Så vill Swish erövra dagligvaruhandeln

It-företaget Crunchfish och betalningsförmedlaren Clearon lanserar i det gemensamma bolaget Blippit, en lösning för swish-betalningar i dagligvaruhandelns kassor. I dagsläget rör det cirka 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln.

Lösningen bygger på en ny appterminal och Clearons onlineclearingtjänst som i dag finns i 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln. Swishanvändarna betalar genom att blippa telefonen mot appterminalen.

Mindre butiker har börjat erbjuda Swishbetalningar, men i butiker med stora kundflöden krävs att Swish är integrerad med kassorna för att det ska gå snabbt och vara enkelt att betala, skriver Crunchfish i ett pressmeddelande.

– Genom Blippits lösning ökar vi Swish tillgänglighet som betalmedel i fysisk handel och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt, kommenterar Anders Edlund, affärsutvecklingsansvarig på Getswish.

– Blippit kommer att förändra hur vi betalar i Sverige eftersom vi moderniserar terminal, betalväxel och kuponghantering i fysisk handel. Förändringen kommer gå fort med Swish som betalmedel., säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish och tf vd för Blippit.

Arbetet med den nya betalningslösningen inleddes under hösten 2018. Den presenteras på Innoday i Stockholm den 21 mars.

Swish har i dag 6,5 miljoner användare och 180 000 anslutna företag.

Källa FK, Crunchfish

Bild: Crunchfish


Svenskarna allt bättre på att återvinna – igen!

Insamlingen av förpackningar ökade med nästan 7 procent under 2018, jämfört med föregående år. Det visar statistiken för FTI:s insamling från svenska hushåll.

Siffrorna för 2018 visar att under året lämnades 650 327 ton förpackningar och tidningar till återvinning. Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. Den största ökningen står mängden insamlad plast för.

– Vi vet alla att kladdiga förpackningar, tunga glasflaskor, veckans gamla tidningar och en tur till återvinningsstationen inte alltid är självklart och lätt att prioritera bland allt annat i livspusslet. Men vi vet också att det material som lämnas in vid våra återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling gör stor skillnad. Det är därför det är så viktigt att alla bidrar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på förpacknings- och tidningsinsamlingen i ett pressmeddelande.

I likhet med tidigare år minskar mängden tidningar som lämnas till återvinning, som en följd av förändrade medievanor.

Källa: FTI


Dyrt med mat på nätet

Mat på nätet är 12 procent dyrare än i butik. Den slutsatsen drar prisjämförelsesajten Nätmat.se efter att ha jämfört PRO:s resultat mot samma butiker online. 

PROs undersökning visar att det är 42 procent skillnad mellan den dyraste och billigast kassen i den fysiska butiken. I Charlottenberg kostade maten 673 kronor, åker man till Uppsala kostar motsvarande matkasse 958 kronor.

En skillnad på 285 kronor eller cirka 42 procent. Genomsnittspriset i hela landet för matkassen var 802 kronor. Det lägsta genomsnittspriset fanns i Värmland och det högsta i Norrbotten. När det gäller motsvarande nätkasse till dörren ligger snittet på cirka 900 kronor, vilket alltså innebär en 12 procent högre prislapp.

Prisspannet för plock- och leveransavgifter går enligt undersökningen från noll till 170 kronor på en totalkasse. Om konsumenten handlar mat för 900 kronor kan alltså 18 procent av den totala kostnaden vara annat än själva matkostnader.

Nätmat jämför priserna hos kedjorna Ica, Coop, Willys, Hemköp, City Gross, Mathem och Mat.se.

Undersökningar visar att konsumenterna inte gärna betalar mer för mat på nätet samtidigt som dagligvaruaktörerna har svårt att få ihop lönsamheten.

Källor: Nätmat.se, FK


Rikspolischefen bjöd in handelns aktörer för att vända brottsutvecklingen

I tisdags bjöd Rikspolischef Anders Thornberg in Svensk Handel, Livsmedelshandlarna och andra aktörer inom dagligvaruhandeln för att diskutera hur ökad samverkan kan bekämpa brottsligheten i utsatta områden.

Ett hundratal personer deltog under tisdagens möte, på inbjudan av rikspolischef Anders Thornberg. Bland deltagarna fanns flera representanter för Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelshandlarna och flera företag i branschen.

Tar otryggheten på allvar

– Butiker har en avgörande roll för att skapa trygga samhällen. Vi ser med oro på hur otryggheten i handeln växer, sade Anders Thornberg.

Rikspolischefen hade bland annat tagit intryck av Svensk Handels Trygghetsbarometer som följer handlarnas brottsutsatthet. Han klargjorde samtidigt att Polisen inte kommer att klara av uppdraget på egen hand. Ändå måste tillväxten av nya kriminella stoppas.

– När en person skjuts ihjäl på gatan står femton andra redo att kliva in. Det är det riktigt stora problemet, sade Anders Thornberg.

Handeln lyfte viktiga frågor

Handeln lyfte flera frågor som är viktiga för branschen. Bland annat tillträdesförbudet, straffrabatten och vikten av fler poliser. Förhoppningen är att polisen ska hjälpa till att driva frågorna.

– Det finns en frustration även hos polisen på grund av att de inte har de verktyg som krävs, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Mötet var ett avstamp för en utvecklad samverkan mellan polisen och näringslivet.

– Alla idéer som fördes fram under mötet ska samlas ihop och vår säkerhetschef Per Geijer kommer att ha en fortsatt dialog med polisen. Vi hoppas kunna hitta fler samarbeten som inte kräver ändrad lagstiftning, som till exempel Trygg i butik på Södermalm i Stockholm, säger Karin Johansson.

Äntligen igång med dialog

Uppslutningen från handelns sida var god, Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson, var också en av dem som fanns på plats.

– Väldigt glädjande att vi nu har kommit igång med denna dialog. Från handeln ser vi nu fram mot det fortsatta arbetet, sade Pär Bygdeson.

Axfoods vd Klas Balkow var också med på mötet.

– Andelen hot, våld och stölder ökar i våra butiker. Ytterst är det en arbetsmiljöfråga får våra medarbetare, sade han.

Anders Thornberg ser positivt på branschens engagemang och välkomnar samarbeten.

– Att butiker etablerar sig och finns kvar i socioekonomiskt svaga områden är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga, sade han.

Livsviktigt fortsätter att bevaka trygghetsfrågorna i butik och återkommer med uppföljande rapportering över mötet med rikspolischefen.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Livsmedelshandlarna, Svensk Handel, m.fl


Så ser dagligvaruhandeln på den nya regeringens politik

Livsviktigt kontaktade Daniel Liljeberg som är Näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Han har gjort en analys över den nya regeringsbildningen samt vad den och Januariöverenskommelsens 73 punkter kan komma att betyda för dagligvaruhandeln.

Jenny Nilsson (s) har utnämnts till ny landsbygdsminister efter Sven-Erik Bucht. Hon var förra mandatperioden ordförande i näringsutskottet och bör ha kommit i kontakt med dagligvaruhandelns frågeställningar.

För Svensk Dagligvaruhandel är det viktigt att den nya ministern tar arbetet vidare med alla de utredningar som startades under den förra mandatperioden. Bland annat bör regelförenklingsarbetet för livsmedelssektorn prioriteras, säger Daniel Liljeberg.

Sänkt arbetsgivaravgift väntas återinföras

När det gäller dagligvaruhandelns syn på förslag som berör branschen nämner han löftet om en sänkt arbetsgivaravgift som positivt:

– Dagligvaruhandeln sysselsätter runt 100 000 personer varav runt en tredjedel är unga. De minskade kostnaderna ökar förutsättningarna för nyanställningar och frigör medel till andra satsningar inom samhällsviktiga områden där dagligvaruhandeln kan göra skillnad. Alla åtgärder som underlättar för unga och nyanlända som står långt borta från arbetsmarknaden är välkomna, säger han.

– Dessutom består branschen av många entreprenörer så vi välkomnar också särskilt förbättrade regler för personaloptioner och borttagen extraskatt vid generationsskiften.

Satsningar på Svensk livsmedelsproduktion

Daniel Liljeberg är också positiv ökade satsningar på svensk livsmedelsproduktion. Dessutom tycker han att det är bra för branschen att regeringen fortsätter att arbeta för minskad antibiotikaanvändning i djurhållning globalt samt att hållbarhetsarbetet fortsätter.

– Vi hoppas på en kraftfull satsning på livsmedel i den kommande forskningspolitiska propositionen. Genom Sweden Food Arena* kan branschen bidra med samlade prioriteringar för en mer konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Med mer innovativa livsmedel och miljösmarta förpackningar ökar kundnyttan i Sverige samtidigt som starka svenska mervärden borgar för nya exportframgångar inom och utanför EU-marknaden.

 

Skatta fossil plast istället för bärkassar

En skatt för plastbärkassar har aviserats.

– Dagligvaruhandeln är bekymrade över de negativa effekter som följer med plasten, men kräver en helhetssyn från staten och tydliga vetenskapliga underlag till grund för beslut inte minst när det gäller införande av skatt. Plastbärkassen och sugrör har blivit symbolfrågor och utgör bara en liten del av plastproblematiken. Nyligen presenterades en statlig utredning kring plasten och Sverige har flera pågående arbete inom plastområdet. Låt de ligga till grund för eventuella beslut om skatter för att säkerställa att skatter läggs på artiklar som har påvisad stor och mest effekt på miljön.

Fler poliser bra – men räcker inte

Även skrivningarna om ökad satsning på polis- och rättsväsende välkomnas av branschen:

– Vi ser ett starkt behov av fler poliser som syns ute i vårt samhälle och som kan agera vid stöld och ordningsproblem. Brott i livsmedelsbutiker har ökat kraftigt de senaste åren. Trenden måste brytas, fler poliser löser inte hela problematiken men kan vara en av flera åtgärder.

– Tillträdesförbud för personer som återkommande begår brott bör införas snarast. Inte minst för att skydda vår personal mot de ökande hoten och våldet. Även strafföreläggande på plats är en bra åtgärd som vi ser fram emot ska införas.

Fler utbildningar som gynnar branschen

Regeringen utlovar förbättrade möjligheter till omställning och att arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning möts bättre.

– Om regering och ansvariga myndigheter kan kanalisera denna satsning också till livsmedelskedjan är det bra. Detta exempelvis genom fler yrkeshögskoleutbildningar som rör arbeten som dagligvaruhandeln är beroende av som till exempel på slakterissidan eller fler kyltekniker som det råder stor brist på. Med f-gasförordningen som håller på att fasa ut nuvarande kylar och frysar är detta extra viktigt.

Utbyggd digital infrastruktur för landsbygden

Även landsorten har Daniel Liljeberg fångat upp i regeringens och januariöverenskommelsens punkter om framtida satsningar:

– Få saker är så viktiga på en mindre ort på landsbygden som att det finns en livsmedelsbutik. Om satsningar för digital infrastruktur och andra insatser på landsbygden kan komma dagligvaruhandeln till del är det av stort värde.

Bra att illegalt fiske stoppas

Slutligen står han och dagligvaruhandeln bakom att kontrollen för att stoppa illegalt fiske ska stärkas.

– Regeringens ambition att inte skapa mer administrativ börda ger hopp om att det framöver tas ett helhetsgrepp om spårbarhet för fisk. Det ensidiga införandet av ett spårbarhetssystem som Havs- och vattenmyndigheten precis infört stödjer vi dock inte eftersom det slår hårt mot enbart EU-fångad fisk.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Dagligvaruhandel

 

Fakta | Nya regeringen

Sveriges nya regering består av statsministern och 22 statsråd.

Statsminister, Stefan Löfven

EU-minister, Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation , Åsa Lindhagen

Finansminister, Magdalena Andersson

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister, Per Bolund

Civilminister, Ardalan Shekarabi

Försvarsminister, Peter Hultqvist

Infrastrukturminister, Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman

Justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson

Inrikesminister, Mikael Damberg

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Amanda Lind

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister, Isabella Lövin

Näringsminister, Ibrahim Baylan

Landsbygdsminister, Jennie Nilsson

Socialminister, Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister, Annika Strandhäll

Utbildningsminister, Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans

Utrikesminister, Margot Wallström

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde

Källa: Regeringen


Finska butiksdöden ska stoppas i nytt projekt

Varje år stänger ett tiotal butiker i den finska glesbygden igen, så kallade bybutiker. Nu hoppas bybutikshandlarna på ett pilotprojekt som lagts fram av den finska staten, skriver svenska Yle.

Pilotprojektet ”Bybutiker som mångservicecenter” har beretts vid det finska jord- och skogsbruksministeriet och går nu på remiss.

Enligt förslaget kan bybutiker i glesbygden beviljas stöd om de är verksamma året om och om försäljningen av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år. Dessutom ska avståndet till närmaste andra dagligvarubutik vara minst 7,5 kilometer, eller så ska närmaste butik på annat sätt vara svårtillgänglig.

Erbjuda två ytterligare tjänster

För att beviljas stöd ska stödtagaren också förbinda sig att i två år, utöver dagligvarubutikstjänster, också erbjuda minst två andra tjänster såsom posttjänster, kontantuttag, apotekstjänster eller bränsledistribution.

Mikaela Stenström som driver Holmströms lanthandel i Hitis, tycker att förslaget om att bevilja små bybutiker ekonomiskt stöd låter intressant.

”För byn skulle det vara bra att butiken finns kvar, men som företagare är det nog ganska knepigt med en liten butik”, säger hon till Yle.

Svårt hålla öppet året om

Precis som i Sverige brottas glesbygdshandlarna med vikande kundunderlag utanför turistsäsongen. Att då hålla öppet året om är en utmaning.

Det finns cirka 220 bybutiker i Finland och man uppskattar att runt 100 av dem uppfyller kriterierna för butiksstödet. Förslaget är att en sökande ska kunna beviljas högst 15 000 euro i stöd.

Men 15 000 euro skulle enligt Mikaela Stenström göra en stor skillnad för butiksföretagarna. En fördel kunde vara möjligheten att kanske anställa någon för en viss tid, och ha möjlighet att ta ut semester.

Går allt enligt planerna kan förordningen godkännas av statsrådet under våren. Då kan butiksinnehavare ansöka om stöd i höst. Budgeten för pilotprojektet är en miljon euro år 2019.

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Svenska Yle

 

Bildtext:

Getaboden på norra Åland som även är postombud och bensinmack samt byns naturliga samlingspunkt med ett litet bord inne butiken där termosen alltid står redo. Geta har ca 500 invånare och den lilla byn rymmer även bland annat en kyrka från 1400-talet, skola, daghem, äldreboende, bibliotek, kommunkontor, och en frivillig brandkårsstation.

Foto: Claes hallencreutz


Dags att anmäla sig till årets Framtidsseminarium

Anmälningarna kommer in i strid ström till årets Framtidsseminarium som går av stapeln 25/10-3/11 2019. Jag vill med detta utskick uppmärksamma dig på att det nu är dags skynda dig att boka din plats för chansen till att träffa kollegor, umgås och lära dig nya saker. Anmälningslänk finner ni här https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/82829

lösenordet är "Roadtrip2019"

I år går Livsmedelshandlarnas resa till USAs västkust och detta vill du inte missa!

Vi börjar med några dagar i Los Angeles för att sedan hämta ut bilar och via High Way 1 ta oss till San Francisco.

Under resan kommer vi ha ett antal konferenspass, spännande studiebesök och tid att umgås tillsammans.

 

Vi börjar med några dagar i Los Angeles för att sedan hämta ut bilar och via High Way 1 ta oss till San Francisco. 
Under resan kommer vi ha ett antal konferenspass, spännande studiebesök och tid att umgås tillsammans.

Vid anmälan görs betalning av grundpaketet. Glöm inte att du behöver ditt pass vid anmälan.

Grundpaket:

Flyg ToR Stockholm/Köpenhamn/Göteborg-LA/SF.

Boende 8 nätter

Transport mellan gemensamma studiebesök

2 middagar 
5 frukostar

Hyrbil mellan LA-SF

Transfer till/från flygplatserna i USA

Konferensdeltagande

Studiebesök

Pris 29 995 kronor.

För den som vill förlänga sin resa finns i år tillval som Mexico, Hawaii och Las Vegas.

Anmälningslänk finner ni här och lösenordet är ”Roadtrip2019”.

Hoppas vi ses!

Varmt välkomna önskar Livsmedelshandlarna

Vid frågor: Maila livsmedelshandlarna@eventyr.se


Kinnevik köper Mathem

Kinnevik går in som största ägare i Mathem och kontrollerar nu 38 procent av aktierna. Affären, som ger 500 miljoner i aktier och 400 miljoner i likvida medel, har enligt Mathems vd Tomas Kull legat och pyrt i flera månader.

”Det känns fantastiskt att allt är på plats. Vi får in 400 friska miljoner att satsa på saker som vi tror på. Det är en stor möjlighet”, säger han till Fri Köpenskap.

Kinnevik har tidigare investerat i nätmat i form av företaget Karma och den norska motsvarigheten till Mathem, Kolonial.no.

”Det är ett stort företag med en väldigt stor kompetens. Jag ser stora möjligheter med den här affären”, säger Tomas Kull till FK.

Mathem omsatte cirka 1,5 miljarder 2018.

Källa: Fri Köpenskap

Foto: Mathem


Så saboteras butikens kylar

Svenska butikers kyl- och fryssystem ligger lätt åtkomliga på internet. Med minimala tekniska kunskaper är det lätt för vem som helst att stänga av kylsystemet i en livsmedelsbutik. Bakom problemet ligger kylsystem från det skotska företaget Resource Data Management (RDM), som säljs över hela världen, bland annat till sjukhus och livsmedelsföretag.

I Sverige handlar det bland annat om till Ica- och Hemköpsbutiker, skriver IDG Techworld.

Kylsystemen från RDM är uppkopplade mot Internet för att det ska vara enkelt att övervaka och styra dem. Med hjälp av sökmotorn Shodan, som söker på det så kallade Internet of Things, IoT, har den israeliske säkerhetsforskaren Noam Rotem.

Alla system levereras med ett enkelt användarnamn och ett grundlösenord, 1234, som sällan byts ut. Systemen kommunicerar dessutom över det oskyddade http-protokollet.

”Sammantaget betyder detta att säkerheten är på i stort sett lägsta tänkbara nivå och öppnar för illasinnade att ställa till med stor skada i de aktuella butikerna”, skriver IDG Techworld.

Vid en genomgång hittade tidningen 36 svenska livsmedelsbutiker och ett slakteri som exponerade oskyddade kylsystem mot internet.

Nina Jelver, säkerhetsexpert på Svensk Handel, har ett enkelt råd till alla som har uppkopplade system: ”Byt till ett starkt lösenord.”

Hon konstaterar att Internet of things har slagit igenom stort de senaste åren.

”Det är smidigt och enkelt att alla typer av system, både företagen och hemmen är lätt tillgängliga. Det vi glömmer är säkerhetstänket, och det måste alltid komma först”, säger hon.

Källa: Fri Köpenskap

Foto: Colourbox


Dags att anmäla sig till årets Framtidsseminarium

Nu är anmälan öppen till årets Framtidsseminarium som är den 25 oktober till den 3 november 2019. 
I år går Livsmedelshandlarnas resa till USAs västkust och detta vill du inte missa!


Vi börjar med några dagar i Los Angeles för att sedan hämta ut bilar och via High Way 1 ta oss till San Francisco. 
Under resan kommer vi ha ett antal konferenspass, spännande studiebesök och tid att umgås tillsammans.

Vid anmälan görs betalning av grundpaketet. Glöm inte att du behöver ditt pass vid anmälan.

Grundpaket:

Flyg ToR Stockholm/Köpenhamn/Göteborg-LA/SF.

Boende 8 nätter

Transport mellan gemensamma studiebesök

2 middagar 
5 frukostar

Hyrbil mellan LA-SF

Transfer till/från flygplatserna i USA

Konferensdeltagande

Studiebesök

Pris 29 995 kronor.

För den som vill förlänga sin resa finns i år tillval som Mexico, Hawaii och Las Vegas.

Anmälningslänk finner ni här och lösenordet är ”Roadtrip2019” som blir giltigt på i morgon fredag 06.00, men börja prata ihop er redan nu!

Hoppas vi ses!

Varmt välkomna önskar Livsmedelshandlarna

Vid frågor: Maila livsmedelshandlarna@eventyr.se