Arla donerar överskottsprodukter till Matmissionen

Arla har ett mål att halvera matsvinnet i produktionskedjan fram till år 2020, jämfört med 2005. Som ett led i att nå detta mål tänker nu Arla donera varor som ligger nära bäst-före-datum till Matmissionen.

”Vi jobbar med att minska svinn i alla led men då vi producerar färskvaror får vi ibland ett överskott av produkter som inte går att sälja eftersom bäst-före-datum ligger för nära i tid för att Arlas kunder ska vilja köpa dem. Arla i Sverige kommer att donera sådana överskottsprodukter från Stockholms mejeri till Matmissionen, en del av verksområdet Matcentralen inom Stockholms Stadsmission.”, skriver Arla i ett pressmeddelande

– Arlas målsättning är att andelen matsvinn ska halveras under en femtonårsperiod. Att donera överskottsprodukter istället för att låta fullvärdiga livsmedel gå till foder- och biogasproduktion är att bidra till resurseffektivitet, säger Anna-Karin Modin Edman Hållbarhetschef på Arla.

Arla kommer att kunna donera stora volymer överskottsprodukter, till människor i social utsatthet, på ett strukturerat sätt. I Sverige är det är framförallt smaksatta färskvaror och specialprodukter som kommer att doneras, exempelvis smaksatt yoghurt, kvarg, soppor och Creme fraiche.

– Att donera överskottsprodukter bidrar också till folkhälsa eftersom många människor i social utsatthet äter en kost som är sämre ur nutritionsperspektiv och är mindre varierad, säger Anna-Karin Modin Edman.

På Europanivå kommer Arla att starta ett liknande samarbete med European Federation of Food Banks (FEBA).”

Fakta

  • Matmissionen tillhör Stockholms Stadsmissions verksamhetsområde Matcentralen, som arbetar med arbetsintegration och för att reducera matsvinn. Matmissionen gör det möjligt för människor, som lever i ekonomisk utsatthet, att handla mat till reducerat pris.
  • Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar till att minska matsvinnet. De har två butiker i Stockholm (Veddesta och Hägersten).
  • Den ideella organisationen European Federation of Food Banks (FEBA) har ett nätverk som binder ihop 326 så kallade matbanker i 23 länder.

    Källa Arla