GDPR - nya EU-regler för kameraövervakning

Nya regler för kameraövervakning börjar gälla från den 25 maj i år. De bygger på GDPR som är en övergripande besämmelse utarbetad av EU.

GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en ny dataskyddsförordning som är gemensam för alla EU-länder. Den ersätter vår nationella lag om personuppgifter, PUL, och syftar till att stärka individers rätt till integritet.

Men vad innebär alla dessa nya regler för handlarna? Livsviktigt ringde upp Anders Jonasson som är Butikssäkerhetschef på Ica Sverige AB:

– För respektive butik innebär de nya reglerna för kamerabevakning bland annat att nyttan för varje kamera ska vägas i relation till den personliga integriteten, säger han.

Hur påverkar den nya kamerabevakningslagen handlarna?

– Den nya lagen kan kan inom vissa områden upplevas som en förenkling men kommer samtidigt att innebära ett betydligt större ansvar för den enskilda handlaren.

Finns det en konkret skillnad för handlarna med de nya bestämmelserna?

– Ja, idag måste varje butik anmäla eller ansöka om tillstånd för sin kameraövervakning. Nu släpps det kravet och näringsidkaren har huvudansvaret för att den nya lagen följs.

Gör inte det saker och ting enklare för handlarna?

– Det är vår förhoppning. Vi behöver se hur lagen prövas genom flera så kallade prejudikat, alltså domar som är vägledande för hur man ska tolka den nya lagen.

Vilka brister finns i dagens regelverk angående kameraövervakning?

– Man hade kunnat önska en förenkling kring möjligheten att använda kameror i området direkt utanför butiken så som lastkaj, entréer och parkering.

Finns det möjligheter för handlare idag att övervaka utanför butiken?

– Inte generellt.

Finns det det med de nya bestämmelserna?

– Det tror jag inte men som sagt, vi vet inte förrän vi fått vägledande domar.

Enligt uppgift från en handlare jag talat med gick en tjuv fri efter att ha stulit i hans butik. Anledningen var att det fanns ett glapp mellan kamera 2 och 3 på cirka två kvadratmeter där tjuven påstod att han släppt ifrån sig godset. Hur ser du på det här?

– Polis och åklagare gör en bedömning utifrån de bevismaterial som finns, men generellt så kan man inte agera på misstanke utan man måste vara helt säker på vad som hänt.

Har handlare möjlighet att neka kunder att ha sådan klädsel på sig som gör att de inte kan indentifieras vid kameraövervakning? Exempelvis keps och solglasögon, mopedhjälm, burka eller dylikt.

– Vi kan inte påverka om personer går in med motorcykelhjälm eller likande, men om det handlar om att identifiera sig vid till exempel uthämtning av post måste vi kunna göra en kontroll mot legitimation, men det är en annan fråga.

Hur vanligt är det med kameraövervakning bland era butiker?

– Så gott som alla Ica-butiker har trygghetskameror i någon form.

Hur stor är kostnaderna för att skydda sig (kameraövervakning, larm, larmbågar, speglar, väktare, cash guard mm), hos era medlemmar?

– Det kan vi inte uttala oss om då butikerna tar dessa kostnader själva men generellt sätt så ökar dessa kostnader och är en utmaning för många butiker. Trygghet för butikerna kan inte vara en fråga om att ha råd att ha egna väktare eller att leverantörerna kan tillhandahålla detta utan tryggheten för samhället  måste vara en självklarhet.

Hur ser du på brottsligheten i butikerna över de senaste årens utveckling?

– Problemen med brott i butik fortsätter. Det handlar både om grova brott som rån och inbrott, men också om en ökande mängd hot och stölder. Förra året anmäldes runt 40 rån och 120 inbrott mot Ica-butiker, vilket i stort är en oförändrad nivå mot föregående år. Men när det gäller hot och stölder är problemet att många butiker slutat anmäla dessa, eftersom man vet att polisen inte prioriterar dessa brott. För dem som arbetar i butik finns det en stor frustration och en upplevelse att otryggheten ökar.

Hur ser du på samhällets insatser från kommun, polis, åklagare och domstol vad gäller brott i butik

– Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar. Idag prioriteras den typen av brottslighet ned till förmån för grövre brottslighet.

I de fall vi får en fungerande dialog med kommunpolis, säkerhetsansvariga på kommunen, fastighetsägare med flera så tycker jag att det brukar gå att få till förändringar. Denna typ av samarbeten tar alltid avstamp i den lokala förankringen där våra handlare är duktiga, säger Anders Jonasson, butikssäkerhetschef Ica Sverige AB.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | GDPR

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

  • GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.
  • Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

 

Fakta | Nya Kamerabevakningslagen

Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

Källa: Regeringen


Nya lag i höst om kamerabevakning

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Enklare för Polisen

Polisen och Säpo får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Butiker slipper tillstånd

Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Idag krävs att dessa anmäler sitt innehav till länsstyrelsen, ibland även måste ansöka om tillstånd.

Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Källa: Regeringen


Kameror och portning skydd för handlare i Kapstaden

Sydafrika är ökänt för sin kriminalitet. Men för Simon van Nimwegen som äger en Spar-butik utanför Kapstaden är varken rån eller stölder ett större problem. Han har till och med svårt att mäta förlusterna orsakade av dessa brott. Simons viktigaste vapen är engagerad personal, laglig rätt till tillträdesförbud efter brott och närmare 100 övervakningskameror.

Det är nästan fullt vid det stora träbordet i hjärtat av Sparbutiken i Hout Bay utanför Kapstaden. Simon van Nimwegen hälsar på alla runt bordet och vet deras namn, de flesta är pensionärer, kunder och läser morgontidningarna som Spar dagligen gratis låter kaffegästerna få tillgång till. En barista i en rund kaffebar langar ut cappucinos och espressos för fulla muggar. Det råder en väldigt familjär stämning. Men i taket ser man övervakningskameror röra på sig.

– Det är omöjligt att säga exakt hur mycket som stjäls i butiken men jag tror att det rör sig om 12 000 rand (9 000 kronor) på en månad. Det uppgår till 0,1 procent av omsättningen. -Personalens eventuella stölder är så små och få så jag kan inte ens mäta det.

En promilles butiksstölder på Spar i Hout Bay i Sydafrika, vad är hemligheten?

92 övervakningskameror

– Jag har 92 övervakningskameror, fyra utanför - resten i butiken, på nedervåningen i lagret och i kyl och frysrum, samt på lastplatsen.

Men trots alla kameror vill Simon framhålla sin personal, han menar att deras engagemang är hemligheten. Han har 120 anställda i den 2 350 kvadratmeter stora butiken. Det inkluderar fyra egna säkerhetsvakter och tre inhyrda från ett vaktbolag.

– Det viktigaste är att jag visar respekt för min personal och får dem delaktiga. Det är många som arbetat här länge.

Från advokat till handlare

Simon har en bakgrund som advokat i Johannesburg men har sedan snart 14 år ägt Sparbutiken. Han är där i stort sett sju dagar i veckan, men det blir kortare besök under helgerna.

Under de 14 åren har han haft två väpnade rån, men det var för länge sedan och bägge var tidigt på morgonen innan butiken öppnat. Rånarna försökte komma över föregående dagskassa.

– Det är alldeles för mycket folk här för att någon ska våga råna kassorna, ta i trä, säger Simon och knackar i bordet.

Vill ha längre minne

Han visar runt, i gångarna sitter det kameror i taket från bägge hållen. Han sätter varje år in fler och fler kameror, men det finns fortfarande dolda vinklar. För tolv år sen investerade han 300 000 kronor i kameror, nu blir det för cirka 50 000 kronor varje år.

– Just nu har jag en minneskapacitet på fem till sju dagar, jag strävar efter att ha två veckors sparade inspelningar.

Egna vakter läser av beteende

– Hemligheten är nog att vi avslöjar snattare genom att läsa av deras beteende. Mina fyra egna säkerhetsvakter är de som arbetar i butiken, vid varuintaget och alltid en vid skärmarna. Vakterna roterar positioner hela tiden. Det är oerhört viktigt att ha egna anställda vakter för dessa jobb och inte inhyrda. De är vana och ser direkt när någon beter sig misstänkt.

Låga löner

Löner i Sydafrika är låga, för alla de sju säkerhetsvakterna betalar Simon sammanlagt 45 000 kronor i månaden, då går drygt hälften av den summan för de tre vakterna från det inhyrda säkerhetsbolaget.

I ett litet rum bakom kassorna finns tre skärmar varav två täcker alla 92 kameror och en visar bara vald kamera. Här arbetar just nu Blessing Chingozha, hans blick är fixerad vid myllret på skärmarna.

Larmar varandra

– Vi lägger märke till konstiga beteenden av vissa, vi kan direkt se när de börjar gå beslutsamt med överdrivna och onödiga rörelser i butiken utan att handla något. När antingen en vakt på golvet ser detta eller den vid skärmarna larmar man via kommunikationsradio, säger Simon och Blessing nickar instämmande.

In flagranti

Plötsligt kommer en av parkeringsvakterna och klappar Simon på axeln och viskar något i örat. Sparhandlaren rusar iväg och kommer tillbaka några minuter senare.

– Vi har haft en person i en bil på parkeringen ett tag och vakterna misstänker att han säljer droger, så jag gick fram till honom och sa att det inte var någon bra idé, att vi har kameror och han försvann. Jag tror inte han kommer tillbaka, säger Simon med ett snett leende.

I Sverige är frågan om identifiering av kunderna mycket aktuell, med kepsar och solglasögon eller liknande, hur gör ni här?

– Vi har inga sådana regler, det går inte i ett land när solen skiner för det mesta. Mina kunder skulle inte acceptera dessa regler.

För soligt för förbud

När en gruppresa från Livsmedelshandlarna besökte en butik utanför Kapstaden för några år sedan blev de ombedda att ta av just solglasögon och kepsar. Men vid närmare efterforskning visar det sig att det var en tillfällig företeelse. En säkerhetschef som inte har rätt att uttala sig med namn och som arbetar för en annan butikskedja än just den aktuella butiken berättar att anledningen var att den besökta butiken hade haft ett allvarligt och våldsamt väpnat rån ett tag före den svenska gruppens besök. Rånarna var just klädda i kepsar och stora solglasögon, och efter det införde butiken dessa regler, men de finns inte kvar längre. De vanliga kunderna var inte alls glada över de nya reglerna.

Inga tillstånd behövs

I Sydafrika har butiksägaren rätt att göra i princip vad som helst när det gäller säkerhetsarrangemang. Simon van Nimwegen berättar att han inte behöver tillstånd för sin kameraövervakning, varken i butiken eller utanför. Han ska väl egentligen ha skyltar om att butiken är övervakad men det har han inte brytt sig om att sätta upp. Sydafrikanerna är vana vid att det finns kameror överallt.

– Alla bilar som parkerar här måste passera minst en av kamerorna, det innebär att om vi har en misstänkt kan vi sen följa honom via de olika kamerorna på inspelningarna fram till bilen och sen identifiera ägaren till bilen.

Samhällsengagemang en framgångsfaktor

En annan viktig del i Simons framgångar är hans samhällsengagemang. I Hout Bay ligger också kåkstaden Imizamo Yethu, också kallad Mandela Park. För ett år sen brann 3 000 skjul ner och 15 000 blev hemlösa och minst fyra personer omkom.

– Vi sände två lastbilar fulla med förnödenheter till dem efter det.

På Spars egen Facebooksida kan man också se att den lokala brottsförebyggande organisationen mottagit 38 220 rand (29 000 kronor) vid ett tillfälle. I Sydafrika är det vanligt att butikerna ger en procent av kunders köp till en skola eller organisation. Så om en kund drar sitt medlemskort i Hout Bays brottsförebyggande organisation vid köpet på Spar så går en procent av beloppet till föreningen. En annan gång överlämnar Simon 20 uniformer till den lokala ambulanspersonalen.

Lägger ut tjuvar på sociala medier

Sparbutiksägaren använder även Facebooksidan för att posta inlägg om misstänkta tjuvar. Det går där att till exempel se både bilder och filmer på en man som stjäl insamlingsbössor i Simons butik. Inlägget får många arga kommentarer men också övervakningsbild från en annan Sparbutik i Hout Bay där samme man stjäl fyra bössor.

– Det är väl inte tillåtet att posta detta på Facebook, men jag gör det ändå.

Strippar tjuvarna på pengar och mobiler

Simon van Nimwegen är hård mot de som snattar i hans butik. Han plockar av dem varorna men också pengar och mobiltelefoner. Inte heller det tillåtet, men det fungerar. De kommer inte tillbaka igen säger han.

– Jag tar ungefär två snattare per vecka, men det finns till exempel ett Spar i kåkstaden Khayelitsha, de tar mellan sju och tolv snattare per dag och har en egen cell som de låser in tjuvarna i.

– Det är inte alltid jag ringer polisen, är det varor för under 50 rand (knappt 40 kronor) kommer inte polisen ens hit. Och det är alltid mycket jobb med att ge vittnesmål.

Stjäl för att barnen svälter

– Det är faktiskt många som stjäl mat bara för deras barn svälter, sen finns det också organiserade ligor som rensar till exempel hyllor med vitaminer. Om någon gör tre stölder här så får de livstids förbud att komma in i butiken.

– Det kanske låter konstigt men de största tjuvarna är faktiskt vita. Och många av dem har varit utlänningar, det bor mycket britter och tyskar här. Det var en tysk som två gånger kört sin kundvagn rakt igenom utan att betala. När han kom för tredje gången så var vi beredda och tog honom. Han försökte muta mig med 10 000 rand (7 500 kronor). Polisen grep honom, han fick livstidsdom att inte handla här. Jag tror att han flyttade från Hout Bay sen.

Text och Foto: Torbjörn Selander

 

Fakta | Butiksbrott i Hout Bay, Sydafrika

Vid den senaste folkräkningen 2011 fann man 17 900 invånare i Hout Bay.

Men med kåkstäderna Imizamo Yethu och Hangklip som inte riktigt gick att räkna och med befolkningstillväxt så uppskattas Hout Bay ha mellan 30 och 60 000 invånare.

Officiell brottsstatistik för Hout Bay 2017:

48 inbrott

119 väpnade rån

25 butiksstölder

Sydafrika:

53 418 inbrott

140 956 väpnade rån

Men mörkertalen är enorma, majoriteten av brott anmäls aldrig.

(Källor: StatsSA, SAPS)

Spar Hout Bays Facebooksida:

www.facebook.com/houtbayspar