Demokratifuffens och felaktigheter om förpackningar

Stora frågor där besluten påverkar oss över lång tid kräver noggrannhet och klokskap. Inte genvägar och missbruk av sanningen. Denna vecka går Pärs Minut igenom hanteringen av insamlingen av förpackningar i Sverige. Vill du läsa mer:

Anders Grönvall på Ekot: https://sverigesradio.se/artikel/atervinningsstationer-pa-vag-att-forsvinna

Anders Grönvall i Aftonbladet: https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/aatervinningsstationer-paa-vaeg-bort.77iesklPM?utm_source=share-btn

FTIs rättelse: https://ftiab.se/3767.html


Livsmedelshandlarna startar projekt Överklaga

Livsmedelshandlarna är övertygade om att det går att göra mycket mer med de lagar vi har. Vi behöver inte diskutera nya lagar, utreda, skicka på remiss, skriva propositioner och ha omröstningar för många av de brott som drabbar samhället. Det handlar istället om att göra rätt från början och att styra mot kvalitet i arbetet. Det är vår hypotes, som vi nu ska testa med en studie under våren. Följs oss så får du veta hur det går!


Politisk lathet inom rättsområdet - och de kommer undan med det

I veckan kom ytterligare en utredning inom rättsområdet. Om allt går som det ska kommer det att bli lag från och med 2023. Det är bara det att det redan finns användbara lagar sedan 2014 inom området. Varför utreder och debatterar politikerna detta en gång till istället för att verkställa. Och varför låter vi dem komma undan med det?

Existerande lag: https://lagen.nu/begrepp/F%C3%B6rverkande

Ny utredning: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/mer-effektiva-mojligheter-att-ta-brottsvinster-fran-kriminella/

Tidigare Pärs Minut på detta tema: https://youtu.be/EJwb-TRrx2I