Polisen fokuserar inte på att lösa brott utan på att bygga managementbyråkrati

Den 31 maj var det utfrågning i Justitieutskottet. Har här sammanfattat några slutsatser från utfrågningen. Vill du se hela: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/justitieutskottets-oppna-utfragning-om_HAC220230531ou1


Efter danstillståndet – ta bort kanin-hö-tillståndet!

I vår serie om svenska regler som borde vara lågt hängande frukter har vi idag kommit till kanin-hö-tillståndet. Lär dit mer om det och om dansbaneeländet samt hur lång tid det tar att skriva om en brottsbalk.


Justitieministern - du har chansen att gå till historien

Sittande regering har chansen att bli historisk. Det sker genom att adressera de problem vi har metodiskt och från grunden. Att sluta med dutterier, småförändringar som inte påverkar omfattande samhällsproblem. Här presenterar vi en femstegs-metod för att skapa ordentlig samhällsnytta.


Matprisstöd införs till alla svenskar - så efterlängtat

Efter framgången med elstödet till medborgare och företag kommer nu Matprisstödet. Din lättnad i vardagen tyngd av höga matpriser. Lanserat med känsla för människors förmåga att bestämma över sina egna liv och pengar.

Läs gärna mer m vad politiken skulle kunna göra för dig. https://www.tn.se/naringsliv/28548/c-profilen-tar-strid-for-handlarna-inte-deras-fel-att-priserna-stigit/


Skyll inte på butikerna för att brotten inte blir lösta

Att butikerna inte anmäler alla brott anser vissa vara ett problem. Butikerna tycker att det är ett problem att de brott man anmäler inte blir utredda. Var ligger problemet egentligen?

Bra artikel om stöldproblem, men även hur butikerna får skulden: https://www.dn.se/sverige/ligor-lansar-hyllor-pa-dyrt-kott-butiker-kraver-atgarder-mot-svarthandeln/

Projekt Överklaga – svårigheten att få polisen att göra sitt jobb: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf


Fyra av tio kronor av matpriset är skatter

Matprisernas och handlarnas vinster är en känslomässig trigger som upprör och riktar fokus åt fel håll. Vill vi ändra på priserna finns annat som påverkar mycket, mycket mer.

Om du vill veta mer om hur matpriserna skapas: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/aktuellt/webbinarium-vem-har-ansvar-for-matpriserna/

Om du vill veta mer om LOs syn på saken: https://www.gp.se/ledare/handlarna-inte-inflationen-st%C3%A5r-bakom-de-%C3%B6kande-priserna-1.94480847

Skattetrycket i Sverige: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skattetrycket-historiskt/


Bjud upp till dans med snabbare lagföring

Tillträdesförbudet och Snabbare Lagföring är två exempel på vad som händer när ansvariga inte orkar eller vågar lösa problem på riktigt. Då hittar man på något som ser ut som en lösning i teorin, men som inte fungerar i verkligheten. Och sedan kommunicerar man det till en mestadels okunnig och okritisk publik och får det att se ut som en lösning. Det som händer är ingenting, förutom mer arbete och kostnader.


Plastpåseskatten! One down, a lot more to go

Plastpåseskattens avskaffande är ett första steg på tillnyktringens väg för alla politiker som vill minska sitt beroende av att ta beslut som ser bra ut och i stället ta beslut som är bra. Tack.

Plastpåseskatten fyller ett år: https://youtu.be/kiM3mVZadbg

När skatten kom: https://youtu.be/AANOUlHUU0c


Orwellsk retorik kan få folk att tycka att 2% sänkning är bättre än 10% sänkning av matpriset

Vad händer när politiker inte vill stå upp för fakta utan hela tiden väljer det svar som känns enklast i stunden? Man får övertid medborgare som inte förstår hur saker och ting hänger samman. Länk till omröstningen som nämns i filmen, den ligger nedanför artikeln: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/kEBxjA/ica-och-coop-sanker-priser-men-experter-ar-kritiska


Politiker – klaga inte på matpriserna så länge ni låter allt detta vara kvar

Matpriser är i ropet och många vill ha enkla svar på svåra frågor, gärna där man kan anklaga någon för att bete sig omoraliskt. Matpriserna består av många faktorer där vinst är en mindre del. Kostnaderna för stölder är betydligt högre än vinsterna i dagligvaruhandeln och att politiker klagar på matpriserna är de välkomna att göra det när de städat framför egen dörr och systematiskt tagit bort alla svenska överimplementeringar av EU-direktiv. Istället får vi fler. Förra veckan var det take away https://youtu.be/vY_xz_9LYqI , denna vecka yrkestrafiktillstånd, vi har prisinformationslagen och Lagen om otillbörliga affärsmetoder som kostar pengar och hämmar konkurrens. Nästa år kommer en ny förpackningsinsamlingsförordning att träda i kraft som lägger ytterligare fyra till fem miljarder i ökade kostnader på varorna i svenska butiker. Detta är bara några axplock från senaste ett och ett halvt åren. Skadligt och dyrt. Lös det tack regeringen!