Chokladtjuvar fick fängelse

Två män åtalades i början av februari för omfattande stölder av bland annat choklad i butiker i Alingsås. Åklagaren yrkade på att männen skulle utvisas ur landet. Nu har domen fallit.

Männen som åtalades i februari för stöld av en större mängd chokladkakor i Alingsås döms nu till två månaders fängelse. De slipper dock utvisning ur landet.

För en månad sedan såg en butikskontrollant på Willys i Alingsås hur tre män plockade på sig ett stort antal chokladkakor, tuggumi och rakhyvlar innanför kläderna.

Varorna kostade runt 12 000 kronor men det valde männen att inte betala utan gick vidare till Rusta och fortsatte sin stöldturné.

Därefter greps två av männen av polis medan den tredje lyckades komma undan.

När de båda männen, 34 respektive 50 år, ställdes inför rätta erkände 50-åringen sig skyldig till stöld i båda butikerna. Den yngre mannen medgav endast stöld av ett fåtal chokladkakor på Willys och nekade i övrigt till brott.

Totalt stals 240 chokladkakor, 63 påsar med tuggummi, 30 burkar med tuggummi och 37 förpackningar med rakblad.

Tingsrätten dömde båda männen för stölden på Willys men endast 50-åringen för stölden på Rusta då brott inte kunde styrkas för den yngre av dem.

Männen döms också för häleri eftersom polisen fann stöldgods i deras bil som kom från andra butiker.

De båda männen är tidigare fällda för stöldbrott så därför döms de till två månaders fängelse. Rätten ansåg dock inte att brottet var så pass allvarligt att de borde utvisas ur landet, vilket åklagaren yrkade på.

De båda männen är fortsatt häktade i väntan på att domen vinner laga kraft.

 

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Alingsås tidning

Foto: Polisen


Samverkan i Sundbyberg för ökad trygghet och säkerhet

Sundbybergs stad, polisen och Sundbyberg stadskärneförening utökar sitt samarbete och inleder aktiviteter för ökad trygghet och säkerhet. Både för kommunens invånare och för företagen som verkar i stadskärnan.

För år 2016 beräknas värdet på de varor som stals inom handeln i Sverige uppgå till 6 miljarder kronor, enligt statistik från Svensk Handel.

– Det sker en kraftig ökning av stölder i butiker över hela Sverige, vilket självklart påverkar även Sundbyberg. Denna situation vill vi nu tillsammans arbeta aktivt för att vända och vi har en nolltolerans, säger Katarina Törnell, centrumledare i Sundbybergs stadskärneförening.

Ytterligare ett steg i arbetet med ett tryggare och säkrare Sundbyberg har tagits när Sundbybergs stad i samverkan med Sundbybergs stadskärneförening och polisen nyligen arrangerade en workshop för handlare i centrala Sundbyberg.

– Vi är glada över att Sundbybergs stad visar på allvaret i frågan och att både tjänstemän och politiker är engagerade. De handlare som deltog är också mycket nöjda med att arbetet mot att en ännu tryggare stadskärna är igång på allvar, säger Katarina Törnell.

Diskussioner fördes kring aktuellt läge, behov samt långsiktiga och kortsiktiga mål. Bland annat tryckte såväl polis som Sundbybergs stad på vikten av att anmäla alla brott.

– Det finns ett stort mörkertal då långt ifrån alla handlare anmäler brott som sker då man upplever det som tidsödande och kostsamt. Men det är viktigt att anmälningar görs. Det kommer innebära att det i statistiken ser ut som brotten ökar, men i det långa loppet leder det till att vi kan agera brottsförebyggande så att brotten minskar, säger Maria Hedqvist, trygghetssamordnare i Sundbybergs stad.

En styrgrupp kommer att träffas regelbundet och utvärdera olika möjligheter att öka tryggheten. Även fler workshops med handlarna kommer att arrangeras för att stämma av läge, behov och hur man bäst arbetar framåt.

Läs mer om denna samverkan för ökad trygghet och säkerhet i nästa nummer av Livsviktigt Magasin.

 

På fotot: Carina Sund Hagström, Boutique Surprise, Kenneth Larsson, Klackenbergs Böcker & Papper, Tobias Glifberg; Kjell & Company, Josefin Malmqvist, (M)kommunalråd, Maria Hedqvist, trygghetssamordnare Sundbybergs stad, Mattias Cramme, ICA Supermarket Sundbyberg, Elisasbeth Due, ICA-handlarnas förbund, Peter Saarma, kommunpolis och Katarina Törnell, Sundbybergs stadskärneförening.


Svenska etiketter säkrar kylkedja i finska butiker

Lidl blir den första aktören i Finland, som säkrar kylkedjan för färskvaror med hjälp av smarta etiketter från Gävleföretaget Tempix.

Etiketterna, som innehåller en liten mängd vätska, kommer att sitta på förpackningarna bredvid produktens streckkod. Vätskan reagerar på temperaturförändringar och om den kylda varan är för varm under för lång tid expanderar vätskan och förstör streckkoden.

– Streckkoden blir då oläslig för våra kassaapparater och produkten kan inte säljas, om kylkedjan brutits, säger Thomas Heinrichs, inköpschef Lidl Finland i ett pressmeddelande.

De smarta etiketterna ska bevaka kvaliteten på kylkedjan för Lidls färska fisk och göra den enklare att kontrollera. Även produktsäkerheten ökar med dessa etiketter.

– Förpackad fisk är minst lika färsk, som fisk köpt från fiskdisken, dessutom så skyddas förpackad fisk från föroreningar vid alla tidpunkter och sista förbrukningsdagen är tydligt markerad. Med smarta etiketter kan konsumenten nu också vara säker på att kylkedjan verkligen är obruten, säger Thomas Heinrichs.

Lidl har redan börjat använda de smarta etiketterna på färsk laxfilé av det egna varumärket ”Isokari”. Lidl har 172 butiker i Finland och visionen är att alla ”Isokari”-förpackningar med fisk i alla butiker ska förses med den smarta Tempix-etiketten.

Den smarta Tempix-etiketten, som förstör streckkoden om kylkedjan brutits, lanserades första gången år 2006. Företaget Tempix har sedan dess arbetat hårt med att marknadsföra och introducera sin smarta teknik på marknaden. Tempix har världsomfattande patent för kvalitetssäkring av kylkedjor för livsmedel, medicin och andra produkter.

Källor: Tempix, Lif

Foto: Tempix


Tävla om årets hederspris

Nu har du och din butik chansen att vinna årets hederspris på Dagligvarugalan 2018. Kampen om tryggare matbutiker är detta års, och kommande års, viktigaste fråga för oss hos Livsmedelshandlarna. Var med i kampen; inspirera varandra och dela era trygghetsinitiativ med oss. Läs mer om tävlingen och hur ni deltar på www.tryggarematbutiker.nu/arets-hederspris.

Livsmedelshandlarna


Matsvinn engagerar

Livsmedelsverket tillåter nu en frivillig tilläggsmärkning till bäst-före-datum som upplyser om att maten ändå går att äta. Och Svensk Dagligvaruhandel har lämnat sina synpunkter till de myndigheter som håller på att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat matsvinn.

Livsmedelsverket har gett svenska producenter klartecken att införa en kompletterande, frivillig datummärkning på färdigförpackade livsmedel. I Norge görs det redan, där har Tine Meieriet kompletterat sin märkning ”Best for” med ”Men ikke darlig etter”.

Bäst-före. Okej dagen efter.

Så här skriver Livsmedelsverket på sin hemsida där de uppdaterat kraven på frivillig information kring livsmedelsmärkning:

”Ordalydelsen och ordningen ’Bäst före [datum]’ och ’Bäst före utgången av [datum]’ får inte ändras. Däremot kan en producent förtydliga att ett livsmedel kan konsumeras efter bäst före-dag genom att förklara det i en ny mening, till exempel i anslutning till datummärkningen. En förutsättning är att övriga krav på frivillig information är uppfyllda. Datummärkningen ska inte kunna missförstås.”

Nationell handlingsplan

Det nationella arbetet för minskat matsvinn fortskrider och nu har dagligvaruhandeln lämnat in sina synpunkter till de tre myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Dessa myndigheter har fått i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för minskat matsvinn. Den sista februari – igår – överlämnade de en rapport till regeringen.

Svensk Dagligvaruhandel överlämnade dessförinnan ett inspel till myndigheterna som beskriver vad dagligvaruhandeln tycker ska ingå i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn.

Dagligvaruhandelns prioriteringar

– I dagligvaruhandelns dokument finns såväl förslag på vad det offentliga behöver göra för att skapa förutsättningar för matsvinnsarbetet som vad dagligvaruhandeln gemensamt kommer att prioritera de kommande åren, säger Magnus Nikkarinen näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel i en kommentar.

I inspelet står att dagligvaruhandeln betonar vikten av att nödvändiga politiska beslut tas för att konkretisera FN:s globala mål om ett halverat matsvinn. Dessutom anser dagligvaruhandeln att myndigheterna snarast behöver sätta en officiell definition av matsvinn samt ta fram modeller och metoder för hur data ska mätas, samlas in och följas upp för hela livsmedelskedjan. Ansvaret för datainsamling och uppföljning måste enligt dagligvaruhandeln läggas på det offentliga.

Sju områden

Dagligvaruhandelsaktörerna, parallellt med de företagsspecifika insatser som bedrivs, har definierat sju områden inom vilka man gemensamt kommer arbeta för minskat matsvinn. Det är bland annat att effektivisera logistik och produktionsledet, bearbeta de största svinnkällorna i butik, bröd och frukt & grönt och att initiera studier kring kampanjers påverkan på matsvinn.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel