Brotten är dubbelt så dyra som rättsväsendet

Förutom all otrygghet som kriminalitet för med sig kostar det oss stora summor varje år. Här är tre aktuella rapporter som sammanfattar ett alltmer akut problem.

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/brotten-kostar-foretagen-100-miljarder-halften-tror-det-blir-varr_1143691.html

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2021/brott-mot-foretagare-2021/sammanfattande-resultat/

https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/press/2020/mer-an-varannan-handlare-utsatt-for-brott-den-senaste-tiden/