Brott i butik i de nordiska länderna under Covid 19

Den svenska coronastrategin avviker från vår omvärld. Om det är bra eller dåligt får framtiden utvisa. Vad som är mer tydligt att det inte är bra, är att brottsutvecklingen skiljer sig åt i Sverige jämfört med våra nordiska grannar.