Hjälp bönderna - på rätt sätt

Flera butiker i Sverige har ställt upp för att hjälpa bönderna i torkan genom att ge bort överbliven frukt och grönsaker till bönder som har brist på djurfoder. Livsmedelshandlarna välkomnar initiativet att hjälpa bönderna med svinn från butiken. Men det finns några saker att tänka på eftersom vi har en lagstiftning kring animaliska biprodukter.
Med anledning av det torra vädret har det uppstått en problematisk situation för svenska bönder. Fodret räcker inte till för djuren. Därför har flera butiker runtom i landet börjat skänka överbliven mat, i synnerhet frukt och grönsaker, till bönderna. Livsmedelshandlarna tycker att det är ett vällovligt initiativ och stöttar det fullt ut, men vill samtidigt peka på att butikerna måste hålla sig inom den reglering som finns.
Några hållpunkter
På grund av den extrema torkan som orsakat problem med foderanskaffningen för Sveriges bönder så vill Livsmedelshandlarna, i samarbete med Svensk Avfallsrådgivning, påminna om den reglering som gäller vid utlämning av livsmedel utöver bäst-före-datum, tillika innehållande produkter som omfattas av den lagstiftning som gäller animaliska produkter.
Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning förklarar:
– Jag har som ansvarig för svensk Avfallsrådgivning och därmed Livsmedelshandlarnas leverantör, beslutat att skicka ut en rekommendation, där vi, Svensk Avfallsrådgivning, beskriver hur vi anser att man bör hantera restprodukter ifrån era livsmedelsbutiker:
1. Det finns en tydlig lagstiftning inom området för ABP (Animaliska Biprodukter), som alla livsmedelsbutiker måste agera utifrån.
2. Vår rekommendation bygger huvudsakligen på att absolut inte blanda ihop några matrester av animaliskt ursprung med frukt och grönsaker, som skänks åt djurbesättningar hos Sveriges bönder.
3. Matbröd (som inte innehåller animalier)
4. Ni måste således plocka bort exempelvis bakverk som kan innehålla spår av ägg, samt alla livsmedelsprodukter med animaliskt ursprung, eller som varit kontaminerade (i kontakt med) animaliska produkter.
5. Förordningen som avser ABP (Animaliska Biprodukter) kommer med all säkerhet att bli föremål för intensifierad bevakning och uppföljning av tillsynsmyndigheterna, under hösten. Denna fråga har vi expertkompetens kring, och vi står gärna till tjänst i denna fråga.
6. Om butiken följer ovanstående rekommendation riskerar man inte heller att komma i konflikt med frågan kring mul- och klövsjukan.
Text: Livsmedelshandlarna / Svensk Avfallsrådgivning

Stort genomslag för Livsmedelshandlarnas trygghetsfrågor i Almedalen

Många såg VR-filmen om brott i butik och fick klart för sig hur bakbundna handlarna är med dagens lagstiftning. Även de seminarier som Livsmedelshandlarna dels deltog i, dels medarrangerade med DN, var framgångsrika. Nu lovar Moderaterna skarpare lagstiftning för tryggare matbutiker. 

Livsmedelshandlarna var på plats i Almedalen under veckan för att föra ut budskapet om den ökande brottsligheten i livsmedelsbutikerna och hur dagens lagstiftning inte är tillräcklig för att skydda butikerna.

Omskakande VR-film

På programmet stod bland annat att visa en VR-film* om en autentisk hotfull situation i en butik där en man plockar på sig varor i en butik. Filmen har setts av såväl politiker som allmänhet och de allra flesta blev skakade över hur utsatta livsmedelsbutikerna är.

Genomslag hos beslutsfattare

Livsmedelshandlarna deltog även i Moderata företagarrådets seminarium om att bekämpa brott mot företagare samt anordnade ett seminarium i samarbete med Dagens Nyheter om vad man tillsammans kan göra för att skapa tryggare matbutiker. I båda seminarierna deltog såväl ledande beslutsfattare samt företrädare för Livsmedelshandlarna, Svensk Handel, och Polisen.

Ny lagstiftning att vänta

Samtliga inslag gav stor utdelning och på Moderaternas lista över hur dessa brott ska bekämpas fanns bland annat utfästelser om tillträdesförbud, avskaffande av mängdrabatten och att fler poliser ska tillsättas. Detta enligt moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé under seminariet ”Bekämpa brott mot företagare” som även Livsmedelshandlarnas styrelsemedlem Cecilia Tauschek deltog i.

Läs mer om Livsmedelshandlarna i Almedalen i övriga artiklar i nyhetsbrevet.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Jonas Borg

*VR-film – Virtual Reality-film, ses med speciella glasögon för att placera tittaren direkt in i situationen.

Bildtext: Livsmedelshandlarnas styrelseledamöter Monica Bloom och Cecilia Tauschek visar en besökare en VR-film om en hotfull händelse i en livsmedelsbutik.

 


VR-film om butiksrån blev en ögonöppnare

Under Almedalsveckan visade Livsmedelshandlarna sin VR-film* om en verklighetstrogen hotfull situation där ett rån begås i en butik. Brottet lämnar personalen handfallna då de inte har laglig rätt att hantera situationen, vilket framgår av de följdfrågor som tittarna ställs inför.

Många av dem som tittade på Livsmedelshandlarnas VR-film under Almedalsveckan blev rejält omskakade. Inte bara över hur ett – för handlare och personal i butik – tämligen vardagligt brott kan gå till, utan även över hur personalen står utan möjlighet att ingripa eftersom de, enligt dagens lagstiftning, inte har rätt att göra något för att själva ta fast gärningsmannen, för att de har små möjligheter till att polisen tar honom eller för att kunna slippa gärningsmannen i butiken framgent.

Moment 22

Eller som Tomas Tobé, Moderaternas rättspolitiske talesperson uttryckte det efter att han sett filmen:

– Det blir som moment 22, det krävs helt klart förändring!

Filmen i korthet

I filmen får besökarna se en man som plockar på sig varor i en butik och hur en ur personalen går fram till förövaren för att påkalla dennes uppmärksamhet.

“Jag ser vad du håller på med, sluta med det är du snäll och gå ut härifrån om du inte tänker betala för dig.”

Förövaren vänder sig sedan mot personalen som visar sig påtagligt aggressiv och talar om för personalen att dom ska “ge fan i vad jag håller på med”, varpå förövaren fortsätter att plocka på sig varor.

Personalen tar då tag i förövarens axel för att få förövaren att sluta plocka varor som tänder till, vänder sig om och fysiskt puttar undan personalen som ramlar bakåt.

Ställs inför tre val

Förövaren börjar gå rakt mot VR-tittaren (som blir delaktig i filmen) och skriker åt denne att flytta på sig och samtidigt tar han en kniv ur fickan och går emot tittaren. Spelet fryser och tittaren ställs inför tre val.

  1. Meddelar förövaren att denne ska avlägsna sig från butiken och att han inte är välkommen tillbaka
  2. Låter förövaren gå men samtidigt säger att han/hon kommer att göra en polisanmälan.
  3. Tar saken i egna händer och försöker frihetsberöva personen.

Skrämmande och omskakande

– Det här är så skrämmande för hur man än väljer är det fel val, säger Axel Lindqvist från Gränna, en av dem som sett VR-filmen i Almedalen.

Han tycker att filmen är både omskakande och intressant eftersom den speglar personalens utsatthet men också hur fel det har blivit med lagar och vad polisen kan göra:

– Jag förstår nu att det här är ganska vanligt för personal i matbutikerna men jag tycker att ingen borde behöva uppleva det. Jag trodde faktiskt att man åtminstone kunde porta snattare men inte ens det får man.

Vad är fel med de olika alternativen?

– Ja, man får inte porta honom enligt det första alternativet. Enligt alternativ två är det ganska meningslöst att polisanmäla eftersom över hälften av anmälningarna läggs ned. Sen var det något med att de som blev anmälda fick böter men betalade dem inte. Det sista alternativet där man försöker ta fast honom själv var inte heller bra eftersom man kunde göra illa sig själv och dessutom kunde förövaren komma tillbaka och hota och säga typ, ”jag vet var du bor” och sådana saker.

– Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så här tufft för dem i affärerna. Helt klart behöver lagarna ändras, säger han.

Obehagligt enligt S-ledamot

Förutom moderaternas rättspolitiske talesperson, Tomas Tobé och Axel Lindqvist från Gränna, som sett filmen och ställts inför de omöjliga alternativen, var det en strid ström av andra personer som fick sig en ögonöppnare, bland anadra Helene Petersson, gruppledare, (S), Justitieutskottet, som konstaterarade att det var obehagligt och att socialdemokraterna jobbar med många av dessa frågor.

Otryggt för ung personal

Flera av de som såg filmen förvånades över att man inte kunde porta någon från en butik. De flesta ansåg att det skulle vara en självklarhet.

– Många tyckte att det var hemskt att man ska behöva jobba i en så pass otrygg miljö, framförallt eftersom många är så unga som jobbar i butik. De blev också chockade över att det anses vara okej att snatta för under 60 kronor, säger Sally Jönsson som arbetade för Livsmedelshandlarna under Almedalen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Jonas Borg

*VR-film – Virtual Reality-film, ses med speciella glasögon för att placera tittaren direkt in i situationen.

Bildtext: Sally Jönsson hjälper Helene Pettersson, gruppledare, (S), Justitieutskottet, på med VR-utrustningen.


Moderaterna föreslår lagändringar under seminarier om brott i butik

Två av tre som arbetar i butik upplever sig hotade på jobbet varje dag. Handeln har idag även en säkerhetskostnad som ligger på samma nivå som hela polisbudgeten. Vad kan vi göra för att skapa tryggare matbutiker?

Det var budskapet som fördes ut under de seminarier som Livsmedelshandlarna anordnade, liksom deltog i, under Almedalsveckan.

Livsmedelshandlarnas styrelse deltog under Almedalsveckan med ett budskap: Vi kräver lagändringar och bättre samarbete med polis och rättsväsende för att skapa tryggare matbutiker.

Detta budskap spreds dels genom att visa VR-film om ett rånförsök i en butik med tillhörande frågor och diskussion efteråt, dels via deltagande i seminarier som var mycket välbesökta och skapade många frågeställningar och debatt.

”Bekämpa brott mot företagare”

Cecilia Tauschek som är ny styrelseledamot i Livsmedelshandlarna, deltog i Moderata företagarrådets seminarium ”Bekämpa brott mot företagare”, där även Jörgen Warborn, ordförande, Moderata Företagarrådet, Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M), Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel och Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef, deltog.

Allvarliga brottsfakta

Under seminariet framfördes bland annat att endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. På landsbygden endast en av fyra och att en av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren.

Moderata utfästelser om lagändringar

Dessa fakta talar för allvarliga brister i rättssäkerheten för företagarna och moderaternas Tomas Tobé utlovade förändringar i lagstiftningen med möjlighet till tillträdesförbud, avskaffande av mängdrabatten och att fler poliser måste tillsättas:

– Genom att begränsa möjligheterna att få tillträde till butikslokalerna för personer som gång efter gång stjäl eller uppför sig illa skapas en tryggare miljö både för butiksanställda och kunder. Och dagens form av mängdrabatt bör slopas och ersättas med ett system där fler brott än det grövsta ska straffas fullt ut, påpekade han.

Höga säkerhetskostnader

Livsmedelshandlarna anordnade också ett eget seminarium i samarbete med Dagens Nyheter om vad man tillsammans kan göra för att skapa tryggare matbutiker.

Medverkade gjorde Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna, Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel, Mikael Ovrell, Icahandlare, Kortedala, Monica Bloom, handlare Ica Supermarket Södra station, Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M) och Helene Petersson, gruppledare, (S), Justitieutskottet.

Där framkom bland annat att säkerheten för matbutiker kostar lika mycket den svenska polisens försvarsbudget – 22 miljarder kronor om året. Det som räknas in i summan är stöldvärdet och butikernas egna investeringar för säkerhet som larm, kameraövervakning, vakter och så vidare. Däremot räknas inte in konsekvenserna av brotten för de anställda, det vill säga sjukskrivningar och stöd till dem som har varit med om traumatiska brott.

Livsmedelshandlarnas krav

Som Livsmedelshandlarna tidigare påtalat ställdes nu igen krav på tillträdesförbud för återkommande förbrytare, tiotusentals fler poliser och att straffrabatten tas bort för mängdbrott. Annars kommer runt 6 000 perosner som återkommande begår dessa brott att fortsätta göra det utan att något händer eftersom straff för små brott inte hanteras när större brott har begåtts.– – Om ingenting görs så blir det en inkörsport till fler och större stölder och en ökad kriminalitet, sade Monica Bloom, Icahandlare och styrelseledamot i Livsmedelshandlarna..

Ökade befogenheter för åklagare och domstol

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé var på plats även på detta seminarium och sade att:

– Vi behöver fler poliser i tjänst, fler ordningsvakter men också en strafflagstiftning för att ge åklagare och domstol befogenheter att väcka åtal vid mindre brott. Det måste bli jobbigare att vara kriminell i Sverige.

Upp till bevis

Livsmedelhandlarnas vd Pär Bygdeson summerade moderaternas utspel i de båda seminarierna med följande:

– Det låter väldigt bra med alla förslag som ligger helt i linje med vad vi inom Livsmedelshandlarna krävt i flera år. Det är val om bara ett par månader så det blir upp till bevis.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Jonas Borg

Bildtext: Tillträdesförbud, bort med mängdrabatt och fler poliser lovar Tomas Tobé, moderaternas rättspolitiske talesperson.