Politiker - våga lita på oss som röstar

Valrörelser tenderar till att reduceras till korta tankar och formuleringar. Men jag tror att vi som röstar klarar av komplexa frågor och inser att det handlar om att kavla upp ärmarna och börja jobba från grunden för att det ska bli bra. Läs vår rapport om hur man rätar upp polisens arbete: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf


Fem till åtta miljarder till i höjda matpriser

Hoppas du haft en bra sommar, idag pratar jag om ett inflationshöjande beslut i riksdagen i somras som flugit under radarn: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274