Hur matbutikerna i norden pandemihanterar jämfört med Sverige

Pandemin har påverkat oss på många sätt. Bland annat hur man handlar mat. Vi har i senaste numret av Livsviktigt kartlagt skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Läs mer här: https://www.livsmedelshandlarna.se/las-livsviktigt/


Polisen som inte ville gripa tjuven

En ögonblicksbild från livet som handlare bjuder vi på här.


Kopiera mera regler från Norden

Vi har nu kopierat danska covid-regler. Dags att kopiera finska regler för hur man hanterar ringa stöld. Det finns inget fel i att använda sig av sådant som fungerar bra på annat håll. Du är mycket välkommen att kommentera och diskutera. Jag ber dig hålla en trevlig ton och diskutera ämnet så att vi får en diskussion som leder framåt. Tack.


Tuffa restriktioner för butikerna med nya pandemilagen

Fredagen den 8 januari röstade en enig riksdag ja till en ny pandemilagstiftning som träder ikraft redan söndagen den 10 januari. För handlare innebär det att beräkna ett maxantal kunder, om en kund per tio kvadratmeter butiksyta, samt en skyldighet för butiksägaren att skylta om maxantalet vid entrén.

Nu har den nya pandemilagen trätt i kraft där tio kvadratmeter butiksyta per kund samt en skyldighet att tydliggöra hur många som får besöka butiken samtidigt blir nya tvingande åtgärder. Bryter butiken mot detta kan vitesföreläggande utdelas och i förlängningen även leda till nedstängning av butiken om man inte fått ordning på trängseln enligt tio kvadratmeter butiksyta per kund. Tillsynen görs av länsstyrelserna.

Under fredagens pressträff med statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsoimyndighetens Generaldirektör Johan Carlson svarade den sistnämnde så här på DNs fråga om hur beräkningen av butiksytan skulle gå till:

– I en butik vet man hur stor lokalen är och vad golvytan är och hur mycket som faller bort på grund av hyllor och kassor och så vidare. Resten ska fördelas på tio kvadratmeter per person.

Så räknar du ut maxantal

En livsmedelsbutik räknas alltså som en lokal och det är endast där kunderna vistas, det vill säga i själva butiken, som golvytan ska beräknas. Bort räknas då den fasta inredningen i butiken liksom personalytrymmen, lager och andra områden där kunden inte vistas, exempelvis på eller bakom delikatessdisken.

– Har man 100 kvadratmeter golvyta i butiken när allt annat är bortäknat så är det tio personer som får vara i butiken samtidigt. Är butikens golvyta på under 10 kvadratmer så får naturligtvis en kund vara i butiken, tydliggjorde Johan Carlson, Gd FHM.

Skyldig att avvisa kunder

Butiksägaren är därtill skyldig att skylta om maxantal besökare vid entrén och också skyldig att avvisa kunder om maxantalet är uppnått. Många butiker använder redan idag trängselvärdar för att minska trängseln i butiken men har man inte tillgång till sådana måste butiksägaren själv eller någon i personalen avdelas för att inte släppa in för många kunder.

Många oklarheter

Men det råder fortfarande en del oklarheter om vad som gäller inom olika områden, exempelvis för allmänna ytor i ett köpcentrum. Principen är att den yta man har ”rådighet” över har man också ansvar för. Eventuella kaféutrymmen beräknas som tidigare, det vill säga fyra personer per bord och minst en meter mellan borden. Om serveringsdelen är inne i butiken är det dock fortsatt oklart exakt hur beräkningen ska göras – om det ska ses som butiksyta eller kaféutrymme.

Inga vitesbelopp är framtagna

Andra oklarheter rör vitesföreläggande där varken statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren eller FHMs Gd Johan Carlsson kunde svara på vilket antal försummade gånger man brutit mot maxantalet som renderar vitesförläggande eller hur stort belopp detta skulle vara på. Detsamma gäller för nedstängning – var går gränsen?

Lutar sig på restaurangbranschens regler

Men Johan Carlsson menade att tillsynen ansluter till restaurangbranschens regler och nedstängning såg han som osannolikt. Han påpekade att tillsynen inte är till för att vitesförlägga eller stänga ned utan för att minska trängseln och då är det klart att man kommunicerar detta i första hand för att rätta till eventuella brister.

Viss vana finns att beräkna maxantal

Att beräkna och bedöma maxantal besökare i butiken är något som Svensk Handel sedan i våras har rekommenderat medlemmarna i den branschgemensamma riktlinje som organisationen tagit fram. Att det nu tydliggörs att varje besökare ska ha tio kvadratmeter att tillgå ökar tydligheten och lägger fokus på att det är trängsel - och inte butiker - som ska undvikas, skriver man i ett pressmeddelande.

Stödåtgärder efterfrågas

Under regeringens pressträff i fredags ställdes också frågan på hur verksamheter ska kompenseras för ytterligare ekonomiska påfrestningar med anledning av den nya lagstiftningen men något egentligt svar hade ingen av dem annat än att ”man tittar på de åtgärder som redan finns samt eventuellt på lättnader i arbetsgivaravgifter”, men inget är beslutat.

Svensk Handel som drivit frågan om stödåtgärder under hela pandemin skriver att de har förståelse för att pandemilagen behövs men att de i remissvaret bland annat framhållit att åtgärderna måste vara träffsäkra och att verksamheter inte ska hindras i onödan. Svensk Handel uttrycker en stark oro över att de stödåtgärder som behövs fortsatt lyser med sin frånvaro.

– Utökade restriktioner och utökade företagsstöd måste gå hand i hand. Vi är tio månader in i pandemin och företagens reserver är tömda. Stöden måste vara träffsäkra och omedelbart nå ut till företag som drabbas, säger Karin Johansson.

Så skyltar du för maxantal i butik

Livsmedelssäkerhetsrådet rekommenderar enhetlighet i formulering vid butiksentré över maxantal:

Enligt svensk pandemilagstiftning får;

MAX XX PERSONER vistas i denna butik samtidigt.

Vi ber om er hjälp och förståelse.

Vägledning på väg

En vägledning från Folkhälsomyndigheten kommer där det förhoppningsvis blir tydligare vilka förväntningar som finns på butikerna att visa att maxantalet inte överskrids. Mer information kommer så fort vägledningen är publicerad.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel


Beskyddaravgift på kvittot när du handlar mat

Rättsväsendets oförmåga att hantera brottslingar tvingar fram nya lösningar. Hur vill du att vi och våra barn ska ha det när vi handlar mat i framtiden? Betala kriminella för att butiken ska få vara öppen eller se till att rättsväsendet blir anpassat till dagens förhållanden? Att gömma sig bakom e-handel är bara en kortsiktig lösning.


En limerickare start på 2021

Må 2021 bli ett rimeligare och limerickare år än de vi nyss lagt bakom oss. har du en favoritlimerick, skriv den gärna i kommentarsfältet. Nästa vecka är Pärs Minut tillbaka med något betydligt allvarligare.