Det går att vända brottsutvecklingen - om man vill

För 30 år sedan var New York en stad som bröts ner av kriminalitet. Men genom hårt arbete och nytänkande gick att vända. Livsmedelshandlarna har besökt och lärt. Gillar du det du ser, prenumerera gärna, en ny film kommer varje fredag kl 15.


Krångligt söka tillstånd för att få sälja tobak

Den första juli började den nya tobakslagen att gälla vilket innebär att man som handlare måste ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Men förfarandet är både krångligt och dyrt jämfört med hur det var tidigare.

Erik Ohlsson är handlare på Ica Maxi i Olofström och han är mycket kritisk till det ökade regelkrånglet.

Hur klarar sig små butiker?

– Det är massvis med papper som ska in och dyrt är det också. För mig går det väl an men hur mindre butiker ska klara av det vet jag inte, säger han.

Erik Ohlsson betalar över 10 000 kronor per år för sitt tobakstillstånd. De uppgifter han måste lämna är många och i vissa fall obegripliga att de vill ha.

– Visst, jag kan förstå att de vill se hur ens egenkontroll ser ut, men resten, jag undrar, pratar inte myndigheterna med varandra?

Handlaren ska skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till, vilket kallas egenkontrollprogram och den ska vara anpassad för den egna verksamheten. Egenkontrollen bör bland annat innehålla butikens rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Nya uppgifter ska lämnas in

Därutöver vill numera kommunen ha reda på en rad andra uppgifter som tidigare inte behövdes rapportera om när man bara anmälde sig som försäljare av tobaksvaror:

 • Ägarförhållanden.Aktiebok, Handelsbolagsavtal och så vidare. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska handlaren skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
 • Registreringsbevissom hämtas från Bolagsverket
 • Hyreskontrakt.Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 • Finansiering.Beroende på när man köpt butiken kan behövs redovining av kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Inte kriminell

– Jag har bland annat blivit tvungen att visa upp intyg om konkursfrihet, som man kan hämta från skatteverkets hemsida och även från belastningsregistret att jag inte är kriminell samt hur jag finansierade uppstarten av mitt bolag. Det var ju lätt för mig som förvärvade bolaget för ett och ett halvt år sedan. Men hur gör dem som haft sin butik i decennier? Har de ens kvar dessa papper? Ska man hindras från att sälja tobaksvaror bara för att man inte kan visa när och för hur mycket man förvärvade sin butik för?

Väg till svart marknad

Erik Ohlsson tror att detta nya regelkrångel bara kan leda ett bakslag mot vad regeringen/lagstiftaren tänkt sig.

– Jag lade ner en hel dag på att ta reda på allt som behövdes för tobakstillståndet. Det blev en hel del googlande. För andra kan det ta längre tid – eller kortare, det beror på – särskilt om man varit ägare länge till sin butik.

– För mindre butiker som Ica Nära och många lanthandlare blir det inte lönt att betala avgiften för att sälja tobak. Och vad händer då? Ja, då kommer den svarta marknaden att frodas ännu mer än vad den gör idag. Det var väl knappast vad lagstiftaren hade i åtanke?, undrar han.

Främjar olaglig tobak

Att olaglig tobak smugglas in i landet lastbilsvis från lågprisländer är ingen nyhet bland livsmedelshandlarna.

– För en handlare är det enkelt, ingen skatt och ingen ålderskontroll. Vem bryr sig om den som köper är 15 eller 18 år, frågar sig Erik Ohlsson som ändå kör vitt. Problemet är att denna nya reglering innebär att den svarta marknaden får fritt spelrum.

– Så kan det det knappast ha varit tänkt, säger han och tillägger att han tror att den nya tobaksregleringen är ett resultat av starka lobbyorganisationer men att den lagstiftande sidan har missat att göra en ordentlig konsekvensanalys.

– Det ska inte vara svårt för handlare att sälja tobak. Men nu har man definitivt gjprt det så. Svårt och dyrt.

Senast den 1 november i år måste man lämna in en ansökan om tillstånd för att få fortsätta att sälja tobak.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | Nya Tobakslagen

För att få sälja tobaksvaror måste man från och med 1 juli 2019 ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Tillståndsplikten gäller både dig som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och dig som säljer till andra handlare (partihandel).

Med tobaksvaror avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Krav

Du som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, bland annat ställs följande krav:

 • Du som säljer tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
 • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
 • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll och tillsyn

Du som säljer tobaksvaror ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av tobaksvaror och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Egenkontrollprogrammet bör bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Det är du som företagare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. För partihandel kan även Folkhälsomyndigheten göra tillsynsbesök.

Källa: Verksamt.se

 

Fakta | Dokument som ska bifogas

Om du anmält till kommunen att du säljer tobak får du fortsätta att göra det om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen.

Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

Med din ansökan måste dock vissa dokument bifogas. Dessa rör förutom egenkontrollprogrammet, ägarförhållanden, registreringsbevis, hyreskontrakt och finansiering.

Ägarförhållanden

Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.

Registreringsbevis från Bolagsverket

Hyreskontrakt

Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.

Finansiering

Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Egenkontrollprogram

Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Från egenkontrollprogrammet ska era rutiner framgå för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för tobaksförsäljning.

 


Ny lag om stärkt skydd vid handel med betalkort oroar - i onödan

Den 14e september inträdde de nya reglerna för betalningar med kort som handlar om att stärka autentiseringen av kunderna. Många har befarat att det ska leda till krångel vid kortbetalning – men i fysiska butiker blir det inte så.

Starkare autentisering

Syftet är alltså att de som betalar med kort nu tydligare måste bevisa att man ägare till kortet.

För att uppnå en stark kundautentisering måste konsumenten identifiera sig med hjälp av minst två av följande tre faktorer vid alla digitala betalningar:

 • Kunskap - Något som konsumenten vet, exempelvis lösenord eller pin-kod.
 • Innehav - Något som konsumenten har, exempelvis ett kort eller telefon.
 • Unik egenskap - Något som kunden är, exempelvis biometriska funktioner som ansiktsform eller fingeravtryck.

Många har befarat att det kan bli problem för de kunder som inte kan sin pinkod utan vant sig vid att skriva under istället. Andra har frågat sig hur det blir för dem som bara lägger kortet på läsaren (blippar eller chippar i vardagligt tal) då många butiker erbjuder denna betalningsmetod vid lägre belopp (Ica 350 kronor, övriga 200 kronor).

Fortsätt blippa och signa

Bengt Nilervall som är betalansvarig på Svensk handel reder ut begreppen.

– Jag har inte talat med alla banker än men de jag talat med, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank säger att de inte kommer att försvåra för kunder som vill signera eller chippa i butik. Det kommer alltså inte bli som 1999 igen.anv ej

Sverige i täten

Enligt Bengt Nilervall ligger Sverige i täten i Europa vad gäller utvecklingen av betalsystem. Att regelverket kommit till inom EU handlar mer om de länder som inte har haft samma utveckling som vi och samtidigt drabbats av fler bedrägerier vad gäller kortbetalningar.

– Är man som handlare osäker på hur man ska agera kan det vara bra att kontakta sin kortinlösande bank för att försäkra sig om vad som gäller men det ska inte vara något problem bara kunden kan identifiera sig med godkänd legitimation om det skulle behövas.

Högre krav på e-handeln

Värre blir det för e-handeln. Där kommer det inte att räcka med att bara använda sitt kort längre utan en starkare säkerhetslösning som exempelvis bank-id kommer att krävas.

– De flesta e-handlare är dock väl förberedda på vad som gäller så även här ska det inte vara några större bekymmer, säger han.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Danske Bank


De vann Livsmedelshandlarnas Hederspris 2019

Tre organisationer blev nominerade till Livsmedelshandlarnas Hederspris som delades ut på Dagligavarugalan i går kväll. Dessa var Tryggare Sverige, Svensk Plaståtervinning och Städa Sverige. Vinnarna blev Svensk Plaståtervinning.

– Vi kan med glädje gratulera Svensk Plaståtervinning till vårt hederspris. I en tid när många pratar plastskam, plastskatter och plastförbud gör Svensk Plaståtervinning något mycket klokt. Genom att samla in och sortera all förpackningsplast i Sverige skapar de möjlighet för en bra återvinning till nya förpackningar. Plastförpackningar som är en viktig del i arbetet med att minska matsvinnet, säger Pär Bygdeson vd Livsmedelshandlarna.

Motiveringen till priset:

Med innovationskraft och målinriktat arbete har vinnaren av 2019 år Hederspris från Livsmedelshandlarna visat på hur man på ett konstruktivt sätt tar sig an ett av vårt samhälles stora ödesfrågor. Samt är ett bra exempel på hur privata initiativ kan driva utvecklingen åt rätt håll när det offentliga inte hänger med. 2019 års vinnare av Livsmedelshandlarnas Hederspris är Svensk Plaståtervinning!

Glada för priset

Det var var Marcus Lidstedt, controller och Ylva Carlson, logistikansvarig på Svensk Plaståtervinning som tog emot priset från Livsmedelshandlarna.

– Det var en väldigt trevlig tillställning och riktigt roligt att få vinna Livsmedelshandlarnas Hederspris. God mat var det också, säger Marcus Lidstedt till Livsviktigt.

Det här priset ges i en tid då regeringen genom januariöverenskommelsen presenterar en budget där plastkassar föreslås att beskattas kraftigt. Hur ser ni på det?

– Ärligt talat vet jag inte vad miljöpartiet och de andra håller på med i regeringen för det är inte i Sverige vi har dessa problem. Svenskarna är jätteduktiga på återvinning och att hålla rent omkring sig. Det är betydligt värre i andra länder vad gäller miljöförstörelse, säger Marcus Lidstedt.

Moderatorn under Dagligvarugalan ställde därtill en fråga till Pär Bygdeson:

Vilken är den viktigaste frågan för Livsmedelshandlarna nu?

– Det är den tredelade hållbarheten, där alla tre delar måste fungera. Ett, den ekonomiska hållbarheten, många är de som både inom Sverige och EU vill lägga på livsmedelshandeln mer administration, mer avgifter, nya skatter och regelverk som ökar matpriserna. Två, den sociala hållbarheten. Stölder, hot, trakasserier och våld i butik är en alltför vanlig vardag i många butiker. Detta måste vändas innan fler butiker stänger. Tre, det vi normalt kallar för hållbarhet, att minska livsmedelskedjans miljöpåverkan genom smarta lösningar som gör det enkelt och billigare för kunderna att göra rätt, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Dagligvarugalan


Motstridiga förslag i tunn budget

Igår, onsdagen den 8 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet som är den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Motstridiga förslag

Men Livsmedelshandlarnas vd tycker att innehållet i budgeten är tunt, kanske för att så många partiers viljor måste samsas.

– Generellt är det små förändringar, en del är dessutom av slaget att man först gräver en grop och sedan gräver igen. Till exempel bensinskatteförändringarna som går både upp och ned, säger han.

Kanske en bra nyhet

Det som inte hade kommit ut och som är att 32 kommuner får dela på 500 nya miljoner för att stärka upp sina budgeter. Pengarna ska gå till olika former av försörjningsstöd. Det finns anledning att tro att en del av dessa pengar kommer att spenderas i den lokala matbutiken.

Värnskattens avskaffande

– Värnskattens avskaffande kommer troligen inte att komma dagligvaruhandeln till del utan det som inte går till sparande kommer nog att läggas på resor och kapitalvaror

Sänkt pensionärsskatt

Att pensionärsskatten sänks är bra men det är tråkigt för dem med inkomster under 17 000 kronor eftersom de inte får ta del av sänkningen.

– Sänkningen av pensionärsskatten berör de med en pension över 17000 kronor och de pengarna kan nog till viss del komma dagligvaruhandeln tillgodo.

Bra att driftstödet är kvar

– Positivt är att driftstödet till glesbygdshandel kommer att vara kvar till åtminstone 2022. Det var ett tydlligt ösnkemål från branschens sida när det skapades att det skulle vara ett långsiktigt stöd, säger Pär Bygdeson men tillägger att den sänkta skatten för glesbygdsbor är så liten att den inte kommer att få någon praktisk betydelse.

Destruktiv skatt på plastpåsar

Pär Bygdeson anser att plastpåseskatten är både konstig och destruktiv.

– Det är en skatt på att bära hem saker från butiken, inte en miljöskatt. Den är inte differentierad vilket göra att de initiativ som svenska butikskedjor arbetar med vad gäller återvunnen plast och plast med biologiskt ursprung blir lika hårt beskattat som sämsta möjliga plastpåse, säger han.

Han menar att skatten kommer att snedvrida priserna så att papperskassar relativt sett blir billigare trots att de har en högre miljöpåverkan i en livscykelanalys.

– Sammantaget kommer det att försämra miljöprestandan på de påsar vi bär hem våra varor i och troligen kommer skatteintäkterna bli långt under de uppgivna. Detta utan att det påverkar mängden plast som skräpar ner i Sverige och resten av världen på ett mätbart sätt. Ska man tro på logiken i regeringens argument ägnar sig svenska kommuner åt att dumpa svenska hushållssopor i havet. Om så är fallet kommer skatten att få önskad effekt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: regeringen


Hyresgästens rättigheter vid brist i lokalen

Många hyresgäster drabbas någon gång av brist i den hyrda lokalen. Det kan vara fråga om allt från vattenläckage till buller som begränsar hyresgästens möjligheter att fullt ut nyttja sin hyresrätt. När så är fallet uppkommer ofta frågan vem som ska svara för att bristen åtgärdas; hyresgästen eller hyresvärden? En annan vanlig fråga är vilka rättigheter hyresgästen har fram till dess att bristen har åtgärdats.

Nedan följer en kortfattad presentation om vilka rättigheter hyreslagen ger en hyresgäst vid brist i lokalen. Vi på Svensk Handel Juridik arbetar nämligen dagligen med att hjälpa hyresgäster som drabbats av brister i sin lokal. Vi ger råd ifråga om vilka rättigheter hyresgästen har och företräder vid eventuell tvist om parterna inte kan hitta en lösning sinsemellan.

Lokalens skick

Om inte annat överenskommits, har en hyresgäst rätt att kräva att den hyrda lokalen ska vara fullt brukbar för det ändamål den är avsedd för. Om möjligheten att nyttja lokalen för dess ändamål inskränks eller försvåras kan hyresgästen därför ha rätt att vända sig mot hyresvärden med krav. Som exempel kan nämnas att lokalen drabbas av vattenläckage vilket begränsar verksamhet i del av lokalen. Även störningar som kommer utifrån, från grannar eller ombyggnadsarbeten som hyresvärden utför på fastigheten, kan anses utgöra en inskränkning av hyresgästens rätt. Hyresvärdens ansvar för lokalen är nämligen inte begränsat till händelser som inträffar inne i lokalen.

Hyresgästens rättigheter

När nyttjanderätten till lokalen är inskränkt har hyresgästen ett flertal alternativ enligt hyreslagen; nämligen rätten till självhjälp, förtida uppsägning, hyresnedsättning och skadestånd. Hyreslagen är nämligen en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen. Som huvudregel kan dess bestämmelser alltså inte avtalas bort till nackdel för hyresgästen.

Självhjälp

Rätten till självhjälp innebär en möjlighet att avhjälpa bristen på värdens bekostnad, om denne inte rättat till bristen trots att hyresgästen har krävt det. Rätten till förtida uppsägning förutsätter att det är fråga om en allvarlig brist, s.k. väsentlig brist, och om så är fallet kan alltså hyresgästen anses ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. I ekonomiskt hänseende kan hyresgästen ha rätt till såväl nedsättning av hyra som skadestånd.

Hyresnedsättning

Ifråga om hyresnedsättning har hyresgästen rätt till skälig nedsättning från den tidpunkt då brist uppstod till dess den har avhjälpts. Detta förutsätter givetvis att det inte är hyresgästen själv som orsakat bristen. Vad som utgör en skälig nedsättning av hyran är en bedömningsfråga som får avgöras från fall till fall. Av betydelse är dock hur pass stor olägenhet bristen medför samt hur hyresgästens nyttjande av lokalen påverkas. Den nedsatta hyran ska vidare spegla lokalens hyrvärde i bristfälligt skick varför det är av relevans hur lokalens allmänna attraktivitet har påverkats. Hyresvärden och hyresgästen väljer ibland att träffa en överenskommelse om att hyresgästens rätt till nedsättning av hyran ska vara begränsad. Så kan vara fallet exempelvis vid brister som uppkommer till följd av att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av fastigheten. Det kan också vara annat arbete som särskilt har specificerats i avtalet. I dessa fall kan alltså rätten till nedsättning av hyran vara begränsad.

Skadestånd

Utöver hyresnedsättning kan hyresgästen dessutom ha rätt till ersättning för skada som denne drabbats av. Skadan kan bestå av exempelvis förlorad bruttovinst eller faktiska kostnader som uppkommit för hyresgästen. Rätten till skadestånd förutsätter dock att hyresvärden har orsakat bristen genom sin försummelse (oaktsamhet, ovarsamhet, vårdslöshet). Så kan vara fallet om hyresvärden haft kännedom om en brist utan att agera. Enligt hyreslagen presumeras hyresvärden ha varit försumlig vilket i praktiken innebär att hyresgästen har rätt till skadestånd om inte hyresvärden bevisar att denne inte varit försumlig.

Det kan slutligen nämnas att hyresvärden i vissa fall har ett så kallat strikt ansvar för all den skada hyresgästen drabbas av. Så är fallet vid vissa reparations- och förbättringsarbeten vid vilka hyresgästen alltid har rätt skadestånd, det vill säga. oberoende av försumlighet.

Till skillnad från vad som gäller ifråga om hyresnedsättning, kan hyresvärd och hyresgäst inte avtala bort hyresgästens rätt till skadestånd.

Att tänka på

Så snart brist uppstått är det viktigt att hyresvärden underrättas om detta. Det är av vikt dels för att hyresvärden ska kunna avhjälpa bristen så snart som möjligt, dels för att hyresgästen ska bibehålla sin fulla rätt att framställa krav gentemot värden. Som huvudregel har hyresgästen nämligen inte rätt till hyresnedsättning för tiden innan hyresvärden uppmärksammades på bristen.

I syfte att förenkla den kommande dialogen med hyresvärden är det vidare en god idé att på bästa sätt dokumentera hur lokalen och verksamheten drabbas av den ifrågavarande bristen. Dokumentation kan ske på valfritt sätt, exempelvis genom fotografier, film som loggbok.

– Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor om ni har frågor angående er lokal, så hjälper vi er vidare, säger Malin Engblom på Svensk Handel Juridik AB.

Malin Engblom, Svensk Handel Juridik AB


Foto: Robin Higgins/Pixabay

Den som låter förvånad nu borde skämmas

Har du tänkt på att det är vanligt att politiker låter förvånade? Som om frågan är ny och de aldrig har hört om den? Men att nu, nu ska jag minsann engagera mig i den kraftfullt. Ta avstånd, fördöma, och säga att gränsen är passerad. För att låta lika förvånad och planera användandet av kraftfulla ord nästa gång något händer. 

Det är ingen hemlighet att brott i butik är ett av livsmedelshandelns största och mest akuta problem. Det är heller ingen nyhet att företrädare från branschen har pratat om detta i många år. Tyvärr, och det av flera anledningar, har dessa vardagsbrott som butikerna blir drabbade av försvunnit från radarn, eftersom de riktigt grova våldsbrotten har ökat i stor omfattning. Skjutningar och sprängningar är mer dramatiska än stölder, motvärnsrån, hot, trakasserier och misshandel. Mende är symptom på samma utveckling där kriminella visar på en fullständig respektlöshet gentemot såväl andra människor som polis och övrigt rättsväsende. “Jag gör som jag vill och det du har att komma med skrämmer mig inte!” 

Många är de som känner ett stort behov av satsningar och reformer inom rättsväsendet för att bättre kunna hantera den kriminalitet vi har idag. 

Vad vi inte behöver mer av är att ledande politiker som är väl informerade och väl insatta går om kring med lyfta ögonbryn och låtsas vara förvånade över att hemska saker händer, och som upprört twittrar om passerade gränser och att det som sker nu plötsligt är bort allt förstånd. Det är inget plötsligt som händer, det är en glidande skala där sakkunniga under flera år har pekat åt vilket håll det kommer att gå. Och kommer att fortsätta, för så länge som de politiska reaktionerna stannar vid ord och att man rasar i sociala medier, kommer det att fortsätta att gå åt fel håll. Nej, nu är det dags att kavla upp ärmarna och sätta sig ner och prata som vuxna människor och prioritera det som är en av statens grundläggande uppgifter: Att garantera sina medborgares säkerhet från kriminalitet. Det ihop med försvar, vård och skola är basen, resten är fluff och lulllull. Så tillbaka till utskott och riksdagen med er, starta en justitieberedning som får åtta månader på sig att komma med en genomgripande reform och som finansieras genom att alla partier kapar bort sina lulllull-frågor. Då kan vi inom en femårsperiod börja skönja en vändning. Men framför allt kan vi redan nu känna hopp om att det kommer att bli bättre. 

Pär Bygdeson, Vd Livsmedelshandlarna


Livsmedelsverket opinionsbildar istället för att värna matsäkerheten

Livsmedelsverket väljer att opinionsbilda istället för att göra det de ska. Livsmedelsverkets pressmeddelande: http://livsmedelsverket.se/om-oss/pre... Ursprunget till meddelandet: https://sverigesradio.se/sida/artikel...


Mer driftsstöd till lanthandlarna

Det särskilda driftstödet till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder som infördes 2015 och fördubblades till 70 miljoner kronor årligen 2018, kommer att ligga kvar på den högre nivån de kommande två åren.

Detta framgår av regeringens höstbudget som är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

År 2018 beviljades driftstöd till ungefär 270 butiker, som bland annat innebar att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

– Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i en kommentar.

Ett exempel är Östanå Livs i Östhammar som är en av 21 butiker i regionen som beviljats statligt driftstöd genom Region Stockholm. Syftet är att bidra till en god servicenivå även i utsatta glesbygder.

På uppdrag av Tillväxtverket beslutade tillväxt- och regionplanenämnden sedan årsskiftet om ett långsiktigt stöd på max 300 000 kronor till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, för att stärka förutsättningarna för kommersiella aktörer bidra till att skapa en god tillgång till service. Och Östanå livs är en av butikerna som hittills beviljats bidrag.

– Butiken betyder mycket för bygden. Den har blivit något av en knutpunkt tillsammans med loppisen som ligger intill och håller öppet 365 dagar om året och kombinerar pizzeria och grill. Den ligger också i ett av de områden som prioriteras enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på förvaltningen.

Källor: Regeringen, FK, Sll.se

Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Bildtext: Landsbygdsminister Jennie Nilsson