör vad de kan utifrån de resurser de har, så är det i hela landet, så då faller det på kommunen att se till att vi som bor och jobbar i Sundbyberg kan känna oss trygga. Kommunen är attraktiv både för boende och företag och vi har haft stor inflyttning så för att inte tappa dessa måste man ta hand om dem.

– Vi behöver mer bevakning i centrum. Det är dyrt men vi som är lite större egna företagare satsar massor på skydd och säkerhet, ändå räcker det inte. De mindre företagen har inte råd och de som inte är egna företagare som till exempel Systembolaget eller handlare på Willys, Hemköp och så vidare - som inte äger sina butiker - har ingen egen budget för säkerhet som de kan styra på lokal nivå, säger han.

Synliggöra problemet

Kommunpolisen Peter Saarman ser själva samverkan som en del av lösningen på problemet.

– Tillsammans får vi en större bild av problemet och det är viktigt att belysa problemet inte bara tillsammans utan även utåt allmänheten, med den ökande kriminaliteten, droghandeln, stölderna och hoten. Sedan måste vi organisera oss och fundera över vad var och en av parterna bidra med för att lösa problemet.

– Att bygga bort brott är alltid en bra väg att gå men det är en balansgång. För mycket galler och säkehetsglas kan ha en avskräckande effekt på kunderna och det förlorar företagarna på. För min del anser jag att det är oerhört viktigt att anmäla alla brott till polisen. Då tar vi ner mörkertalen, synliggör problemet och vi inom polisen får större möjligheter att åberopa mer resurser, säger han.

Samverkan fortsätter

Trygghets- och säkehetssamordnaren Maria Hedqvist på kommunen sammanfattar samverkan utifrån sin synvinkel:

– Som kommun så ser vi väldigt allvarligt på det handlarna beskriver. Att vara trygg och säker i Sundbyberg ska vara en självklarhet. Samverkan är för mig en naturlig och enormt viktig del för att kunna uppnå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Jag och mina kollegor i kommunen ser framemot att tillsammans med handlarna se vad de önskar för stöttning och vad vi, de och polisen tillsammans kan göra för att säkerställa en ännu tryggare och säkrare vardag för alla våra handlare i Sundbyberg.

– Vi har precis satt samman en styrgrupp bestående av olika representanter. Styrgruppen kommer tillsammans kolla på vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra. Det kan handla om alltifrån väktare till analyser av hur och var man bör hänga upp varor för att minska stölder, avslutar hon.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Kristoffer Samuelsson/ICA


Regelbördan blir allt tyngre

Nästan 8 av 10 handelsföretag (78 %) upplever att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Dagligvaruhandeln samt järn-, bygg- och färghandeln är de branscher som anser att regelbördan ökat mest.

– Krångliga och onödiga regler innebär stora kostnader för handlarna. Regelbördan tar tid, pengar och resurser som handlarna hade kunnat lägga på att utveckla sin verksamhet eller anställa fler medarbetare, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Svensk Handels rapport ”Värsta reglerna” visar att dagligvaruhandlarna främst upplever att Livsmedelslagstiftningen tar tid. Egenkontroll av livsmedel samt dokumentationshantering i verksamheten är de moment som är mest betungande.

Bland sällanköpshandlarna är det främst skatteregler och arbetsrätten som kräver resurser. Av skattereglerna är de mest krävande delarna momsredovisning och skattedeklaration.

Inför tidsgräns för handläggning

För att minska regelbördan för handelsföretagen vill Svensk Handel att en maximal tidsgräns för handläggning i stat och kommun införs, att principen en ”regel in, en regel ut” börjar användas samt att företagen inte ska betala för den tillsyn som aldrig äger rum.

– Vi ska inte införa fler regler än vad vi klarar av att följa. Regler behövs men de ska vara tydliga och logiska. Det ska vara lätt att göra rätt. För att upprätthålla förtroendet är det viktigt att reglerna tillämpas lika för alla företag, säger Mats Hedenström.

Källa: Svensk Handel


Tävla om årets hederspris!

Nu har du och din butik chansen att vinna årets hederspris på Dagligvarugalan 2018. Kampen om tryggare matbutiker är detta års, och kommande års, viktigaste fråga för oss hos Livsmedelshandlarna. Var med i kampen; inspirera varandra och dela era trygghetsinitiativ med oss. Läs mer om tävlingen och hur ni deltar på www.tryggarematbutiker.nu/arets-hederspris

Livsmedelshandlarna


Polisforskare vill utreda vad handlarna gör när rättssystemet inte håller måttet

Polisforskare vill utreda vad handlarna gör när rättssystemet inte håller måttet

Han är docent, polis och känd som visselblåsare inom Polisen genom sin forskning som synat polisens omorganisation, kommunikation och effektivitet. Nu är han aktuell igen med en ny studie som ska belysa rättssystemet och dess ineffektivitet i förhållande till hur samhället ser ut idag. Möt Stefan Holgersson som hoppas att några av Sveriges livsmedelshandlare vill delta i hans forskning.

– Jag vill studera problematiken med att rättssystemet inte upplevs anpassat för hur samhället ser ut i dag. Inte bara genom intervjuer med poliser, utan genom att lyfta fram en mängd exempel på andra aktörers erfarenheter av detta fenomen, säger han och tillägger att en majoritet av poliserna han intervjuat i en tidigare undersökning var frustrerade över hur illa rättssystemet fungerar i Sverige .

Intervjuer med livsmedelshandlare

Exemplen ska bland annat utgöras av vad som framkommer under intervjuer med livsmedelshandlare. Forskningen ska via exemplen tydliggöra orsaker till frustrationen över nuvarande rättssystem, men också vad det fått eller kan få för effekter.

Stefan Holgersson är särskilt intresserad av att lyfta fram exempel på andra lösningar än det rättsväsendet erbjuder för att komma tillrätta med rättsväsendets upplevda tillkortakommanden.

”Vad gör de för att skydda sig?”

– När rättsystemet inte klarar av sin uppgift att värna medborgarna vad gör de då för att skydda sig? Vad gör handlarna när snatterierna inte tas på allvar? Jag är ute efter exempel på egna lösningar eller i samverkan med andra, iscensatta eller funderingar på lösningar.

Eftersom han vid sidan av jobbet som forskare vid Linköpings universitet fortfarande jobbar som radiopolis, stationerad i Botkyrka men för närvarande jobbar han i norra Lappland, har han allt oftare stött på matbutikernas frustrerande situation med ökande brottslighet i kombination med att den rättsliga hjälpen uteblir.

Testade att lagföra snatteri

– Om brottet är ringa eller stölden uppgår till ett ringa värde finns mycket liten hjälp att få från rättsväsendets sida. Jag vet för jag har själv försökt att driva det till sin spets en gång när vi åkte ut på ett snatteri i Högdalen inne på Matdax. Trots att Stefan och hans kollegor kände till att ringa stöld under 60 kronor inte skulle leda till åtal, på grund av att åklagaren satt det som gräns, försökte de ändå lagföra personen. Detta genom flera förhör av personalen och genom att undersöka om det fanns alternativa brottsrubriceringar.

– Med tanke på problembilden, omständigheter i samband med brottet och att personen saknade fast adress i Sverige grep vi personen. Och med tanke på vad som framkom vid förhör med vittnen rubricerade vi brotten som försök till rån (motvärnsfall). Men dagen efter fick vi veta att jouråklagaren rubricerat om brottet till ringa stöld och våldsamt motstånd och att hon hade givit direktiv om att den misstänkte skulle frisläppas innan förhör. Stationsbefälet lade sedan ned ärendet.

Utmaning att inte ta lagen i egna händer

Stefan Holgersson frågade sig vad han och hans kollegor ska säga till butikspersonalen när det blir så här gång på gång.

– Vad ska vi säga till dem nästa gång vi får åka dit? Vi kommer inte ha något svar om vi får frågan. Jag har fått indikationer på att vissa butiker har valt en annan strategi som ur ett rättsamhälles perspektiv inte är tilltalande. Jag kan under de 20 år som jag varit forskande polis konstatera att det blivit en större och större utmaning att få människor att inte lockas att ta lagen i sina egna händer.

Och det är detta sammantaget som fått honom till att vilja studera vad som händer när rättssystemet inte räcker till.

Anonyma svar i studien

– Min känsla är att denna problematik definitivt inte minskar i omfattning snarare ökar. I studien kommer alla exempel och tankar som handlare beskriver att anonymiseras. Dessutom kommer intervjuer ske över hela landet och det kommer inte gå att räkna ut vilken butikskedja eller var de är hämtade.

Stefan Holgerssons mälsättning är att påbörja intervjuerna i höst. I rutan intill tydliggör vad det går ut på att delta i undersökningen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Polisen

 

Fakta | Stefan Holgersson – docent och polis

Stefan Holgersson har varit polis i 25 år och forskare i 20 år. Han började arbeta som polis i Botkyrka i Stockholm år 1994. Numera jobbar han halva sin tid som polis och halva som docent och forskare vid Linköpings universitet.

Utbildning:

Systemvetenskapliga linjen på Linköpings universitet och Polishögskolan.

Forskning/publicerat (axplock):

2005 doktorerade han med med doktorsavhandlingen ”Yrke: POLIS – Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete” som handlade om de förutsättningar som ledningar skapade åt personalen att göra ett bra jobb. I avhandlingen presenteras personalens perspektiv på olika förhållanden inom polisen. Doktorsavhandlingen har tryckts i drygt 10 000 exemplar och har använts på utbildningar inom polisen.

 • 2014 gav han ut boken ”Polisen bakom kulisserna” som handlar om hur polisen systematiskt förskönar bilden av sin verksamhet.
 • 2017 skrev han om polisens omorganisation i ”Holgersson, S. (2017). The reorganisation of the Swedish Police with a focus on the police command centres. The Stockholm Criminology Symposium, 2017.
 • I höstas fick han 3,6 miljoner i projektbidrag från Forte för att kunna fördjupa sig i polisarbetet i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Denna är hans pågående forskning och handlar om vilka utmaningar och möjligheter det finns för polis och rättsväsende att lyckas med sitt uppdrag när det existerar parallella maktstrukturer i ett område. Fokus är på polisen som aktör, hur denne påverkas och vad denne kan göra.

Läs mer om Stefan Holgersson på www.polisforskning.net.

 

.......................................................................................................

 

Delta i polisforskning

– berätta hur du som handlare hanterar brott i din butik

BAKGRUND Stefan Holgersson, polis och docent vid Universitetet i Linköping håller på att förbereda ett nytt forskningsprojekt. Ett tema i detta forskningsprojekt handlar om att polisen/rättsväsendet inte lever upp till samhällskontraktet vad gäller att agera mot tillgrepp/stölder/hot i butik.

Nu söker han bland andra livsmedelshandlare som vill delta i hans kommande undersökning om rättssystemets brister och konsekvenser.

Syftet är att fånga exempel på:

 • hur handlarna upplever hur rättssystemet fungerar när brott sker i butiken,
 • och om de upplever att de själva, eller tillsammans med andra, måste förebygga och/eller skydda sig mot brott,
 • och i sådana fall hur de går tillväga eller funderar på att gå tillväga.

OM UNDERSÖKNINGEN

 • Studien görs genom att via intervjuer fånga exempel från olika delar av landet. Exemplen ska anonymiseras så att det inte går att räkna ut var i landet de är hämtade ifrån eller vilka butikskedja det rör sig om.
 • Exemplen är dels tänkta att tydliggöra orsaker till frustrationen över nuvarande rättssystem, men också vad det fått eller kan få för effekter.
 • Intervjuerna genomförs per telefon. Ingen frågemall används utan intervjuerna handlar om att fånga respektive aktörs exempel/erfarenhet.
 • Genomsnittsintervjun beräknas ta 10-15 minuter och i utskriven form omfatta cirka en A4-sida. Eftersom den som intervjuar styr intervjun kommer en del berättelser vara kortare än en halv A4-sida, medan andra överstiger en A4-sida.
 • Renskriva intervjuer kommer att skickas till den som intervjuats för att denne ska kunna kontrollera att intervjun återgetts på ett bra sätt, att anonymiseringen är tillräcklig och för att ge sitt samtycke till att berättelsen återges i en forskningsrapport.
 • Utifrån vad som framkommer i studien kan det finnas anledning att fråga sig (och ansvariga politiker): Vad ska butiksägarna göra när rättssystemet sviker dem? Måste de själva lösa problemet? Vad ingår i samhällskontraktet att staten ska göra vad gäller skydd och förhindra brott?
 • Målsättningen är att intervjuerna påbörjas hösten 2018.

 

Är du intresserad av att delta i Stefan Holgerssons forskningsstudie? Mejla red@livsmedelshandlarna.se så förmedlar vi kontakten.

 

.......................................................................................................

 


Guldstänk prisar Icahandlare i Västerås

Ica Nära Vallby vann Årets Hållbarhetspris vid Västerås årliga näringslivsgala Guldstänk i ett fullsatt konserthus förra torsdagen.

Livsviktigt har tidigare skrivit om Daniel Özer som driver Ica Nära Vallby i Västerås. Detta för hans stora engagemang att fånga upp ungdomar i utanförskap genom att ge dem möjlighet till arbete via utbildning och praktik i sin butik. Bland annat har han korats till Västmanlands mest företagsamma person 2015 av svenskt Näringsliv, för sitt arbete med ungdomar.

Nu har hans butik tilldelats Årets Hållbarhetspris på Guldstänk som är Västerås årliga näringslivsgala.

Startade bemanningsföretag

Det började med att han tog in ungdomar, som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden, som praktikanter i sin butik. Det hela utveclade sig till att han startade ett bemanningsföretag för ungdomar som har svårt att hitta en meningsfull vardag, Suburb staff.

Inom Suburb staff utbildas och handleds numera ungdomar i åldern 16-25 år i Daniels butik. De får praktik, kunskaper kring kundbemötande och förståelse för vilka förväntningar arbetsgivare och kollegor har.

Ta socialt ansvar

När ungdomarna har genomgått utbildning och praktik är tanken att de ska gå vidare till sitt första jobb. Hittills har 15 ungdomar fått jobb inom Ica och butiken har tio till som är under utbildning.

Butiker som vill ta ett socialt samhällsansvar kan anlita ungdomar från Suburb staff för att exempelvis plocka upp varor eller andra enklare vardagssysslor som ofta inte hinns med.

Införlivat hopp och framtidstro

Daniel Özers butik Ica Nära Vallby nominerades för detta engagemang i Västerås näringsgala, Guldstänk för att ”med sitt inkluderande förhållningssätt tagit lokalt ansvar och införlivat hopp och framtidstro hos människor. Affärsverksamheten används som en språngbräda för nya idéer som inspirerar och vägleder andra på lokal, regional såväl som nationell nivå. Den hållbara affären har skapat både lojala medarbetare, nöjda kunder och en trygg och positiv känsla i närområdet.”

Hållbar affärsstrategi

Och motiveringen till att butiken vann Årets Hållbarhetspris på galan var:

Vinnaren av Årets Hållbarhetspris är ett strålande exempel på hur en hållbar affärsstrategi kan ge positiva effekter på både affären och samhället. Deras framgångsrika arbete och stora engagemang ger tydliga ringar på vattnet. De är ett föredöme i Västerås och i hela sin bransch genom det sätt som de hanterar några av samhällets just nu största utmaningar.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenskt Näringsliv


St1 tecknar avtal med Menigo – leverantör för mat och dryck

St1 tar tillbaka driften av butikerna på Shellstationerna och utvecklar ett helt nytt retail-koncept. Som leverantör till butiksverksamheten har St1 valt Menigo. 
Energiföretaget St1 äger och driver bland annat 104 drivmedelstationer under varumärket Shell. Sedan tidigare har St1 meddelat att man har sagt upp avtalet med Reitan som ansvarat för butikerna på Shellstationerna. Med start senhösten 2018 kommer St1 istället att driva butikerna i egen regi.
Det nya convenience-konceptet kommer att bestå av två delar – dels en butiksverksamhet med mat och dryck för människor på väg, dels ett bekvämlighetsutbud, som exempelvis biltvätt.
I samband med det planerade återtagandet av butikerna har en ny upphandling av grossist genomförts. Sofie Westman, chef för Convenience Retail i St1 Sverige, säger i ett pressmeddelande att valet föll på Menigo för deras ambition att minska miljöavtrycken i hela sin verksamhet – både vad gäller transporter och maten de levererar.
”Vi har hittat en partner för vår vision om ett helt nytt och modernt retailkoncept, som vi ser är både samarbets- och utvecklingsorienterad.”
”Samtidigt har Menigo ett stort kunnande kring smakupplevelser och är bland annat sponsor till ”Årets Kock” och ”Junior Kocklandslaget”. Detta i syfte att driva utvecklingen av svensk gastronomi framåt och öka kännedom om svenska producenter och säsongsbaserade råvaror.”

Källor: St1, LiF

Foto: St1


Veckans brott i butik

Mordförsök vid stora Coop i Boden och i en matbutik i Helsingborg, ett par som stal en insamlingsbössa och stöld i en matbutik i Härnösand, är några axplock ur veckans butiksbrott.

 

Mordförsök vid stora Coop i Boden

Flera polispatruller har gjort en insats vid Stora Coop i Boden under måndagskvällen. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i anslutning till affären.

En man, född 1980, anträffades svårt skadad med sticksår inne i Stora Coop i centrala Boden i måndags eftermiddag. Man vet dock inte om det var inne i matbutiken som mannen blev skuren/stungen. Mannen är skadad men har inte livshotande skador. Mannen vårdas på Sunderbyns sjukhus.

Än så länge finns ingen skäligen misstänkt och polisen fortsätter med utredning av händelsen. Under tisdagen hölls förhör med såväl målsägande som vittnen.

Polisen tar gärna emot tips eller mer information kring ärendet på telefon 114 14.

 

Polisen söker vittnen till knivrån i Delsbo

På kvällen den 6 mars rånades Hemköp i Delsbo av två personer beväpnade med kniv. I tisdags gick Polisen ut och vädjade till allmänheten efter vittnen till händelsen.

Två män tog sig in på Hemköpsbutiken i centrala Delsbo och hotade en kassörska med kniv och tvingade till sig kassan. Männen lämnade platsen till fots, med en mindre summa pengar.

Personalen har dock inte kunnat lämna några säkra signalement.

Polisen meddelade på sin hemsida att en hundpatrull varit på platsen och spårat ikapp två män i 20-årsåldern som senare greps i närområdet. De två männen förhördes och sitter nu anhållna.

Polis och åklagare söker nu vittnen till händelsen för att styrka misstankarna mot gärningsmännen. De som har gjort iakttagelser kring Hemköp, Ica, Frendo eller i övriga centrala Delsbo under kvällen tisdagen den 6 mars från klockan 19:30 och fram till kl. 22:00 bör höra av sig till Polisen på 114 14.

 

Par stal insamlingsbössa

Två personer misstänks för att i tisdags ha stulit en insamlingsbössa som fanns placerad i en butik i Linghem, Linköping.

Enligt en anmälan var en man och en kvinna inne i en butik i Linghem och lyckades utföra ett växlingsbedrägeri. Samtidigt stal de även den insamlingsbössa som fanns i butiken.

Det var strax före klockan 15.00 på tisdagen som polisen tog emot ett samtal om en misstänkt stöld samt bedrägeri. När polisen anlände till platsen hade de två misstänkta personerna försvunnit från butiken. Polisen meddelar ändå att viss bevisning har säkrats.

Polisen tar gärna emot uppgifter från allmänheten om intressanta personer eller fordon, som skulle kunna sättas i samband med händelsen, telefon 114 14.

 

Stöld i matbutik i Härnösand

Polis kallas i måndags till en mataffär i centrum under där en man tagit en vara utan att betala. Mannen, som är i 55-årsåldern, misstänks för ringa stöld.

 

Mordförsök i matbutik i Helsingborg

Polis kallades i söndags kväll till en parkering utanför en matvarubutik på Regementsvägen i Helsingborg med anledning av ett bråk. När polisen kom fram anträffades en man i 25-års åldern med skador. Den skadade mannen har stickskador. Han var vaken och talbar när polisen kom till platsen.

Mannen togs med ambulans till sjukhus och polisen utredde vad det som hände på platsen. Polisen letar ännu efter personer som har varit inblandade i bråket.

Fyra pojkar i 15-års åldern är gripna i anslutning till händelsen. En av de gripna är under 15 år och kommer att överlämnas till socialförvaltningen.

Polisen har hållit förhör med vittnen och tagit kläder i beslag för att kunna genomföra en teknisk undersökning av dessa. Polisen undersöker även vilka övervakningskameror som kan finnas i anslutning till brottsplatsen.

Brottsrubriceringen är försök till mord.

 

Överfallslarm i matbutik i Stockholm

Det var i lördags som personalen i en matvarubutik tryckte på överfallslarmet i samband med att man försökte stoppa en snattare.

Polis kom till platsen och grep den misstänkte och körde denne till polisstation.

En anmälan avseende rån (motvärnsfallet) upprättades då den misstänkte brukat våld då personalen försökt att återta det stulna godset.

 

Sammanställt av: Marie Hallencreutz

Källa: Polisen

Foto: Fotoakuten


Svenska Oumph! lanseras i brittiska Tescos butiker

Svenska Food for progress gör ytterligare framsteg i Storbritannien. Nu lanseras den svenska sojabönsprodukten Oumph! hos hundratals butiker i Storbritanniens största dagligvarukedja Tesco.

Food for progress har sedan tidigare lanserats på den brittiska marknaden, när man debuterade hos Whole foods tio brittiska butiker i höstas.

Lanseringen som skedde nu i veckan är betydligt större. Nu finns tre Oumph-produkter i 379 av Tescos drygt 3 400 butiker i landet. Det handlar om Pulled Oumph!, Kebab Spiced och The Chunk, som är okryddad.

–Tesco är den perfekta partnern för oss inte bara på grund av deras storlek utan också för att de själva är i framkant inom den här typen av produkt, säger

Anders Wallerman, medgrundare och vd på Food for Progress som skapat Oumph!, i ett pressmeddelande.

– I skandinavien har Oumph! bidragit till att locka folk att testa att äta mer plantbaserad mat och vi hoppas att samma sak ska ske i Storbritannien, säger han.

– Av de 379 butiker vi kommer in i omfattar det mer än 50 procent av deras större butiker. Just nu är vi i frysdisken och det är mer en produkt att ta hem att laga, så därför är den inte lämpad i många av de småbutikerna som finns. Här finns väldigt spännande samarbeten på gång, där vi hoppas att vi ska expandera ut i ”ready to eat”-segmenten, säger Anna-Kajsa Lidell, medgrundare av Food for progress, till Food supply.

Till en början lanseras tre produkter och beroende på hur det går så har bolaget fått signaler om att det kan det bli aktuellt att expandera med fler produkter. Vad gäller produktionskapaciteten finns det oavsett mycket utrymme kvar, och man behöver enligt Anna-Kajsa Lidell komma upp i ”rejält många ton” innan man behöver tänka på anläggningar i andra länder. Oumph! tillverkas i Stora Levene.

Källor: Food for progress, Food supply

Foto: Food for progress


2017 dåligt år för svensk livsmedelsindustri

Minskad försäljning fjärde kvartalet och skiftande konsumenttrender bidrog till att 2017 blev en besvikelse för svensk livsmedelsindustri, enligt Livsmedelsföretagen.
Trots en stark högkonjunktur och ökande export blev 2017 en besvikelse för Sveriges livsmedelsindustri. Det konstaterar Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev för fjärde kvartalet 2017.
”Under de nio år som jag har skrivit konjunkturbrevet är det här det enskilt svagaste inrapporterade kvartalet. På en allmänt svag dagligvarumarknad tappade det ”svenskproducerade” marknadsandelar till förmån för det importerade. Samtidigt är svenska hushåll återhållsamma i sina inköp av mat och dryck, något man märkte också i restaurangsektorn där man under fjolåret hade en förhållandevis försiktig tillväxt. Vad den här försiktigheten beror på kan man endast spekulera i, men det är åtminstone inte köputrymmet som begränsar hushållen just nu”, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.
Drygt en fjärdedel av företagen (28 procent) pekar ut vegetariska alternativ som den hetaste enskilda konsumenttrenden under 2017, jämfört med 7 procent 2016. En annan konsumenttrend som har stärkt greppet under det senaste året är hälsosamma alternativ, som 22 procent av företagen pekade på som den hetaste trenden 2017.
Svenskproducerat och premium är fortfarande starka trender men har tappat en del av sitt försprång från 2016. Framförallt blir det tydligt om man ser på andelen producenter som angav lokalproducerat som den hetaste trenden – 17 procent mot 39 procent 2016.
Exporten ökade betydligt mer i värde 2017 än under 2016. Livsmedelsföretagens Konjunkturindex visar också på en, över året, jämn volymökning. Den värdemässiga ökningen slutade på 7,4 procent för helåret och 6,4 procent under Q4 (exklusive fisk). Översatt i volymer ökade leveranserna under året med mellan 2–4 procent.
Exporten till EU växte något snabbare än totalen (8,7 %) och representerade en exportandel om knappt 58 procent. Det enskilt viktigaste mottagarlandet för svenska livsmedel är i vanlig ordning Norge, med en marknadsandel om en knapp femtedel (19,4 %). Europa i sin helhet samlade knappt 82 procent av svensk livsmedelsexport under 2017

Källa: Livsmedelsföretagen