Gold Plating - ett svenskt självskadebeteende

Här är något att fundera på! Ett EU-direktiv som samtliga svenska EU-parlamentariker röstade nej till. Bland annat med stöd i denna utredning: https://bit.ly/2GaQ1He

 

Dock gick det igenom och ska nu bli svensk lag. Vad gör vi då?

  1. Riksdagen ger ett tillkännagivande om att vi inte ska genomföra några framtida överimplementeringar utan framöver införa EU-direktiv på miniminivå: https://bit.ly/3oEn9sn
  2. Regeringen tillsätter en utredare som kommer fram till att just överimplementering vore bra för att göra livet enklare hos tillsynsmyndigheten som föreslås att bli Konkurrensverket: https://bit.ly/3ehplRW
  3. Utredarens förslag underkänns av Konkurrensverket: https://bit.ly/37VPBjE
  4. Regeringen väljer att gå vidare med inriktning mot överimplementering - eller gold plating som det också kallas. Förklara gärna för mig hur det kan bli på detta sätt, för jag förstår inte.

Regeringen föreslår lag om tillträdesförbud

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar för att butiker ska få rätt att porta de som återkommande stjäl och/eller trakasserar butiksanställda.

Handelns olika parter är självfallet positiva till beskedet.

– Det här har vi väntat på länge, säger Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson och tillägger: Hoppas nu bara att lagändringen resulterar i något konkret som våra handlare får verklig nytta av utan en massa undantag och fallgropar så att det blir svårt att tillämpa i praktiken.

Viktig signal till kriminella

– Trots att de som stjäl och bråkar i våra butiker ofta är väl kända personer saknar butiken laglig rätt att förbjuda dem att komma tillbaka till butiken. Tillträdesförbudet blir en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Enligt regeringens lagrådsremiss med förslag på lagändringar innebär den nya lagen att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ett års förbud med möjlighet till förlängning

Detta bekräftade justitieminister Morgan Johansson (s) i en intervju med TV4 Nyheterna där lagändringen som föreslås innebär att en åklagare kan besluta om ett tillträdesförbud som ska gälla ett år, med möjlighet till förlängning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till fängelse i sex månader.

– Handelns företag måste få ett tydligare stöd från rättsväsendet i kampen mot kriminaliteten, även om mycket är kvar att göra är tillträdesförbudet ett steg i rätt riktning. Svensk Handel har drivit frågan under lång tid och det är glädjande att vi äntligen ser ut att nå framgång, säger Karin Johansson.

I riksdagen finns en tydlig majoritet för att införa ett tillträdesförbud, enbart Vänsterpartiet har sagt nej till förslaget. Även Handelsanställdas förbund välkomnar beskedet.

Lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2021.

Varannan butik utsatt för brott

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet är nedslående läsning. Drygt varannan butik var utsatt för brott den senaste tiden. Fyra av tio (41 %) butiker var utsatt för stöld den senaste veckan, tre av tio (31 %) tvingades utstå hot eller våld senaste månaden.

– Utöver att kriminaliteten kostar handeln miljardbelopp varje år är det en arbetsmiljöfråga. Att de anställda känner sig trygga på jobbet är betydligt viktigare än återfallsförbrytarens rätt att återvända till en butik för att begå brott, säger Karin Johansson.
Text: Marie Hallencreutz

Källor: Regeringen, Svensk Handel, TV4 Nyheterna, mfl


Coronapandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen ska utredas

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av coronaviruset gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Uppdraget kommer från regeringen och ska slutredovisas i mars 2021.

I uppdraget ingår att utifrån erfarenheterna av pandemin lämna förslag till åtgärder och arbetsformer ”som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar, kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig”.

Myndigheterna ska inhämta erfarenheter och synpunkter från andra berörda myndigheter och aktörer inom de olika leden i livsmedelskedjan.

Källor: Lif, regeringen


Folkhälsomyndigheten, Covid 19 och Halloweenskräck

Vad är det som händer i matbutikerna inför Halloween? Följ med på en skräckblandad upplevelse... Du är mycket välkommen att prenumerera, kommentera och diskutera. Jag ber dig hålla en trevlig ton och diskutera ämnet så att vi får en diskussion som leder framåt. Tack.


Kundvagnsparaden med stulen mat

Hur mycket mat är det som stjäls i Sverige varje år. Stora summor ger inte någon känsla för proportioner. Häng med Livsmedelshandlarna på Kundvagnsparaden med stulen mat.


Krafttag mot den illegala handeln med SRS lastbärare

Svenska Retursystems vd Anna Elgh skriver ett öppet brev till handlarna för att stävja den illegala handeln med backar och andra lastbärare inom systemet:
Jag skriver till er alla handlare eftersom vi på Svenska Retursystem behöver er hjälp för att stävja den otillåtna handel som förekommer med våra plastpallar och backar på flera platser i landet. Vi har under de senaste månaderna intensifierat arbetet med att få stopp på detta och samtidigt upptäckt fler uppfinningsrika sätt som används för att förvandla stulna lastbärare till handelsvaror.

Tack vare tips från flera av er har vi kunnat stänga ännu fler kanaler där stulna backar pantats in och vi har kunnat hämta hem hel- och halvpallar som varit på väg att säljas vidare. Några ärenden hanteras just nu i förundersökning hos polisen. Andra aktörer har stängts av från systemet.
Se upp med erbjudanden
Jag vet att många av er får erbjudanden om att köpa eller panta in SRS-backar och pallar och att så skett i flera butiker. Det innebär att oseriösa aktörer har möjlighet att upprätthålla sin illegala handel och tvätta pengar från grovt kriminell verksamhet. Det innebär också att någon annan kund i kedjan som blivit av med sina lastbärare står som förlorare. Det handlar till slut om miljontals kronor för dem som tappat sin pant eller tvingas ersätta oss för förlorade pallar.

Alla måste ta sitt ansvar

Retursystemet bygger på att alla led i kedjan tar sitt ansvar och följer det regelverk som vi i branschen gemensamt satt upp. På så sätt kan SRS driva och tillhandahålla ett effektivt och hållbart retursystem bestående av närmare 20 miljoner returenheter och som möjliggör en hållbar och säker livsmedelsförsörjning i Sverige.

Följ dessa regler

Som butik är det därför viktigt att vara medveten om och följa dessa delar i regelverket:

  • Köp av returenheter från andra aktörer än SRS eller utbetalning av pant oavsett form, varor eller pengar, för tomma backar eller pallar är ej tillåtet eftersom det möjliggör penningtvätt.
  • Tömda backar ska efter leverans i butik omgående returneras tillbaka till grossist som returnerar dessa till SRS för tvätt. Lokala leverantörer till enskilda butiker och som tar tillbaka backarna och återanvänder dessa bryter mot regelverket och riskerar livsmedelssäkerheten. Backarna som varorna levereras i kan i värsta fall vara stulna.
  • Användning av SRS-backar i slutna flöden för t ex catering, leverans av äpplen till musterier etc., utan att teckna ett enskilt avtal med SRS, är inte tillåtet.

Kontakta kundservice och visselblåsarfunktion

Har du fler frågor om retursystemet och hur du som butik ska agera är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice som du når på telefon 019-33 37 22 eller kundservice@retursystem.se.

Jag uppmanar er också att fortsätta kontakta vår kundservice eller rapportera anonymt via vår Visselblåsarfunktion https://svenskaretursystem.whistleblower.se// om ni ser saker som inte står rätt till eller om ni erbjuds att köpa våra lastbärare från andra än SRS.

Genom samarbete och ökad kontroll kan vi tillsammans sätta stopp för kriminella och oseriösa aktörer och säkerställa ett hållbart retursystem för branschen.

Anna Elgh

VD Svenska Retursystem

 


Brottsbalken fyller 58 år - dags för en ansiktslyftning?

Lagar ska ändras långsamt, men vår 58 år gamla brottsbalk är i behov av föryngring för att gå i takt med tiden.


Axfoundation blir Årets hållbarhetsinitiativ

Utmärkelsen Årets hållbarhetsinitiativ 2020 går till Axfoundation och deras satsning på Framtidens mat. Priset delades ut vid den digitala Dagligvarugalan den 8 oktober. Bakom utmärkelsen står Svenska Retursystem och Pantamera.

– Vi är imponerade av Axfoundations arbete med att hitta nya sätt att producera mat med bättre näringsinnehåll på ett hållbart sätt. Projektet Framtidens mat har stor potential att påverka vad vi äter i framtiden, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Juryns motivering lyder:

Genom nya innovativa lösningar utmanar vår vinnare en bransch som har stor påverkan på både hälsa och miljö. Årets vinnare samlar forskare, lantbrukare, livsmedelsförädlare och kockar för att hitta goda och hållbara alternativ till kött. Ett arbete som fått stort genomslag i både butiker och restauranger runt om i landet. Arbetet ute på Torsåker har stor potential att göra avsevärd skillnad för framtidens hållbara livsmedelsförsörjning.

–Hållbarhet och nytänkande går ofta hand i hand, och årets vinnare visar verkligen på en hållbar väg framåt. Med Axfoundation har vi fått en värdig vinnare i en kategori som stadigt växer, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Pantamera.

Axfoundation är en icke vinstdrivande verksamhet som tillsammans med 225 partners arbetar för ett hållbart samhälle. Utöver innovationer inom Framtidens mat driver verksamheten satsningar inom cirkulär ekonomi, inkluderande samhälle samt hållbar produktion och konsumtion.

– Vi är mycket hedrade över priset som visar att vi är på rätt väg. Vårt mål är att inspirera, dela kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle. Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och nu hoppas vi att vi kan inspirera ännu fler aktörer att agera, säger Maria Smith, Generalsekreterare på Axfoundation.

Frukostseminarium 
Den 4 november bjuder Pantamera och Svenska Retursystem in till ett digitalt frukostseminarium där Axfoundation tillsammans med de övriga finalisterna i kategorin – forskarteamet Helén Williams och Fredrik Wikström samt Ekotipsets upphovskvinna Ellinor Sirén – får presentera sig. Där medverkar även förra årets vinnare av kategorin, Lidl Sverige.

Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig: https://4nov.eventreg.se

Svenska Retursystem är det smarta kretsloppet för våra livsmedel. Systemet är baserat på standardiserade lastbärare som kan användas om och om igen. På så sätt skapas effektiva och hållbara varuflöden för alla aktörer i hela livsmedelskedjan, från producent ut till butiken och restaurangen.

Källa: Svenska Retursystem


Livsmedelshandlarna ringer upp: Hur BIDs skapar tryggare samhällen

Vi har ringt upp Örjan Josefsson, handlare i Bro, som driver en BID (Business Improvement District) i Bro centrum för att minska brottligheten. Han delar med sig av sina bästa tips på hur man får med sig hela samhället och vad som ligger bakom hans drivkraft.


Hur minskar vi matsvinnet utan plast?

Ofta när man vill göra saker blir det målkonflikter. Vad är viktigast: Att minska matsvinnet eller att beskatta plast? Inte helt enkelt och dessutom en smula smärtsamt att fundera på.