Är trygghetsfrågorna viktiga – follow the money…

Det är mycket prat om vikten av att bekämpa brott och knäcka gäng. Tittar vi på pengarnas väg träder en anna bild fram. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/okning-av-polismyndighetens-anslag/ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tre-tusen-underskrifter-polisen-kraver-inrikesministern-pa-hardare-tag https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/