Vad händer när styr-elen slår till

Ett nytt ord att hålla koll på: Styrel. Vad är det och vad ska du göra? Här får du en introduktion.

För dig som vill veta mer: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/stromavbrott-ny/styrel


Maten tar fortsatt liten andel av inkomsterna

Maten blir allt dyrare men står ändå för en mindre dela av våra utgifter. Det visar statistiken från SCB. Men är verkligen maten det viktigaste i svenskarnas budget?

Hur har det gått med utgifterna 2022: https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/?graph=/15994/all/all/

Matens andel av inkomsten: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtion/


Över tid är inte inflationen särskilt hög

Vad händer om man sätter årets inflation i ett längre perspektiv?

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-index-1949100/


Konsumentverket vill fördyra för konsumenterna - mot riksdagens vilja!

Återigen hamnar vi i ett läge där regleringsiver och kontrollbyråkrati tar över från syftet med nya lagar. Denna gång är det prisinformationslagen och Konsumentverket.

Förra veckans film: https://youtu.be/l4UmImRMFlg


Positivt om butikernas avfallshantering

I veckan kom Naturvårdsverkets utredning om bland annat avfall från butik. Det är en bra utredning som uppmuntrar ansvar och innovation. https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf