Att behålla den mentala hälsan under Covid 19

Hur behåller du din mentala hälsa under pandemin? En minut om vad som ger bra energi när mobilen kokar av spekulationer.


Så ser prisläget ut för wellpapp

Flera handlare har ringt och undrat om prisläget för wellpapp så vi skickade frågan vidare till Peter Johansson på Svensk Avfallsrådgivning:

– Det vi kan konstatera med all säkerhet är att den geografiska aspekten fortfarande har stor påverkan.

Wellpapp-nivåerna har varit en het fråga sedan lång tid tillbaka bland handlarna som nu vill veta hur läget ser ut

– Det finns flera aspekter att väga in för att göra en bedömning huruvida ersättningen för wellpapp är marknadsmässig eller inte. Med tanke på Covid-19s närvaro blir det ännu svårare, konstaterar Peter Johansson på Svensk Avfallsrådgivning.

Flera handlare säger att de upplever skillnader i pris beroende på var de bor. Stämmer det?

– Det vi kan konstatera med all säkerhet är att den geografiska aspekten fortfarande har stor påverkan. Enligt de senaste genomförda upphandlingarna i allt från Göteborg, Umeå och Norrköping är det stor variation på ersättning/behandlingsavgift. Allt detta beror på avsättningsmöjligheter och bakomliggande avtal för entreprenörerna.

– När vi gör dessa bedömningar och uttalande tittar vi bland annat på PIX-Index, som är ett index över världsmarknadspriset för papper, dagsfärska offerter och upphandlingar samt befintliga avtal i butik.

Behandlingsavgift mellan 100-195 kr/ton är ok

– Har man en behandlingsavgift mellan 100-195 kronor/ton för wellpapp ligger man inom ramen för vad marknaden säger i dagsläget. Det finns butiker som har något bättre pris och det finns de butiker som har något sämre. Det som är viktigt att väga in är då avtalet i sin helhet. Det vill säga vad man har för priser på resterande del av kundens avfallshantering som exempelvis hyror och transportpriser. Detta kan vi hjälpa till med.

Kraftig nedgång av PIX-index

PIX-Index har som många redan vet haft en kraftig nedgång sedan 2018. I början av 2020 fram till mars fick PIX ytterligare ett ras på drygt 200 kr/ton.

Vid senaste uppdateringen av PIX har det nu stabiliserat sig till samma nivåer som i januari. Med detta sagt så borde en sänkning från februari-mars vara korrigerad till april.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Succé för mobillösning i Norge – nu är tjänsten på väg till Sverige

I Norge är appen känd som Coopay, som man som kund använder för att scanna varor i butiken med sin mobil. Därefter betalar man via mobilen i kassan. I Norge har appen gjort succé och nu är den på väg till Sverige.

Mobillösningen är framtagen av det svenska bolaget Datema som kallar tjänsten för Easyshop. I Norge har den gjort succé i Norska Coops butiker under namnet Coopay. Och det var coronaepidemin som blev genombrottet för Coop Norges mobila kontaktlösa betallösning Coopay .

Över 200 000 kunder har börjat att använda tjänsten. I vissa enskilda butiker är användningen uppe i 20-30 procent, har norska Dagligvarehandelen rapporterat. I Coopay går det att lägga in flera olika bankkort och enkelt byta mellan dem när QR-koden skannats i kassan.

Framgångarna i Norge har skapat intresse även i andra länder. Enligt Datemas marknadschef Jan Herrström har förfrågningar kommit från dagligvarukedjor i Finland, Ryssland, Tyskland, Holland, England, Irland, Italien, Danmark och de baltiska länderna. Likaså från kedjor i Sverige.

– Flera av de större svenska dagligvarukedjorna har visat intresse och vill testa och lansera den här typen av självskanningslösning och det redan under 2020, kommenterar Jan Herrström.

Förutom att skanna och betala är det även möjligt för kunden att lägga in sin shoppinglista, få kunderbjudanden, läsa fördjupad information om en specifik vara och hitta var exakt i butiken en specifik vara finns genom en kartfunktion.

Dessutom är appen direkt kopplad till kassalösningen för dynamisk prissättning.

För personalen finns det en mängd back end-lösningar som redan är förberedda i applikationen, exempelvis inventering.

– För dagligvarubranschen innebär det här stora ekonomiska besparingar och att medarbetare kan flyttas från ett monotont kassaarbete till att istället hjälpa kunderna. Självskanningsslösningen fungerar även inom andra delar av detaljhandeln, säger Jan Herrström.

En annan fördel med Easyshop är att kunderna inte bara slipper kassaköer, utan också nära kontakt med konsumenter och butikspersonal vilket minskar smittspridningen i coronatider.

Källor: Fri Köpenskap, Datema

Foto: Datema


Willys öppnar mobila Hämta-stationer vid bensinmackar

Willys öppnar mobila Hämta-stationer i samarbete med Circle K-mackar. Detta för att möta den ökade efterfrågan inom näthandel av mat.

Sedan corona-pandemin startade har det varit högt tryck på Willys e-handel – så högt att det periodvis har varit svårt att hitta lediga tider för beställning. Redan tidigare har Willys automatiserade Hämta-stationer i anslutning till flera av sina butiker, där kunden hämtar ut sina matkassar direkt ur kyl- och frysskåp med hjälp av en kod. Som ett led i att ge ännu fler kunder möjlighet att e-handla öppnar Willys Hämta-stationer på fyra Circle K-stationer i Stockholmsområdet: Frescati, Bandhagen, Märsta och Tumba.

– Vi vill testa nya sätt att göra det möjligt för fler att e-handla mat. Samtidigt som man hämtar sina matkassar kan man passa på att tanka, tvätta bilen eller köpa något gott att äta. Det tror vi kan underlätta i vardagspusslet, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

Senaste siffrorna från Dagligvaruindex visade att e-handelsförsäljningen av livsmedel ökade med 101,2 procent i april. Allra mest ökade Click & collect, det vill säga upphämtning av matkassar i butik. Medan hemleverans ökar med 56,8 procent så ökar upphämtning med hela 188,1 procent.

I en färsk Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av Willys, uppger 10 procent av kunderna att de handlar mer mat på nätet efter att Corona-pandemin bröt ut. Andelen som uppger att de gör mer än hälften av sina matinköp på nätet har dubblerats. Nästan 1 av 10 uppger att de kommer att fortsätta att handla mat på nätet oftare och 30 procent uppger att anledningen till det är att de vill undvika att träffa andra människor.

Källa och foto: Axfood

 

Fakta | ur undersökningen från maj 2020

10% av kunderna att de handlar mer mat på nätet efter att Corona-pandemin bröt ut.

  • 9% av kunderna uppger att de kommer att fortsätta handla mat på nätet oftare även framöver.
  • 30% uppger att anledningen till att de kommer att handla på nätet oftare är att de vill undvika att träffa andra människor.
  • Andelen som uppger att de gör mer än hälften av sina matinköp på nätet har ökat från 4 till 8% sedan Corona-pandemins utbrott. Andelen som uppger att de gör alla eller nästan alla sina matinköp via nätet har ökat från 2 till 5%.
  • 30% uppger att de handlar mat mer sällan sedan Corona-pandemin bröt ut.
  • 8% uppger att de lägger mer pengar på mat nu.
  • Torrvaror (mjöl, flingor etc), frysta varor (frysta grönsaker, kött, fisk etc) och färska frukter och grönsaker är det som svenskarna uppger att de handlar mer av efter att Corona-pandemin bröt ut.

Utan plast stannar världen som vi känner den

Plast är en av förutsättningarna för vårt moderna, bekväma liv. Men vi måste ta om hand om den på rätt sätt.


SRS varnar för otillåten handel med pallar

Svenska Retursystem behöver butikernas hjälp med att förhindra att stulna lastbärare blir till handelsvaror. Enligt vad Svenska retursystem erfar har pallar pantats i butiker mot ersättning av varor eller pengar.

– Det är inte tillåtet att betala ut ersättning eller lämna motsvarande belopp i form av varor från butik till företag eller privatpersoner som önskar lämna in tomma SRS returpallar eller returlådor till butiken. Lastbärarna kan vara stulna från en grannbutik, säger Brita Forsström på Svenska Retursystem.

Ta gärna emot gratis

Butiker får däremot gärna ta emot lådor och pallar utan motprestation, så att dessa kan återföras tillbaka till retursystemet via butikens grossister.

– Butiker som blir kontaktade av företag som vill lämaa in SRS lastbärare får gärna höra av sig till SRS kundservice så att de kan se till att de återställs till systemet på rätt sätt, säger hon.

Text: Marie Hallencreutz


Omställningsstödet kommer för sent för många handlare

Coronakrisen har slagit hårt mot handeln och skapat stora likviditetsproblem. Drygt 6 000 handelsföretag är så pass pressade att de riskerar att slås ut innan regeringens omställningsstöd når fram. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.

– Regeringens aviserade omställningsstöd kommer att vara en viktig räddningsplanka för många krisande handelsföretag. Samtidigt är risken stor att hjälpen inte når fram i tid. Krisen är akut här och nu och många företags överlevnad hänger på att stödåtgärderna snabbt når fram, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Av de handlare som tappat minst 30 procent av försäljningen svarar drygt var femte (22 %) inom detaljhandeln - och var tionde inom partihandeln - att det är osäkert om de klarar av att vänta tills omställningsstödet träder i kraft den 1 juli. Uppräknat till hela handeln motsvarar det 4 500 detaljhandelsföretag och 1 800 företag inom partihandeln. Totalt 6 300 handelsföretag.

Hälften har likviditetsproblem

Undersökningen visar också att drygt varannan handlare (52 %) inom detaljhandeln har finansierings- eller likviditetsproblem. Inom partihandeln är siffran 44 procent. Handlarnas svar indikerar också att 45 000 handelsjobb redan har försvunnit, eller riskerar att försvinna, och att fler än 100 000 personer kommer att beröras av färre arbetade timmar.

Hyresstödet når inte fram

Möjlighet till kortidspermittering och att regeringens hyresstöd når fram är fortsatt avgörande för att rädda företag och jobb i handeln.

Bland de företag som drabbats allra hårdast av krisen och tappat så mycket som minst hälften av försäljningen anger 6 av 10 att de fått beslut om kortidspermittering och lite mer än var tredje (37 %) att de har fått sänkt hyra. I förra mätningen (19-21 april) hade var femte (21 %), av de mest krisdrabbade handelsföretagen, fått sänkt hyra.

Köpcentrum som schweizerostar

– Det är en viktig signal att hyresstödet når ut till något fler handlare men siffran är fortsatt för låg. Fastighetsägarnas krismedvetenhet måste öka, annars kommer många köpcentrum och gallerior att se ut som en schweizerost med många tomma hål när krisen är över. Vi blir alla förlorare på en sådan utveckling, säger Karin Johansson.

Svensk Handel har löpande undersökt hur coronakrisens följder drabbar handeln. Även om läget är fortsatt tufft visar denna mätning på en något positivare tendens där handlarnas omfattande försäljningstapp har minskat.

Undersökningen genomfördes 10-13 maj.

Källa: Svensk Handel


Coronamarathon - det är läge att kämpa på

En av de svåraste saker som finns, det är att vara uthållig. Men det är precis vad vi måste vara för att bekämpa Covid 19. Planera ditt handlande, handla ensam och håll avstånd ett tag till.


Näthandeln ökar av pandemin

Nya konsumentgrupper såsom äldre personer söker sig till näthandeln. Och det som säljs mest är apoteksvaror och livsmedel. Det visar E-barometern första kvartalsrapport från PostNord i samarbete med HUI Research och Svensk Digitalhandel.

Näthandeln växte med 16 procent under årets första kvartal, enligt E-barometern och Coronapandemins effekter är tydliga i utvecklingen. Svenskarna handlade på nätet för 32 procent mer i mars än i februari.

Under mars månad näthandlade 73 procent av svenskarna jämfört med 70 procent i genomsnitt under hela kvartalet.

Dagligvaror ökade 27 procent

Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under årets första kvartal med en ökning om 37 procent respektive 27 procent. Även här kom en stor del av tillväxten under mars när coronapandemin slagit till.

Vinnarbransch i E-barometern blev skönhet och hälsa, dit apotekvaror räknas in, sett till andel konsumenter.

Även heminredning och möbler utvecklades väl samt bygghandeln och kvartalstillväxten landade på 23 respektive 25 procent.

Hemelektronikhandeln hade ett relativt bra första kvartal med en tillväxt om 15 procent jämfört med fjolåret.

Skönhet och hälsa vinnare

För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa den kategori som flest konsumenter uppgett att de handlat från och därmed har den forna ettan kläder och skor petats ned till en andra plats.

Modehandeln på nätet uppges haft en svagare utveckling på nätet och tillväxten landar på 14 procent under första kvartalet. Sporthandeln på nätet ökade med 18 procent.

– Det är väldigt tydligt att svenskarnas e-handelskonsumtion har ökat kraftigt under pandemin. Det är tydligast för dagligvaror och apoteksvaror men tendensen tycks finnas i stort sett i alla produktkategorier. Vi spenderar betydligt mer tid hemma och undviker fysiska butiker. Så även om konsumtionen totalt sett går ner så växer e-handeln, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord i en kommentar.

Nya konsumentgrupper

Förutom att fler e-handlar har även nya konsumentgrupper tillkommit och andelen äldre, 65 till 79 år, som e-handlar har ökat kraftigt jämfört med föregående år.

Tyskland var det land utanför Sverige som flest konsumenter hade handlat från under kvartalet följt av Storbritannien.

Källor: HUI research, FK

Foto: HUI Research


AutoMat utsedd till Årets fria Servicehandlare

Dagabs Servicehandelsdagar blev i år ett helt digitalt event på grund av Coronapandemin. Priser för årets butiker delades dock ut som vanligt. Och priserna gick i år till skånska Handlar’n Dösjebro och östgötska AutoMat.

Efter att en jury hade bedömt ett stort antal nominerade butiker utifrån ett tiotal kriterier inom drift, affärsmannaskap och försäljning medellade Axfood vilka servicehandlare som fått året priser. Utöver äran fick de vinnande butikerna också diplom, blommor och en prischeck på 15 000 kronor.

AutoMat Årets Fria Servicehandlare

Till Årets Fria Servichandlare utses AutoMat. AutoMat grundades av Edvin Johansson 2018, när den första butiken i Ekängen i Linköping öppnade. Idag består kedjan av fem obemannade servicehandelsbutiker, men med ambition är att växa rejält.

Juryns motivering lyder: ”Butiken är en av de första att erbjuda ett helt nytt koncept inom servicehandeln, där konsumenten själv kan utför sina köp i den helt obemannade butiken. Edvin Johansson har visat på en stor entreprenörsanda och ambition genom att vidareutveckla ett franchisekoncept för att skala upp verksamheten. Genom detta pris vill vi hylla modet att tänka nytt och vi ser med spänning fram emot den den framtida utvecklingen.

– Det känns otroligt roligt att bli utsedd till Årets Fria Servicehandlare, och hedervärt att bli den första att motta priset med en obemannad livsmedelsbutik. I dagsläget har vi en hållbar verksamhet och nöjda kunder i fem butiker på olika orter, och under året är planen att öppna 10-15 till. Så vinstpengarna kommer att återinvesteras i verksamheten för att ta kedjan framåt, säger Edvin Johansson.

Årets Handlar’n-butik

Handlar’n Dösjebro tilldelas priset Årets Handlar’n-butik, och får priset för den resa som grundaren Magnus Westin med gjort sedan starten i maj 2018.

Juryns motivering lyder: ”Butiken drivs med ett stort engagemang och framåtanda där inget anses vara omöjligt. Genom att hålla en fräsch och välfylld butik där de erbjuder ett brett sortiment och en engagerad och serviceinriktad personal, främjar de Handlar´n som ett attraktivt varumärke och driver butiken framåt.

– Framgång kräver vilja och engagemang, och ett starkt team. Det har jag och min fru Sofia hittat i vår butikschef personal Fredrik och i hela personalstyrkan. Utan det hade det här inte varit möjligt, och med det ser vi också fram mot att i höst bygga ut både entré, tvätthall och lager för att öka kundnöjdheten och förbättra arbetsmiljön. Vi firar två år den 17 maj, och vinstpengarna kommer vi att använda för att göra den helgen extra speciell för våra kunder, säger Magnus Westin.

Källa och foto: Axfood