Analysföretag har studerat hur Covid-19 påverkar livsmedelshandeln

Analysföretaget Nielsen har studerat hur coronaviruset påverkat försäljningen av olika varor inom livsmedelshandeln i Sverige och i andra länder i världen. De har också tagit fram en prognos om hur försäljningen kan komma att utvecklas exempelvis om myndigheterna tar till ännu skarpare åtgärder.

I Nielsens nya rapport om coronautbrottet har de tittat på effekterna i Sverige samt i flera andra länder där utvecklingen pågått längre. I Sverige har de tittat på försäljningsutvecklingen till och med vecka 11, söndagen den 15 mars.

Var försiktig i varubeställning trots hög efterfrågan

Försäljningen av flera bunkringsvaror som mjöl, toalettpapper, pasta, konserver och hygienprodukter mer än fördubblades under vecka 11 jämfört med index för vecka 9 och 10. Men enligt samma rapport bör kedjor och butiker passa sig för att inte beställa in för mycket varor trots att efterfrågan är hög.

Hygien och stapel upp snabbt

På marknader där utbrottet pågått längre, som Kina och Italien, är mönstret tydligt. Hälso- och hygienprodukter skjuter i höjden när utbrottet kommer, därefter minskar det.

Efterfrågan på stapelvaror hänger med lite längre men återgår också så småningom till det normala. När det gäller dyrare ”lyxvaror” normaliseras de i lite långsammare i takt med att kundernas rädsla minskas.

Priskampanjer onödiga

En annan insikt i rapporten är att kunderna blir mindre priskänsliga under coronapandemin. Kunderna besöker gärna den bostadsnära butiken och efterfrågan är hög oavsett om varorna prissänkts eller inte.

Nielsens tips är att inte satsa så mycket på priskampanjer eftersom människor inte är priskänsliga när det gäller de flesta produkter som efterfrågas. Dessutom är de mindre benägna att besöka flera butiker för att söka kampanjer.

Mindre lokalproducerat

Även försäljningen av lokalproducerade varor har minskat vilket antas bero på lokalproducerade varor i Sverige oftast finns på den färska sidan som generellt har tappat.

Storpack och handling i närbutiken

I Italien har myndigheterna satt begränsningar på hur många kunder som får befinna sig i butiken samtidigt, vilket fått varukorgarna och förpackningsstorlekarna på produkterna som konsumenterna köper att växa ytterligare, vilket tros bli effekten om myndigheterna inför ytterligare begränsningar i Sverige. Som om Stockholm skulle sättas i karantän till exempel.

Ny våg av bunkring

Bunkringsbeteendet tros då ta ny fart och ännu fler handlar i de lokala närbutikerna snarare än att åka till stormarknader.

Ytterligare belastning läggs också online och priskänsligheten fortsätter att minska med ett undantag där länder i karantänstadiet sett bristande lager som på vissa varor påverkar prissättningen.

Lagar mer – ta fram nya recept

Nielsen ser också att konsumenterna lagar mer mat och bakar i större utsträckning ju mer de håller sig hemma. 165 procents ökning på mjöl talar sitt tydliga språk. Att ta fram nya recept kan vara en idé hos handlarna.

När livet sedermera övergår till det mer normala väntas vissa typer av beteenden stanna kvar. Detta syns inte minst i Kina där hälso- och säkerhetsmärkningar på produkter fortsätter att vara viktiga för kunderna liksom ett ökat intresse för hemleveranser.

Fler äldre handlar on-line

Äldre generationer vänder sig inte minst i större utsträckning än tidigare till onlinehandeln.

Nästan hälften av alla intervjuade handlare i Kina är nu optimistiska inför kommande sex månader och tror att den nuvarande utmaningen har gett dem möjlighet att ytterligare utveckla deras onlineerbjudande såväl som den existerande verksamheten.

Källor: Fk, Nielsen

Foto: Pixabay