Brottsbalken fyller 58 år – dags för en ansiktslyftning?

Lagar ska ändras långsamt, men vår 58 år gamla brottsbalk är i behov av föryngring för att gå i takt med tiden.