Fyra av tio kronor av matpriset är skatter

Matprisernas och handlarnas vinster är en känslomässig trigger som upprör och riktar fokus åt fel håll. Vill vi ändra på priserna finns annat som påverkar mycket, mycket mer.

Om du vill veta mer om hur matpriserna skapas: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/aktuellt/webbinarium-vem-har-ansvar-for-matpriserna/

Om du vill veta mer om LOs syn på saken: https://www.gp.se/ledare/handlarna-inte-inflationen-st%C3%A5r-bakom-de-%C3%B6kande-priserna-1.94480847

Skattetrycket i Sverige: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skattetrycket-historiskt/


Bjud upp till dans med snabbare lagföring

Tillträdesförbudet och Snabbare Lagföring är två exempel på vad som händer när ansvariga inte orkar eller vågar lösa problem på riktigt. Då hittar man på något som ser ut som en lösning i teorin, men som inte fungerar i verkligheten. Och sedan kommunicerar man det till en mestadels okunnig och okritisk publik och får det att se ut som en lösning. Det som händer är ingenting, förutom mer arbete och kostnader.


Plastpåseskatten! One down, a lot more to go

Plastpåseskattens avskaffande är ett första steg på tillnyktringens väg för alla politiker som vill minska sitt beroende av att ta beslut som ser bra ut och i stället ta beslut som är bra. Tack.

Plastpåseskatten fyller ett år: https://youtu.be/kiM3mVZadbg

När skatten kom: https://youtu.be/AANOUlHUU0c