Dagligvaruhandelns agerande på FHMs råd om allas ansvar att förhindra smitta

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april 2020 allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid 19. Råden riktar sig både till den enskilde individen och till olika verksamheter, däribland handeln.

I råden anges att var och en i Sverige har skyldighet att minska smittspridningen och bör som en åtgärd hålla avstånd till varandra, inom och utomhus på platser där människor samlas. Butiker är ett exempel. Förutom kundens egna ansvar att hålla avståndet, ska även butiken hjälpa till.

Svensk Dagligvaruhandel har med anledning av de nya allmänna råden tagit fram gemensamma riktlinjer för hur man ska minska trängsel och köbildning samt säkerställa avstånd mellan kunder i en butik.

Sammanfattning av de gemensamma riktlinjerna:

  • Butiken ska arbeta för ett jämt kundflöde och uppmana kunder, att i den mån det går, komma de tider då besöksantalet brukar vara lägre.
  • Markeringar appliceras på golven för att hjälpa kunder att hålla avstånd.
  • Butiken ska informera och påminna kunder om att de ska hålla avstånd till varandra. Det kan ske på olika sätt beroende på butikens förutsättningar, men kan ske genom ljud eller text.
  • Butiken ska också informera om att tillträde till butiken kan begränsas om man bedömer att avstånd mellan kunderna inte kan hållas på grund av att det är för många personer i butiken samtidigt.
  • Butiken ska utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas.
  • Vid begränsat tillträde till butiken, ska ett kösystem upprättas där avståndet mellan personerna i kön ska vara minst 1,5 meter.

Implementering av åtgärderna har startat och sker successivt utifrån varje butiks förutsättningar.

Till hela dokumentet med mer förslag på åtgärder: Rutiner med anledning av Covid 19 (skrivningar med anledning av FHM råd från 1 april finns i punkt 3)

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Foto: handtvätt FHM


Att spela via bud – så ordnar du fullmakt

Viktig information från Svenska Spel till livsmedelshandlare som är ombud för Svenska Spel. Svenska Spel inför en möjlighet att erbjuda spel via bud. Att spela via bud införs för att ge Svenska Spels kunder en möjlighet att spela hos ombud om de av olika skäl är förhindrade att göra det själva.

Ombudsavtal har uppdaterats med anledning av att AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino inför möjligheten att spela via bud.

Med anledning av detta har följande uppdateringar i ombudsavtal gjorts:

  • AB Svenska Spel har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Svenska Spel Sport & Casino AB har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Uppdaterad version av ombudsavtal finns på Ombudsextranätet. De uppdaterade versionerna börjar gälla 2020-05-04, eller omedelbart i de fall ombud väljer att redan dessförinnan acceptera fullmakter vid spel eller vinstutbetalning enligt den nya rutinen.
  • Ombuden hittar fullmakt och rutin för fullmaktshantering på Ombudsextranätet.

Vid frågor kontakta Ombudssupport och om har kunderna har frågor bör de hänvisas till Svenska Spels kundservice.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenska Spel


Årsstämman uppskjuten

Livsmedelshandlarnas årsstämma är uppskjuten. Vi återkommer med ny tid inom kort.

Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna


Covid 19 visar vilka regler som är viktiga

En positiv sak, mitt i Corona-eländet, är att vi nu kan se vilka regler och föreskrifter som är viktiga på riktigt. Det ska vi komma i håg när pandemin är över.