Orwellsk retorik kan få folk att tycka att 2% sänkning är bättre än 10% sänkning av matpriset

Vad händer när politiker inte vill stå upp för fakta utan hela tiden väljer det svar som känns enklast i stunden? Man får övertid medborgare som inte förstår hur saker och ting hänger samman. Länk till omröstningen som nämns i filmen, den ligger nedanför artikeln: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/kEBxjA/ica-och-coop-sanker-priser-men-experter-ar-kritiska


Politiker – klaga inte på matpriserna så länge ni låter allt detta vara kvar

Matpriser är i ropet och många vill ha enkla svar på svåra frågor, gärna där man kan anklaga någon för att bete sig omoraliskt. Matpriserna består av många faktorer där vinst är en mindre del. Kostnaderna för stölder är betydligt högre än vinsterna i dagligvaruhandeln och att politiker klagar på matpriserna är de välkomna att göra det när de städat framför egen dörr och systematiskt tagit bort alla svenska överimplementeringar av EU-direktiv. Istället får vi fler. Förra veckan var det take away https://youtu.be/vY_xz_9LYqI , denna vecka yrkestrafiktillstånd, vi har prisinformationslagen och Lagen om otillbörliga affärsmetoder som kostar pengar och hämmar konkurrens. Nästa år kommer en ny förpackningsinsamlingsförordning att träda i kraft som lägger ytterligare fyra till fem miljarder i ökade kostnader på varorna i svenska butiker. Detta är bara några axplock från senaste ett och ett halvt åren. Skadligt och dyrt. Lös det tack regeringen!


Den svenska förkärleken för överimplementering av EU-lagstiftning är imponerade minst sagt. Inte nog med att vi ofta gör mer än vad som behövs, nu ska vi tidigarelägga lagstiftning med sex år till stor skada för många småföretag.

Länk till förordningen: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/

Vad Riksdagen tycker om detta, i alla fall i opposition: https://nnr.se/riksdagen-tillkannager-miniminivan-i-eu-lagstiftningen-bor-vara-utgangspunkt-vid-genomforande-i-nationell-lagstiftning/


Matpriserna stiger och det svenska flockbeteendet slår ut i full blom. Politiker, opinionsbildare och journalister hittar en enkel lösning, i detta fall att det finns få dagligvaruföretag på den svenska marknaden och sedan blir det mantrat som ska upprepas tills det är hela sanningen. Ger klick och tummar upp, men om vi samtidigt missar orsakerna som finns blir det ingen förändring. Sverige är en lite marknad och för att få förhandlingsstyrka mot multinationella leverantörer behöver butikerna i Sverige stor volym, med en mer fragmenterad marknad hade nog livsmedelspriserna varit högre. Fram till början av 2000-talet var de svenska dagligvarubutikerna oorganiserade. Priserna, sett i andel av disponibel inkomst var högre än vad de är nu. Konkurrensverket har i ett antal rapporter pekat på att de inte kan se några tecken på bristande konkurrens. Statistik från SCB visar på att butikerna inte kompenserat sig full ut för de inprishöjningar man fått. Jämförelsen med de nordiska länderna är intressant. En dansk krona är lika mycket värd mot euron nu som för fem år sedan, medan den svenska kronan under samma period tappat nästan femton procent i värde. I och med att vi importerar insatsvaror till jordbruk och industri och cirka hälften av allt vi äter slår kronkursen hårt mot matpriserna. Kronans utveckling är ett mycket stort problem som kommer att göra oss fattigare över tid och försämra landets konkurrenskraft då politiker inte måste göra nödvändiga reformer och exportindustrin inte behöver effektivisera sig i den takt det hade behövt göra med en starkare valuta. Kronan tar smällen och fortsätter tappa i värde. Bli inte förvånad om euron kostar mellan 14 och 15 kronor om två år.

Sammanfattning 1: https://www.svd.se/a/15WA4G/forklaringen-till-skenande-matpriser-darfor-har-maten-blivit-dyrare

Sammanfattning 2: https://twitter.com/dagligvaror/status/1629852485836759040

Sammanfattning 3: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/aktuellt/webbinarium-dagligvaruhandeln-2022-i-siffror/

Nyanserad artikel i SvD https://www.svd.se/a/pQKJzG/konkurrensverket-om-matpriserna-handla-pa-kampanj

Den svenska kronan mot euron (välj fem år) https://tinyurl.se/6wl

Den danska kronan mot euron (välj fem år) https://www.google.com/search?q=euro+mot+dansk+krona&oq=euro+mot+dansk+krona&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.4711j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8