Black Friday på gott och ont

Black Fridays betydelse för den svenska handeln fortsätter att öka. 78 procent av handlarna uppger att den har ökat under de senaste åren. Bland konsumenterna planerar 45 procent att handla under Black Friday, visar Svensk Handels undersökning. 

Och en undersökning som Icanyheter gjort framgår att av de handlare som är postombud känner sig en fjärdel inte rustade för den anstormning av paket som väntas under Black Friday och julhandeln.

 

Ungefär var tredje handlare planerar att genomföra någon form av kampanj i samband med Black Friday. Bland e-handlare är andelen ännu högre. Störst genomslagskraft har Black Friday bland de yngre. Black Friday infaller den fjärde fredagen i november och är ursprungligen en tradition från USA kopplad till Thanksgiving-helgen.

– I takt med att konkurrensen i handeln blir allt intensivare ser vi hur kampanjer och reor blir viktigare för att locka kunderna. Även om försäljningen i många butiker ökar under Black Friday kan det vara en utmaning för handlarna att nå lönsamhet, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel i ett pressmedelande.

I USA anses Black Friday utgöra startskottet på julhandeln och Sverige ser ut att följa mönstret. Över hälften, 57 procent, av de som tänker handla under Black Friday planerar att köpa julklappar.

– Försäljningen ökar i november på bekostnad av handeln i december. Det blir därför allt viktigare för handeln att även betrakta slutet av november som en del av julhandeln, säger Johan Davidson.

Förra året ökade omsättningen under Black Friday med 1,3 miljarder från 2015 års nivå. Totalt omsatte handeln 3,6 miljarder och i genomsnitt handlade varje person för 1 817 kronor. Det visar siffror från PostNords e-barometer.

Även Icanyheter har gjort en undersökning kring Black Friday men då utifrån näthandeln som väntas öka med 100 procent under Black Friday och till jul.

Enligt Icanyheters undersökning är det bara 64 procent av handlarna som känner sig redo inför anstormningen av paket. En fjärdedel är inte rustade och resten vet inte.

Två av tre butiker har vidtagit åtgärder för att säkra kapaciteten under helgerna som kommer.

 

Källor: Svensk Handel och Icanyheter