Allt fler lagar i en ökande takt – ändå ökar den grova brottsligheten

Vår folkvalda stiftar lagar i en allt mer ökande takt. Men blir det bättre för oss som bor i landet? Och vad betyder det att resurserna för efterlevnad inte följer med antalet nya lagar?

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling https://svenskforfattningssamling.se/regulations/2021/index.html#block-regulationfilter