Svensk Avfallsrådgivning lanserar informationsfilmer till gamla och nya kunder

Svensk Avfallsrådgivning, som Livsmedelshandlarna samarbetar med för bästa möjliga hantering av handlarnas olika typer av avfall, har nu gjort en informationsfilm. Filmen inleder en serie av filmer som ska vara handlarna till hjälp oavsett om man är kund eller blivande kund. Se filmen här.

I en sju minuter lång film informerar Eric Johansson och Jonas Amfer vad Svensk Avfallsrådgivning kan erbjuda handlarna och det bästa av allt är att det ingår i medlemskapet i Livsmedelshandlarna att få ta del av deras hjälp. Filmen som nyligen producerades har skickats till medlemmarna i Livsmedelshandlarna, alltså både nya och kanske blivande kunder.

Bra respons från handlarna

– Vi har fått väldigt bra respons från både handlare och butikschefer som gärna vill att vi går vidare och fortsätter att kommunicera på detta sätt., säger Eric Johansson.

Som ett föredrag med power point

Han och kollegan Jonas Amfer varvar snacket med varandra i filmen ungefär som i ett vanligt föredrag med powerpoint-presentation. Känslan av att vara närvarande i publiken är påtaglig och budskapet går lätt in.

– Vi delar vårt arbete med avtalsbevakning, alltså befintliga kunder, och att nå nya medlemmar som kanske inte hört talas om oss. Filmen var ett sätt vi kom på för att försöka nå båda dessa grupper. Det är inte alltid som vi har den tid vi skulle vilja ha till befintliga kunder att presentera vad mer vi kan göra, samtidigt som det finns många handlare som inte ens vet om oss som vill nå, säger Eric Johansson.

Hur går ni vidare?

– Vi har precis haft ett möte om det och kommit fram till att vi ska fortsätta att göra filmer men kanske inte så långa som sju minuter utan snarare två till tre minuter långa. Vår tanke är att försöka få ut en ny film i månaden via Youtube. Första filmen var mer inriktad på vad vi kan erbjuda inom ramen för ett medlemskap i Livsmedelshandlarna, säger Eric Johansson.

– De filmerna som vi kommer producera från och med nu kommer inrikta sig mera på aktuella frågor och utmaningar som butiker har. Det kan vara allt från frågor kring kommunalt avfall, klassificering av olika avfallsmaterial och priser, bara för att ge några exempel. Dessa filmer kommer att skickas ut dels via mejl men även via andra sociala medier, säger han.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Avfallsrådgivning AB


Varberg Livsmedel stänger igen efter inbrott

Tjuvarna gick in bakvägen och stal varor för 200 000 kronor i Varberg Livsmedel på Östra Långgatan 47 i centrala Varberg. Nu orkar inte butiksägaren längre utan väljer att stänga igen butiken.

De kriminella har fria tyglar i våra butiker och det blir de alltmer medvetna om, så brottsligheten kan öka på bekostnad av våra butiker samtidigt som polisen försöker rensa i den ännu grövre brottsligheten. Det är ett stort nederlag för vårt samhälle.

Varberg livsmedel fokuserar på mat från Mellanöstern och ligger ett stenkast från Ica Kvantum-butiken i området.

– Tjuvarna gick in från baksidan och slog sönder en ruta. Sedan stal de varor från både lagret och inne i affären, berättar handlaren Mahmoud Alebrahim till Hallands Nyheter.

Stal för 200 000 kronor

Han uppskattar värdet av varorna till 200 000 kronor och tror inte att försäkringen täcker förlusten. Försäljningen i det stadsnära läget har gått sämre under coronapandemin men om det inte vore för inbrottet hade han fortsatt.

– Jag är lite ledsen över detta men sånt är livet, säger han till Hallands Nyheter.

Butiksbrotten har ökat under Coronapandemin

– Generellt sett har alla brott i och mot butik ökat under coronapandemin. Både vad gäller inbrott, stölder och framförallt bedrägerier. Det vittnar våra medlemmar om och det är även vad Svensk Handels undersökning kommit fram till, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna och tillägger.

– Vi har länge haft problem med mängdbrotten som aldrig tagits på allvar. Det har till och med utfärdats dekret från åklagare om att polisen inte behöver gå ut på larm om stöldvärdet ligger under 60 kronor.

– Nu ser vi att dessa stölder är ett steg in i grövre kriminalitet, så kallade instegsbrott, men så länge som polisen har grövre brottslighet att tänka på så försvinner brotten mot handlarna i skuggan – och de stegras upp.

Ingen upprättelse ens för grova butiksbrott

Pär Bygdeson påpekar också att inte ens ett så grovt brott som ett inbrott, som i detta fall kostade handlaren 200.000 kronor, väntas ge handlaren någon rimlig upprättelse.

– De kriminella har fria tyglar i våra butiker och det blir de alltmer medvetna om, så brottsligheten kan öka på bekostnad av våra butiker samtidigt som polisen försöker rensa i den ännu grövre brottsligheten. Det är ett stort nederlag för vårt samhälle.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Skatt på plastpåsar är ett trippelfiasko som måste rivas upp

Miljöpåverkan har ökat, skatteintäkterna uteblivit och nu råder dessutom brist på påsar. Fyra månader efter platspåseskatten konstaterar flera experter att den är ett praktfiasko. En av experterna är Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna. Läs hela artikeln på fPlus här.

Den 1 maj infördes en ny skatt på bärkassar och frukt och grönt-påsar i plast. Syftet var att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Regeringen bedömde det som ett effektivt sätt att se till att Sverige uppnår kraven i EU:s förpackningsdirektiv och de svenska miljömålen.

Motsatt effekt

I stället har miljöpåverkan ökat, skatteintäkterna uteblivit och nu råder dessutom brist på påsar. Fyra månader efter platspåseskatten konstaterar flera experter att den är ett praktfiasko.

Pär Bygdeson är en av dem som uttalar sig i fPlus artikel.

Träffar helt fel

– Den här skatten träffar helt fel. Det är något som ser bra ut på en pressträff eller i sociala medier men som inte är det egentligen. Hållbarhetsarbetet är för viktigt för att slarvas bort på symbolfrågor, säger Pär Bygdeson, vd på Livsmedelshandlarna till fPlus.

Att betydligt färre väljer en plastbärkasse i livsmedelsbutiken nu när den kostar uppåt sju kronor kan först låta bra miljömässigt. Men eftersom så många i stället väljer en pappåse, eller en avfallspåse på rulle som allt fler har börjat använda, blir effekten tvärtom sämre för miljön.

Förnybar plast bättre

Pär Bygdeson instämmer i att bärkassarna av förnybar eller återvunnen plast också är mycket bättre än papperspåsar och bomullskassar.

– En pappkasse är 43 gånger mer miljöbelastande i sin livscykel och en bomullspåse behöver användas 20 000 gånger för att komma ner i samma miljöbelastning som en engångsplastpåse.

Handlare hör av sig och säger att det är svårt att beställa in nya avfallspåsar nu.

Pär Bygdeson bekräftar också att allt fler använder avfallspåsar i plast på rulle som de har med sig i väskan.

Skatteintäkterna uteblir

Ökningen är så markant att de till och med börjar ta slut på många håll.

I och med att allt färre köper plastbärkassar är det inte heller någon skattemässig framgång för staten. Efter ett par månader var skatteintäkterna 50 miljoner kronor vilket var långt ifrån förväntat. Regeringen räknar med att skatten ska ge två miljarder i intäkter i år.

Lägg skatt på fossila påsar

En plastskatt hade fått en miljöstyrande effekt om plastkassar tillverkade av återvunnen biologisk råvara hade undantagits. Som det är nu får den motsatt effekt, enligt Pär Bygdeson.

– Vill man minska användningen av fossila bränslen är det rimligt att lägga skatt på fossila plastkassar – inte på alla påsar.

Referat: Marie Hallencreutz

Källa och foto: fPlus


Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan mätningens start år 2018.

– Coronapandemin har inte bara påverkat människors beteende, utan också den typ av brottslighet som drabbar samhället. Den minskade rörligheten stressar även de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

4 av 10 utsatta för stöld senaste veckan

Enligt Trygghetsbarometern för det andra kvartalet ökar butiksstölderna och den senaste veckan var 4 av 10 (41 %) butiker utsatta för en stöld, en ökning med tio procentenheter. En ljusglimt i de mörka siffrorna är att fler butiker anger att de anmäler stölderna.

– Vi har länge brottats med problemet att många butiksägare tappat både hopp och ork att anmäla butiksstölder eftersom det upplevs lönlöst. Det gör att mörkertalet är stort och att Polisens statistik enbart visar toppen på ett isberg. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu, säger Per Geijer.

Säkerhetsindex ökar 16 procentenheter

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar med 16 procentenheter från förra mätningen, till 55 procent.

Det är 14 procentenheter högre än motsvarande period förra året och den högsta siffra som uppmäts sedan mätningens start år 2018. Ett index på 55 procent innebär att mer än varannan handlare varit utsatt för brott den senaste tiden.

– Många handelsföretag vittnar om ett uppskruvat tonläge där besökare är hotfulla och våldsamma. Politiska insatser för att stötta företagen i kampen mot kriminaliteten kan inte ta paus på grund av coronapandemin. Det planerade tillträdesförbudet till butik behöver klubbas igenom snarast möjligt, säger Per Geijer.

Andelen handlare som utsatts för bedrägerier ökar från förra mätningen. Nära 3 av 10 (28 %) handlare anger att de råkat ut för bedrägeri den senaste månaden, bland annat har förekomsten av falska 500-lappar ökat.

Källa: Svensk Handel


GodHjälp fortsätter hjälpa äldre och andra med handling

Axfood - med kedjorna Willys, Hemköp och Tempo -  och Coop utökar sitt engagemang för GodHjälp, och fortsätter finansiera driften av GodHjälp under hösten.

GodHjälp hjälper Hemmahjältar, det vill säga personer i riskgrupper som behöver hjälp med att handla, över hela Sverige. De kan nu driva sin verksamhet vidare under hösten tack vare befintliga samarbetspartners och driftsfinansiering från Axfood och Coop.

Ingen vet hur hösten och vintern utvecklas gällande smittspridning av covid-19 och belastning på vården. GodHjälp, ett initiativ startat av stiftelsen GoodCause coronavåren 2020, har idag över 6 000 volontärer som är redo att hjälpa till i hela Sverige med inköp av mat- och apoteksvaror.

– Vi hjälper fortsatt hundratals varje månad och ser ett stort samhällsvärde i att behålla beredskapen hög. Vi är därför oerhört tacksamma att Coop och Axfood ger bidrag som möjliggör fortsatt verksamhet under hösten, kommenterar Stefan Krook, ordförande i Stiftelsen GoodCause och intiativtagare till GodHjälp.

– Den här pandemin har visat hur mycket goda krafter som finns i samhället, och vilken kreativitet och vilja som finns för att hjälpa till. GodHjälp är ett sådant initiativ, och vi är glada att vi från Axfoods, Willys, Hemköps och Tempos sida kan fortsätta stötta GodHjälp och de Hemmahjältar som nu kan fortsätta få hjälp av de tusentals volontärer som ställer upp, säger Axfoods vd Klas Balkow.

– Vi måste alla hjälpas åt att hålla i, och hålla ut, i den här svåra situationen. GodHjälp gör en viktig insats för att det ska vara enkelt för äldre och personer i riskgrupper att få maten hem till dörren på ett säkert sätt. För oss på Coop är det självklart att göra det vi kan för att underlätta i krisen och vi fortsätter därför stötta GodHjälp för att fler i riskgrupper ska kunna stanna hemma, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige.

Källa och foto: Axfood


Mat.se pilottestar röststyrd matshopping

Smarta högtalare har funnits på marknaden länge, men möjligheten att kombinera röststyrning med bild och personlig köphistorik är något nytt. Mat.se blir nu först ut i Sverige att kombinera dessa funktioner i ett pilottest med Google Nest Hub, och därmed förenkla kundens köpresa ytterligare.

Redan för fyra år sedan lanserade Mat.se ”Smarta inköpslistan”, en funktion som hjälper kunden i köpresan genom att till exempel påminna om varor som kunden brukar köpa. Nu genomför Mat.se en pilot där 50 kunder bjuds in för att testa att koppla samman röststyrd handling med rekommendationer och tips som baseras på kundens individuella köphistorik.

– Röststyrning är en funktion som vi bara kommer att få se mer och mer av i framtiden. Det känns extra roligt att vara först ut på marknaden med att utveckla en röststyrning åt våra kunder som är unik för just dem, säger Ludvig Anderberg, verksamhetschef på Mat.se.

Projektet är en del av Axfoods innovationsarbete där Mat.se är katalysatorn och har stått för utvecklingen av tekniken, som är ansluten till Google Home. Förutom att tekniken baseras på kundens köphistorik får kunden både röst och bild som funktioner, till skillnad från andra tjänster på marknaden som enbart erbjuder röst. När en kund säger “Lägg till mjölk” kommer Mat.se därmed automatiskt att välja och presentera den mjölk som kunden vanligtvis köper.

– Med piloten innoverar vi inför framtidens köpupplevelser och jag ser fram emot att vi lär oss mer inom röststyrning och personalisering. E-handeln växer kraftigt och vi jobbar ständigt med att utmana kring hur man handlar mat på nätet inom koncernen, säger Frida Ridderstolpe, digital utvecklings- och e-handelschef på Axfood.

50 personer väljs ut för att delta i pilottestet, och de kommer att få hem en Google Nest Hub kostnadsfritt för att kunna testa produkten under hösten. Anmälan till pilottestet är öppen till den 8 september och projektet förväntas starta i slutet av september.

Källa och foto: Mat.se


Ny Willys-butik till Habo

Nu står det klart att Willys kommer att etablera en butik under 2022 i det nya området Kärnekulla i Habo vid Vätterns västra strand.

Butiken kommer ligga i anslutning vid Sjogarpsrondellen, vid infarten till Habo i området Kärnekulla. Området är det lokala fastighetsbolaget Tositos nya stora utvecklingsprojekt, som de gör i samarbete med Habo kommun. Den nya Willys-butiken kommer att etableras under 2022 och är den första verksamheten som kommer att öppna på Kärnekulla. Utöver livsmedelsaffär kommer även förskola, skola, idrottshall, radhus och de första bostadsrätterna stå klart under 2022.

Butiken kommer bli en stor Willys-butik på ca 3 500 kvm, och kommer präglas av nybyggda, stora och moderna lokaler med bra parkeringsmöjligheter.

– Med den nya butiken i Habo stärker vi vår närvaro ytterligare i ett attraktivt och växande område med dess närhet till Jönköping, där många även i kringliggande områden som Habo handlar hos oss, säger Tor Gullberg, etableringschef på Willys.

Fokus i butiken kommer ligga på att erbjuda bra mat till låga priser, med bland annat färskvaror som färskt kött, frukt och grönt, chark, mejeri och butiksgräddat bröd. Det kommer även finnas en stor andel ekologiska och miljömärkta varor i sortimentet.

Willys kommer att rekrytera ett 40-tal medarbetare i samband med etableringen av den nya butiken.

Källa och foto: Axfood


Ica Maxi i Borås bombhotades

Sent på onsdagskvällen bombhotades Ica Maxi i Borås. Butiken evakauerades och strax därefter greps en person för dådet.

Polisen fick larm 20.41 om att någon riktat hot mot Ica Maxi i Borås.

– Vi var kanske 8 till 10 i personalen som evakuerades tillsammans med ett fåtal kunder, säger Thomas Bengtsson, handlare, till Livsviktigt.

Polisen sökte till en början igenom lokalerna med hund, men avbröt efter en stund och tillkallade det nationella bombskyddet som skulle ta över när de väl anlänt.

Strax efter klockan 22.00 anlände det nationella bombskyddet till butiken. Vid midnatt hade bombhundarna nosat klart i butiken utan att hitta något farligt föremål.

– Det visade sig vara ett falskt alarm men vi hade kamera på killen som hotat så de kunde gripa honom ganska snart, säger Thomas Bengtsson och tillägger att han hoppas att person fortfarande är i förvar.

Den gripne mannen är misstänkt för grovt olaga hot.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Ica Maxi Borås


Pärs minut 21/8: Fortsätt motverka Covid 19!

Pär minut 21/8:

Hjälp till att stoppa en andra våg av Covid 19. Det är lätt att vilja gå tillbaka så som det var för ett år sedan. Men det är viktigt att fortsätta att hjälpas åt så att vi inte får en andra våg av viruset. Här är några tips och påminnelser. Se Pärs Minut från i fredags, den 21/8.


Konsumenter får handla på Axfood snabbgross

Restauranggrossisten Axfood Snabbgross lanserar ett nytt butikskoncept i Stockholm, där konsumenter får tillgång till samma sortiment som restauranger. Men för att få handla krävs medlemskap.

Snabbgross Club blir en av de första medlemsbaserade livsmedelsbutikerna i landet, där konsumenter kan köpa livsmedel, råvaror och hushållsartiklar i stora förpackningar direkt från en restauranggrossist. Medlemskapet kommer även att erbjuda rabatterade tjänster hos samarbetspartners.

Den första Snabbgross Club kommer att öppna i Enebyängen Handelsplats i norra Stockholm i slutet av 2020.

– Det känns verkligen spännande att lansera ett nytt butikskoncept som vänder sig till konsumenter. Vi har identifierat ett konsumentbehov av att kunna handla livsmedel, råvaror och hushållsartiklar av hög kvalitet, i större förpackningar och till bra priser. Med Snabbgross Club kan vi möta det behovet och vidareutveckla vår verksamhet, samtidigt som vi ökar tillgängligheten för våra företagskunder, säger Eva Pettersson, VD på Axfood Snabbgross.

Det nya butikskonceptet är anpassat för den som gillar mat och matlagning, men också för den stora familjen som vill fylla på förrådet med större förpackningar. Butiken är specialanpassad för privatkunder men för att få handla krävs ett medlemskap.

För företagskunder kommer Snabbgross Club att fungera som en vanlig Snabbgross-butik. Företagskunder kan också ansluta sig till medlemsklubben för att ta del av samma erbjudanden.

Källor: Axfood, Livsmedelsnyheter

Foto: genrebild