Brister i tobakslagen – brott kan löna sig

Den nya tobakslagen är ett stort och säreget exempel på en krångligare och dyrare pålaga för handlarna. Dessutom är avgifterna djupt orättvist satta och skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så stora att brott kan visa sig lönsamt i vissa kommuner.

Ett av syftena med den den nya tobakslagen är att göra det svårare för ljusskygga handlare och kioskägare att sälja illegal tobak.

Nya verktyg för polisen

Det är nu enklare för Polisen att se om handlaren finns med i belastningsregistret eller har skatteskulder och i samband med tillsyn kan ett tillstånd återkallas direkt. Dessutom kan inte en ljusskygg handlare gömma undan den illegala försäljningen genom att byta styrelse eller bolag eftersom nytt tillstånd då måste sökas. Även straffen för försäljning av illegal tobak höjs från sex månaders fängelse till två år. Med andra ord är straffen i den nya tobakslagen lika hårda som i den nuvarande alkohollagen.

Räcker lagen till?

Trots detta kan det bli så att de nya verktyg som Polis och rättsväsende har till sitt förfogande inte kommer att räcka till. Än är för tidigt att säga då de domar som hittills finns bygger på den gamla tobakslagen då anmälan gällde istället för tillstånd. Men det går att göra kvalificerade gissningar utifrån gamla domar och vad som finns tillgängligt i den nya lagen.

Brott lönar sig

Livsviktigt hittade med hjälp av Advokatfirman Norelid en dom i Södertörns tingsrätt som rörde olovlig försäljning av tobak men även av olovligt innehav av alkoholdrycker. Böterna för dessa brott blev 7 500 kronor, eller 150 dagsböter om 50 kr, och domen avkunnades i september i år enligt den gamla tobakslagen.

I Stockholm ligger ansökningsavgiften på 9 500 kronor för tobakstillstånd och tillsynsavgiften på 6 500 kronor per år.

– Med tanke på att böterna blev så låga trots att två brott begåtts där det ena är brott mot alkohollagen, där straffskalan är högre än för brott mot den gamla tobakslagen, är det ett slag i ansiktet mot de handlare som betalar avgifter för tobakstillstånd och tillsyn som vida överstiger bötesbeloppet, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Norelids Advokatbyrå skriver med anledning av domen:

“Med den nya lagstiftningen som trätt i kraft hade bötesnivån förmodligen hamnat på en nivå som är jämförbar med den som gäller för olovligt innehav av alkoholdrycker. I den aktuella domen från Södertörns tingsrätt var det dock fråga om två brott vilket gjort straffet högre än vad de enskilda brotten skulle haft var för sig. Det är utifrån domen inte möjligt att säga hur många dagsböter varje enskilt brott motsvarar.”

Sällan fängelsestraff utdöms

I och med den nya tobaksslagen skärps straffskalan jämförbar med den gamla alkohollagens straff, det vill säga från sex månaders fängelse till två år.

”Uutgångspunkten i lagstiftningen är att fängelse ska undvikas så långt det går. Det innebär att för brott av normalgraden borde fängelse egentligen bara komma ifråga efter upprepade brott. I regel sker dessutom en upptrappning från villkorlig dom till skyddstillsyn innan fängelse döms ut.

Sammanfattningsvis bör det alltså inte bli tal om fängelse om det inte rör sig om återfall i brottslighet eller om grovt brott enligt lagen om tobak och liknande produkter 10 kap. 1 § 2 st.”, skriver Norelids Advokatbyrå.

– Det verkar som det är helt riskfritt att vara kriminell idag, även med den nya tobakslagen, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay