Pärs minuter vecka 20

Om: Vad politiken kan göra för handeln

Näringsminister Ibrahim Baylan fick på Svensk Handels stämma frågan om vad politiken kan göra för handeln. Livsmedelshandlarna har svaret.

Ta del av fler av Pärs reflektioner och förtydliganden om aktuella ämnen för oss i branschen här.


Så ska Bro bli en bättre plats för vanligt folk

Ica Supermarket i Bro utanför Stockholm har länge haft problem med snattare från de omkringliggande skolorna och i fjol drabbades butiken dels av en smash–and-grab, dels av ett väpnat rånförsök. Nu berättar handlarparet Örjan och Therese Josefsson hur de gjort – och planerar att göra - för att göra butiken och området runtikring till en säkrare och attraktiv plats att vara på för vanligt folk.

 

Örjan och Therese Josefsson har erfarenhet från Ica-butiker i Skärholmen och på Sergels torg i Stockholm och är ganska vana vid att hantera stökigheter i och runt sin butik. När de tog över Ica Supermarket i Bro centrum, i oktober 2017, fick de tyvärr återigen uppleva problem.

– Det var stökigt med ungdomsgäng, framförallt från skolan, och vi hade många snatterier av skolungdomar som kom in i butiken under rasterna, säger Therese Josefsson.

Ökade säkerheten i butiken

Så handlarparet bestämde sig för att dels öka säkerheten i butiken i form av larm och ändrade passersystem liksom att anlita ett väktarbolag, dels att inleda ett samarbete med de intilliggande skolorna för att få bukt med snatterierna. Men redan i februari året efter, 2018, utsattes butiken för grövre brottslighet.

Två allvarliga incidenter i fjol

– Vi hade en smash-and-grab där de körde en bil rakt in i butiken och sedan hade vi ett väpnat rånförsök i augusti i fjol, säger Örjan Josefsson.

Ica-butiken ligger i Bro centrum och är förbunden med resten av torget via bland annat en gångbro ovanför butiken. De tre rånarna hade bestämt sig för att ta sig in genom ett takfönster som är tillgängligt från gångbron.

– De sköt med hagelbössa genom fönstret och en av dem firade sig ned från fönstret med ett rep, men Therese och en i personalen reagerade snabbt, säger han.

Låste in sig i kassaräkningsrummet

– Jag tog kassan och vi sprang in i kassaräkningsrummet där vi låste in oss. Det här var vid stängningsdags så rånaren kunde varken komma in till oss eller ut ur butiken eftersom den var låst, berättar Therese Josefsson.

Lätt byte för polisen

De andra två flydde från gångbron medan polisen fick tag på den inlåsta gärningsmannen som idag sitter i fängelse. Han vägrade att uppge de andra gärningsmännens identitet och de går än idag fria.

– Det finns alltså även grövre och äldre kriminella gäng här i Bro och detta handlade om en knarkskuld som jag förstått det. Rånaren, som kom från Gävle, var skyldig hundratusentals kronor och behövde tydligen skaffa pengar för att bli kvitt sin skuld. Så blev det inte, säger Örjan Josefsson.

Utökade öppettiden på kvällen

Efter dessa två incidenter tänkte handlarparet att de ville återta Bro centrum och göra såväl butiken som hela torget till en trygg och attraktiv plats för alla. De började med att förlänga öppettiden från 21.00 på kvällen till 22.00.

– Vi ville få hit vanligt folk även sent på kvällen och tänkte att då har inte buset här att göra, säger Örjan Josefsson.

Blev det så?

– Vi har fått väldigt positiv respons från våra kunder och vi har nu helt andra kunder på kvällstiden i butiken än vad vi hade för ett halvår sedan. Så vi är en bra bit på väg och ska snart börja med en ny satsning för att få Bro centrum till en plats där man vill vara, säger han.

Buset får flytta på sig

Om två veckor kommer därför handlarparet att tillsammans med kommunen och fastighetsägarna starta ett samverkansprojket, en BID (Business Improvement District) i form av en ekonomisk förening i syfte att höja statusen på torget och förbättra miljön och trivseln.

– Med denna ekonomiska förening kan vi få in pengar för att anställa en”BID-manager” som får driva projektet att göra Bro centrum till en mer attraktiv plats. Tanken är att vi genom åtgärder som gör att vanligt folk vill vara i centrum - som exempelvis en allmän uppsnyggning av torget, fina bänkar och blommor - så kommer gängen att konkurreras ut. Platsen kommer att bli attraktiv senare för vanligt folk medan de kriminella får flytta på sig, säger Örjan Josefsson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat


Global analys: Indien följer i Kinas spår och nobbar västvärldens avfall

Årsskiftet 2017/2018 införde Kina ett importstopp på olika avfallsfraktioner från länder i väst. Landet ville inte längre hantera förorenat återvinningsavfall – oavsett om det är plast, wellpapp eller andra material – endast helt rena material ville man ta emot. Följden av detta beslut var att priset för återvinningsbart avfall sänktes drastiskt globalt och blickarna riktades bland annat mot Indien för att bli av med delar av västvärldens avfall. Men nu börjar även Indien dra öronen åt sig.

Kineserna, som kallar västvärldens återvinningsbara avfall för “Utländskt skräp”, valde att inte befatta sig med detta för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Sedan dess gäller ett importförbud mot 24 sorters plast-, metall-, pappers- och textilavfall och eftersom Kina varit en sådan stor importör av utländskt avfall blev effekterna drastiska.

Ingen tid att hitta lösningar

– Kina gav redan för 24 månader sedan tydliga tecken på att försöka upprätta ett högre förtroende och en högre svansföring avseende landets miljöansvar i allmänhet och för återvinningsbranschen, i synnerhet. Sedan kom stoppet men tiden från varningssignalerna till importstoppet var för kort för de exporterande länderna att kunna hitta andra länder att skicka sitt avfall till, säger Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning.

Bra för folkhälsan i Kina

Marknaden för framförallt wellpapp och mjukplast (LDPE) har under de senaste 18 månaderna drabbats av en kraftig nedgång i återvinningsledet.

– I grund och botten är Kinas ställningstagande positivt. Människor som arbetar inom återvinningsbranschen har haft tuffa förhållanden och ofta bedrövliga arbetsmiljöer, säger Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning.

Överdrivet drastiskt beslut

Däremot var delvis landets drastiska beslut i fråga om import av återvinningsbara fraktioner, klart överdrivna.

– Man skar i princip av hela importen över en natt. De små flödena som fortfarande kunde accepteras var endast av premiumkvalitet.

Detta har fått till följd att den europeiska och amerikanska marknaden för framförallt wellpapp (klass OCC 1.04) och för mjukplast (klass LDPE) har svämmat över, med kraftiga prisras. Nedgången de senaste 18 månaderna är nästan 60 procent, säger han.

Kinas nya ideologi

Den ideologiska grunden för den nya kinesiska miljöpolitiken går ut på att Kinas ekonomi måste växla från kvantitet till kvalitet, att Kina ska prioritera naturskydd och folkhälsa och bli en internationell föregångare när det gäller miljön.

– Kinas nya miljö- och folkhälsotänk är visserligen lovvärt men förändringen kom för plötsligt för att västvärldens ekonomier skulle hitta vägar att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Kina, som har varit en viktig bricka i den globala återvinningen, har fått mycket kritik för att fatta beslut utan att samarbeta med de länder som exporterat avfall till Kina så att en smidigare övergång från Kina som marknad till att hitta andra lösningar kunnat göras, säger Peter Johansson.

Översvämmades av avfall

Effekten blev alltså att länderna i väst översvämmades av eget avfall de inte kunde ta rätt på med samma effektivitet som Kina gjort. Dessutom letade västvärlden efter andra länder som kunde ta Kinas plats och många satte sin tilltro till Indien.

Indien följer i Kinas spår

– Det fungerade till en början men när det gäller plastavfall begränsade Indien importen av detta till några få hamnar redan 2016 och nu funderar Indien på att stänga även dessa hamnar för import av plastavfall. Man kan säga att Indien följer Kina i kampen för en bättre miljö och hållbarare avfallshantering vilket är lovvärt för det skapar ett tryck globalt för att minska användningen av plast. Men ur miljösynpunkt är det bättre om det finns möjligheter att återvinna den befintliga plasten på marknaden snarare än att förbränna den, säger Peter Johansson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Axfood minskar matsvinnet

Sänkt pris på matvaror som närmar sig bäst-före-datum, lunchbuffé på råvaror som annars riskerar att kastas och donation av mat till välgörande ändamål. Axfood har som mål att halvera matsvinnet till 2025 och redan nu syns resultat.

Maten står för ungefär en tredjedel av svenskarnas koldioxidutsläpp. Eftersom vi slänger en tredjedel av all mat är svinnet en av de viktigaste frågorna för att minska klimatavtrycket.

FN har antagit som mål att halvera matsvinnet till 2030. Axfood och dess kedjor vill gå snabbare fram och ska nå dit redan 2025.

Konsumenterna står fortfarande för den klart största andelen av den mat som slängs. Men även producenter och butiksledet har ett stort ansvar.

– Vi är på god väg och har sedan vi började mäta 2015 minskat vår matsvinnandel från 1,73 till 1,49 procent. Det låter lite, men totalt sett blir det många ton mat som räddas och mycket pengar som sparas, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Målet för Axfood är 0,86 procent till 2025. Willys har till exempel satsat på sitt ”svinnsmarta” koncept, vilket bland annat handlar om att sälja ut billigt i stället för att kasta. Ett exempel är frukt och grönt i tvåkiloslådor för 20 kronor per låda.

–  Detta har tagits emot mycket positivt från kunderna. Bara på bröd av eget varumärke har Willys mer än halverat svinnandelen, säger Åsa Domeij.

Hemköp å sin sida erbjuder bland annat lunchbufféer i vissa butiker på råvaror som annars riskerar att kastas och en del butiker samarbetar med Karma.

Frukt och grönt står för drygt hälften av allt matsvinn. På topplistan efter frukt och grönt kommer kött och därefter bröd.  Färska kryddor ”svinnas” mest i kronor och potatis sett till antal kilo.

I fjol donerade Axfood och dess kedjor 700 ton överskottsmat till välgörande ändamål. Även det en åtgärd för att minska matsvinnet.

Källa och foto: Axfood


Nya ansikten i styrelsen

Den 7 maj samlades Livsmedelshandlarnas styrelse i ett årsmöte. Och då skedde även några förändringar i styrelsen. Lars-Inge Melin avgick som ordförande och Cecilia Tauschek avgick som ledamot. Ny ordförande är P-O Ohlsson från Ica Maxi Oskarshamn och ny ledamot är Maria Olsson, Ica Nära Lindvallen.

Hej P-O Ohlsson och grattis till nya befattningen som ordförande i Livsmedelshandlarnas styrelse. Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att driva framöver?

– Hej och tack! Många frågor är viktiga men ska jag gradera dem hamnar nog trygghetsfrågorna i topp liksom avfallshanteringen.

– Avfallshanteringen är ju en viktig medlemsnytta som Livsmedelshandlarna erbjuder tillsammans med Svensk Avfallsådgivning, så en tredje fråga blir rent allmänt medlemsnyttor, det vill säga vad vi kan erbjuda Livsmedelshandlarnas medlemmar.

Ny i styrelsen är även Maria Olsson som är handlare på Ica Nära i Lindvallen.

Grattis och välkommen som ny ledamot i Livsmedelshandlarnas styrelse.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i styrelsen?

– Jag vill bidra till att skapa förutsättningar för att driva lönsamma och hållbara butiker i hela landet. Jag ser det som en viktig uppgift att bidra med erfarenhet från landsbygdbutik, särskilt då norr om Stockholm.

– Jag vill också fortsätta driva viktiga frågor som Livsmedelshandlarna redan gör ett stort jobb inom till exempel säkerhet i butik.

Sedan tror jag att frågan kring hållbarhet kommer att vara väldigt viktig för butikerna att få stöttning i framöver. Först och främst fokuserar jag på att sätta mig in i styrelsearbetet och jag är övertygad om att det finns många frågor där vi kan göra skillnad.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Ica


Fortsätt anmäla brott efter Säkerhetsveckan

Säkerhetsveckan har gått och Svensk Handel har fått stor uppmärksamhet på deras senaste undersökning kring stölder i butik. Ett stadigt flöde av anmälningar har kommit in till Svensk Handels’ Säkerhetscenter, men fler behövs, uppmanar Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel. Och nu visar Svensk handel sin Stöld och svinnrapport.

– Jag skulle behöva handlarnas hjälp nu. Vi blir så mycket starkare när vi kan peka på konkreta exempel och visa vad som faktiskt händer ute i butik. För er som har egna system för inrapportering vore det toppen om ni kunde få iväg lite data till oss löpande. För övriga så rekommenderar vi antingen appen eller anmälningsformuläret på www.svenskhandel.se/anmal där man enklast anmäler in händelser, säger Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel.

Säkerhetsveckan är nu inne på sitt fjärde år och som tidigare har handlare uppmanats att anmäla alla brott under vecka 19. Detta för att synliggöra det stora mörkertalet av brott i butik eftersom alltför få anmälningar leder till lagföring av gärningsmännen. Under säkerhetsveckan presenterade Svensk Handel sin stöld- och svinnrapport.

Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från den svenska butiker. De senaste två åren har butiksstölderna ökat med 800 miljoner. Energidryck, kött och kläder är de varor som stjäls mest. Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser för företagare, medarbetare och kunder.

Var femte handlare överväger flytt eller nedläggning

Svensk Handels stöld- och svinnrapport visar att varannan butik ändrat sitt sortiment och att var femte handlare rent av överväger av att flytta eller lägga ned sin verksamhet på grund av handelns brottsutsatthet.

Brotten skapar också personalproblem, främst i dagligvaruhandeln.

Fyra av tio dagligvaruhandlare anger att de har svårt att behålla personal och var tredje att de har svårt att rekrytera nya medarbetare på grund av brottsligheten.

– Polis och rättsväsende har lämnat walkover och de kriminella krafterna får diktera villkoren. Att butiker tvingas stänga igen och att handelns anställda överväger att byta yrkesbana på grund av brottslighet är otroligt illavarslande. Att detta tillåts fortsätta är en skymf, inte minst mot handelns alla medarbetare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Varannan dagligvarubutik satsar mer på säkerhet

Tilltagande brottsutsatthet har gjort att varannan dagligvaruhandlare ökat investeringarna i säkerhet det senaste året. I genomsnitt lägger en dagligvarubutik 624 000 kronor årligen på ordningsvakter, larm, kameror och utbildningar för att öka butikens säkerhet. Motsvarande siffra för sällanköpsvaruhandeln är 191 000 kronor. Där har var fjärde butik ökat säkerhetsinsatserna.

Handeln får betala säkerhetsnotan

– När rättssamhället sviker får handeln betala säkerhetsnotan. Istället för att satsa på fler nyanställningar och kompetensutveckling tvingas handlarna bekosta fler väktare och skicka medarbetarna på säkerhetskurser, säger Per Geijer.

Läs mer i Svensk Handels Stöld och svinnrapport:

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-rapporter/stolder-och-svinn-i-detaljhandeln-2019.pdf

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel

 

 

 


Ica inför digitala kvitton tillsammans med Kivra

Ica ansluter sig till Kivras plattform för digitala kvitton, vilket gör kvittohanteringen både enklare och mer hållbar. Ica har varit delaktiga i utvecklingen av den nya lösningen som initialt testas i ett urval butiker och ambitionen är att alla kunder med Ica-kort ska erbjudas digitala kvitton 2020.

Kivras plattform är även tillgänglig för aktörer utanför Ica-Gruppen, vilket innebär att den kan komma att bli en ny standard för digital kvittohantering.

Ica har analyserat olika lösningar för digitala kvitton utifrån identifierade kund- och systembehov. För drygt ett halvår sedan inledde innovationshubben ICAx och Kivra ett samarbete för att tillsammans utveckla en lösning för digitala kvitton som inte bara är anpassad för Ica utan även tillgänglig för andra aktörer att ansluta sig till. Resultatet är en oberoende plattform i Kivras system och innebär en lösning där anslutna företag kan erbjuda sina kunder att automatiskt spara sina kvitton digitalt på ett och samma ställe.

– En gemensam kvittoplattform gör det smidigt för kunderna att hålla reda på sina kvitton, följa upp inköp, hantera returer och ha ordning på garantibevis. Att få sitt kvitto digitalt är inte bara ett enkelt sätt att få ordning på sina kvittohögar, det är också en helt klar fördel ur ett miljöperspektiv. Vi räknar med att antalet utskrivna kvitton kommer att halveras under en femårsperiod. Det innebär många ton mindre papper, säger Peter Muld, CDO på Ica.

Arbetet med implementering av digitala kvitton är påbörjat och den nya lösningen kommer först att testas i ett urval Ica-butiker vid årsskiftet. Ambitionen är att erbjuda digitala kvitton som valbart alternativ till alla Icas lojalitetskunder under 2020.

– Ica är Sveriges största kvittoutförare och tack vare vårt samarbete kan vi satsa stort på att digitalisera landets alla kvitton. Vår målsättning är att det blir en ny standard på marknaden för digital kvittohantering som gör kvittohanteringen smidig för både kunder och företag, säger Stefan Krook medgrundare och affärsutvecklingschef på Kivra.

Den nya plattformen är till en början aktuell för Ica-butiker, men på sikt kommer även kvittohanteringen inom Ica-Gruppens övriga bolag att inkluderas. Att få sina kvitton digitalt är en möjlighet och för de kunder som fortfarande vill ha papperskvittot kommer det fungera precis som innan.

Källa: Ica


Pärs minuter vecka 19

Om ansvar och befogenheter tobakslagen

Den nya tobakslagen tillämpar en princip som anses väldigt skadlig i yrkeslivet: ansvar utan befogenhet.

Ta del av fler av Pärs reflektioner och förtydliganden om aktuella ämnen för oss i branschen här.


Viktigare än någonsin att anmäla brott under Säkerhetsveckan

Det är nu fjärde året som Svensk Handel anordnar Säkerhetsveckan. Syftet är att föra upp brottsligheten mot handeln på agendan genom att uppmana alla handlare att anmäla samtliga brott i butik som de utsätts för.

– Vi börjar veckan med ett seminarium om stölder på måndag kl 13.00. Vi släpper där vår nya svinnrapport med de senaste siffrorna och Tom Schuterman från Paratus Security visar upp beslag av de mest aktuella brottsverktygen som just nu används i Stockholm, säger Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel.

Tre seminarier kommer att hållas totalt; i Malmö, Göteborg och i Stockholm, som handlar om vikten av att anmäla brott men också om hur brottsstatistiken ser ut, och sett ut de senaste åren.

Skrämmande siffror

– Det är skrämmande siffror vi har att redovisa särskilt när det gäller stölder inom handeln. Vi har tittat på utvecklingen under 2010, 2013, 2016, 2018 och 2019 och utveckling är inte trevlig, säger han.

Mer vill Per Geijer inte avslöja annat än att det kan handla om själva brottsutvecklingen i handeln samt om viljan bland personalen att jobba kvar inom handeln samt svårigheten för handlare att rekrytera ny personal.

– Vi presenterar rapporten på måndag i nästa vecka och vi hoppas att ansvariga politiker äntligen tar till sig dessa fakta. Det här har gått alldeles för långt.

– Jag uppmanar handlare att skaffa vår app “Säkerhetscenter” för att enkelt anmäla brott i butik, säger Per Geijer.

Skaffa appen och anmäl brott

– Vi har en liten tävling för dem som är mest engagerade i att anmäla in till Svensk Handel Säkerhetscenter. Aktivera era medarbetare och se till att vi verkligen få bra fart i vår gemensamma databas! Det är oerhört kraftfullt att kunna visa för journalister och beslutsfattare hur mycket som faktiskt händer under en vecka i handeln. Som vanligt så lämnar vi inte ut identifierbara data utan att prata med anmälaren och inhämta godkännande först, säger Per Geijer.

Allvarlig rapport kommer

Per Geijer vill – förutom att uppmana alla handlare att anmäla brott under Säkerhetsveckan – att informera politiker och övriga beslutsfattare – om den allvarliga utvecklingen av butiksbrotten:

– Vi kommer ta fram data som visar på hur brott med inslag av hot och våld lämnas utan åtgärd och hur detta påverkar svenska företag. Behovet av tillträdesförbud, fler synliga poliser och en förbättrad samverkan med operativt fokus kommer tas upp som viktiga åtgärder. Även vikten av att se upprepad brottslighet som försvårande kommer att adresseras, säger han.

Läs vidare

Livsviktigt bifogar några dokument från Svensk Handel nedan. Ett blad som förklarar syftet med Säkerhetsveckan samt ett formulär som kan ligga i kassan eller i lunchrummet och där medarbetarna kan göra noteringar när de upptäcker brott i butiken. I slutet av dagen eller veckan kan ni sedan anmäla in allt via appen eller på Svensk Handels hemsida.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel

Anmäl brott vecka 19 och skaffa appen “Säkerhetscenter”: https://www.dropbox.com/s/96mi87akep4w3oi/S%C3%A4kerhetsveckan%202019.zip?dl=0


Handlarna visar vägen mot minskad konsumtion av plastbärkassar

Konsumtionen av plastbärkassar i den svenska detaljhandeln minskar. Nya siffror från Naturvårdsverket visar att svensken förra året konsumerade 102 plastbärkassar. En minskning med 12 kassar jämfört med året innan. ”Informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat”, säger Mats Hedenström, Svensk Handel.

– Handlarna visar ett stort engagemang för att minska den onödiga konsumtionen av plastbärkassar. Det har skett en beteendeförändring bland många konsumenter och informationsarbetet ute i butikerna har gett resultat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Naturvårdsverket presenterade under torsdagsmorgonen siffror över användningen av plastbärkassar förra året. Under 2018 konsumerades 12 plastbärkassar färre per person jämfört med året innan. Det innebär att Sverige är på rätt väg för att nå EU:s mål till att minska konsumtionen till 90 stycken plastbärkassar per person till år 2020.

– Vi är på god väg att nå målet men får inte slå sig till ro utan måste fortsätta arbetet med att hålla kunderna informerade, samtidigt som näringslivet i stort behöver utveckla en hållbar plastanvändning, säger Mats Hedenström.

Den 1 juni 2017 infördes informationsskyldighet kring plastbärkassarnas miljöpåverkan. Till år 2025 ska den genomsnittliga svensken använda 40 plastbärkassar per år.

På Svensk Handels webbplats finns uppdaterade skyltar som butikerna kan använda för att informera sina kunder om plastbärkassarnas miljöpåverkan.

Källa: Svensk Handel