Att behålla den mentala hälsan under Covid 19

Hur behåller du din mentala hälsa under pandemin? En minut om vad som ger bra energi när mobilen kokar av spekulationer.