Avtal mellan Returpack och dagligvaruhandeln

Glöm inte att signera ditt avtal med Returpack som du redan har fått eller som snart dimper ned i din mailbox.

– Vi har mellan 200 och 250 som ännu inte fått avtalet men de kommer att få det inom de två närmaste veckorna. Senast den sista september ska allt vara klart och alla avtal signerade, säger Erik Ebbeson, kundchef Returpack.

Returpack och landets dagligvarubutiker med returstationer har levt avtalslöst och det har fungerat väl. Men under senare tid har parterna Returpack, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel kommit fram till att det finns fördelar med att formalisera ett avtal som är avsett att reglera samarbetet mellan Returpack och de bolag som som är anslutna, och önskar ansluta sig till, Returpacks retursystem.

Tydliggöra åtaganden

“Syftet med avtalet är att tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som respektive part har i retursystemet och beskriva de åtaganden och krav som finns”, skriver de tre parternas vd:ar Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel, Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna och Bengt Lagerman, Returpack i ett meddelande till handlarna.

Avtalet syftar också till att skapa likvärdiga och konkurrensneutrala villkor för alla deltagare samt att säkerställa systemets nuvarande och framtida funktion och utveckling.

Inte till för att förändra

Det är stora ekonomiska belopp i form av panter och ersättningar som hanteras inom retursystemet samt även investeringar i form av maskiner, lokaler och infrastruktur.

“För att systemet ska fungera effektivt och optimalt har alla parter därför sett nyttan av att detta samarbete regleras avtalsmässigt”, skriver de.

Parterna är också noga med att poängtera att avtalet inte kommer till för att förändra ett redan väl fungerande system.

Snart har alla fått sitt avtal

I förra veckan började Returpack skicka ut avtal ut via mejl till alla de knappt 1 700 handlare som berörs av avtalet. Avtalen ska signeras via Bank-ID men en del har stött på problem

– I dagsläget har drygt 400 firmatecknare i butikerna signerat avtalet varav 25 stycken har gjort det på papper och skickat in och resten har signerat via Bank-ID. Men runt ett trettiotal Ica-handlare har hört av sig för att signeringen har misslyckats och det beror på inställningar de har i sina webbläsare – i det här fallet Internet Explorer. Då har vi guidat dem till en annan webbläsare – Chrome – och då har det fungerat, säger Erik Ebbeson, kundchef på Returpack.

Hur många kvar har ni som inte fått avtalet än?

– Vi har mellan 200 och 250 som ännu inte fått avtalet men de kommer att få det inom de två närmaste veckorna. Senast den sista september ska allt vara klart och alla avtal signerade, säger han.

Vad gör man om man inte fått något avtal från er?

– Vi kommer förstås att försöka hitta alla handlare som omfattas av avtalet men om någon inte har fått det är det bara att höra sig till oss på Returpack på 010-191980 eller kundtjanst@returpack.se, så skickar vi det.

Läs mer på http://pantamera.nu/vara-tjanster/butik/butiksavtal/

Text: Marie Halldestam Hallencreutz