Hur chili kan hjälpa dig att bekämpa Covid 19

*Varning! Innehåller starka scener!* I dagens avsnitt visar jag hur chili kan hjälpa dig bekämpa Covid 19, samt vad som i övrigt är viktigt att tänka på för dig som handlar mat.


NY Branschinfo om rutiner vid Covid-19

Version 0.3 (senast uppdaterad 200320)

Dokumentet uppdateras regelbundet så gå in på www.svenskdagligvaruhandel.se för att se den senaste uppdateringen.

Kompletterande rutiner med anledning av Covid 19

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med framför allt livsmedel, men även receptfria läkemedel. Därför ska dagligvaruhandelsaktörerna agera på ett strukturerat och välinformerat sätt och på så vis minska riskerna för att behöva stänga ned butiker/lager med anledning av Covid 19 utvecklingen.

Dagligvaruhandeln har tydliga rutiner inom olika verksamheter, men utvecklingen av Covid 19 får effekter och utmanar befintliga rutiner. Utgångspunkten för de uppdaterade rutinerna/riktlinjerna är Livsmedelsverkets bedömning att denna typ av virus smittar från personer och inte via ytor som livsmedelsförpackningar och öppna livsmedel.

Dagligvaruhandelns gemensamma rutiner vad gäller rengöring och personlig hygien har kompletterats, enligt följande;

Utökade rengöringsrutiner i butik

 • Befintliga städrutiner ska fortsätta följas, men ska genomföras med ökad frekvens under öppettider.
 • Som extra försiktighetsåtgärd kan desinfektionsmedel även användas.
 • Extra noggrann rengöring av ytor som många kunder kommer i kontakt med som exempelvis handtag på kylar och frysar, tänger, självscanningsapparater och kortbetalningsmaskiner.
 • Utökad rengöring av förpackningshållare till plastpåsar, kundkorgar och vagnar.
 • Rengöring av personal och kundtoalett ska genomföras med ökad frekvens.

Utökade rengöringsrutiner på lager

 • Befintliga städrutiner ska fortsätta följas, men ska genomföras med ökad frekvens.
 • Som extra försiktighetsåtgärd kan desinfektionsmedel även användas
 • Extra rengöring av personalutrymmen, som fikarum, omklädningsrum och toaletter. Rengöring av personaltoalett samt toalett för externa besökare ska genomföras med ökad frekvens.
 • Transportören ska rengöra utrustning, som exempelvis handdator/telefon som används vid signering. Rengöring ska ske efter varje arbetspass.

Utökade rengöringsrutiner vid e-handelsleveranser

 • Transportören ska rengöra utrustning, som exempelvis handdator/telefon som används vid signering vid dörren. Rengöring ska ske efter varje överlämningstillfälle.

Utökade rutiner i butikens och lagrets varumottagning

 • Tänk på att hålla avstånd vid överlämning av frakt och följesedlar, exempelvis via överlämning i låda och genom mottagningslucka.
 • Använd handskar under arbetsmomentet och byt ut dessa vid övergång till andra arbetsuppgifter.
 • Gemensamma arbetsstationer ska rengöras och desinficeras efter varje arbetspass.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Rengör truckar och andra arbetsredskap efter användande av lastbilschaufförer/extern personal

Skärpning av befintliga rutiner kring personlig hygien

Enligt befintliga rutiner ska medarbetare som hanterar öppna livsmedel byta engångshandskar ofta. Denna rutin ändras till att medarbetare ska byta engångshandskar efter varje tillfälle då öppna livsmedel hanterats samt efter handtvätt och vid byte av råvara eller arbetsmoment.

Enligt befintliga rutiner ska händerna tvättas före arbete påbörjas och så ofta det behövs under arbetstid. Så ofta det behövs innebär utifrån rådande situation mycket ofta.

Demonstrationer av livsmedel i butik pausas.

Försäljning varor med öppen hantering. Dagligvaruhandeln fortsätter med försäljning av salladsbarer, delikatessdiskar och andra varor med öppen hantering.

Dessutom har medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel enats om nya tillfälliga gemensamma rutiner i händelse av smittad medarbetare i butik och lager.

Gemensamma riktlinjer/rutiner i händelse av smittad medarbetare i butik och lager

Dagligvaruhandelsaktörerna ska informera samtliga medarbetare om Folkhälsomyndighetens allmänna råd, i vilket det ingår att uppmana personer med symtom, även milda, att inte komma till arbetet.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att Covid-19 smittar i samband med att sjukdomen bryter ut och vid symptom. I händelse av att en butiksmedarbetare under tiden han/hon arbetar i en butik insjuknar i vad som misstänks är Covid-19 gäller följande;

 

Vid uppvisande av symtom och bekräftad smitta

Medarbetare som uppvisar förkylningssymptom som Folkhälsomyndigheten anger ombeds att lämna arbetsplatsen på lämpligt sätt samt vid behov söka information på www.1177.se för medicinsk rådgivning. Medarbetare med symtom bör stanna hemma till symtomfrihet plus ytterligare 48 timmar.

Medarbetare som har generella frågor om Covid- 19 kan söka information på Folkhälsomyndighetens hemsida; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-b

Befintliga städrutiner gäller, men mer högfrekvent och den skall även innefatta tvätt av kläder.

Start av befintlig städrutin bör utgå från berörd medarbetares senaste stationerade arbetsplats. Om medarbetaren inte har haft en specifik arbetsplats sker städningen av lokalen utefter ordinarie städschema.

 • Utgå från ordinarie rutin att det ska finnas städutrustning avsedd för olika avdelningar samt att det ska finnas separat städutrustning för utrymmen där

kunder/externa besökare har tillträde. Ta på handskar.

 • Rengöringsmedlet ska vara svagt basiskt, det vill säga ha ett pH-värde på över 7. Toaletter och kök ska dessutom rengöras med desinfektionsmedel exempelvis sprit eller klorlösning. Låt medlet lufttorka.
 • Ytor där en misstänkt smittad person vistats ska desinficeras med exempelvis 70- procentig etanol eller klorlösning (0,1 procent, eller 0,5 procent för toaletten). Följ instruktionerna på desinfektionsmedlet.
 • Börja med de renaste ytorna och arbetar dig fram mot de smutsigare ytorna.

 

Följande ytor i butik (minst) ska rengöras noggrant;

o Dörrhandtag

o Kassa

o Handdator

o Handtag

o Vågar

o Stämpelklocka eller digitalt in och utcheckningssystem

o Kundvagnar och korgar

o Självscanningsapparater

o Kortbetalningssystem

o Kundskärmar

o Förpackningshållare till plastpåsar

o Strömbrytare

o Telefoner

o Vattenkranar

o Personlig utrustning, som exempelvis mobiltelefon och headset.

 

Följande ytor i lagerverksamhet (minst) ska rengöras noggrant;

o Personens arbetsplats så som truck och teknisk utrustning som scanner,

tangentbord, headset, voiceutrusning och laddstationer.

 

Lunch- och fikarum, omklädningsrum och toalett

Är det övriga ytor som personal och kunder har direkt kontakt med och rör ofta bör de också rengöras noggrant. Livsmedelsverkets bedömning är att denna typ av virus smittar från personer och inte via ytor som livsmedelsförpackningar och öppna livsmedel. Baserat på Livsmedelsverkets analys finns det inget skäl att rengöra och/eller kassera förpackningar eller öppna livsmedel.

 

2.Tvätta arbetskläder

Arbetskläder tillhörande den berörda medarbetaren samt kollegor man arbetat med/i närheten av skall tvättas i minst 60 grader. Undantag kan göras för kläder som enligt tvättinstruktion bör tvättas i lägre grader än 60 grader. Tvättmedel med blekmedel ska då användas.

 

3.Kassera, tvätta och desinficera städmaterial.

Handskar och engångstrasor ska kasseras i försluten påse och slängas i sopkärl för brännbart avfall. Moppar och trasor kan dock tvättas i 90 grader och återanvändas. Övrig städutrustning ska desinficeras. Exempelvis städvagn, sprayflaskor, skaft, städmaskiner mm.

 

Vid misstänkt eller bekräftad smitta hos anhörig

Vid misstanke om att butiksmedarbetares anhörig är smittad ska medarbetare i dialog med närmsta chef, ta beslut om han/hon kan fortsätta att vara i arbete. Om medarbetaren själv får symtom ska han/hon inte arbeta. Har den anhörige i samma hushåll fått bekräftad coronasmitta, ska medarbetaren tas ur tjänst och närmsta chef vidta åtgärder enligt respektive kedjas eller butiks personalrutiner.

** Rutinerna och vidtagna åtgärder utgår ifrån och är en tolkning av Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rekommendationer. Om/när myndigheterna uppdaterar

Svensk Dagligvaruhandel, 200320

Foto: Tecnovap


Viktigt att skicka tillbaka era returlådor

Svenska Returstystem har ovanligt stora utleveranser med returlådor till livsmedelsproducenter. Returleveranserna från butik är mycket mindre vilket på sikt kan leda till brist på returlådor i systemet. Nu vädjar man från Svenska Retursystem till handlare - och även deras leverantörer – att lämna in returlådorna snarast som möjligt.

– De senaste veckornas ökade tryck på livsmedelsbranschen har lett till en hög efterfrågan på SRS returlådor. För att vi ska kunna hålla igång de ökade flödena ber vi er att returnera tömda lådor så snabbt det går. Vi ber er också att ta in och skicka tillbaka de returlådor som används i exponeringar.  Tack för er hjälp! Tillsammans får vi livsmedelsbranschens flöden att fungera!, hälsar Kjell Frykenstam, marknadschef, Svenska Retursystem

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenska Retursystem


Så påverkas livsmedelskontrollen

Information från livsmedelsverket till företag om livsmedelskontroll med anledning av coronaviruset (covid-19)

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Läs om några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

 • De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.
 • Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till din kontrollmyndighet för att se om det går att skjuta upp betalningen.
 • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.
 • Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19). Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel. Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, se Livsmedelsverkets fråga-svar om corona för företag.

Frågor och svar om corona för företag

Källa: Livsmedelsverket, 2020-03-24

Foto: Hultsfred.se


En hyllning till alla er hjältar i matbutikerna!

Kriser lockar fram det bästa i människan. Kreativiteten och engagemanget hos alla er som kämpar i matbutikerna är värd en applåd!


Viktig bransch-info om Coronaviruset

Läs mer via länk om branschens riktlinjer och överenskommelser med anledning av Covid 19 och virusets utveckling i Sverige.

Dagligvaruhandelns gemensamma rutiner och riktlinjer med anledning av Covid 19 utvecklingen


Dagligvaruhandelns åtgärdslista till regeringen

Branschorganisationer kräver att livsmedelssektorn klassas som samhällskritisk. Kravet kommer från Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF, och står högst på listan över de politiska åtgärder som branschen efterlyser i spåren av coronautbrottet.

”Att klassas som samhällsviktig inger trygghet att det vid politiska beslut säkerställs att livsmedelssektorns system störs så lite som möjligt”, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel till Fri Köpenskap.

Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen, tycker också att det är absolut nödvändigt att ett sådant beslut fattas av regeringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson kallade företrädare för hela livsmedelskedjan till ett första coronakrismöte den 12 mars. Det följdes av ytterligare ett möte den 17 mars. Framöver kommer två avstämningsmöten i veckan att genomföras med regeringen
Inga problem med livsmedelsförsörjningen

Jennie Nilsson adresserade också läget i måndags på facebook.

”Jag vill understryka att det inte finns några tecken på problem med livsmedelsförsörjningen i Sverige i nuläget”, skrev ministern då.

Sedan dess har smittläget förvärrats och pressen på livsmedelssektorn hårdnat ytterligare. Inte minst hos butikerna som sett hyllorna tömmas och haft svårt att hinna med att plocka varor till e-handeln.

”Livsmedelssektorn säkerställer att befolkningen får tillgång till livsmedel. Det är många led som ska fungera innan konsumenten väl får maten på sin tallrik och de systemen måste fungera i händelse av kris som den vi befinner oss i”, säger Karin Brynell till Fri köpenskap.

Svensk Dagligvaruhandel har därför överlämnat en lista med förslag på åtgärder till landsbygdsministern. Förutom att ”klassificera dagligvaruhandeln samt de underleverantörer som används vid omlastningsterminaler och lager som en prioriterad funktion i samhället” ber organsationen regeringen om följande:

 • Tydliga instruktioner.Dagligvaruhandeln har i brist på vägledning tagit fram egna riktlinjer för hantering av smitta i butik eller lager. Svensk Dagligvaruhandel vill att myndigheterna vidimerar att de är korrekta eller ger andra tydliga instruktioner.
 • Stöd från vården. Efter att hänsyn tagits till sjukvården och äldre vill dagligvaruhandeln ges högsta prioritet om behov uppkommer av skyddsutrustning.
 • Stöd vid större lockdown.Livsmedelssektorn behöver hjälp från stat och myndigheter för att kunna säkerställa leveranser, transportzoner, varuförsörjning och personalresurser.
 • Prioriterad barnomsorg.Om grundskolor och förskolor stängs behövs speciella lösningar för barnomsorg för att kunna behålla tillräckligt mycket personal i tjänst.
 • Lagstiftning ses över. Dagligvaruhandeln önskar att regeringen/myndigheter pausar implementeringen och/eller gör justeringar på vissa lagstiftningsområden och nämner tillfällig flexibilitet vad gäller arbetsvillkoren som exempel.

Källa: Fri Köpenskap

Bildtext: Karin Brynell är vd för Svensk Dagligvaruhandel.

 


Betala med kort för att minska risken för smittspridning

Coronaviruset kommer att dominera vår vardag minst en månad framöver och vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen. Ett sätt för dig och alla andra att bidra till detta är att betala med kort. Det skyddar både personalen och andra kunder. Kontanter kan sprida smitta.


Matnäthandeln ökar på grund av Coronaviruset

Alltfler personer i Sverige väljer att handla mat via nätet med hemkörning, istället för att handla själva. Detta på grund av rädsla av att smittas av Corona-viruset. Samtidigt märker matnäthandeln av detta och inför sina egna försiktighetsåtgärder

I takt med att coronautbrottet växer köper nu allt fler sin mat på nätet. ”Förra veckan var den högsta försäljning vi haft någonsin på e-handeln”, säger Coops presschef Tobias Rydergren till TT.

Det hamstras och handlas, både i butik och på nät. Näthandlare vittnar om ett uppsving, bland dem Mat.se som har fullt upp att ta emot och leverera ut matbeställningar från lager.

“Vi går på högvarv, säger verksamhetschef Ludvig Anderberg på Mat.se. Vi ser en ny kundtillströmning. Kunder som aldrig tidigare handlat hos oss som väljer att inte gå till en fysisk butik.”

Försiktighetsåtgärder hos Mathem

Även Mathem har fullt upp.

“Vi ser ett ökat tryck. Leveranser fullbokas snabbare”, bekräftar kommunikationsansvariga Lotta Olofsson till TT.

Mathem har också infört försiktighetsåtgärder vid hemleverans av mat:

 • Ingen fysisk kontakt vid leverans.
 • Ingen in i kylen-leverans till hemtjänstbrukare.
 • Inga returer såsom pant, Mathem-kassar eller PostNord-paket.
 • Ingen försäljning av de varor som enligt lag kräver legitimationskontroll vid leverans exempelvis tobak, alkohol och läkemedel.
 • Ingen returnering av köpta varor.

Noggranna rutiner på Mathem

“På Mathem har vi noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner. Alla våra chaufförer säkerställer god handhygien, bland annat genom att använda handsprit. Vi har dessutom utökat våra städrutiner i leveransbilar, på våra lager och kontor”, säger Mathem i ett pressmeddelande.

Mathem fullbokade i Stockholm

På Mathems hemsida informeras också om den höga belastningen som företaget har i Stockholm:

Kära kund, vi är fullbokade för leverans i Stockholm med omnejd till och med söndag, det finns tider kvar för leverans från måndag 16/3. Allt gott /MatHem.

Källor: TT och Mathem


Stora skillnader mellan Danmark och Sverige i hantering av brott i butik

Den politiska hanteringen av brott i butik skiljer starkt mellan Sverige och Danmark. Det kan konstateras efter att Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson bjudits in till det Danska folketinget för att närvara som en budbärare av ett ”avskräckande exempel” för hur man hanterar butiksbrott i livsmedelsbutiker.

I oktober 2017 bjöds Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson in till det Danska Folketinget via Livsmedelshandlarnas motsvarighet i Danmark, De Samvirkende Købmænd, DSK.

Avskräckande exempel

Debatten handlade om den oroande utvecklingen av brott i danska butiker. Först ut var den dåvarande danska justitieministern, Søren Pape Poulsen (fram till 27 juni 2019), och därefter den danska rikspolischefen. Sedan var det Pär Bygdesons tur.

– Jag var inbjuden dit som ett avskräckande exempel från Sverige. Det vill säga för att tala om att ”så här kan det gå när man inte tar tag i problemen”.

Svensk rikspolitik har skulden

Men Pär Bygdeson och Livsmedelshandlarna var inte där för att skyllas på, utan snarare den svenska politiken på riksnivå, som i stark kontrast till den danska agerat verkningslöst, det vill säga inte alls.

– Det som slog mig som intressant var hur politikerna i Folketinget fokuserade på sakfrågan och hur debatten var öppen, oavsett olika ståndpunkter och partitillhörighet. Ingen kastade paj på varandra oavsett skillnader i synpunkter, säger Pär Bygdeson och tillägger: som jag ser det var det en öppen och konstruktiv debatt.

7-punktspaket mot brott i butik

Detta skedde alltså hösten 2017, men hur gick det sedan?

Jo, den danska justitieministern Søren Pape Poulsen, med sin stab, tog fram ett 7-punktspaket för att möta den växande brottsligheten i danska butiker.

Så här ser paketet ut:

 1. Hot spots med särskilda polisinsatser mot stöld i butik.
 2. Hårdare straff för stöld i butik.
 3. Inrättande av en ny enhet mot utländska stöldligor.
 4. Ökat samarbete mellan myndigheter i kampen mot häleri.
 5. Ökat bruk av hemliga agenter i häleriärenden.
 6. Mindre byråkrati.
 7. Möjlighet att hålla inne lön vid skadestånd.

Danmark åtgärdade på ett halvår

– Dessa är konkreta åtgärder som de danska politikerna lyckades genomföra på bara ett halvår. Ett halvår! Och redan om några veckor kommer en utvärdering som ska visa på vilka och hur stora effekterna har varit för dessa förslag, säger Pär Bygdeson.

Visar på skillnaderna

Pär Bygdeson säger att han varken är bitter eller besviken över hur brott i butik hanterats av svenska politiker, med flera, i Sverige:

– Jag vill bara visa på skillnaderna. Hur olika saker och ting kan fungera även om det är nära mellan länderna. Vi var ute redan 2013 och lyfte frågan om brott i butik men det tog till våren 2018 innan debatten nådde allmänheten, säger han.

Väntar på rapport om effekterna

– I Danmark lyfte branschen frågan hösten 2017 och fick detta 7-punktsprogram ett halvår senare. Medan vi i Sverige från 2013 fram till idag 2020, fått en utredning om tillträdesförbud, två stycken samverkanskonferenser med polisen och en rad lokala brottsförebyggande projekt samt ett försök med snabbare lagföring av enklare brott, säger Pär Bygdeson.

– Nu väntar vi på en rapport som visar på effekterna av de danska insatserna, säger Pär Bygdeson.

Lagförslag om böter och utvisning

Och i väntan på den rapporten gick vice direktør Claus Bøgelund Nielsen på DSK i dagarna ut med ytterligare en nyhet från den danska regeringen.

Och där tweetar den nuvarande justitieministern (sedan juni 2019) Nick Hækkerup, följande:

”Butiksstölder: Regeringen lovar lagförslag till hösten med högre böter och fokus på utvisning av utlänningar. Ministern backar också upp den förra regeringens plan...”

Hindra utländska rånarligor

– Det här visar att den danska regeringen nu också fokuserar på att hindra bland annat utländska rånarligor redan till hösten. Snabbt och effektivt arbetat, kommenterar Pär Bygdeson.

Livsviktigt fortsätter att följa den danska regeringens arbete med att motarbeta brott i butik.