Nya Moderaterna toppval för handlare

Fri Köpenskap har gjort en valenkät bland butikschefer och handlare där 200 av 800 svarade. Enkäten visade att hälften tänker rösta på Moderaterna och nära en fjärdedel på Sverigedemokraterna. ”Brotten är knäckfrågan”, säger Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson, till FK i en intervju av Pontus Nyman.

Om handlarna skulle avgöra valet blev det en majoritet om 50 procent av moderata röster, tätt följt av en fjärdedels röster på Sverigedemokraterna.

I botten ligger socialdemokraterna som knappt tar sig ovanför spärren med 4,5 procent av rösterna.

Liberalerna åker ut ur riksdagen med endast 3%, medan Centerpartiet får 8% och Kristdemokraterna 5%. Det innebär att om handlarna får bestämma skulle högerblocket kunna bilda en egen regering med 63 procent av rösterna. Sverigedemokraterna oräknade.

Butiksbrotten knäckfrågan

Och det är brott i butik som lyfts fram som den stora knäckfrågan. Pär Bygdeson säger till FK att han tror att de partier som bäst lyckats övertyga handeln om att man tänker ta brotten på allvar kommer få deras röster på söndag. Branschöverskridande stöd för tillträdesförbud finns redan och många partier vill se krafttag mot vardagsbrotten, enligt en genomgång av Svensk Handel.

Kommer att ta tid

Pär Bygdeson igen:

”Men det kostar inte något att lova saker. Problemen är stora och kräver omfattande lösningar. Det gäller att visa att man är beredd att löpa linan ut. Dessutom kommer det att ta tid. Att komma till botten med problemen kräver omfattande förändringar hos såväl polis, rättsväsende och lagar. Jag blir inte förvånad om brottsfrågan återigen är den viktigaste inför valet 2022.”

Källa: Fri Köpenskap

Foto: Livsmedelshandlarna

 

Fakta | Fri Köpenskaps valenkät

Så röstar 200 handlare och butikschefer 2018:

Nya moderaterna: 50%

Sverigedemokraterna: 24%

Centerpartiet: 8%

Kristdemokraterna: 5%

Socialdemokraterna: 4,5%

Liberalerna: 3%

Feministiskt initiativ: 0,5%

Annat parti: 3,5%

Blankt: 1%

Ska inte rösta: 0,5%

 

Så röstade svenskarna i valet 2014

Socialdemokraterna: 31%

Moderaterna: 23,3%

Sverigedemokraterna: 12,8%

Miljöpartiet: 6,8%

Centerpartiet: 6,1%

Vänsterpartiet: 5,7%

Liberalerna: 5,4%

Kristdemokraterna: 4,5%

Feministiskt initiativ: 3,1%

Källa: Fri Köpenskap


Kassajobb på utdöende?

Tre av fyra kunder föredrar att scanna eller checka ut varorna själva än att betala i kassan, visar en färsk undersökning.

Jobba i kassan kan bli ett yrke på utdöende. I dag är självscanning och självutcheckning en betydligt vanligare syn, och det kommer även i sällanköpshandeln.

Enligt ett färsk undersökning föredrar i dag tre av fyra kunder självbetjäningslösningar istället för att gå till en person i kassan och betala.

74 procent, av de 1 111 tillfrågade konsumenterna, tycker att självscanning förhöjer deras upplevelse.

Undersökningen är gjord av kanadensiska IT-företaget SOTI, som levererar lösningar av mobila enheter och IoT.

Källa: Dagens Handel

Foto: Ica


Regeringen ignorerar åtgärder för bättre livsmedelskontroll

Livsmedelsverkets granskning av kontrollverksamheten visar på brister på det lokala planet och likvärdigheten över landet haltar. Regeringen har sedan länge fått förslag till förbättringar men har ännu inte beslutat något.

Det finns utrymme för förbättringar av den svenska livsmedelskontrollen, bland annat för att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som Livsmedelsverket nyligen sänt till EU-kommissionen.

Rapporten omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord.

De vanligaste avvikelserna som hittas vid kontroll, finns som tidigare år, inom journalföring, hygien, faroanalys och livsmedelsinformation. Rapporten visar också att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter.

Bristerna väl kända och har påpekats av flera aktörer, bland andra Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna som Livsviktigt skrivit om tidigare i flera reportage. Efter ett antal utredningar och rapporter, där flera också beaktat Rättviksmodellen för Tillväxt och Tillsyn ligger det sedan länge förslag till förbättringar vad gäller likvärdigheten hos regeringen. Ännu har dock inte regeringen tagit något beslut i frågan

Förslagen handlar om ökad regional samverkan mellan kommuner, att avgiften ska debiteras i efterhand och en ny riskklassificeringsmodell. Trots att dessa förslag redan ligger hos politikerna och att någon politisk oenighet inte finns så har man inte tagit upp frågorna till beslut i regeringen.

Några av dessa beslut hamnar på politikernas bord, men det bör inte vara något hinder.

Text: Marie Hallencreutz