Den danska metoden mot brott i butik, del 1

Intresserad av att veta hur man i vårt grannland Danmark tar sig an brott i butik. Häng med så får du lära dig ett annat sätt att göra saker. Detta är den första delen av 3, och jag kan lova att det finns andra perspektiv än det svenska som är intressanta att ta del av.


Årets matbluff 2019 utsedd

Alpro Cuisine soya vispbar utsågs till vinnare av antipriset Årets matbluff med en överväldigande majoritet av röster.

Endast två procent soja är innehållet i produkten ”Alpro Cuisine soya vispbar” som är ett vegetabiliskt alternativ till grädde.

Den huvudsakliga råvaran är palmolja, med hela 25 procent av innehållet. Jämförelsevis kan sägas att Alpros sojadrycker har fyra gånger så mycket sojabönor som deras alternativa gräddprodukt.

– Väldigt många känner sig uppenbarligen lurade av innehållet i produkten, säger Björn Bernhardson, verksamhetsledare på konsumentorganisationen Äkta vara som anordnat tävlingen Årets matbluff.

Kritiserad palmolja

– Palmoljan är kritiserad, bland annat av miljöskäl, och många konsumenter väljer bort produkter som innehåller den. Jag tror att den negativa bilden ledde till att Alpros sojavisp fick så många röster, säger han.

Nära hälften av de totalt 19 100 rösterna föll på Alpros produkt. Närmaste konkurrenterna var Skånemejeriers ”Bara yoghurt frukt & bär” och Pågens ”Pågen Brioche hamburgerbröd”.

Palmolja boven även 2018

Förra årets matbluff (2018) var Lätta original, tillverkad av Upfield.

– Lätta är ett margarin, vars största ingrediens, förutom vatten är palmolja. Tillverkaren vet att palmolja är kritiserat och att konsumenterna inte vill köpa produkter med det i. Därför gör man det man kan för att vilseleda konsumenterna, sade Björn Bernhardson i samband med utnämningen i fjol.

”Naturligtvis besvikna”

Upfield skriver till TT att man valde att fokusera på rapsoljan på förpackningen eftersom ”Lätta innehåller nästan lika mycket rapsolja som palmolja” – 18 procent respektive 21 procent.

 

Röstresultat Årets matbluff 2019
Totalt 19 100 röster fördelades enligt nedan:

  1. Alpro Cuisine soya vispbar (9 416 röster)
  2. Skånemejerier Bara yoghurt frukt & bär hallon & jordgubb (3 431)
  3. Pågen Brioche hamburgerbröd (3 270)
  4. Rå Blåbär pressad råsaft (2 019)
  5. Semper gluten free Bovete & Teff mjöl (964)

Läs mer på Äkta vara.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Äkta vara


Inför GDPR är vi alla ojämlika

Likt djuren i Orwells Animal Farm är vi alla ojämlika inför GDPR. Ett tevehus anses ha större behov av kameraövervakning än en matbutik. Varför är det så?


Linköpingsforskarna hoppas på ökad transparens inom Brå

Brå-rapportens resultat riskerar att förloras i en polariserad debatt. Men den nya generaldirektören kan öka transparensen och bryta informella maktstrukturer. Så skriver författarna bakom den uppmärksammade rapporten, Stefan Holgersson, Ossian Grahn och Malin Wieslander i en debattartikel i SvD.

I förra veckans nyhetsbrev, liksom i Livsviktigt magasin nr 10, 2019, skrev vi om en grupp Linköpingsforskare som riktat kritik mot Brottsförebyggande rådet, Brå, för att myndigheten inte förhållt sig tillräckligt oberoende till polisen i sina rapporter samt att Brå har en tystnadskultur. Myndigheten snedvrider i vissa fall, politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål. I synnerhet kring kriminalpolitiska fall.

Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson kommenterade det hela så här före jul:

– Vi har anat detta under lång tid att de betett sig på detta vis. För oss inom Livsmedelshandlarna betyder det att vi tappat 10 år på det här genom att de som ska fatta beslut inte fått riktiga underlag.

Politiskt känsliga frågor

I studien har ett 30-tal personer, både tidigare och nuvarande anställda inklusive generaldirektörer, vid Brå intervjuats. Vissa beskriver hur det råder en spänning mellan att myndigheten ligger under justitiedepartementet, samtidigt som man ska utreda departementets kärnfrågor.

Och en av forskarna, Malin Wieslander, sa så här:

– Polismyndigheten finansierar stora delar av Brås polisforskning. I våra intervjuer finns flera vittnesmål om att vissa politiskt känsliga frågor anpassas och att resultat lyfts fram som gagnar beställarens agenda. Det här gör att risken för korruption inom forskningen ökar. Personer beskriver svårigheter med att jobba kvar ifall de uttrycker kritik, säger Malin Wieslander.

Anmälde SvT till granskningsnämnden

När rapporten publicerades utsattes rapportförfattarna för kritik i Sveriges Television för att rapporten skulle vara befäst med ett antal fel och efter det anmälde Linköpingsforskarna SvTs inslag till Granskningsnämnden.

Deabattartikel i SvD

Idag, fredag den 17/1, har Linköpingsforskarnas författare återkommit med en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD.

Här återges delar av den.

“Tre forskare som sedan flera år är medlemmar i Brås vetenskapliga råd har riktat kritik mot rapporten. Det kan vara så att någon av dem, med rätta eller ej, oroas över att de uppgifter om forskningsmässig korruption som framkommer i rapporten kan spilla över på deras eget rykte. En av dessa rådsmedlemmar är Jerzy Sarnecki. Han hävdar att rapporten inte skulle godkännas som en C-uppsats. Jerzy Sarnecki följer med detta samma röda tråd som tidigare under de decennier då han varit en framträdande röst i den offentliga debatten om hur brottsligheten gestaltar sig och vad som lämpligen bör göras för att stävja den. Han har för vana att attackera forskare och journalister som beskrivit verkligheten på ett annat sätt än det som han gjort till sitt eget.”, skriver forskarna i debattartikeln i SvD.

Även Dan Hedlin (ledamot i Brås vetenskapliga råd) anser sig vara felciterad.

“… texten inom citattecken i rapporten är exakt den som godkändes av honom…”, skriver Linköpingsforskarna i debattartikeln i SvD.

Polarisering stoppar förändring inom Brå

Poängen i Linköpingsforskarnas debattartikel är att polariseringen av debatten inom kriminaliteten riskerar att stoppa en nödvändig förändrig av Brå.

“Relativt omgående efter publiceringen försvann rapportens budskap från den mediala dagordningen. Två av oss rapportförfattare, som forskat om visselblåsning, konstaterar att processen följer ett vanligt mönster när icke önskvärd information når upp till ytan. Vad diskussionen om Brå-rapporten kommer att utmynna i vet ingen. Men det finns skäl att inte vara allt för optimistisk. Debatten har till stora delar varit väldigt polariserad – och det gynnar inte konstruktiva förändringar. Vi konstaterar i rapporten att det råder en näst intill konspiratorisk inställning till Brå i vissa läger, medan tilliten till Brå hos andra verkar vara mer eller mindre obegränsad. Rapportens resultat utmanade båda dessa ståndpunkter”., skriver Linköpingsforskarna i debattartikeln.

Inte bra under justitiedepartementet

Raportförfattarna anser att det är viktigt att minska polariseringen i samhället och att en viktig del i detta är medborgarnas tillit till myndigheterna. Att Brå därtill är en myndighet under justitiedepartementet numera, gör att tilliten till Brå som myndighet blir ifrågasatt. Kanske ska en annan organisationsform vara ifråga, tänker de, för att undvika att det finns anledning att myndigheter, såsom polisen, inte ska kunna välja vem som ska utföra forskningsstudier.

Rapportförfattarna menar att det ligger utanför Brås mandat att kunna förändra, men att den nya generaldirektören för Brå skulle kunna ha möjlighet att vidta andra åtgärder som kan bidra till att öka tilliten för Brå såsom exempelvis större transparens och att bryta upp informella maktstrukturer.

Text: Marie Hallencreutz


Vad händer när polisen gör reklam för rån?

Det är ett återkommande problem att poliser berättar för journalister hur mycket pengar som rånare kommer över. Det kan inspirera andra att genomföra rån, vilket är mycket olyckligt.


Linköpingsforskare riktade kritik mot BRÅ och fick själva kritik i SVT – Nu anmäler forskarna SVT till Granskningsnämnden

Tisdagen den 17/12 släpptes en medial bomb från Linköpings Universitet där en grupp forskare rapporterar om att Brottsförebyggande rådet, Brå, snedvrider i vissa fall, politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål. I synnerhet kring kriminalpolitiska fall.

BRÅs chef slog snabbt ifrån sig anklagelserna och därefter följde ett inslag i SVT som kritiserade forskningsrapporten. Nu slår Linköpingsforskarna tillbaka och anmäler SVT inför granskningsnämnden.

Linköpingsforskarna visar i sin studie att BRÅ som myndighet är angelägen om att ha goda relationer till Polismyndigheten och därmed inte förhåller sig tillräckligt oberoende till polisen i sina rapporter. Det innebär, menar forskarna, en minskad möjlighet att komma tillrätta med missförhållanden inom polisens verksamhet. BRÅ-rapporterna riskerar att bli alltför uddlösa, vilket i sin tur kan få konsekvenser för brottsutvecklingen och hur allvarliga samhällsproblem tacklas.

– Polismyndigheten finansierar stora delar av BRÅs polisforskning. I våra intervjuer finns flera vittnesmål om att vissa politiskt känsliga frågor anpassas och att resultat lyfts fram som gagnar beställarens agenda. Det här gör att risken för korruption inom forskningen ökar. Personer beskriver svårigheter med att jobba kvar ifall de uttrycker kritik, säger Malin Wieslander, en av forskarna bakom rapporten.

Tystnadskultur på Brå

Linköpingsforskarna skriver i sin rapport att det tycks råda en tystnadskultur inom BRÅ och att det verkar finnas en strävan att anställa personer som är lätta att styra. De skriver också att situationen med BRÅ-forskningen är problematisk eftersom det är svårt att veta vilka studier och yttranden från BRÅ som är vederhäftiga och vilka som ”bör betraktas med försiktighet”.

Malin Wieslander påpekar att studiens resultat kan påverka tilliten till BRÅ.

”Om man som beslutsfattare får felaktiga underlag i forskningsrapporter som snedvridits, twistats, friserats eller censurerats så är det förstås väldigt allvarligt. Det finns skäl för BRÅ att öka sin transparens, se över sin arbetskultur och sträva efter en mer oberoende roll till Polismyndigheten”, säger hon till Eva Bergstedt, journalist på LiU.

Inte förvånad

Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson är inte förvånad över att BRÅ har misslett allmänheten genom friserade av data.

– Vi har anat detta under lång tid att de betett sig på detta vis. För oss inom Livsmedelshandlarna betyder det att vi tappat 10 år på det här genom att de som ska fatta beslut inte fått riktiga underlag, säger Pär Bygdeson.

I studien har ett 30-tal personer, både tidigare och nuvarande anställda inklusive generaldirektörer, vid BRÅ intervjuats. Vissa beskriver hur det råder en spänning mellan att myndigheten ligger under justitiedepartementet, samtidigt som man ska utreda departementets kärnfrågor.

”Tycka och skriva på rätt sätt”

Bland annat ska en tidigare anställd ha kallats upp till justitiedepartementet, och där fått höra krav på att rapporten skulle ”rättas”. En nuvarande anställd beskriver BRÅ som en arbetsplats där några personer styr med järnhand, och där man ska skriva och tycka på ett visst sätt.

–Riskerna är stora om forskningsresultat ändras för att de kan vara politiskt impopulära, säger Malin Wieslander.

Sarnecki kritisk mot rapporten

Enligt Jerzy Sarnecki, tidigare chef på BRÅ och flitigt förekommande kriminolog intervjuad av SVT, så är Linköpingsforskarna rapport om BRÅ behäftad med flera fel och kallar rapporten för en pamflett.

– Den håller otroligt låg kvalitet, säger han till SvD och tillägger:

– Det är en stor myndighet med 150 anställda och stor omsättning inom personalen. Det är klart att en del av dem som slutar där har onda saker att säga om myndigheten. Det ligger i sakens natur.

SVT kritiserar rapporten

Därefter, den 18/12, gick SVT ut med en sändning som gick ut på att Linköpingsforskarnas rapport är behäftad med ett antal fel.

Bland annat kritiserade SVT rapportförfattarna för att dra slutsatser om en partikoppling till socialdemokraterna.

– Vi drar inte sådana slutsatser, det är fabricerat av SvT, säger Malin Wieslander. Från SVT:s inslag framstod det som att vi backade på detta, men i själva verket har vi aldrig påstått det.

”Stämmer inte – så vi anmäler SVT”

Livsviktigt ringde upp Ossian Grahn, som är en av forskarna bakom rapporten, för att höra vad det är som gäller.

– Det stämmer inte, säger Ossian Grahn, en av Linköpingsforskarna bakom rapporten om BRÅ. Vi har inte skrivit någonstans i rapporten att BRÅs agerande har med socialdemokraterna att göra, säger han.

Felciterad är inte felciterad

Dessutom anklagas Linköpingsforskarna av SVT att en av de intervjuade i studien är felciterad.

– Det stämmer inte heller. Därför har vi nu anmält SVT till Granskningsnämnden, säger Ossian Grahn.

Linköpingsforskarna anmälde SVT för att de brast i sin saklighet, objektivitet och för att de inte bereddes möjlighet att bemöta kritiken.

Eftermiddagen den 20/12 kommenterade professor Stefan Holgersson, en av dem bakom forskningsrapporten bakom BRÅ, rapporten i SR P1.

Livsviktigt fortsätter att följa utvecklingen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat/LiU


Handlaren som satte Sillerud på kartan startar obemannad butik

Rikard Ohlin, kändis i Värmländska Sillerud med många strängar på sin lyra. Men också handlare på Ica Nära Sillerud. Nu startar han en obemannad butik.

Läs om mannen som dragit 80 artister till Silleruds Hembygdsgård genom åren och tillsammans med sin hustru skaffat en gammal SJ-sovvagn för att driva ett tåghotell bredvid sin butik. Trots att han drabbades av ryggmärgsinfarkt och blev förlamad.

Rikard Ohlin är en kändis bland kändisar. Hans entreprenörsanda gjorde att hela artist-Sverige kom till den stora scenen vid Silleruds hembygdsgård utanför Årjäng i flera decennier. Sedan startade han tillsammans med sin hustru ett hotell i en gammal SJ-sovvagn.

Han satte Sillerud på kartan

Det började i en Ica-butik i Årjäng, ICA Trollhallen. På mammas sida (morfar, reds anm.) fanns en lång tradition Ica-handlare.I fem år jobbade han i den butiken.

– Jag var just nyutbildad möbelsnickare!, men jag blev fast i butiksledet. Jag skickades sen till den ena utbildningen efter den andra inom ICA-skolan. Och 1988 tog jag över Ica i Sillerud och fick höra av mina nära att det hänger på dig själv som handlare vad du gör, säger han.

Flyttade butiken för miljoner

Och det tog han till sig.

Rikard Ohlin flyttade butiken 4 kilometer och byggde nytt för 4,4 miljoner kronor (mycket på den tiden) för att skapa en bättre tillgänglighet.

– På den tiden kunde man ha råd med det, sådant kunde fungera genom att man skrev upp varulagret. Det var en annan tid, en annan inflationstakt.

Och vid 1989/1990 öppnade han den nya butiken i Sillerud.

Allt gick väl tills lågkonjunkturen kom och krävde in betalning på hans topplån på butiken som nu nått 500 procent i ränta.

– Jag hade en god vän, ett geni på ekonomi, som hjälpte mig ur det hela. Men det ska jag säga att 1990-talet var den hemskaste perioden i mitt liv som handlare.

Ljuset i mörkret

Vad som sedan hände i Rikard Ohlins handlarliv är närmare en saga.

Han samlade artister omkring sig – som den musiker han är – som ordförande i Silleruds Hembygdsförening i Sillerud med massor av artister och besökare under somrarna.

Hit kom Nisse Hellberg från Wilmer X, Ebbot Lundberg, Caroline af Ugglas, Shirley Clamp, Svante Thuresson och många, många fler, inte minst från Packmopedsturnén.

Fick bli ombud igen

– Jag lyckades få tillbaka posten som ombud och sen att få vara apoteksombud. Sedan kom den nya tekniken med internet och den gjorde underverk, säger han.

Det som egentligen räddade Rikard Ohlin var butikens strategiska läge nära Norska gränsen. Men. Sen.

Ryggmärgsinfarkt lade locket på

– Kunderna kom och äntligen kunde vi känna att allt gick vår väg.

Vi fick igång Hembygdsgården med alla spelningarna varje sommar men så kom nästa chock.

Rikard Ohlin drabbades av en ryggmärgsinfarkt och blev förlamad från midjan och nedåt.

– Det var ett helvete men jag tänkte inte ge upp. Jag visste hur mycket min fru jobbade med butiken och stationshuset som vi byggt om till ett Bed & Breakfast. Även om detta nyss hade hänt mig - och dessutom hade min pappa nyss dött - så var jag tvungen att göra något för min familj.

Tuffa år

Åren efter 2011 var tuffa. Samtidigt som Rikard skulle lära sig att gå igen efter ryggmärgsinfarkten måste han och hans fru tjäna pengar genom butiken, spelningarna och den Bed & Breakfast de startat i stationshuset.

– Det var jobbigt, det var det. Men vi kände båda två att det inte fungerade med att hyra ut några rum i stationshuset som Bed & Breakfast. Vi behövde något mer. Och då kläckte vi idén om att skaffa en gammal sovvagn från SJ.

Köpte en sovvagn från SJ

Så blev det. Rikard Ohlin och hans fru köpte en gammal sovvagn från SJ och den lades på tomten bredvid stationshuset och butiken.

Här skulle de ha sitt nya Bred & Breakfast. Sitt hotell.

– Vi byggde en perrong, sovvagnen kom på plats och vi gjorde det fint utanför med bord, stolar, blommor och belysning. Nu har vi fullt varenda sommar, säger Rikard Ohlin.

Idé om obemannad butik

Och nu har vi kommit till närtid. Den energifulle Rikard Ohlin kan nu gå utan kryckor och vill mer. Så han realiserar idén om en obemannad butik.

– Idén har legat och grott i fem år. Jag har sett den testas i andra branscher och utomlands och sedan såg jag det i min egen bransch med flera aktörer inom servicebranschen. Jag tänkte att detta kunde vara något för vår butik. Vi lever i en liten kommun men vi skulle ändå kunna öka vår tillgänglighet genom att göra vår butik obemannad resten av dygnet då vi inte är där.

Så Rikard tar kontakt med Ica centralt och fick arbeta tillsammans med Joakim Berg från Ica X.

– Vi sammanstrålade och han hade en massa idéer. Den 5 december öppnade vi första gången utom ordinarie tider. När vi går hem vid 18-tiden så fortsätter butiken att vara öppen till 24.00.

Hur fungerar det efter ordinarie öppettider?

– Så här i början har vi väktare som släpper in och ut folk. Sedan betalar de genom en ny slimmad, liten självscanningskassa. I förlängningen, eller i skarpt läge, handlar det om att identifiera sig genom Bank-ID. Norska kunder har dock ingen sådan så det måste lösas.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat

Bildtext:

Ica-handlaren Rikard Ohlin öppnade Folkets park i värmländska Sillerud. Till dags dato har han lockat över 80 artister att spela i parken. Här sjunger och spelar han själv för publiken.


God Jul kära vänner!!!

Under december månad kommer Livsmedelshandlarna att publicera en julkalender. Den kommer att avhandla stort och smått, allvarliga saker och mer lekfulla. Välkommen att tillsammans med oss räkna ner dagarna till jul. Varje morgon kl 8.00.


Vad händer hos Livsmedelshandlarna 2020, del 3

Under december månad kommer Livsmedelshandlarna att publicera en julkalender. Den kommer att avhandla stort och smått, allvarliga saker och mer lekfulla. Välkommen att tillsammans med oss räkna ner dagarna till jul. Varje morgon kl 8.00.


God Jul & Gott Nytt År!

Vi från Livsmedelshandlarna vill passa att önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År och samtidigt passa på att lansera 2019 års Julbordsmat!