Är betalningar utan demokratisk kontroll ok?

Kontantanvändandet i Sverige sjunker snabbt i Covid-tider. Från redan låga nivåer. Är det bra? Om inte, vad gör vi åt det?

Riksbanksutredningen: https://bit.ly/3kcJycJ