Livsmedelshandlarna ringer upp: Hur BIDs skapar tryggare samhällen

Vi har ringt upp Örjan Josefsson, handlare i Bro, som driver en BID (Business Improvement District) i Bro centrum för att minska brottligheten. Han delar med sig av sina bästa tips på hur man får med sig hela samhället och vad som ligger bakom hans drivkraft.


Livsmedelshandlarna ringer upp: När polisen vägrar ta upp en anmälan

Polisen vägrade ta upp en anmälan när Per Aréns butik blev utsatt för en köttstöld. Hör Pers historia och sedan reder vi ut de olika begreppen och när ett brott faktiskt är fullbordat tillsammans med jurist och fd åklagare Marie Wallin.


Livsmedelshandlarna ringer upp: Enklare att sälja tobak olagligt än lagligt

Tobak är lagligt att sälja i Sverige. Men när vi handlare ska söka om tillstånd är ansökningsprocessen så pass krånglig att den borde vara olaglig.
Vi ringde upp Carina och Elise på Stockholm Stad för att bena ut varför processen är så pass omständlig och vad man kan göra åt det.