Butiksstölderna ökar – polis och rättsväsende klarar inte kriminaliteten

Nästan hälften av handlarna, 45 procent, har varit utsatt för brott den senaste tiden. Det är en ökning med nio procentenheter från förra mätningen. Vanligaste brottet som drabbar handlarna är butiksstölder, drygt var tredje handlare har drabbats av stölder den senaste veckan. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet.

I Trygghetsbarometern presenteras ett Säkerhetsindex, ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som varit utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den senaste tiden. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse räknas denna butik bara en gång.

Säkerhetsindex för tredje kvartalet 2018 ökade med nio procentenheter från förra mätningen och uppgår till 45 procent. Framförallt är det stölderna som ökar. Drygt var tredje butik (36 procent) har utsatts för stöld den senaste veckan.

– Att hantera stölder har tyvärr blivit en del av de vardagliga rutinerna för butiksanställda. Stöldbrotten mot butik ökar och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Trygghetsbarometern visar att handlarna enbart anmälde 3 av 10 stölder. Varannan handlare anger att huvudorsaken till att de inte polisanmälde stölden är att det är fruktlöst. En polisanmälan tar tid men leder i princip aldrig till något resultat eftersom ärenden rutinmässigt skrivs av.

– Rättssamhället har succesivt avkriminaliserat butiksstölderna. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar, riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella bana. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till grövre kriminalitet, säger Per Geijer.

Dessutom anger en dryg femtedel av butikerna (22 procent) att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en ökning med 3 procentenheter från den senaste mätningen.

För att synliggöra brotten som drabbar handeln har Svensk Handel lanserat en återkommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte.

Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson kommenterar undersökningen:

– Tyvärr är den ett kvitto på att polisen drar sig alltmer tillbaka. Man kan säga att rättsväsendet abdikerar från sitt ansvar och de kriminella får härja fritt. Detta märker även allt yngre förövare som leds in i kriminalitet för att det inte blir några påföljder. För handlarna är det naturligtvis förödande.

Vad ser du för lösning på problemet?

– Med det skrala utfallet vi ser i pågående försök till regeringsbildning ser det inte särskilt ljust ut. Jag tror att även om vi lyckas få en regering på plats som också – mot förmodan – skulle prioritera just handelns brottsproblematik, så kommer det att ta flera år, minst fem till sex år, innan vi kan se en början av en lösning. Det tar tid att få tillräckligt med poliser på plats som dessutom kan ta tag i den hårdnande kriminaliteten. Lägg därtill att åklagare och rättsväsen måste följa upp med adekvata domar och inte bara släppa gärningsmännen igen som de gör idag. Eller som också är vanligt, inte ta upp ärendet alls trots att det i många fall finns bevisföring.

– Och sen måste en hel del dumt försvinna som exempelvis åklagarnas 60-kronorsgräns för snatteri. Ja, jag ser inte annat än att det kommer att ta tid. Lång tid, säger Pär Bygdeson.

Per Geijer på Svensk handel har också en relativt pessimistisk syn då läget verkar vara värre än de trodde.

Hur ser läget ut idag bland de så kallade utsatta områdena?

– De kriminella verkar på fler ytor än vad vi först trodde. De uppfattar att de äger territoriet och de dominerar områden som t-banan, skolgårdar och handelsplatser och deras attityder är numera att ”Jag kan göra vad jag vill”.

– De har blivit untouchables för att vårt rättsväsende låter dem komma undan med det. Det är ingen som bryr sig om de brott som begås. Inte heller verkar det finnas det någon som vet hur man ska hantera en sådan här typ av utåtagerande beteende.

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Svensk Handel

Foto: Eventyr