Axfoods nya jättelager blir i Bålsta

Axfood slår ihop sex lager till när Axfood bygger sitt nya logistikcenter i Bålsta norr om Stockholm. Det nya lagret på cirka 100 000 kvadratmeter ska tas i drift 2023 och ersätter befintliga lager på sammanlagt 115 000 kvadratmeter.

Axfood har tidigare berättat om planen att skapa ett högautomatiserat logistikcenter i Stockholm och nu står det klart att tyska Witron, en marknadsledare inom dynamisk lager- och plockhantering, har valts som automationsleverantör för det nya lagret.

Det planerade högautomatiserade logistikcentret, drygt 100 000 kvadratmeter stort ska vara i full drift 2023 och hantera både leveranser och plock till såväl Axfoods butiker som e-handelskunder. Det byggs för att vara väl rustat för att möta Axfoods expansionsplaner med högre servicegrad, bättre leveranskvalitet och ett utökat sortiment.

– Vi bygger för framtiden. Med den nya logistiklösningen kommer vi att bli än mer konkurrenskraftiga och skapa samordningsvinster i koncernen, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

– Med ett gemensamt högautomatiserat logistikcenter, för alla temperaturzoner, blir vi både effektivare och mer flexibla när det gäller hur framtiden inom dagligvaruhandeln utvecklas. Det stärker också vårt kunderbjudande genom att vi kan lagerhålla ett ökat sortiment och leverera snabbare och mer hållbart, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag.

Automationslösningen medför ett investeringsbehov på 400 – 600 miljoner kronor årligen under perioden 2019 till 2022 och den kommer att finansieras genom lån.

Det nya logistikcentret innebär att stora delar av logistikverksamheten för Stockholm, Mälardalen och norrut, som idag står för cirka 60 procent av volymen, samordnas. Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren.

Källa och foto: Axfood