Avfallsprojektet förnyas för att passa alla

Livsmedelshandlarnas avfallsprojekt går nu under hösten in i en ny fas, Avfallsprojektet 2.0. Med nya lokala, regionala och nationella entreprenörer som samlas i en portal under Svensk Avfallsrådgivnings webbsida kommer utbudet för handlarna att bli större och det blir enklare att hitta en lösning som passar för båda parter.

– Den naturliga konkurrenssituation som uppstår i portalen där alla avfallsentreprenörer, stora som små, lokala, regionala och nationella, visar upp vad de kan erbjuda och var, och till vilket pris, kommer att göra det lättare för både entreprenörer och handlare att hitta varandra och knyta överenskommelser som är fördelaktiga för båda parter, säger Peter Johansson, vd Svensk Avfallsrådgivning.

Förnyelse genom erfarenheter

Det är nu snart fyra år sedan Livsmedelshandlarna i samarbete med Svensk Avfallsrådgivning tog fram ett ramavtal för Livsmedelshandlarnas medlemmar för en effektivare, billigare och mer transparent lösning för avfallshantering.

Tre stora entreprenörer knöts till avtalet som i nuläget är Hans Andersson Recycling, Stena Recycling och Suez, tidigare Sita.

Sämre i glesbygd

Flera hundra handlare har redan skrivit på ramavtalet som ger handlarna bättre villkor i såväl pris som hantering. Men det är främst handlare i de större städerna och tätorterna som lyckats få bättre avfallslösningar med Livsmedelshandlarnas avtal. I mindre orter och i avlägsna delar av Sverige har det inte gått lika bra.

– Vi har ju märkt att våra stora entreprenörer inte varit lika pigga på att kontakta handlare som ligger långt ifrån entreprenörernas normala logistikvägar. Det vill säga, om handlaren befinner sig för långt bort från där entreprenören vanligtvis har service så har de inte tagit sitt ansvar. De har helt enkelt inte varit intresserade av att ens ta kontakt med handlare som ligger utanför deras lönsamma områden, säger Peter Johansson.

Kostat mer än smakat

Följden av det här har blivit att en mycket stor andel av Livsmedelshandlarnas medlemmar inte fått vare sig ett telefonsamtal eller ens ett besök av en entreprenör som enligt avtal ansvarar för området handlaren verkar i. Det har kostat mer än vad det har smakat för entreprenören i fråga.

– När vi gjorde den här upptäckten blev vi tvungna att tänka om. Vi har ju både handlarens och entreprenörens bästa i fokus. Och då insåg vi att det inte går att tvinga de stora entreprenörerna att ingå avtal som de inte tjänar något på, säger Peter Johansson.

Hitta och samla de lokala

Resultatet blev att hitta en lösning där även de lokala och regionala entreprenörerna kunde vara med och konkurrera i Livsmedelshandlarnas ramavtal för avfallshantering.

– Vi tänkte att alla de handlare som behövde bättre avtalslösningar, men inte kunde matchas med de stora entreprenörer vi redan hade, måste få tillgång till vår avtalslösning och då kom vi på att skapa en portal där alla entreprenörer kan gå in och visa var de kan jobba och vad de kan erbjuda.

Portal för alla entreprenörer

Så från och med i höst när portalen är färdig kan vilken avfallsentreprenör som helst i hela Sverige lägga in sina uppgifter i denna portal.

– Det vi från Svensk Avfallsrådgivnings sida kommer att göra då är att gå igenom, hos varje handlare som är intresserad, hur deras nuvarande situation ser ut. Om den är bra eller bättre än de lösningar som portalen kan erbjuda så får det stanna där. Om inte, så hjälper vi handlaren vidare till rätt entreprenör för att få en så effektiv och modern lösning vi kan erbjuda, säger Peter Johansson.

Vilken blir den största skillnaden med denna uppgradering av avfallsprojektet?

– Jag tror vi kommer att se en mängd nya lokala och regionala entreprenörer i portalen som kommer att se hur hela marknaden för Sverige ser ut och därmed bli tvungna att ta fram lösningar lokalt och regionalt som är konkurrensmässigt försvarbara för att inte trängas undan av andra entreprenörer med bättre lösningar. Vi hoppas också på att de övriga stora entreprenörerna kommer att gå in i portalen och redovisa vad de kan erbjuda. Det är ju en stor chans för dem att få nya kunder på deras egna villkor, alltså i dessa områden jobbar vi och detta kan vi erbjuda.

Hur ska ni göra för att nå alla dessa nya avfallsentreprenörer?

– Vi kommer att bedriva en intensiv informationskampanj under hösten, framför allt via branschorganisationer inom återvinningsindustrin. Vi kommer också att rikta oss till Sveriges Åkeriförening där mindre åkerier som delvis jobbar med avfallshantering jobbar. Dessutom kommer jag och mina kollegor på Svensk Avfallsrådgivning tillsammans med Pär Bygdeson på Livsmedelshandlarna att genomföra en slags Road Show där vi åker runt i Sverige och besöker ett antal entreprenörer för att visa vad portalen handlar om och vad den göra för dem.

Hur många nya entreprenörer räknar ni med i portalen?

– Kanske finns det 30 plus, minus, tio som kan tänka sig att engagera sig, varav merparten är lokala och regionala entreprenörer och resten sådana som verkar över hela landet.

Hur ser de tre stora entreprenörerna som hittills varit knutna till det tidigare ramavtalet på den här portalen och den nya avtalslösningen?

– Vi har talat med dem alla tre och det har bara varit positiva reaktioner. De har insett att även om de haft ansvar för vissa områden så har det inte varit lönsamt för dem att kontakta handlare utanför deras normala logistikvägar. På sätt och vis har detta kommit som en skänk från ovan för dem.

När kommer ni igång med själva portalen och var hittar man den?

Vi är mycket nära en lösning nu och portalen blir klar under hösten. Såväl handlare som entreprenörer kommer att kunna nå den via vår hemsida (www.svenskavfallsradgivning.se) och Livsmedelshandlarna kommer också att länka till denna sida. Under hösten handlar mycket av arbetet om att få entreprenörer att gå in i portalen och anmäla vilka områden de vill jobba i och vilka tjänster de kan erbjuda.

Fortsättning följer

Livsviktigt kommer att bevaka hur avfallsprojektet framskrider under hösten och rapportera hur den nya portalen växer fram liksom att göra nedslag i enstaka fall där nya avtal skrivits och hur det gått.

 

Text: Marie Halldestam Hallencreutz