Plastpåseskatten - så fel på alla punkter

Den 1/5 infördes plastpåseskatt i Sverige. Miljöpopulism av det sämre slaget.


Oro för smitta stor i butikerna som nu kraftsamlar mot corona

Handels har under våren gjort en undersökning bland sina skyddsombud kring arbetsmiljön i butikerna under Corona-krisen. De anställda är oroliga samtidigt som arbetsgivarna gör allt vad de kan för att skydda dem och sina kunder.

Oron för att smittas är stor bland de anställda enligt Handels enkätundersökning. Sex av tio förtroendevalda tycker inte att arbetsgivarna har gjort tillräckligt för att de anställda ska känna sig trygga på jobbet. Men enligt undersökningen har arbetsgivarna också stort förtroende från de anställda när det gäller avgränsingar inom butiken och att ge löpande information samt att tillhandahålla skyddsmedel såsom handskar och handsprit, till sina anställda.

Plus och minus med städning

Dessutom har omkring 67 procent av arbetsgivarna i handeln infört mer noggrann städning, enligt enkäten.

”Enkäten visar att arbetsgivaren inte får glömma alla andra viktiga delar av arbetsmiljön, även de som inte har direkt med smitta att göra. På många ställen har arbetsbelastningen blivit tyngre. Man hinner inte städa för att man har så mycket att göra”, säger Thea Holmlund, utredare på Handelsanställdas förbund, som gjort enkäten som 800 skyddsombud har svarat på. i en kommentar till tidningen Handels.

Riktlinjer från branschen

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel har slagit fast riktlinjer som handeln ska följa. En stor majoritet har infört handsprit, information till personalen och tagit fram markeringar om avstånd mellan kunder i butiken. Däremot saknar många butiker ett kösystem utanför butiken.

Så många har infört de här åtgärderna i butikerna:

 • 92 % handskar och handsprit till personalen.
 • 90 % gett information.
 • 83 % markeringar om att kunder ska hålla avstånd.
 • 67 % har infört noggrannare städning.
 • 27 % har möblerat om för att undvika trängsel.
 • 24 % har kösystem utanför butiken.
 • 22 % har utsett ansvariga för att avgöra om man behöver begränsa antalet kunder.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Handels, FHM

Foto: Claes Hallencreutz

Faktaruta: Svensk Dagligvaruhandel, FHM

Fakta | Råd till butiker enligt FHM och branschen

Sammanfattning av de gemensamma riktlinjerna inom branschen:

 • Butiken ska arbeta för ett jämt kundflöde och uppmana kunder, att i den mån det går, komma de tider då besöksantalet brukar vara lägre.
 • Markeringar appliceras på golven för att hjälpa kunder att hålla avstånd.
 • Butiken ska informera och påminna kunder om att de ska hålla avstånd till varandra. Det kan ske på olika sätt beroende på butikens förutsättningar, men kan ske genom ljud eller text.
 • Butiken ska också informera om att tillträde till butiken kan begränsas om man bedömer att avstånd mellan kunderna inte kan hållas på grund av att det är för många personer i butiken samtidigt.
 • Butiken ska utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas.
 • Vid begränsat tillträde till butiken, ska ett kösystem upprättas där avståndet mellan personerna i kön ska vara minst 1,5 meter.

Implementering av åtgärderna har startat och sker successivt utifrån varje butiks förutsättningar, hälsar Svensk Dagligvaruhandel.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

 


Coronabunkringen i mars lyfte Icas första kvartal

Coronabunkringen i mars lyfte E-handeln med 34 procent och EMV-andelen med nära 28 procent. Det visar Icas första kvartalsrapport som presenterades den 29 april.

Rapporten konstaterar också att Icas omsättning under årets första kvartal uppgick till 30 366 miljoner SEK. Det är en ökning med 8,1 procent från i fjol. Rörelseresultatet minus jämförelsestörande poster hamnade på 1 310 miljoner SEK (1 125).

ICA Sveriges omsättning steg med 8,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på de kraftigt positiva volymeffekter i partihandeln som uppstod under bunkringsfasen i mars, när Coronakrisen trappades upp. Andra faktorer som bidrog till ökningen var positiva priseffekter och skottdagen i februari.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg till 916 miljoner SEK (825). Den ökade försäljningens positiva resultatpåverkan motverkades delvis av högre kostnader. Försäljningsutvecklingen för egna märkesvaror var stark, vilket också hade en gynnsam effekt. Samtidigt var beställningstrycket på e-handeln mycket högt, vilket ledde till kapacitetsbrist och högre kostnader, framförallt kopplat till e-handelslagret i Stockholm.

Nya kundgrupper

"Bunkringsperioden i mars lyfte hela kvartalets tillväxt. Den innebar också ett

extremt tryck i e-handeln, när betydligt fler kunder, och även nya kundgrupper, exempelvis äldre, köpte mat och apoteksvaror på nätet. Vi kunde, trots mycket högre volymer än normalt, hantera flödena på ett bra sätt och med god kontroll även om det stundtals saknades en del varor i butikshyllorna. Det klarade vi med hjälp av många fantastiska insatser av ICAhandlare och våra medarbetare i olika delar av varukedjan," skriver ICA Gruppens vd Per Strömberg i en rapportkommentar.

Skottdagen i februari beräknas ha påverkat resultatet med cirka +15 miljoner SEK. Rörelsemarginalen steg till 4,3 procent (4,2).

Bedömda Coronaeffekter

Coronapandemin bedöms ha påverkat försäljningstillväxten med +3,0 procent. Effekten på rörelseresultatet beräknas ha uppgått till cirka +35 miljoner SEK. Försäljningsökningen i mars har netto gynnat ICA-systemet men skillnaderna mellan olika butiker är stor. Butiker som ligger nära Norge och Finland eller i shopping-centra har i vissa fall tappat mycket försäljning.

EMV-andelen nära 28 procent

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,8 procent (26,8%).

E-handeln ökade med 34 procent

Vid periodens slut erbjöd 308 ICA-butiker e-handel (lösplock) och 637 butiker ICA Matkassen. Onlineförsäljningen uppgick under första kvartalet till 766 miljoner SEK (570), en ökning med 34 procent från motsvarande period i fjol. E-handels­andelen för de ICA-butiker som erbjuder mat online, var 3,8 procent. Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under första kvartalet med 27 procent.

Fler ska kunna få maten hemlevererad

För att snabbt kunna utöka butikernas möjligheter att erbjuda hemleveranser har ICA

kompletterat sin e-handel med en snabbutrullning av sin måltidsapp ICA Pronto. Detta för att leva upp till den kraftigt ökade efterfrågan på hemleveranser till följd av Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att riskgrupper och Coronasjuka ska undvika att handla i butiker. Målet är att cirka 150 butiker ska anslutas under våren. Tjänsten är tillgänglig för alla men just nu är riskgrupper och Coronasjuka prioriterade.


Handla en och en för fortsatt öppna butiker

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att minska smittspridningen. Ett enkelt sätt är att vi handlar en och en i butiken. Att åka tillsammans för att köpa mat får vänta till senare.