Stoppa stängningarna av självutcheckningarna

Den senaste tiden har stölderna i självutcheckningskassorna ökat i många butiker. Nyligen stängde en butik i Västsverige de kassorna. Genom denna utbildning hoppas nu Livsmedelshandlarna vända trenden då det säkert är bristande kunskap som ligger bakom problemen.

https://www.fri-kopenskap.se/article/view/820327/maxibutik_lagger_ned_sjalvutcheckningen_stolderna_har_eskalerat?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily


De som skjuter för kärleks skull bland folk

Den enda som har rätt att skjuta för kärleks skull är Amor. Hur ska vi förhålla oss till de som tycker det är ok att skjuta bland folk på grund av att man är kär i samma tjej?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rE5Wo3/skottlossning-vid-ica-butik


Sagan om vaktbolaget, handlaren och polisen

Hur ska den som driver butik agera tycker du när polisen inte kan vara i närheten och vaktbolaget tar hem sin personal med hänvisning till arbetsmiljön?


Lika kontroll för säker mat och rättvis konkurrens

Nya sätt att sälja mat på är bra för kunder och marknad. Men det är viktigt att konkurrensen är rättvis och att livsmedelssäkerheten är på hög och jämn nivå.


Instegsbrotten hotar instegsjobben

Dagligvaruhandeln skapar många viktiga instegsjobb, men butikerna är under press på många håll i landet. Kriminella rör sig fritt och obekymrat i butikerna och förser sig med varor, hotar och trakasserar. Tyvärr skymmer skjutningarna dessa brott i debatten, men de är viktiga att motverka för att stoppa skjutningar på sikt.


3000 poliser är fler än en minister

En bisarr företeelse som växt sig stark de senaste tjugo åren i kölvattnet av värdegrunder och styrdokument är de som anses minst kompetenta är de som gör jobbet. Det gäller vården, skolan och polisen. Det är dags att åter låta de som kan vara med och besluta om vad vi ska göra, inte de som sitter bakom skrivbord på säkert avstånd från verkligheten.

Polisernas upprop: https://polistidningen.se/wp-content/uploads/2021/08/DET-R%E2%88%9AN%CC%83CKER-NU.pdf

Dambergs mottagande: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-poliser-skrev-pa-kravlista-sa-svarar-inrikesminister-mikael-damberg

Om pinnjakten i Stockholm: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/z76PKO/fem-snatterier-ar-fler-an-fyra-mord-nu-igen


Allt fler lagar i en ökande takt - ändå ökar den grova brottsligheten

Vår folkvalda stiftar lagar i en allt mer ökande takt. Men blir det bättre för oss som bor i landet? Och vad betyder det att resurserna för efterlevnad inte följer med antalet nya lagar?

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling https://svenskforfattningssamling.se/regulations/2021/index.html#block-regulationfilter


Kör elscootern inne i matbutiken

Butiker berättar nu om grupper som kommer in på sina elscootrar och kör runt i butikerna. Det är inte olagligt, men kan snabbt bli det. Här förklarar vi vad som gäller.


Anledningen till att det anmäls så få brott i butik

Det pågår ett lågintensivt krig mot landets livsmedelsbutiker. Men det syns inte i statistiken. Här är förklaringen. Livsmedelshandlarna har länge argumenterat för en översyn av brottsbalken: https://youtu.be/BZBIm7XwiyM och https://youtu.be/Rj7R2E_qMGU

Nyligen kom glädjande ett första politiskt förslag på området. Nu hoppas vi på en bred majoritet bakom detta. https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2021-09/Utspels-PM_%20Det%20beh%C3%B6vs%20en%20ny%20brottsbalk%20.pdf


Är trygghetsfrågorna viktiga - follow the money...

Det är mycket prat om vikten av att bekämpa brott och knäcka gäng. Tittar vi på pengarnas väg träder en anna bild fram. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/okning-av-polismyndighetens-anslag/ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tre-tusen-underskrifter-polisen-kraver-inrikesministern-pa-hardare-tag https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/