Att spela via bud – så ordnar du fullmakt

Viktig information från Svenska Spel till livsmedelshandlare som är ombud för Svenska Spel. Svenska Spel inför en möjlighet att erbjuda spel via bud. Att spela via bud införs för att ge Svenska Spels kunder en möjlighet att spela hos ombud om de av olika skäl är förhindrade att göra det själva.

Ombudsavtal har uppdaterats med anledning av att AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino inför möjligheten att spela via bud.

Med anledning av detta har följande uppdateringar i ombudsavtal gjorts:

  • AB Svenska Spel har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Svenska Spel Sport & Casino AB har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Uppdaterad version av ombudsavtal finns på Ombudsextranätet. De uppdaterade versionerna börjar gälla 2020-05-04, eller omedelbart i de fall ombud väljer att redan dessförinnan acceptera fullmakter vid spel eller vinstutbetalning enligt den nya rutinen.
  • Ombuden hittar fullmakt och rutin för fullmaktshantering på Ombudsextranätet.

Vid frågor kontakta Ombudssupport och om har kunderna har frågor bör de hänvisas till Svenska Spels kundservice.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenska Spel