Skärpta administrativa regler kring hantering av farligt avfall

Den 1 augusti i år trädde en utökad anteckningsskyldighet i kraft vad gäller farligt avfall. Och från och med 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Även om farligt avfall utgör en relativt liten del av allt avfall i butiken så är det en viktig avfallsfraktion som måste omhändertas korrekt.

Farligt avfall, som exempelvis uttjänta ljusrör och andra ljuskällor, batterier, liksom rester av rengöringsmedel och färg, kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

– Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall, säger Peter Johansson, vd på Svensk Avfallsrådgivning.

Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Skärpta regler

Regeringen fattade beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebar att en utökad anteckningsskyldighet trädde ikraft den 1 augusti i år för verksamheter som producerar, transporterar och samlar in farligt avfall. Och från den 1 november i år är man skyldig att rapportera in anteckningarna till Naturvårdsverket.

– Du som handlare kan själv sköta rapporteringen (se länk nedan) eller så kan man ta hjälp av oss på Svensk Avfallsrådgivning eller låta sin avfallsentreprenör sköta det eftersom de allra flesta avfallsentreprenörerna erbjuder denna hjälp.

Vad bör man tänka på som handlare när man hanterar farligt avfall?

– Dels är det viktigt att särhålla det farliga avfallet ifrån varandra, det vill säga att man inte lägger allt sitt farliga avfall i en låda och blandar dem. Man ska en som är anpassad för lysrör och förslagsvis ett FA-kit för mindre segment. Dels är det viktigt att allt är väl emballerat och att man byter ut trasiga förvaringsbehållare till nya och märk dem väl efter innehåll. Sortera ut så mycket som möjligt.

Svensk Avfallsrådgivning har gjort en kort informationsfilm hur man hanterar farligt avfall både i praktiken och administrativt enligt de nya reglerna, se länk nedan.

Varför skärps regelverket?

EU-länderna behöver i högre grad ställa om till en cirkulär ekonomi. Därför har medlemsländerna beslutat om gemensamma åtgärder, bland annat för minskade avfallsmängder och höjda ambitioner när det gäller avfallshantering och materialåtervinning.

Medlemsländerna behöver också säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall. Det har inte funnits tillräcklig information om hur farligt avfall hanterats. Därför har EU-länderna beslutat att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att länderna inrättar elektroniska register för farligt avfall. De elektroniska registren bör, när det är lämpligt, också utvidgas till att omfatta uppgifter om andra avfallstyper, bland annat för att förbättra övervakningen av avfallsflöden inom unionen.

Text: Marie Hallencreutz

 

Länkar:

Filmen om farligt avfall från Svensk Avfallsrådgivning

Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket här

 


Spanska sjukan, Trump och vikten av att handla ensam

Det är nu hundra år sedan Spanska sjukan och drygt femtio år sedan Hong Kong-influensan. Vad kan vi och Donald Trump lära sig av historien?

Mycket intressant artikel från Läkartidningen om detta: https://bit.ly/3fbLPnC


Coronarestriktioner lägger våt filt över efterlängtad julhandel

Trots att julhandeln väntar runt hörnet sjunker framtidstron i butikshandeln drastiskt. Störst är tappet bland sällanköpshandlarna men för första gången sedan Coronapandemins inträde påverkas även dagligvaruhandeln. Utökade restriktioner gör att nästan 9 av 10 svenskar nu avråds från att besöka butiker och köpcentrum.

– Vi befinner oss för nionde månaden i en pandemi som slagit stenhårt mot många företag och årets julhandel mer efterlängtad än någonsin. Därför är det närmast mardrömslik tajming att kunder avråds från att besöka butiker inför årets viktigaste försäljningsperiod, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

När coronakrisen slog till i våras störtdök framtidstron i butikshandeln. Sedan dess har framtidsutsikterna sakta ljusnat, men nu är återhämtningsfasen bruten. Framtidstron i butikshandeln faller i november månads Handelsbarometer med 8,2 enheter, och den sammanfattande Framtidsindikatorn landar på index 79,1, vilket är långt under förra årets nivå. Ett indexvärde på 100 återspeglar en neutral nivå.

”Fortsatt behov av kraftfulla stödåtgärder”

Framtidsförväntningarna minskar för både dagligvaru- och sällanköpshandeln. Störst är tappet för sällanköp, det vill säga all handel utöver maten, där minskad tro på både försäljning och framtida lönsamhet drar ned siffrorna rejält.

– Givetvis måste fokus ligga på att bromsa smittspridningen men vi behöver också fråga oss vilket samhälle vi står med när krisen är över. Kraftfulla stödåtgärder för att rädda företag och jobb kommer fortsatt att krävas, säger Karin Johansson.

Till TV4 Nyheterna säger Karin Johansson att de allra flesta stöd har fasats ut nu och att vi befinner oss i ett läge som är värre än i våras.

”De allra flesta butiker har haft det väldigt dystert under en lång tid. Man började få upp näsan över vattenytan efter sommaren men så kom den andra vågen och så slog det till igen och det finns inte så mycket att ta av därute i butikerna av resurser och kapacitet och att få de här stöden på plats är helt centralt”, säger hon.

”Att förlänga de här kortidspermitteringarna, det är bra och det här omställningsstödet är också något vi behöver men det är alldeles för krångligt och alldeles för höga trösklar för att få ta del av det. Långt ifrån alla pengar som avsatts har använts och det är till och med så att det är så krångligt att att man avstår från att söka.”

Rekordstor e-handelsförsäljning att vänta

Framtidstron i e-handeln minskar med 2,3 enheter, till index 116,6. Trots tappet är optimismen bland landets e-handlare fortsatt stor inför årets avslutande shoppinghögtider.

– Handelsföretagen satsar stort på att möta kunderna digitalt i årets julhandel och vi kommer att få se en rekordstor e-handelsförsäljning. Hela logistik- och leveranskedjan kommer att ställas inför sitt största prov hittills, säger Karin Johansson.

Undersökningen genomfördes mellan den 2-12 november och under mätperioden har fler län succesivt omfattats av utökade allmänna råd som bland annat innebär en avrådan från att besöka butiker och köpcentrum.

Läs mer om omställningsstödet på skatteverkets hemsida.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Svensk Handel, TV4 Nyheterna

Foto: Skatteverket


Är betalningar utan demokratisk kontroll ok?

Kontantanvändandet i Sverige sjunker snabbt i Covid-tider. Från redan låga nivåer. Är det bra? Om inte, vad gör vi åt det?

Riksbanksutredningen: https://bit.ly/3kcJycJ


Handlarrätt - den bästligaste utbildningssidan

Här hittar du Handlarrätt: https://www.handlarratt.se/
Här kan du möta en handlare som mötte polisen som inte ville ta upp anmälan: https://youtu.be/ICP07shj7d4
Här hittar du mer information om Handlarrätt: https://bit.ly/326a8Oy
Du är mycket välkommen att prenumerera, kommentera och diskutera. Jag ber dig hålla en trevlig ton och diskutera ämnet så att vi får en diskussion som leder framåt. Tack.


Avgift ska debiteras i efterhand för livsmedelskontroll

Nu ska den svenska livsmedelskontrollen anpassas till bestämmelser i EU:s nya kontrollförordning. Det innebär bland annat att avgifterna debiteras efter genomförda kontrollbesök stället för som nu, i början av varje kalenderår.

I förra veckan beslutade regeringen om en proposition för att anpassa nio svenska lagar till bestämmelser i EU:s nya kontrollförordning. Det föreslås bland annat en möjlighet för kontrollmyndigheter att göra inköp under dold identitet liksom att införa en efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.

Enligt rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2019, som Livsmedelverket just sammanställt, finns det skillnader i hur ofta kontrollmyndigheter kontrollerar, hur de upptäcker och bedömer brister hos livsmedelsföretag och vilka åtgärder de vidtar.

I primärproduktionen görs för få kontroller; livsmedelskontroller kan också vara olika omfattande och därigenom påverka vilka bedömningar myndigheterna gör.

När det gäller leden efter primärproduktionen finns det skillnader i vilka brister som upptäcks och hur kontrollmyndigheterna väljer att agera på dessa. En del myndigheter vidtar åtgärder vid nästan alla avvikelser, medan andra myndigheter inte vidtar åtgärder alls.

– Konsumenter kan känna sig trygga med vad de äter och dricker. Men det finns mycket som kan förbättras när det gäller livsmedelskontrollen, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Efterhandsdebitering kan bli obligatorisk tidigast från år 2022.

Källor: Lif, Livsmedelsverket

Foto: Livsmedelshandlarna


Från brott till fällande dom - Livsmedelshandlarna lanserar ny utbildning

Alla våra medlemmar har upplevt brott i sina butiker, en del mer andra. Livsmedelshandlarna upptäckte att det inte fanns någon hjälp för handlarna att hävda sin rätt när det gällde flertalet typer av brott . I en serie om sex utbildningsfilmer uppmärksammar därför Livsmedelshandlarna vad som är viktigt att känna till när man utsätts för brott och hur man ska agera.

– Nedlagda förundersökningar och bortprioriterade ärenden, nu har vi fått nog. Vi på Livsmedelshandlarna har tagit fram riktlinjer för alla handlare för vi ska ha de bästa förutsättningarna att få en fällande dom, säger Pär Bygdeson vd för Livsmedelshandlarna och tillägger:

– Hur får man sin anmälan prioriterad, vad har polisen för skyldigheter att ta upp en anmälan och vad har vi som handlare för rätt? Vi guidar er genom sex olika områden, allt för att era anmälningar ska få större effekt, säger han.

Ta del av filmerna

Ett gott råd till handlare är att ta del av utbildningen ”Handlarrätt” som finns på handlarratt.se.

– Vi har jobbat med brott i våra butiker i många år nu och upptäckt att vi har för lite kunskap om rättsprocessen från exempelvis stöld till fällande dom. Därför bestämde vi oss för att visa vad som gäller juridiskt i de utbildningsfilmer vi nu lanserar. Syftet är att förbereda handlarna när stölder, hot, misshandel och rån drabbar dem, säger Pär Bygdeson.

Juridisk vinkel

Utbildningen kring brott i butik, med en juridisk vinkel, finns på handlarratt.se och filmerna är producerade i samarbete med juristen Marie Wallin, fd åklagare.

Hon har följt flera handlarärenden om brott och bistått med juridisk hjälp i snart ett år för Livmedelshandlarnas räkning.

– Om du som handlare har tittat igenom de här filmerna och har koll på det som gäller då har du en möjlighet att kvalitetssäkra ditt polisärende och faktiskt få det prioriterat av polisen, säger hon.

– Gör du som handlare en bra och kvalitativ polisanmälan med rätt brott anmält, och en bra beskrivning av bevisläget, så är det enklare för polisen att direkt jobba i ditt ärende med kvalitet, och då blir det bättre förutsättningar att ditt ärende kommer att leda till en fällande dom, säger hon

Länkar, mallar och dokument

Till varje utbildningsdel finns en samling länkar, mallar och dokument för att fördjupa sig i frågan.

– Titta på filmerna i den ordning de är och återkom gärna med synpunkter, frågor och omdömen. Vi svarar så fort och rätt vi kan, säger Pär Bygdeson.

 

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Eventyr

Se utbildningsfilmerna på handlarratt.se

 

 

Fakta | Utbildningsfilmer om Handlarrätt

Del 1. Skyldighet att ta upp en anmälan.

Vad kan du som målsägande göra om polisen inte tar upp en anmälan? Viktigt att veta är att en polisman har skyldighet att ta upp en anmälan om brott som hör under allmänt åtal.

Brott som ringa stöld och stöld hör under allmänt åtal och som handlare kan vi inte nekas en anmälan av polisen.

Om Polisen inte tar upp en anmälan så ska du kräva ett kort, skriftligt underlag, om varför polisen inte tog upp en anmälan. Detta underlag ligger sedan till grund för att du ska kunna göra en missnöjesanmälan. Vi har tagit fram en mall till dig, se hemsidan.

 

Del 2. När begås brottet i din butik?

Om du i din anmälan kan leverera så stark bevisning som möjligt, ökar chansen att anmälan prioriteras av polisen.

Svag bevisning – Exempel på svag bevisning är ord mot ord-situationer där ingen tredje part kan stärka den enes bild av situationen.

Stark bevisning – Objektiv stödbevisning klassas som stark och kan exempelvis vara filmat bevismaterial från en övervakningskamera som styrker det målsäganden berättar.

På grund av rättssäkerheten måste bevisning kvalitetssäkras. Det innebär att bevisning inte får ändras eller påverkas från tidpunkten för brottet till dess att polisen tar hand om den. Det ska vara en så kallad obruten beviskedja, där det inte finns risk för manipulation eller förändring av själva råmaterialet, exempelvis från en övervakningskameras film.

 

Del 3. Rån i motvärnsfall – vad gäller?

Det är viktigt att anmäla rätt brott för att få rätt effekt av din anmälan. Här går vi därför igenom skillnaden mellan rån i motvärnsfallet kontra stöldbrott och misshandel som parallella brott. Det som skiljer brotten åt är syftet med våldet.

Rån i motvärnsfallet – Syftet med våldet är att få med sig varorna.

Misshandel – Syftet med våldet är att skada personen som ingriper mot stölden, fokus ligger inte på varorna.

 

Del 4. Håller bevisningen?

Om du i din anmälan kan leverera så stark bevisning som möjligt, ökar chansen att anmälan prioriteras av polisen.

Svag bevisning – Exempel på svag bevisning är ord mot ord-situationer där ingen tredje part kan stärka den enes bild av situationen.

Stark bevisning – Objektiv stödbevisning klassas som stark och kan exempelvis vara filmat bevismaterial från en övervakningskamera som styrker det målsäganden berättar.

På grund av rättssäkerheten måste bevisning kvalitetssäkras. Det innebär att bevisning inte får ändras eller påverkas från tidpunkten för brottet till dess att polisen tar hand om den. Det ska vara en så kallad obruten beviskedja, där det inte finns risk för manipulation eller förändring av själva råmaterialet, exempelvis från en övervakningskameras film.

 

Del 5. Straffrabatter och förundersökningsbegränsning

Utgångspunkten i Sverige är att polisen ska utreda alla brott som anmäls, så länge det finns en rimlig möjlighet att det blir uppklarat. Men varför utreds då inte brottet mot dig, trots att det finns en misstänkt?

Läs Åklagarmyndighetens förklaring här.

 

Del 6. Begär omprövning – så gör du

Om du får ett beslut om att en förundersökning läggs ner eller att ärendet direktavskrivs, och du anser att beslutet är felaktigt, finns det vissa sätt du kan agera på.

Om ditt ärende direktavskrivs, och det därmed inte finns några handlingar att begära ut, kan du gå direkt till steg 3 och använda mallen som finns där.

Om förundersökningen läggs ner, börjar du med steg 1.

Steg 1 – Begär ut handlingar
Du har rätt att begära ut handlingarna ur en förundersökning. Fyll i mallen nedan och skicka in den till den person inom polisen som beslutade om att lägga ner förundersökningen.

LADDA NER MALL

Steg 2 – Begär en myndighetsprövning av beslutet
Om du efter denna begäran inte får ut handlingarna och istället får ett nekande beslut, kan du begära en så kallad myndighetsprövning av beslutet. Fyll i mallen nedan.

LADDA NER MALL

Steg 3 – Begär omprövning
När du fått ut handlingarna kan det vara så att du fått ett underlag som gör att du är enig med det första beslutet och känner dig bekväm med det. Men om du anser att polisen till exempel missat något eller inte hört rätt personer, så kan du begära omprövning. Fyll då i mallen nedan.

LADDA NER MALL

 

Text: Marie Hallencreutz/Livsmedelshandlarna

Foto/Illustration: Eventyr