Avgift ska debiteras i efterhand för livsmedelskontroll

Nu ska den svenska livsmedelskontrollen anpassas till bestämmelser i EU:s nya kontrollförordning. Det innebär bland annat att avgifterna debiteras efter genomförda kontrollbesök stället för som nu, i början av varje kalenderår.

I förra veckan beslutade regeringen om en proposition för att anpassa nio svenska lagar till bestämmelser i EU:s nya kontrollförordning. Det föreslås bland annat en möjlighet för kontrollmyndigheter att göra inköp under dold identitet liksom att införa en efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll.

Enligt rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2019, som Livsmedelverket just sammanställt, finns det skillnader i hur ofta kontrollmyndigheter kontrollerar, hur de upptäcker och bedömer brister hos livsmedelsföretag och vilka åtgärder de vidtar.

I primärproduktionen görs för få kontroller; livsmedelskontroller kan också vara olika omfattande och därigenom påverka vilka bedömningar myndigheterna gör.

När det gäller leden efter primärproduktionen finns det skillnader i vilka brister som upptäcks och hur kontrollmyndigheterna väljer att agera på dessa. En del myndigheter vidtar åtgärder vid nästan alla avvikelser, medan andra myndigheter inte vidtar åtgärder alls.

– Konsumenter kan känna sig trygga med vad de äter och dricker. Men det finns mycket som kan förbättras när det gäller livsmedelskontrollen, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Efterhandsdebitering kan bli obligatorisk tidigast från år 2022.

Källor: Lif, Livsmedelsverket

Foto: Livsmedelshandlarna