Stoppa stängningarna av självutcheckningarna

Den senaste tiden har stölderna i självutcheckningskassorna ökat i många butiker. Nyligen stängde en butik i Västsverige de kassorna. Genom denna utbildning hoppas nu Livsmedelshandlarna vända trenden då det säkert är bristande kunskap som ligger bakom problemen.

https://www.fri-kopenskap.se/article/view/820327/maxibutik_lagger_ned_sjalvutcheckningen_stolderna_har_eskalerat?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily


De som skjuter för kärleks skull bland folk

Den enda som har rätt att skjuta för kärleks skull är Amor. Hur ska vi förhålla oss till de som tycker det är ok att skjuta bland folk på grund av att man är kär i samma tjej?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rE5Wo3/skottlossning-vid-ica-butik


Sagan om vaktbolaget, handlaren och polisen

Hur ska den som driver butik agera tycker du när polisen inte kan vara i närheten och vaktbolaget tar hem sin personal med hänvisning till arbetsmiljön?


Lika kontroll för säker mat och rättvis konkurrens

Nya sätt att sälja mat på är bra för kunder och marknad. Men det är viktigt att konkurrensen är rättvis och att livsmedelssäkerheten är på hög och jämn nivå.