Bidrag från Klimatklivet skiljer mellan länen

Klimatklivet kallas regeringens satsning för att minska gaser som påverkar klimatet negativt. Satsningen är den del av statsbudgeten som beslutats av riksdagen och för handlarnas del handlar det om att kunna få bidrag för utbytet av kylar och frysar till sådana med mer miljövänliga köldmedier.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Alla kan få bidrag utom privatpersoner. Klimatklivet har under åren 2015–2018 beviljat 4,7 miljarder kronor i stöd till 3 200 åtgärder. I juni 2019 avsattes ytterligare 750 miljoner kronor till investerinsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor och att nya ansökningar därmed kan få stöd.

Hård konkurrens

För handlare som behöver byta ut sina kylar och frysar på grund av gamla typer av köldmedier, eller kylgaser som det också kallas, innebär det att de kan söka bidrag inom ramen för Klimatklivet för att göra så. Men tyvärr skiljer det mellan länen då det är många som fightas om pengarna. Dessutom är utbytet av kylar och frysar redan reglerade i f-gasförordningen och man har då mindre chans att komma ifråga för bidrag.

Skiljer mellan länen

– Det handlar om cirka 1,5 miljarder kronor per år men det är många företag, organisationer och offentliga aktörer som vill ta del av bidragen. Alla typer av förändringar som leder till minskade klimatutsläpp kan komma ifråga.

– För handlare som ska skaffa nya kylar och frysar enligt f-gasförordningen kan det bli knepigt. Jag vet flera butiker som fått bidrag medan andra har fått nej. Dels beror det på konkurrensen i länet från andra aktörer, dels har de fått höra att de ändå är tvingade att byta ut kylgaserna enligt f-gasförordningen. Läget är minst sagt olika utifrån var man befinner sig, säger Daniel Liljeberg, näringspolitisk ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Svårt och dyrt

Livsviktigt har tidigare skrivit om utbytet av kylgaser, liksom kylar och frysar enligt f-gasförordningen, och det hela sker stegvis. Generellt gäller att kylar och frysar ska bytas ut senast 2020 men om aggregaten inte läcker så behövs inte det. Det viktiga är att man har en plan över hur övergången till miljövänliga köldmedier ska gå till samt veta hur man ska göra om de plötsligt havererar. Ett problem för många handlare är dock bristen på kyltekniker som kan säkerställa ett utbyte av kylarna och frysarna och för mindre butiker handlar det om pengar.

Hot mot lanthandeln

– Det här bidraget är mycket värdefullt för att bevara butiker i glesbygden då det handlar om stora investeringar för dem. Detta har vi påtalat i våra diskussioner med dem som ansvarar för detta regleringsbrev, säger Daniel Liljeberg.

Anledningen är att en stor butik som till exempel en Ica Maxi har enklare att räkna hem investeringen på grund av större omsättning.

Öronmärka till handeln

– Vi är kritiska till godtyckligheten mellan de olika länen när det gäller att bevilja bidrag. Helst vill vi se att en viss summa öronmärks för butikerna oavsett var man befinner sig och vilken länsstyrelse det är som beviljar bidraget. Detta är också en linje vi driver, säger han.

Testa att söka bidrag

Men tills vidare handlar det om att som handlare känna till att det finns pengar att ansöka om för att byta ut sina kylar och frysar till mer miljövänliga alternativ.

– De nya kylsystemen är mindre energikrävande vilket också belastar elräkningen mindre. Detta har särskilt de större butikerna nytta av men visst påverkar det även de mindre. De mindre butikerna är dock mer utsatta då många ofta lever på marginalen men de har samtidigt en stor betydelse för en levande landsbygd.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Dagligvaruhandel

 

Fakta | Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Klimatklivet har under åren 2015–2018 beviljat 4,7 miljarder kronor i stöd till 3 200 åtgärder. I juni 2019 avsattes ytterligare medel till Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt.

I riksdagens beslutade vårbudget 2019 avsattes ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor och att nya ansökningar därmed kan få stöd.

Vem kan få stöd och för vad?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Vill du söka stöd, läs mer på sidan "För dig som vill söka stöd".

Källa: Naturvårdsverket

Länk: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Om-Klimatklivet/


Ökad medvetenhet bland unga styr mattrenderna

Kommunikationsbyrån Food & Friends lanserar för 16:e året i rad sin trendspaning som speglar aktualiteter i samhället med utgångspunkt i maten. Temat för i år är The Woke up Call, som hänvisar till en stark medvetenhet bland unga konsumenter att förändra samhället genom medvetna val och krav.

– Trenden går mot en ökad medvetenhet. Kundens fokus har tidigare legat på miljöpåverkan men innefattar framöver även sociala frågor. Hur kan det vi äter göra skillnad i andra människors liv? Svaret syns på din tallrik, det är dags att vakna upp till nya normer i matvärlden”, säger Lennart Wallander, VD Food & Friends.

Hur vill vi äta i framtiden?

Vi vill ha det bästa av vad staden kan erbjuda oss, allt samlat under samma tak. Trenden ”Food Halls” är en modern version av Food Courtsen från 90-talet som man gärna förknippar med gallerior. Nu återvänder trenden i ny tolkning, stiligare, hippare och alltid bubblande av olika aktiviteter. Det bästa exemplet kommer från Lissabon, som har en Food Market. Den öppnade 2014 av nöjestidningen Time Out, sedan dess har de expanderat till Miami, NY och Boston, med planer på fem städer till.

Vad äter vi?

När World Economic Forum listar världens 20 mest dynamiska städer är 19 av dessa asiatiska. Eftersom trender generellt föds i städer, kan vi räkna med att bli starkt influerade av Asien när det gäller både mode och mat. Japansk curry och kinesiska Bing blir två uppmärksammade rätter, men vi kommer även att mötas av nya smaker från länder som Filipinerna och Taiwan.

Vad äter vi inte?

Tänk på hur snabbt attityden till flygresor förändrades. Fram till juli i år har antalet landade plan minskat med 6 procent på Sveriges flygplatser. Det råder flygskam, och som nästa led i detta följer transport-skam. Det innebär att vi framöver kommer att minska våra inköp av utländska produkter och råvaror till förmån för det lokala. Andelen konsumenter som idag aktivt väljer svenska varor har ökat från 65 procent (2014) till 72 procent (2019). Hur ser framtidens butik ut? Globalt går trenden från att kunder efterfrågar varor som är ekologiska, till att önska varor som är hyper-lokalt producerade. För svenska handlare är detta omöjligt att erbjuda i närtid, men i framtiden kan det vara mer möjligt. I Sverige pågår redan nu försök att odla bland annat sötpotatis, quinoa och wasabi. Enligt Svenska Lantbruks Univeritetet finns tankar på att även odla okra, indisk aubergin, yacon, ingefära, gurkmeja, tomatillo och molokhia (egyptisk spenat).

Vilka krav ställs på framtidens företag?

Som vanligt föds nya trender och attityder med nya generationer. Generation Z, som är födda mellan 1995 och 2010, höjer sin röst och anser att företag har ett ansvar för både miljömässiga och sociala frågor. Generationen ser sig som aktivister och bojkottar företag baserat på deras ståndpunkt. Detta är en högst medveten grupp, de är ”Woke”. Som ett resultat av Woke-rörelsen ser vi till exempel märkningen ”B Corporations” som garanterar att företaget agerar positivt vad gäller dess medarbetare, samhälle, miljö och kunder. Precis som en miljömärkning, men med en social vinkel. Idag har ca 3 000 företag certifierats i över 60 länder.

Hur agerar framtidens fin-restaurang?

Några av världens främsta restauranger nöjer sig inte längre med att köpa lokalt producerade råvaror, nu vill de kontrollera hela kedjan. Därför köper de hela gårdar för att göra restaurangen mer eller mindre självförsörjande. Efter trenden ”Farm to table” pratar man om ”Farm AND Table”.

Vad serveras i framtidens bar?

På nordligare breddgrader odlas ännu inte citron och lime, inte alltid heller socker. Vad händer då i baren när råvarorna ska vara lokalt odlade? I drinkarna byts citrus ut mot vinäger och sockret byts mot honung eller durra. Även sprit blir mer lokalproducerad och under det senaste året har Sverige gått från 79 till 104 spritproducenter och vi kan redan nu beställa svensk Gin.

Vilken rätt blir skamlig att dela på Instagram?

Vi har tidigare snackat om det tvångsmässiga beteendet att göra avokadorosor och lägga upp på Instagram, men nu får det vara nog. Avokado är inte längre så woke som man tidigare trott. Tre skäl till det:

 • Avokado är en törstig frukt, en enda frukt kräver över 100 liter vatten.
 • I Mexiko kämpar illegala karteller för att ta kontroll över avokadohandeln.
 • Just nu pågår en debatt huruvida avokadon är vegansk. För pollineringen kör odlare runt bikupor på lastbilar, vilket leder till att många bin dör.

Vilken mat delar vi på Instagram 2020?

Försäljningen av nötter har ökat kraftigt den senaste tiden och enligt EAT Lancet-rapporten ska vi fem-dubbla vår konsumtion av nötter till 2050. Det innebär att frön och nötter på sikt kommer att ses mer som ”riktig mat”, inte snacks. Vi ser även flera nya svampar som serveras som marmorerat kött, bacon, jerky, crisp och patéer

Källa och foto: Food & Friends

Bildtext: En kinesisk pannkaka kallad Bing förväntas bli en uppmärksammad rätt framöver. Bakom Bing står Lennart Wallander, vd på Food & Friends.


Krångligt söka tillstånd för att få sälja tobak

Den första juli började den nya tobakslagen att gälla vilket innebär att man som handlare måste ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Men förfarandet är både krångligt och dyrt jämfört med hur det var tidigare.

Erik Ohlsson är handlare på Ica Maxi i Olofström och han är mycket kritisk till det ökade regelkrånglet.

Hur klarar sig små butiker?

– Det är massvis med papper som ska in och dyrt är det också. För mig går det väl an men hur mindre butiker ska klara av det vet jag inte, säger han.

Erik Ohlsson betalar över 10 000 kronor per år för sitt tobakstillstånd. De uppgifter han måste lämna är många och i vissa fall obegripliga att de vill ha.

– Visst, jag kan förstå att de vill se hur ens egenkontroll ser ut, men resten, jag undrar, pratar inte myndigheterna med varandra?

Handlaren ska skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till, vilket kallas egenkontrollprogram och den ska vara anpassad för den egna verksamheten. Egenkontrollen bör bland annat innehålla butikens rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Nya uppgifter ska lämnas in

Därutöver vill numera kommunen ha reda på en rad andra uppgifter som tidigare inte behövdes rapportera om när man bara anmälde sig som försäljare av tobaksvaror:

 • Ägarförhållanden.Aktiebok, Handelsbolagsavtal och så vidare. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska handlaren skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
 • Registreringsbevissom hämtas från Bolagsverket
 • Hyreskontrakt.Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
 • Finansiering.Beroende på när man köpt butiken kan behövs redovining av kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Inte kriminell

– Jag har bland annat blivit tvungen att visa upp intyg om konkursfrihet, som man kan hämta från skatteverkets hemsida och även från belastningsregistret att jag inte är kriminell samt hur jag finansierade uppstarten av mitt bolag. Det var ju lätt för mig som förvärvade bolaget för ett och ett halvt år sedan. Men hur gör dem som haft sin butik i decennier? Har de ens kvar dessa papper? Ska man hindras från att sälja tobaksvaror bara för att man inte kan visa när och för hur mycket man förvärvade sin butik för?

Väg till svart marknad

Erik Ohlsson tror att detta nya regelkrångel bara kan leda ett bakslag mot vad regeringen/lagstiftaren tänkt sig.

– Jag lade ner en hel dag på att ta reda på allt som behövdes för tobakstillståndet. Det blev en hel del googlande. För andra kan det ta längre tid – eller kortare, det beror på – särskilt om man varit ägare länge till sin butik.

– För mindre butiker som Ica Nära och många lanthandlare blir det inte lönt att betala avgiften för att sälja tobak. Och vad händer då? Ja, då kommer den svarta marknaden att frodas ännu mer än vad den gör idag. Det var väl knappast vad lagstiftaren hade i åtanke?, undrar han.

Främjar olaglig tobak

Att olaglig tobak smugglas in i landet lastbilsvis från lågprisländer är ingen nyhet bland livsmedelshandlarna.

– För en handlare är det enkelt, ingen skatt och ingen ålderskontroll. Vem bryr sig om den som köper är 15 eller 18 år, frågar sig Erik Ohlsson som ändå kör vitt. Problemet är att denna nya reglering innebär att den svarta marknaden får fritt spelrum.

– Så kan det det knappast ha varit tänkt, säger han och tillägger att han tror att den nya tobaksregleringen är ett resultat av starka lobbyorganisationer men att den lagstiftande sidan har missat att göra en ordentlig konsekvensanalys.

– Det ska inte vara svårt för handlare att sälja tobak. Men nu har man definitivt gjprt det så. Svårt och dyrt.

Senast den 1 november i år måste man lämna in en ansökan om tillstånd för att få fortsätta att sälja tobak.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | Nya Tobakslagen

För att få sälja tobaksvaror måste man från och med 1 juli 2019 ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Tillståndsplikten gäller både dig som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och dig som säljer till andra handlare (partihandel).

Med tobaksvaror avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Krav

Du som säljer tobaksvaror ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, bland annat ställs följande krav:

 • Du som säljer tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
 • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
 • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll och tillsyn

Du som säljer tobaksvaror ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av tobaksvaror och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Egenkontrollprogrammet bör bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Det är du som företagare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning. Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. För partihandel kan även Folkhälsomyndigheten göra tillsynsbesök.

Källa: Verksamt.se

 

Fakta | Dokument som ska bifogas

Om du anmält till kommunen att du säljer tobak får du fortsätta att göra det om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen.

Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.

Med din ansökan måste dock vissa dokument bifogas. Dessa rör förutom egenkontrollprogrammet, ägarförhållanden, registreringsbevis, hyreskontrakt och finansiering.

Ägarförhållanden

Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.

Registreringsbevis från Bolagsverket

Hyreskontrakt

Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.

Finansiering

Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Egenkontrollprogram

Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att tillstånd ska kunna beviljas. Från egenkontrollprogrammet ska era rutiner framgå för att säkerställa att ni kommer att följa de lagkrav som finns för tobaksförsäljning.

 


Ny lag om stärkt skydd vid handel med betalkort oroar - i onödan

Den 14e september inträdde de nya reglerna för betalningar med kort som handlar om att stärka autentiseringen av kunderna. Många har befarat att det ska leda till krångel vid kortbetalning – men i fysiska butiker blir det inte så.

Starkare autentisering

Syftet är alltså att de som betalar med kort nu tydligare måste bevisa att man ägare till kortet.

För att uppnå en stark kundautentisering måste konsumenten identifiera sig med hjälp av minst två av följande tre faktorer vid alla digitala betalningar:

 • Kunskap - Något som konsumenten vet, exempelvis lösenord eller pin-kod.
 • Innehav - Något som konsumenten har, exempelvis ett kort eller telefon.
 • Unik egenskap - Något som kunden är, exempelvis biometriska funktioner som ansiktsform eller fingeravtryck.

Många har befarat att det kan bli problem för de kunder som inte kan sin pinkod utan vant sig vid att skriva under istället. Andra har frågat sig hur det blir för dem som bara lägger kortet på läsaren (blippar eller chippar i vardagligt tal) då många butiker erbjuder denna betalningsmetod vid lägre belopp (Ica 350 kronor, övriga 200 kronor).

Fortsätt blippa och signa

Bengt Nilervall som är betalansvarig på Svensk handel reder ut begreppen.

– Jag har inte talat med alla banker än men de jag talat med, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank säger att de inte kommer att försvåra för kunder som vill signera eller chippa i butik. Det kommer alltså inte bli som 1999 igen.anv ej

Sverige i täten

Enligt Bengt Nilervall ligger Sverige i täten i Europa vad gäller utvecklingen av betalsystem. Att regelverket kommit till inom EU handlar mer om de länder som inte har haft samma utveckling som vi och samtidigt drabbats av fler bedrägerier vad gäller kortbetalningar.

– Är man som handlare osäker på hur man ska agera kan det vara bra att kontakta sin kortinlösande bank för att försäkra sig om vad som gäller men det ska inte vara något problem bara kunden kan identifiera sig med godkänd legitimation om det skulle behövas.

Högre krav på e-handeln

Värre blir det för e-handeln. Där kommer det inte att räcka med att bara använda sitt kort längre utan en starkare säkerhetslösning som exempelvis bank-id kommer att krävas.

– De flesta e-handlare är dock väl förberedda på vad som gäller så även här ska det inte vara några större bekymmer, säger han.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Danske Bank


De vann Livsmedelshandlarnas Hederspris 2019

Tre organisationer blev nominerade till Livsmedelshandlarnas Hederspris som delades ut på Dagligavarugalan i går kväll. Dessa var Tryggare Sverige, Svensk Plaståtervinning och Städa Sverige. Vinnarna blev Svensk Plaståtervinning.

– Vi kan med glädje gratulera Svensk Plaståtervinning till vårt hederspris. I en tid när många pratar plastskam, plastskatter och plastförbud gör Svensk Plaståtervinning något mycket klokt. Genom att samla in och sortera all förpackningsplast i Sverige skapar de möjlighet för en bra återvinning till nya förpackningar. Plastförpackningar som är en viktig del i arbetet med att minska matsvinnet, säger Pär Bygdeson vd Livsmedelshandlarna.

Motiveringen till priset:

Med innovationskraft och målinriktat arbete har vinnaren av 2019 år Hederspris från Livsmedelshandlarna visat på hur man på ett konstruktivt sätt tar sig an ett av vårt samhälles stora ödesfrågor. Samt är ett bra exempel på hur privata initiativ kan driva utvecklingen åt rätt håll när det offentliga inte hänger med. 2019 års vinnare av Livsmedelshandlarnas Hederspris är Svensk Plaståtervinning!

Glada för priset

Det var var Marcus Lidstedt, controller och Ylva Carlson, logistikansvarig på Svensk Plaståtervinning som tog emot priset från Livsmedelshandlarna.

– Det var en väldigt trevlig tillställning och riktigt roligt att få vinna Livsmedelshandlarnas Hederspris. God mat var det också, säger Marcus Lidstedt till Livsviktigt.

Det här priset ges i en tid då regeringen genom januariöverenskommelsen presenterar en budget där plastkassar föreslås att beskattas kraftigt. Hur ser ni på det?

– Ärligt talat vet jag inte vad miljöpartiet och de andra håller på med i regeringen för det är inte i Sverige vi har dessa problem. Svenskarna är jätteduktiga på återvinning och att hålla rent omkring sig. Det är betydligt värre i andra länder vad gäller miljöförstörelse, säger Marcus Lidstedt.

Moderatorn under Dagligvarugalan ställde därtill en fråga till Pär Bygdeson:

Vilken är den viktigaste frågan för Livsmedelshandlarna nu?

– Det är den tredelade hållbarheten, där alla tre delar måste fungera. Ett, den ekonomiska hållbarheten, många är de som både inom Sverige och EU vill lägga på livsmedelshandeln mer administration, mer avgifter, nya skatter och regelverk som ökar matpriserna. Två, den sociala hållbarheten. Stölder, hot, trakasserier och våld i butik är en alltför vanlig vardag i många butiker. Detta måste vändas innan fler butiker stänger. Tre, det vi normalt kallar för hållbarhet, att minska livsmedelskedjans miljöpåverkan genom smarta lösningar som gör det enkelt och billigare för kunderna att göra rätt, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Dagligvarugalan


Motstridiga förslag i tunn budget

Igår, onsdagen den 8 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet som är den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Motstridiga förslag

Men Livsmedelshandlarnas vd tycker att innehållet i budgeten är tunt, kanske för att så många partiers viljor måste samsas.

– Generellt är det små förändringar, en del är dessutom av slaget att man först gräver en grop och sedan gräver igen. Till exempel bensinskatteförändringarna som går både upp och ned, säger han.

Kanske en bra nyhet

Det som inte hade kommit ut och som är att 32 kommuner får dela på 500 nya miljoner för att stärka upp sina budgeter. Pengarna ska gå till olika former av försörjningsstöd. Det finns anledning att tro att en del av dessa pengar kommer att spenderas i den lokala matbutiken.

Värnskattens avskaffande

– Värnskattens avskaffande kommer troligen inte att komma dagligvaruhandeln till del utan det som inte går till sparande kommer nog att läggas på resor och kapitalvaror

Sänkt pensionärsskatt

Att pensionärsskatten sänks är bra men det är tråkigt för dem med inkomster under 17 000 kronor eftersom de inte får ta del av sänkningen.

– Sänkningen av pensionärsskatten berör de med en pension över 17000 kronor och de pengarna kan nog till viss del komma dagligvaruhandeln tillgodo.

Bra att driftstödet är kvar

– Positivt är att driftstödet till glesbygdshandel kommer att vara kvar till åtminstone 2022. Det var ett tydlligt ösnkemål från branschens sida när det skapades att det skulle vara ett långsiktigt stöd, säger Pär Bygdeson men tillägger att den sänkta skatten för glesbygdsbor är så liten att den inte kommer att få någon praktisk betydelse.

Destruktiv skatt på plastpåsar

Pär Bygdeson anser att plastpåseskatten är både konstig och destruktiv.

– Det är en skatt på att bära hem saker från butiken, inte en miljöskatt. Den är inte differentierad vilket göra att de initiativ som svenska butikskedjor arbetar med vad gäller återvunnen plast och plast med biologiskt ursprung blir lika hårt beskattat som sämsta möjliga plastpåse, säger han.

Han menar att skatten kommer att snedvrida priserna så att papperskassar relativt sett blir billigare trots att de har en högre miljöpåverkan i en livscykelanalys.

– Sammantaget kommer det att försämra miljöprestandan på de påsar vi bär hem våra varor i och troligen kommer skatteintäkterna bli långt under de uppgivna. Detta utan att det påverkar mängden plast som skräpar ner i Sverige och resten av världen på ett mätbart sätt. Ska man tro på logiken i regeringens argument ägnar sig svenska kommuner åt att dumpa svenska hushållssopor i havet. Om så är fallet kommer skatten att få önskad effekt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: regeringen


Hyresgästens rättigheter vid brist i lokalen

Många hyresgäster drabbas någon gång av brist i den hyrda lokalen. Det kan vara fråga om allt från vattenläckage till buller som begränsar hyresgästens möjligheter att fullt ut nyttja sin hyresrätt. När så är fallet uppkommer ofta frågan vem som ska svara för att bristen åtgärdas; hyresgästen eller hyresvärden? En annan vanlig fråga är vilka rättigheter hyresgästen har fram till dess att bristen har åtgärdats.

Nedan följer en kortfattad presentation om vilka rättigheter hyreslagen ger en hyresgäst vid brist i lokalen. Vi på Svensk Handel Juridik arbetar nämligen dagligen med att hjälpa hyresgäster som drabbats av brister i sin lokal. Vi ger råd ifråga om vilka rättigheter hyresgästen har och företräder vid eventuell tvist om parterna inte kan hitta en lösning sinsemellan.

Lokalens skick

Om inte annat överenskommits, har en hyresgäst rätt att kräva att den hyrda lokalen ska vara fullt brukbar för det ändamål den är avsedd för. Om möjligheten att nyttja lokalen för dess ändamål inskränks eller försvåras kan hyresgästen därför ha rätt att vända sig mot hyresvärden med krav. Som exempel kan nämnas att lokalen drabbas av vattenläckage vilket begränsar verksamhet i del av lokalen. Även störningar som kommer utifrån, från grannar eller ombyggnadsarbeten som hyresvärden utför på fastigheten, kan anses utgöra en inskränkning av hyresgästens rätt. Hyresvärdens ansvar för lokalen är nämligen inte begränsat till händelser som inträffar inne i lokalen.

Hyresgästens rättigheter

När nyttjanderätten till lokalen är inskränkt har hyresgästen ett flertal alternativ enligt hyreslagen; nämligen rätten till självhjälp, förtida uppsägning, hyresnedsättning och skadestånd. Hyreslagen är nämligen en skyddslagstiftning till förmån för hyresgästen. Som huvudregel kan dess bestämmelser alltså inte avtalas bort till nackdel för hyresgästen.

Självhjälp

Rätten till självhjälp innebär en möjlighet att avhjälpa bristen på värdens bekostnad, om denne inte rättat till bristen trots att hyresgästen har krävt det. Rätten till förtida uppsägning förutsätter att det är fråga om en allvarlig brist, s.k. väsentlig brist, och om så är fallet kan alltså hyresgästen anses ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. I ekonomiskt hänseende kan hyresgästen ha rätt till såväl nedsättning av hyra som skadestånd.

Hyresnedsättning

Ifråga om hyresnedsättning har hyresgästen rätt till skälig nedsättning från den tidpunkt då brist uppstod till dess den har avhjälpts. Detta förutsätter givetvis att det inte är hyresgästen själv som orsakat bristen. Vad som utgör en skälig nedsättning av hyran är en bedömningsfråga som får avgöras från fall till fall. Av betydelse är dock hur pass stor olägenhet bristen medför samt hur hyresgästens nyttjande av lokalen påverkas. Den nedsatta hyran ska vidare spegla lokalens hyrvärde i bristfälligt skick varför det är av relevans hur lokalens allmänna attraktivitet har påverkats. Hyresvärden och hyresgästen väljer ibland att träffa en överenskommelse om att hyresgästens rätt till nedsättning av hyran ska vara begränsad. Så kan vara fallet exempelvis vid brister som uppkommer till följd av att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av fastigheten. Det kan också vara annat arbete som särskilt har specificerats i avtalet. I dessa fall kan alltså rätten till nedsättning av hyran vara begränsad.

Skadestånd

Utöver hyresnedsättning kan hyresgästen dessutom ha rätt till ersättning för skada som denne drabbats av. Skadan kan bestå av exempelvis förlorad bruttovinst eller faktiska kostnader som uppkommit för hyresgästen. Rätten till skadestånd förutsätter dock att hyresvärden har orsakat bristen genom sin försummelse (oaktsamhet, ovarsamhet, vårdslöshet). Så kan vara fallet om hyresvärden haft kännedom om en brist utan att agera. Enligt hyreslagen presumeras hyresvärden ha varit försumlig vilket i praktiken innebär att hyresgästen har rätt till skadestånd om inte hyresvärden bevisar att denne inte varit försumlig.

Det kan slutligen nämnas att hyresvärden i vissa fall har ett så kallat strikt ansvar för all den skada hyresgästen drabbas av. Så är fallet vid vissa reparations- och förbättringsarbeten vid vilka hyresgästen alltid har rätt skadestånd, det vill säga. oberoende av försumlighet.

Till skillnad från vad som gäller ifråga om hyresnedsättning, kan hyresvärd och hyresgäst inte avtala bort hyresgästens rätt till skadestånd.

Att tänka på

Så snart brist uppstått är det viktigt att hyresvärden underrättas om detta. Det är av vikt dels för att hyresvärden ska kunna avhjälpa bristen så snart som möjligt, dels för att hyresgästen ska bibehålla sin fulla rätt att framställa krav gentemot värden. Som huvudregel har hyresgästen nämligen inte rätt till hyresnedsättning för tiden innan hyresvärden uppmärksammades på bristen.

I syfte att förenkla den kommande dialogen med hyresvärden är det vidare en god idé att på bästa sätt dokumentera hur lokalen och verksamheten drabbas av den ifrågavarande bristen. Dokumentation kan ske på valfritt sätt, exempelvis genom fotografier, film som loggbok.

– Välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor om ni har frågor angående er lokal, så hjälper vi er vidare, säger Malin Engblom på Svensk Handel Juridik AB.

Malin Engblom, Svensk Handel Juridik AB


Mer driftsstöd till lanthandlarna

Det särskilda driftstödet till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder som infördes 2015 och fördubblades till 70 miljoner kronor årligen 2018, kommer att ligga kvar på den högre nivån de kommande två åren.

Detta framgår av regeringens höstbudget som är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

År 2018 beviljades driftstöd till ungefär 270 butiker, som bland annat innebar att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

– Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i en kommentar.

Ett exempel är Östanå Livs i Östhammar som är en av 21 butiker i regionen som beviljats statligt driftstöd genom Region Stockholm. Syftet är att bidra till en god servicenivå även i utsatta glesbygder.

På uppdrag av Tillväxtverket beslutade tillväxt- och regionplanenämnden sedan årsskiftet om ett långsiktigt stöd på max 300 000 kronor till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, för att stärka förutsättningarna för kommersiella aktörer bidra till att skapa en god tillgång till service. Och Östanå livs är en av butikerna som hittills beviljats bidrag.

– Butiken betyder mycket för bygden. Den har blivit något av en knutpunkt tillsammans med loppisen som ligger intill och håller öppet 365 dagar om året och kombinerar pizzeria och grill. Den ligger också i ett av de områden som prioriteras enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på förvaltningen.

Källor: Regeringen, FK, Sll.se

Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Bildtext: Landsbygdsminister Jennie Nilsson


Ica samarbetar med Friskis för bättre folkhälsa

Ica och Friskis&Svettis ingår ett långsiktigt samarbete för att förbättra folkhälsan i Sverige. Genom att guida och inspirera till hälsosamma val vill de två aktörerna inom mat respektive rörelse få fler att motiveras till en sundare vardag och livsstil.

Tillsammans kommer Ica och Friskis göra gemensamma satsningar för att inspirera, guida och engagera målgruppen till en hälsosammare vardag. Kost och rörelse är tätt sammankopplade och driver varandra. Tränar vi mer frekvent ökar vårt intresse för hälsosam mat. Och vice versa. Enligt en undersökning gjord av analysföretaget Augur på uppdrag av Ica och Friskis väljer 20 procent att skippa träningen för att de tycker att de har ätit dåligt.

Ica sambition är att ge matinspiration och hälsosamma recept som bidrar till en större medvetenhet, och även slå hål på en del myter, om matens hälsopåverkan.

– Vi märker ett stort intresse för hälsa och vi vill guida och inspirera Friskis medlemmar och Icas kunder kring kostens betydelse kopplat till en hälsosam och aktiv livsstil. Vi vill göra varje dag lite enklare, så också inom hälsa, säger Paula Frösell, dietist och ansvarig för Icas hälsokommunikation på Ica Sverige.

Friskis&Svettis har under sina 41 år inte bara byggt upp en stor kunskap, utan också ett förhållningssätt till träning som något härligt och otvunget.

– På Friskis förhåller vi oss till mat på samma sätt som vi gör till träning. Det ska vara lustfyllt, fritt och otvunget. På så sätt skapas en träningsmiljö, där var och en får vara precis som den är. Tillsammans med Ica har vi nu en unik möjlighet att göra skillnad för ännu fler människor, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Samarbetet tar avstamp i Träningsbekännelser, en undersökning som ligger till grund för de initiativ och den kommunikation som kommer rullas ut under hösten. På uppdrag av Ica och Friskis har analysföretaget Augur frågat 2100 svenskar om deras kost- och träningsvanor, och framförallt deras motivation, variation och ursäkter kopplat till kost, rörelse och hälsa. Undersökningen visar bland annat att 20 procent hoppar träningen för att de tycker att de har ätit dåligt. 61 procent av Friskis-medlemmarna är intresserade av matinspiration kopplat till träning, och hela 84 procent av medlemmarna är intresserade av hälsosam mat.

Läs mer om svenska folkets träningsbekännelser på friskissvettis.se/traningochmat

Ica och Friskis har stor kunskap om kost respektive rörelse. De har dessutom många likheter - de är lokala och möter en stor del av svenskarna varje vecka. Tillsammans har de en stor möjlighet att göra skillnad för svensk folkhälsa.

Källa: Ica

Foto: Friskis&Svettis


Ica erbjuder mat baserad på blodprovsresultat

Personer som genomfört en hälsokontroll med blodtest hos Werlabs, kommer i anslutning till sina testresultat erbjudas anpassade, hälsosamma veckomenyer och recept framtagna av dietister från Ica. Att ta del av veckomenyerna och recepten är gratis och frivilligt.

Ohälsosamma levnads- och matvanor är bland de främsta riskfaktorerna för sjukdomar i Sverige. Det finns samtidigt ett ökat intresse för preventiv hälsa och att få insikt om hur man lever hälsosamt. Erbjudandet om anpassade recept kommer att ges till personer som, utifrån sina resultat från Werlabs blodtester, är friska eller ligger i riskzonen för att utveckla till exempel typ 2-diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom.

Det är Icas innovationshubb ICAx som tillsammans med Werlabs tagit fram konceptet.

– Vi vill bidra till bättre folkhälsa genom att nyttja kraften i hela Ica Gruppens verksamhet. Med matbutiker, Apotek Hjärtat och Min doktor-kliniker verkar vi redan idag inom stora delar av hälsoområdet. Vi kan både förebygga, guida och inspirera till att både leva och äta mer hälsosamt, säger Emma Lindahl, på Icas innovationshubb ICAx.

Icas recept och menyer ska ge inspiration för att bibehålla eller förbättra sina värden, då det finns ett starkt samband mellan kost och hälsovärden. Tjänsten kommer att utvecklas och på sikt kommer fler erbjudanden att tas fram.

Werlabs erbjuder sina kunder att förstå, följa och förbättra sin individuella hälsa utifrån sina behov, genom blodprovsbaserade hälsokontroller som ger heltäckande analyser på viktiga områden för individen. Kunden genomför en hälsokontroll på någon av Werlabs över 140 provtagningsställen runt om i Sverige. Provsvar presenteras i Werlabs säkra och digitala journal, tillsammans med kommentarer från en Werlabs läkare, på ett pedagogiskt sätt.

– En stor del av våra kunder efterfrågar kostråd efter att ha fått sina resultat. Vår ambition är att erbjuda recept och menyer i ett tidigt skede så man kan göra livsstilsförändringar för att inte bli sjuk, säger Johan Carrick på Werlabs.

Werlabs tester finns till försäljning på Apotek Hjärtat.

Källa: Ica