Migranter är inte mer brottsbenägna än tidigare – men står för en majoritet av brotten på grund av sin ökade volym

En rapport om invandrares brottslighet, skriven av forskaren Göran Adamson, docent i sociologi, visar att personer med utländsk bakgrund för första gången står för en majoritet av registrerade brottsmisstankar i Sverige trots att de bara utgör en tredjedel av befolkningen.

Andelen av befolkningen med utländsk bakgrund har blivit allt större. Migranter har inte blivit mer brottsbenägna men de har blivit en större andel av befolkningen.

Adamsons forskning visar att de med utländsk bakgrund är 2.6 gånger mer sannolika att vara brottsregistrerade än de med svensk bakgrund, ännu mer för grova våldsbrott.

Samarbete med BRÅ

Göran Adamson har bland annat samarbetat med Brottsförebyggande rådet för att ta fram siffror från de senaste åren då vi saknat generell statistik över migranters brottslighet. BRÅs senaste rapport kom ut 2005 och visar statistik från 1997-2001.

Majoritet av brottsmisstankar

I BRÅs första rapport från 1996, för perioden 1985-1989, framgår att migranters* andel av kategorin skäligen misstänkta för brott var ungefär 32 procent.

I den andra rapporten från 2005, med data för 1997-2001, framkom att migranter stod för ungefär 46 procent av samtliga brott. Samtidigt hade deras befolkningsandel ökat från cirka 18 till 25 procent.

Idag utgör migranterna en tredjedel av befolkningen (3,3 miljoner av cirka 10 miljoner) och för första gången står de med utländsk bakgrund för en majoritet av registrerade brottsmisstankar, cirka 58 procent.

Stark uppgång i mord

Göran Adamsom kommenterar:

”Det innebär att individuella migranter alltså inte blivit mer brottsbenägna. Siffrorna beror nästan uteslutande på att de nu utgör en större andel av vår befolkning.”

Dessutom varierar det mellan brottskategorier**.

Angående ”Mord, dråp, och misshandel med dödlig utgång” har andelen skäligen misstänkta migranter ökat från cirka 42 procent i slutet av 1980-talet till 73 procent 2017.

Knappt tre av fyra är alltså migranter. För ”misshandel” visar motsvarande siffror en uppgång från 34 procent till 63 procent.

Svag nedgång i våldtäkter

Brottskategorin ”våldtäkt” bryter dock trenden. I början av 2000-talet var ungefär 60 procent av skäligen misstänkta våldtäkter kopplade till migranter. 2017 var siffran 56 procent – en noterbar nedgång. Andelen brottsregistrerade för våldtäkter är dock högre bland migranter än bland svenskar (se sid 26 i Adamsons rapport www.goranadamson.com/publications).

Skuggsamhällets baksida

Adamsons siffror visar även att brottsfrekvensen inom gruppen ej folkbokförda ökar kraftigt. Dessa personer är från utlandet, men räknas inte som personer med utländsk bakgrund eftersom de inte är folkbokförda i Sverige.

Ökad brottsbenägenhet hos papperslösa

Till denna grupp hör icke dokumenterade personer (”papperslösa”), asylsökande som ännu inte kommit in i systemet, utländska inbrottsligor, samt temporära besökare. Gruppens andel av brott ökade från tre procent 1985-1989 till 13 procent 2013-2017. Ungefär en av åtta skäligen misstänkta för brott i Sverige tillhör nu denna grupp. Eftersom den är relativt liten tyder siffrorna på att brottsbenägenheten inom gruppen är betydande.

Noter:

*Migranter utgörs av tre kategorier; personer födda i Sverige av en inrikes och en utrikes född förälder, personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar och personer födda utrikes.

**Adamson har studerat sju brotts-

kategorier och dessa är: Mord, dråp och misshandel med dödlig utgång; Misshandel; Våldtäkt; Övriga sexualbrott; Rån; Stöld; samt Övriga brott.

 

Text: Marie Hallencreutz

Graf: G Adamsons rapport: Invandring och brottslighet - en uppdatering för 2000-talet, sid 23

 

Fakta | Ur rapporten Invandring och brottslighet

 • Brottsligheten i Sverige är allt mer koncentrerad geografiskt och socialt. Det finns en påtaglig och ökande ojämlikhet i vilka som drabbas av brott. (Nilsson och Estrada 2005).

De som bor i särskilt utsatta områden har ofta invandrarbakgrund själva och löper en högre risk att bli utsatta för kriminalitet som brottsoffer, liksom för att dras in i kriminella sammanhang.

 • På senare tid har utvecklingen i dessa områden uppmärksammats i samhällsdebatten och av Polismyndigheten. Att uppdatera frågor om brott kopplade till invandring kan potentiellt tillhandhålla ledtrådar om denna utveckling – något som åtskilliga myndigheter och politiker lyft fram som angeläget.
 • Det är här av särskild vikt att studera andra generationens invandrare och hur denna grupp integreras över tid.
 • Tidigare brukade invandrare som i början var överrepresenterade i brott successivt integreras i det svenska samhället genom att konvergera mot majoritetsbefolkningen vad gäller såväl socioekonomisk status som brottsbenägenhet. Ett bra exempel på detta är de invandrare som anlände under den tidiga efterkrigstiden fram till 1970-talet.
 • Det är viktigt att undersöka om detta integrationsmönster fortfarande gäller samt identifiera riskgrupper – för att i tid kunna sätta in nödvändiga åtgärder.
 • Information om brottslighet bland invandrare och invandrares barn är viktig av flera skäl, såsom utformningen av brottspreventiva medel, förståelsen av invandringens långsiktiga effekt på brottsligheten, varför vissa orter och områden har högre brottslighet samt inte minst varför vissa typer av brott ökar eller minskar.

Källa: Invandring och brottslighet

– en datauppdatering inför 2000-talet.

Rapporten är skriven av docent Göran Adamsson från LSE (The London School of Economics and Political Science), numera ansluten till Högskolan väst och finns på www.goranadamson.com/publications. Rapporten kommer att publiceras som: Migrants and Crime in Sweden in the 21st Century – An empirical analysis based on data by the Crime Prevention Agency (Society, Jan/Feb, 2020).

 


Julskinkan gäller än – även om vegetariskt är på gång

Traditionella julrätter, som julskinka, Janssons, sill och ris à la Malta är fortsatt i topp, men en av sex säger att de kommer att äta mindre kött den här julen, framför allt kvinnor och yngre. Det visar Livsmedelsföretagens årliga julundersökning.

Svenskarnas julmatsvanor förändras, om än långsamt. Det visar Livsmedelsföretagens undersökning av svenskarnas julfirande som har genomförts sedan 2013.

– Julen är vår mest traditionella högtid. Men som vi ser i undersökningen så betyder inte det att allt står still. Tvärtom, varje år ser vi flera små, spännande förändringar i svenskarnas mat- och dryckesvanor. Det är uppenbart att de yngre har annorlunda preferenser än de äldre, till exempel vad gäller köttätande. Men det som gör julmaten så härlig är att man verkar lägga till snarare än att dra ifrån, och på så sätt kan alla få det de vill, säger Björn Hellman, VD i Livsmedelsföretagen.

Skinkan favorit

Skinkan är fortsatt favorit på julbordet men avståndet till sillen och Janssons frestelse krymper. 25 procent har julskinka som favoriträtt på julbordet, men 2013 var den siffran 35 procent.

– Fortsätter utvecklingen i den här riktningen så borde julskinkan, Jansson och sillen vara någorlunda jämnstora om 5-10 år, kommenterar Björn Hellman.

16 procent uppger att de kommer att minska sitt köttätande julen 2019, framför allt yngre och kvinnor, men 56 procent av svenskarna vill att kött- och charkprodukter ska dominera julbordet.

– Det är glädjande att se att så många väljer att satsa på svenskt kött och kött- och charkprodukter med högre kvalitet. Det är ofta samma sak, och det lite högre priset får man igen mångfalt i smak och kvalitet, säger Björn Hellman.

Julmust bästa drycken

Julmust är fortsatt julens viktigaste dryck, före julöl och snaps, och ris à la Malta drar ifrån i dessertligan. På frågan om julmaten kommer att beställas från restaurang, cateringfirma eller matkasseföretag blir svaret definitivt nej – bara en procent vill beställa hem maten.

Vi är bäst på egen Janssons

Det svenskarna tycker att de är bäst på att tillaga är Janssons frestelse.

Årets undersökning visar att kvinnorna fortfarande tar det överlägset största ansvaret för att ordna julmaten, men att männen börjar närma sig.

– Det är uppenbart att det svenska julfirandet inte är jämställt. Kvinnor tar ett mycket större ansvar. Men utvecklingen går åt rätt håll. Fler män tar ansvar, helt eller delvis, men självklart skulle vi önska att det gick snabbare, säger Björn Hellman.

Mia Skäringer vid julbordet

En ny fråga i årets undersökning är: Vilken känd svensk person som har varit aktuell 2019 vill du bjuda in till julbordet? Där toppas listan av Anders Hansen, psykiatriker och populärvetenskaplig författare, före Mia Skäringer och Sven Melander.

Undersökningen utfördes 15–19 november 2019 av Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Totalt genomfördes 1 102 intervjuer.

Läs hela undersökningen

Källa och foto: Livsmedelsföretagen

Bild: Björn Hellman, VD i Livsmedelsföretagen.


Käka kakdeg?

Käka myror, frågade sig Mowgli när han undervisades av Baloo om livet i djungeln. Nu är frågan om det är okej att äta kakdeg. Och visst är det det! I USA har det varit en trend i åratal. Så trendigt att det numera finns massor av olika märken av ”edible cookie dough” att välja mellan i butikshyllan.

I Sverige har trenden också synts i ett par, tre år men hittills mest som en hemmabakningstrend. Än finns inte de amerikanska kakdegerna på marknaderna. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Snart nog finns delikatessen även på svenska butikshyllor.

I väntan på köpklar kakdeg så för den sötsugne som hellre vill äta kakdeg istället för färdiggräddade kakor – eller bara äta själva kakdegen ur glassen – så är saken enkel. Gör kaksmet som vanligt enligt receptet, exempelvis ”chocolate chip cookies”, men skippa bakpulvret. Ruskigt onyttigt men gott för den som gillar sött.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pär Bygdeson


Certifiering för e-handel av ekovaror och tillstånd för foderförsäljning ytterligare börda

Många handlare blev både förvånade och irriterade när de upptäckte flera nya regler att förhålla sig till i år – och att betala avgifter och certifiering för.

– Det kommer så mycket regler hela tiden. Bara i år har vi haft den nya tobakslagen. Sedan ska man vara certifierad för att få sälja ekologiska produkter via vår nät-handel. Och så krävs det tillstånd för att få sälja hö och pellets till kaniner, man baxnar, säger Susanne Edh, handlare på Ica Ettan i Västerås.

Svensk Dagligvaruhandel är den organisation Livsmedelshandlarna samarbetar mest med i frågor om opinionsbildning av regelkrångel.

Förtydligar och påverkar

Mona Lauermann Orheden Sakkunnig, hälsa och livsmedelssäkerhet på Svensk Dagligvaruhandel jobbar dagligen med att granska lagar och förordningar – både svenska och från EU för att bryta ner dem till en begriplig och tydlig nivå och inte sällan för att ge ut branschgemensamma riktlinjer till handlarna.

På Svensk Dagligvaruhandel jobbar man också med att försöka politiker och myndigheter att, så långt det går, förenkla reglerna för handlarna genom att visa på alternativ till de regler som bygger på EU-förordningar och svensk lagstiftning.

Enklare ägghantering

Ett sådant exempel är den nuvarande särregeln för datummärkning av ägg där bäst före-datumet på en äggförpackning inte får vara senare än 28 dagar efter värpning. Äggen måste dock ha levererats till konsumenten inom högst 21 dagar från värpning. Äggen får alltså inte saluhållas senare än sju dagar före bäst före-dagen. Det är inte tillåtet att märka om äggen med ett senare bäst före-datum.

– Det här är en särregel som endast gäller ägg. För övriga livsmedel bestämmer tillverkaren själv bäst före-datum. Regeln innebär att många fullt ätbara ägg tyvärr måste kasseras. Ett onödigt matsvinn anser vi då svenska ägg har mycket lång hållbarhet. Detta beror dels på den låga salmonellafrekvensen – vi har ett godkänt salmonellaprogram - , dels på grund av att majoriteten av svenskarna förvarar sina ägg i kylen, säger Mona Lauermann Orheden.

Föreslår Livsmedelsverket att ta bort särregeln

Svensk Dagligvaruhandel har därför föreslagit Livsmedelverket följande:

 • Att Livsmedelsverket ska arbeta för att särregeln avseende 28 hållbarhetsdagar för ägg blir frivillig att följa eller tas bort.
 • Livsmedelsverket bör också arbeta för att länder med av EU godkänt salmonellaprogram får undantag från regel om sista försäljningsdag på 21 dagar från värpning. Sverige, Finland och Danmark har ett godkänt program.

– Om Sverige kan få bort denna EU-särregel för hållbarhetstider och bäst före-datum på ägg, kan producenter själva sätta bäst före-datumet och då ta hänsyn till den svenska situationen, säger hon.

Det skulle vara ett bidrag till branschens arbete med att minska matsvinnet.

Foder till djur

En annan regel som förbryllat handlarna är den om tillstånd för att få sälja foder till djur. Det var den 1 januari i år som nya föreskrifter och allmänna råd om foder började gälla. De heter Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder, för den som vill läsa mer.

Kortfattat handlar det om att butiker med foderblandningar till häst, kaniner och duvor i sitt sortiment måste registrera sin butik hos Jordbruksverket. Det gör man i Jordbruksverkets e-tjänst.

Anmälan till Jordbruksverket

Anmälan skulle ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 mars 2019.

När butiken har blivit registrerad som foderanläggning, omfattas den av den offentliga kontrollen. Butiker som säljer små volymer, upp till 1000 ton foder per år, kontrolleras mer sällan än butiker med större volymer. För dessa mindre anläggningar ligger avgiften per år på cirka 500 kronor och sedan tillkommer en summa för eventuella analyser.

Maria Valmila, ansvarig för egenkontrollen på Ica Ettan i Västerås berättar:

– När jag fick den här informationen undrade jag om den verkligen stämde. Det enda vi säljer i butiken är mindre förpackningar av hö, pellets och burspån till gnagare. Men allt är förpackat så jag kan inte riktigt se meningen med den här regeln. Visst är det bra med livsmedelssäkerhet men jag undrar om det inte går lite till överdrift ibland, säger hon.

Kaniner kan vara mat

Det finns dock en anledning till att den nya regeln införts.

– Bestämmelsen kommer ursprungligen från EU och i deras resonemang framgår att de djur som berörs av fodret ifråga kan betraktas som mat. Det är inte ovanligt i flera EU-länder att äta exempelvis kaniner, säger Mona Lauermann Orheden.

Maria Valmila registrerade dock butiken på Jordbruksverkets hemsida och fick betala 500 kronor.

– Vi säljer så lite av de här varorna så en fråga som dyker upp är om det är värt att gå igenom allt det här och betala eller att helt enkelt plocka bort varorna. Det är ett avvägande varje butik får göra men det vore synd att behöva tumma på kundservicen för konstiga regler, säger hon.

Certifiering för e-handel av eko-varor

Ytterligare en regel på gång är den ekologiska förordningen som ska implementeras i Sverige senast 2021. Kortfattat innebär det att alla butiker som genom e-handel säljer ekologiska produkter, förpackade och oförpackade ska vara certifierade av en tredje part, ett ackrediterat certifieringsföretag.

För att butiken ska bli certifierad krävs att den uppfyller vissa krav. En certifiering kostar mellan 5 000 och 8 000 kronor beroende på vilket certifieringsbolag man anlitar.

– Det har visat sig att lagstiftaren inte har haft ett e-handelsperspektivet. E- handel och ekologiskt är ett område under utveckling. Vad vi på Svensk Dagligvaruhandel gör nu är att delta i arbetet att ta fram nationella riktlinjer utifrån den ekologiska förordningen. Handeln kommer ta ansvar för att skriva den del i riktlinjen som handlar om butik och e-handel, säger Mona Lauermann Orheden.

Redan på gång

Detta arbete pågår just nu även om stora delar av förordningen redan har genomförts i år.

– Vissa delar i förordningen tillämpas redan men vårt arbete nu är att ta ett grepp om helheten och ta fram nya nationella riktlinjer, säger Mona Lauermann Orheden.

– Vi fick rekommendation från Ica centralt att certifiera vår butik för näthandel av ekologiska varor tidigare i år så vi har nyligen gjort det. Det finns flera bolag att välja mellan. Jag valde ControlCert och det kostade oss 5 500 exklusive moms. Det handlar bland annat om hur man placerar och hanterar ekologiska varor, säger Maria Valmila, egenkontrollansvarig på Ica Ettan i Västerås.

Föra in kontrollen i den ordinarie

Men att butikerna själva ska behöva certifiera sig via externa kontrollföretag är en omväg man kan undvika, ett onödigt regelkrångel som Svensk Dagligvaruhandel jobbar för att ta bort.

– Det är Livsmedelsverket som delegerat kontrollen till kontrollorganen. Livsmedelsverket kan ta tillbaka den och delegera ut den till kommunerna men då krävs en lagändring. Dagligvaruhandeln tror att det skulle bli mer effektivt om man inkluderade den ekologiska kontrollen i den ordinarie kommunala livsmedelskontrollen ungefär som man gjort i bland annat Danmark, säger Mona Lauermann Orheden.

Klara redan efter sommaren 2020

Målet är att de nationella riktlinjerna för e-handel och butik ska skickas in till Livsmedelsverket för granskning senast den 18 december.

– Senast den 1 januari 2021 ska de nationella riktlinjerna finnas på plats men vi har som mål att bli klara med dessa redan vid halvårsskiftet nästa år, säger Mona Lauermann Orheden.

Text och foto: Marie Hallencreutz


Fakta | E-handel och ekologiskt

I samband med att den ekologiska förordningen ska implementeras i Sverige senast 2021 har det blivit uppenbart att lagstiftaren inte har haft ett e- handelsperspektivet. E- handel och ekologisk är ett område under utveckling.

Nedan visas vad som gäller idag. Effekterna kan bli ganska stora på verksamheten innan vi vet vad som gäller. Svensk Dagligvaruhandel deltar i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer utifrån den ekologiska förordningen och har som mål att redovisa nationella riktlinjer redan vid halvårsskiftet nästa år även om sista datum är den 1 januari 2021.

Försäljning via E-handel

 • Försäljning av ekologiska livsmedel via distans/e-handel är inte försäljning direkt till slutkonsument, vilket gör att denna typ av verksamhet i princip alltid ska anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska vara direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmält till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.
 • Alla anläggningar inom företaget som är inblandade i handeln ska ingå i anmälan till kontrollorganet. Sker försäljningen via gemensam webbplats behöver endast huvudkontoret anmälas, men lager och butik som packar/lämnar ut varorna måste omfattas av kontrollen. För livsmedelskedjor med en gemensam firma (samma organisationsnummer) räcker således en anmälan men den ska omfatta alla anläggningar.
 • Observera att för livsmedelskedjor där butikerna har egen firma (eget organisationsnummer) ska varje butik göra en anmälan. Detta gäller oavsett om butiken har egen webbhandel eller en gemensam för hela kedjan.
 • Med distanshandel menas att köpet ingås när slutkonsumenten väljer att slutföra köpet på webbsidan, eftersom denna då ingått ett bindande avtal med företagaren. Detta gäller oavsett om betalning sker vid köpet, via faktura eller vid hämtning i butik. Det gäller också oavsett om matkassen plockas ihop i butik eller på lager för hämtning/utkörning.
 • Kontrollmyndigheten har börjat utföra vite till de butiker som inte har anmält sin verksamhet till kontrollorgan.

Aktuella frågor som Svensk Dagligvaruhandel jobbar med är;

 1. Kodnumret för kontrollorgan som kontrollerar att ett livsmedel uppfyller kraven för att få märkas med ”ekologiskt” eller dylikt på ett färdigförpackat livsmedel ska vara tillgängligt för konsumenten även på webbplatsen vid e-handel.
 2. SLV:s inställning att begreppet ”distribution” inte kommer att innefatta transport vad gäller kontrollsystemet och anmälningsplikten utifrån nya EU-förordningen.
 3. Digitalspårbarhet och dokumentation
 4. SLV har delegerat kontrollen till kontrollorganen, SLV kan ta tillbaka den och delegera ut den till kommunerna men då krävs en lagändring. Dagligvaruhandeln vill ha in kontrollen i den ordinarie livsmedelskontrollen.
 5. Butiker med restaurangverksamhet i förhållande till butiker som har varmt och kallt kök samt catering som säljer EU-ekologiskt.

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Foto: Marie Hallencreutz


Brister i tobakslagen – brott kan löna sig

Den nya tobakslagen är ett stort och säreget exempel på en krångligare och dyrare pålaga för handlarna. Dessutom är avgifterna djupt orättvist satta och skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så stora att brott kan visa sig lönsamt i vissa kommuner.

Ett av syftena med den den nya tobakslagen är att göra det svårare för ljusskygga handlare och kioskägare att sälja illegal tobak.

Nya verktyg för polisen

Det är nu enklare för Polisen att se om handlaren finns med i belastningsregistret eller har skatteskulder och i samband med tillsyn kan ett tillstånd återkallas direkt. Dessutom kan inte en ljusskygg handlare gömma undan den illegala försäljningen genom att byta styrelse eller bolag eftersom nytt tillstånd då måste sökas. Även straffen för försäljning av illegal tobak höjs från sex månaders fängelse till två år. Med andra ord är straffen i den nya tobakslagen lika hårda som i den nuvarande alkohollagen.

Räcker lagen till?

Trots detta kan det bli så att de nya verktyg som Polis och rättsväsende har till sitt förfogande inte kommer att räcka till. Än är för tidigt att säga då de domar som hittills finns bygger på den gamla tobakslagen då anmälan gällde istället för tillstånd. Men det går att göra kvalificerade gissningar utifrån gamla domar och vad som finns tillgängligt i den nya lagen.

Brott lönar sig

Livsviktigt hittade med hjälp av Advokatfirman Norelid en dom i Södertörns tingsrätt som rörde olovlig försäljning av tobak men även av olovligt innehav av alkoholdrycker. Böterna för dessa brott blev 7 500 kronor, eller 150 dagsböter om 50 kr, och domen avkunnades i september i år enligt den gamla tobakslagen.

I Stockholm ligger ansökningsavgiften på 9 500 kronor för tobakstillstånd och tillsynsavgiften på 6 500 kronor per år.

– Med tanke på att böterna blev så låga trots att två brott begåtts där det ena är brott mot alkohollagen, där straffskalan är högre än för brott mot den gamla tobakslagen, är det ett slag i ansiktet mot de handlare som betalar avgifter för tobakstillstånd och tillsyn som vida överstiger bötesbeloppet, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Norelids Advokatbyrå skriver med anledning av domen:

“Med den nya lagstiftningen som trätt i kraft hade bötesnivån förmodligen hamnat på en nivå som är jämförbar med den som gäller för olovligt innehav av alkoholdrycker. I den aktuella domen från Södertörns tingsrätt var det dock fråga om två brott vilket gjort straffet högre än vad de enskilda brotten skulle haft var för sig. Det är utifrån domen inte möjligt att säga hur många dagsböter varje enskilt brott motsvarar.”

Sällan fängelsestraff utdöms

I och med den nya tobaksslagen skärps straffskalan jämförbar med den gamla alkohollagens straff, det vill säga från sex månaders fängelse till två år.

”Uutgångspunkten i lagstiftningen är att fängelse ska undvikas så långt det går. Det innebär att för brott av normalgraden borde fängelse egentligen bara komma ifråga efter upprepade brott. I regel sker dessutom en upptrappning från villkorlig dom till skyddstillsyn innan fängelse döms ut.

Sammanfattningsvis bör det alltså inte bli tal om fängelse om det inte rör sig om återfall i brottslighet eller om grovt brott enligt lagen om tobak och liknande produkter 10 kap. 1 § 2 st.”, skriver Norelids Advokatbyrå.

– Det verkar som det är helt riskfritt att vara kriminell idag, även med den nya tobakslagen, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Inför Black Friday – så får rea-begreppet användas

Nästa fredag den 29 november är det dags för Black Friday, dagen för rea och shopping. Dagen som kommit att bli startskottet för årets julhandel. För dig som är handlare gäller det att ha koll på de regler och riktlinjer som gäller vid realisation och marknadsföring. 

Marknadsföringslagen ger tydlig information om vad som krävs av dig som handlare för att få använda ordet rea. Du får inte hänvisa till andra priser än de som rått i din butik en tid tillbaka och du behöver vara mycket tydlig med vad som gäller för dina kunder avseende både prissättning och reavaror.

Krav på prissättning

 • De priser som anges ska gälla och det är inte tillåtet att höfta till vare sig varans ordinarie eller rekommanderade pris. Reklam anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett pris som är gammalt eller påhittat.
 • Du får inte locka med låga priser om priserna inte är låga. Det finns inte någon bestämd procentsats för hur stor en prissänkning måste vara. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, exempelvis med beaktande av bransch eller produkt. Prissänkningen ska normalt sett räknas utifrån det pris som samma näringsidkare i samma affär har tillämpat för produkten omedelbart innan.
 • Priserna får heller inte höjas strax före en rea eftersom detta är ägnat att vilseleda konsumenten om prissänkningens storlek. Tänk på att många konsumenter använder sig av prisjämförelsesajter för att se prishistoriken och vad andra butiker tar för samma produkt.
 • Det finns inte något krav på att butiken skriver ut vad produkten har kostat tidigare men om det sker, är det viktigt att det pris som anges är det pris som butiken själv har tillämpat för den aktuella produkten. Det duger inte att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.
 • Då uttryck som rea, extrapris eller liknande används, som ger intryck av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris, får jämförelser med ett rekommenderat pris inte tillämpas. Vid denna typ av uttryck ska det vara frågan om en nyligen gjord prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris.

Om reavaror

 • Butiken ska ha haft reavarorna i sitt utbud under en längre tid och priserna ska vara rejält nedsatta.
 • Reavarorna ska finns i ett antal som du bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan vara vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten enbart gäller en liten del av de produkter som omfattas av en rea. Om man vill marknadsföra prissänkningar som är större än genomsnittet bör det anges vilka produkter de stora prissänkningarna gäller och hur mycket det finns av dem till salu.

Källa och foto: Svensk Handel


Så blev matavfall en miljöfråga i fokus

Matsvinn har snabbt gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i inom livsmedelsbranschen. Ökad mediebevakning ligger bakom förändringen. Detta i en ny rapport där butiker ses som syndabockar.

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln. Nu har forskare och experter undersökt denna förändring, och i en rapport beskriver de vilka drivkrafter och nyckelaktörer som varit avgörande för utvecklingen. De pekar också ut strategier som kan vara överförbara till aktörer inom andra miljöområden där förändring behöver ske.

I studien har forskare och experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistikmyndigheten SCB, och Linnéuniversitetet kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstå hur förändringen kom till, och vad den har inneburit.

Forskarna gjorde en medieanalys

En medieanalys som projektet har genomfört visar att rapporteringen kring matavfall och matsvinn ökade drastiskt i svensk media mellan åren 2008 och 2018.

– Förenklat kan förändringen beskrivas som att rapporteringen utvecklades från att matavfall och matsvinn etablerades som ett problem i början av perioden genom att man visade siffror på dess omfattning, till att det beskrevs som ett stort miljö- och klimatproblem runt år 2013 med fler ansvariga än endast konsumenter. Från 2016 och framåt framställs matavfall mer som ett gemensamt problem genom hela kedjan, från producent till konsument, myndigheter och på politisk nivå, säger Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Började mäta hushållens matavfall

Den ökade mediebevakningen lyfts av intervjuade experter och butiksanställda fram som en av nyckelfaktorerna bakom förändringen i synen på matavfall. En annan viktig del var när Konsumentföreningen Stockholm tog initiativ till att börja mäta omfattningen av hushållens matavfall. Det gjorde matsvinnet synligt och la också grunden till Samverkansgruppen för minskat matavfall, SaMMa, ett nätverk där myndigheter, forskare, intresseorganisationer och aktörer i olika delar av livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att minska matavfall.

– Medias roll både som katalysator och som motivationsfaktor för att driva förändring kan nog inte underskattas i det här fallet – och det användes också medvetet av de aktörer som ville påverka i frågan. Betydelsen av data som synliggjorde hur mycket mat som faktiskt slängs blev också en ögonöppnare och la grund för opinionsbildning och attitydförändringar, säger Åsa Nyblom.

Butikschefernas inställning avgörande

Studien visar att butikschefernas inställning är avgörande för vilket arbete med att minska matavfallet som drivs i enskilda butiker. Alla butiker använder sig inte av separat matavfallsinsamling, trots att det erbjuds, och en analys av avfallsmängderna visar på stora variationer mellan butikerna. Låga priser på mat gör att det många gånger är billigare för butikerna att slänga överbliven mat än att arbeta avfallsförebyggande. Datummärkning och regler kring information för icke färdigförpackad mat är andra områden som lyfts fram som problematiska och som leder till mer matsvinn.

– Att titta på hur incitamenten för butikssektorn att minska matavfallet kan förstärkas är en viktig uppgift framöver för ansvariga myndigheter, säger Louise Sörme, projektledare på Statistikmyndigheten SCB. Det är också viktigt att titta på hela kedjan av aktörer och se till så att det i affärssystemet finns incitament för att samarbeta kring minskat matsvinn.

Ladda ner rapporten: Matavfall i butik – analys av samhällsförändringar

Projektet har letts av Statistikmyndigheten SCB och finansierats av Naturvårdsverkets forskningsanslag genom satsningen Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Fakta om studien

Studien visar ett antal viktiga faktorer och nyckelaktörer som

tillsammans satte fokus på frågan om matavfall i Sverige:

 • Mätningens roll för synliggörande av frågan
 • Formeringen av aktörsnätverk som kunde arbeta med frågan gemensamt
 • Medias roll som nyckelaktör och nyckelstrategi i arbetet
 • Ökat fokus på miljö- och klimatfrågor generellt i samhället
 • Attitydförändring hos konsumenter och i branschen
 • Digitalisering som inneburit nya verktyg och arbetssätt

 

Bildtext:

Låga priser på mat gör att det många gånger är billigare för butikerna att slänga överbliven mat än att arbeta avfallsförebyggande.


Ica satsar på singelhushåll för minskat matsvinn

Som en del i sitt hållbarhetsarbete vill Ica göra det lättare för singelhushåll att minska sitt matsvinn. Därför har man nu infört en del initiativ, som att sälja mindre förpackningar samt öka hållbarheten på dem.

– Att minska sitt matsvinn är något av det enklaste man kan göra som privatperson för att minska klimatutsläppen och bidra till en bättre miljö. Sverige ligger i världstopp gällande andelen singelhushåll och därför behöver vi göra det enklare för singlar att minska sitt matsvinn, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen i ett pressmedelande.

Ica har genomfört en rad initiativ för att göra det enklare för singelhushåll att minska sitt matsvinn, bland annat har mindre förpackningar till populära produkter tagits fram för att bättre passa ett singelhushåll, Icas färdiga måltidslösningar har utvecklats och hållbarheten på viss färdigmat har fördubblats med nya förpackningslösningar.

– Vi har sett att mycket av vårt hållbarhetsarbete riktat sig mot barnfamiljer, men eftersom en så stor andel av de svenska hushållen består av bara en person tycker vi det var viktigt att nu också göra den här singelsatsningen. Icabutikernas kunder lever olika typer av liv och vi vill att det ska bli enklare för människor oavsett livssituation att leva lite mer hållbart, säger Kerstin Lindvall.

Minskat matsvinn är inte bara en viktig insats för miljön, det gör dessutom att man kan få spara pengar, hävdar Ica Gruppen.

– Den som minskar sitt matsvinn kan spara in mellan 3 000 till 6 000 kronor per år som kan ge lite guldkant i tillvaron, säger Kerstin Lindvall.

Som exempel menar Ica att minskat matsvinn skulle kunna innebära att man kan köpa över 5000 koppar te, 500 röda rosor, gå på 30 biobesök eller köpa ett gymkort. – Men det skulle också kunna innebära en bra början på att bygga en ekonomisk buffert, eller för att amortera på bostadslånet. Minskat matsvinn blir därmed en insats som är bra för såväl miljön som för privatekonomin.

Källa: Ica Gruppen

 

Fakta | Icas insatser för minskat singelmatsvinn

 1. Förändrade förpackningar för minskat svinn

Ica har tagit fram en rad mindre förpackningar, exempelvis för kött, som är anpassade efter en måltid för en person och därmed kan leda till minskat svinn.

 1. Utvecklat färdiga måltidslösningar i butik

I många Icabutiker finns det numera tillagningskök som tillagar måltider utifrån råvaror i butiken som är på väg att gå ut. Dessa lösningar passar särskilt bra för singelhushållen, där den snabba och enkla måltiden som får plats i en låda ibland prioriteras före ett storkok. Ica har också gjort en rad satsningar för att utveckla de färdiga måltidslösningarna som finns i Icabutikerna.

 1. Moderna lösningar för ökad hållbarhet  

Ica har med en ny teknik där man med en modifierad atmosfär och en särskild kombination av kväve och syre lyckats fördubbla hållbarheten på Icas färdiga mackor, men även förlängt hållbarheten på mjölk som också säljs i mindre förpackningar.

 1. Partnerskap

Ica samarbetar med Karma, där förutom butiker, även restauranger och caféer kan sälja enskilda portioner som är på väg att gå ut, där det inte alltid finns möjlighet att köpa hela familjens middag, men ofta är en möjlighet för en enskild person.

 

Tips från Icas expert för minskat singelsvinn

 1. Gör matlådan mer spännande
De rester du har hemma kan oftast enkelt bli helt nya rätter. Din middag kanske kan bli en risotto, wok eller pyttipanna till lunchlådan dagen efter?
 2. Ha matsvinnsknytis
Samla vänner för ett klassiskt knytkalas, där alla uppmanas ta med råvaror ni har hemma och laga sen en härlig middag tillsammans.
 3. Planera inköpen
Använd sökfunktionen i receptbanker för att se vilka rätter du kan laga med de ingredienser du har hemma. Fråga gärna i butiken var du kan hitta lite mindre förpackningar, eller frys in delar av det du köpt för att använda vid ett senare tillfälle.
 4. Låt mixern ge frukt och grönt nytt liv
Frukt och grönt som riskerar att kastas kan enkelt bli nyttiga och goda smoothies, juicer eller soppor.
 5. Ha rätt temperatur i kylskåpet
Rätt temperatur i kylskåpet är viktigt för att mat som står en längre tid ska hållas fräsch. Den optimala kylskåpstemperaturen är mellan 4–5 °C.

 

Bildtext:

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen


Så blev Bryant Park en trygg och populär plats med aktiviteter för alla

Bryant Park är ett område på Manhattan, inte långt från Central Park. I början av nittiotalet fick det öknamnet ”Needle Park” på grund av att det mest var narkomaner och kriminella som höll till där. Andra människor gick omvägar runt parken, det gick inte att driva butiker, restauranger eller annan typ av verksamhet som kräver kunder för att går runt.

– Detta fick som effekt att fastighetsvärdena sjönk till botten. Man kunde helt enkelt inte hyra ut längre, berättar Kati Solomon, vice president Operations på Bryant Park.

Livsmedelshandlarna studerade brottshantering i NY

I slutet av september följde Livsmedelshandlarna med på en studieresa till New York som var arrangerad av Tryggare Sverige. Syftet med resan var att på plats göra en rad studiebesök för att lära sig mer om hur man de senaste 25 åren arbetat med brottsförebyggande åtgärder. I denna och följande artikel om stadens Polis, NYPD, får vi läsa om hur staden tillsammans med NYPD minskade brottsligheten drastiskt med samarbete, ökad närvaro av Polisen och korsrefererande databaser.

I Bryant Park till exempel fanns det få möjligheter att bedriva företag som kaféer, butiker eller annan typ av verksamhet. Detta på grund av parkens höga kriminalitet med bland annat drogförsäljning och likaså användning. Men en vändning skulle komma.

Business improvement district

Ett antal av fastighetsägarna gick samman och bildade New Yorks första BID, Business Improvement District. I Sverige kallas detta för exempelvis platssamverkan, men i grunden handlar det om att privata aktörer inom ett avgränsat område går samman och ser till att arbeta med brottsförebyggande åtgärder av olika slag. Bryant Park har nu funnits i 26 år och är nu väletablerad och välfinansierad.

– Så var det inte i början, säger Solomon, då fick vi göra mycket med små medel. Åtgärder av typen, byta lampor, städa regelbundet, sköta om växterna bättre samt, vilket var en höjdare, börja köpa in lösa stolar så att människor kunde välja var de ville sitta, till skillnad mot fasta bänkar.

Beskattningsrätt

Staden New Yorks kommunfullmäktige och borgmästare har ett stort mått av självbestämmande med svenska mått mätt och de gjorde det möjligt för olika BIDS att starta på nittiotalet genom att ge dem en form av beskattningsrätt. Det börjar med att ett antal fastighetsägare ser att de behöver göra något för att vända utvecklingen. Om 51 procent eller fler av fastighetsägarna i ett område anser att detta är en bra idé, måste de andra ansluta sig och vara med och finansiera.

– Kostnaden för medverkan i detta ligger på 12 cent per kvadratfot yta, berättar Kati Solomon.

Arrangemang för alla

I takt med att åren har gått och Bryant Park lyft sig ur misären har denna finansiering blivit en mindre del av de pengar som kommer in. De arrangerar konserter, företagsevent och det finns en rad restauranger inom parken.

– Alla event som sker måste dock vara öppna för alla, även en hemlös får vara med om man följer de regler som gäller för parken, säger Solomon.

Toan lockar gäster

I parken finns förutom 4 000 stolar, pingisbord och restauranger, el för laddning samt gratis wifi och inte minst en mycket fin offentlig toalett. Genom att inreda och sköta om den så att besökaren får känslan av att vara på ett bättre hotell, lockar toaletten i sig många gäster till Bryant Park.

Principer för framgång

För att bli framgångsrik i sitt arbete med Bryant Parks omvandling har de under alla år hållit på ett antal principer:

 • Allt arbete ska ske med egen personal
 • Mät allt som går att mäta, hela tiden
 • Alla som jobbar med service i parken ska ha uniform
 • Man ska inte ta hjälp av konsulter, det är bättre att pröva idéer själv och utvärdera
 • Inga bidrag från det offentliga för då kommer personer som inte vet något ha synpunkter på det man gör
 • Omfattande kameraövervakning ( det finns ingen GDPR i USA, övervakningen sker till lika delar för att öka tryggheten i parken som för att skydda parken mot stämningar om något händer)
 • På kvällstid ska belysningen vara av en sådan kvalitet att man utan problem kan läsa tidningen var som helst i parken
 • Tät dialog med polisen

Satsar på mycket folk, särskilt kvinnor

Detta har resulterat i att man nu har 12 miljoner besökare årligen. Många människor skapar trygghet och lockar fler människor till platsen. Det man framför allt vill är att öka andelen kvinnliga besökare.

– Har vi minst 50 procent kvinnor i parken är det bra för alla. Därför satsar vi mycket på aktiviteter som tilltalar kvinnor. Gärna mammor med barn eller äldre, konstaterar Kati Solomon.

Hon berättar vidare att en återkommande och mycket populär aktivitet är när de arrangerar krokikurser med unga vältränade killar som modeller. Andra populära aktiviteter är yoga, musik och skridskoåkning. Det handlar om att i alla delar skapa en miljö där det är ointressant att göra kriminella saker.

– Har du egna skridskor kostar det inget, har du inte det går det bra att hyra för en liten peng, säger Solomon.

Text och foto: Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna

 

Bildtext:

Bryant Park kallades tidigare för ”Needle Park” på grund av missbrukare och andra kriminella som tagit parken i anspråk. Idag är parken blomstrande och fri från brott genom ett antal enkla grepp.