Rapport från Almedalen och glad sommar!

Nu tar Pärs Minut lite semester men först en sammanfattning av vårt arbete under våren och i Almedalen. Samt ett par länkar med artiklar senaste veckan som berör det vi arbetat med: https://www.di.se/nyheter/branschvrede-mot-polisen-varfor-ens-anmala-brott/ https://www.di.se/debatt/debatt-skapa-ett-tryggare-sverige-for-foretagare/ Önskar dig en skön sommar!


Gratis inflationsskyddade färska rapporter

Under våren har Livsmedelshandlarna arbetat för att ta fram ny kunskap, där syftet är att vi på ett bättre sätt ska kunna motverka brott i butik. Ladda ner rapporterna nedan och se när och var under Almedalsveckan du kan se oss. Vi sänder vi vår Facebook-sida.

Nordisk jämförelse

Rapporten: https://cutt.ly/kKMkBpJ

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/64987

Projekt Överklaga

Rapporten: https://cutt.ly/UKMk758

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/65126


Brott mot dagligvaruhandeln en nordisk studie

Här kan du ladda ner Livsmedelshandlarnas rapport om hur det ser ut med brotten mot dagligvaruhandeln i de nordiska länderna. Brott mot dagligvaruhandeln en nordisk studie Livsmedelshandlarna och Tryggare Sverige 2022