Behåll kylar och frysar som inte läcker F-gas

Det har kommit till Livsviktigts kännedom att F-gasförordningen, där butikerna behöver byta ut sina köldmedier innan 2020, kan komma att skjutas upp. Detta då butiker inte ska ha hunnit ställa om på grund av kostnaden men också bristen på kyltekniker. Vi ringde upp Viktor Ölén på Svenska kyl- och värmepumpföreningen för att kolla om detta stämmer.

Hej, det går ett rykte om att det kan bli tal om en ”mjukare övergång” av utbytet av köldmedier än vad som tidigare sagts på grund av kostnader och bristen på kyltekniker. Stämmer det?

– Jag tror att det rör sig om en missuppfattning att man måste byta ut även väl fungerande aggregat som innehåller f-gaser senast 2020. Jag har hört det förut men förbudet gäller endast aggregat som läcker.

Vad är det som gäller då?

– Om butikens kyl eller frys inte läcker kan handlaren fortsätta med samma kyl och frys under flera år efter 2020 utan att behöva byta ut vare sig aggregat, diskar eller köldmedium. Viktigt är dock att redan nu ha en plan framme för hur övergången till miljövänliga köldmedium ska gå till. Man behöver även ha klart för sig hur man ska hantera en situation där de gamla kyl- och frysaggregaten plötsligt havererar. Självklart är det också viktigt att kontinuerligt göra service på aggregaten, för att säkerställa att anläggningarna är täta.

Hur ser det ut med bristen på kyltekniker?

– Den är fortsatt stor, faktiskt är kyltekniker den grupp som det saknas flest yrkesverksamma inom, enligt SNI-koderna som beskriver olika verksamheter och yrken.

Behåll hela aggregat

Med andra saknas det fortsatt kyltekniker men det påverkar inte hur övergången till mer miljövvänliga köldmedier ska gå till enligt f-gasförordningen. Om kylar och frysar fungerar bra utan att läcka är det bara att fortsätta att använda dem även efter 2020. För dem som har läckande aggregat gäller dock att byta ut så snart som möjligt och innan 2020. Och för dem med äldre aggregat som går i tankar på att byta ut dem så välj sådana som går på prpan och koldioxid, är driftsäkra och energieffektiva.

Tala med din kylfirma

– Det bästa handlaren göra är att tala med sin kylfirma, en som är certifierad att jobba med f-gaser och i bästa fall auktoriserad. Då får man bra råd om hur man ska gå tillväga. Certifierade och auktoriserade kylfirmor finns listade på vår hemsida skvp.se, säger Viktor Ölén.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenska kyl- och värmepumpföreningen