Är trygghetsfrågorna viktiga - follow the money...

Det är mycket prat om vikten av att bekämpa brott och knäcka gäng. Tittar vi på pengarnas väg träder en anna bild fram. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/okning-av-polismyndighetens-anslag/ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tre-tusen-underskrifter-polisen-kraver-inrikesministern-pa-hardare-tag https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/


Varför piska den döende kontanthästen

Snart använder vi inga kontanter alls i Sverige, ändå får de mycket politiskt uppmärksamhet. är det inte bättre att blicka framåt istället?

https://betalningsutredningen.se/

https://www.svd.se/bankomatuttagen-fortsatter-minska


Var fjärde handlare tycker inte att det är lönt att anmäla misshandel

Att det inte är lönt att anmäla stölder i butik vet alla handlare, men hur är det med grövre brott? Vi ställde frågan till Sveriges handlare.


Varför får de kriminella bestämma?

Inom kort kommer de som bor i Bro att vara tvungna att åka till Kungsängen för att hämta ut sina paket som kommer med posten. Anledningen är att ett tiotal kriminella får bestämma.

Läs mer: https://www.fri-kopenskap.se/article/view/805174/handlare_slutar_med_post_pa_grund_av_brottslighet?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Om posten förr: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lantbrevbarare