Sakpolitiken kommer åter denna heta sommar

Fixa din egen heta sommar, håll avstånd handla ensam och följ med hur politiken mycket väl kan genomgå en evolution i sommar. Du är mycket välkommen att prenumerera, kommentera och diskutera. Jag ber dig hålla en trevlig ton och diskutera ämnet så att vi får en diskussion som leder framåt. Tack.


Vem granskar staten, regering och riksdag

En av statens uppgifter är att se till att medborgarna gör det som de ska. Men vem granskar att regering, riksdag och myndigheter gör rätt?

Förra veckans video: https://youtu.be/CVj1gVsGQNY

Om Riksrevisionens arbete: https://www.publikt.se/fordjupning/riksdagen-maste-bry-sig-om-revisionen-3307

https://www.riksrevisionen.se/

https://www.jo.se/

https://www.jk.se/


Kära politiker, för hållbarhetens skull - sluta detaljstyra

Det finns en utveckling under en lång rad av år med ökad detaljstyrning i politiska beslut. Detta är skadligt då det hämmar innovation och konkurrens. Inte minst är det viktigt att inte hämma förbättringar inom hållbarhetsområdet med stelbenta regler som hindrar nya idéer.


När kortet inte fungerar - hur får du mat?

Hur går det för dig att få tag i mat den dagen kortbetalningarna inte fungerar under en vecka? VI vet hur du förbereder dig för det. Läs gärna mer på: https://www.his.se/forskning/informationsteknologi/informationssystem/ccraaafffting/


Polisens uppmaning: Låt tjuven gå

En hårt belastad poliskår gör de prioriteringar de måste. Men resultatet är inte bra. Dags att lyfta frågan om brott mot företag på den politiska agendan.


Riksdagen beställer höjda matpriser

Som det ser ut nu kommer den kraftfulla svenska överimplementeringen av Otillbörliga affärsmetoder att röstas igenom i riksdagen andra veckan i juni. Syftet från början var skydda små leverantörer mot stora kunder. I Sverige vill vi dessutom skydda multinationella leverantörer från små butiker. Det kommer att leda till högre matpriser framöver. Läs mer: https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/lagar-regler/splittrad-syn-pa-nya-eu-direktivet-gar-pa-tvars-med-hela-grundtanken/


Vad händer när misshandeln äter upp stölderna?

Den nya lagen om tillträdesförbud håller som bäst på att finna sin praktiska tillämpning. Men den juridiska skogen är snårig och här kan du ta del av ett hinder som man kan snubbla på.


Nio saker du behöver veta om du blir utsatt för brott

Att bli utsatt för brott hör vardagen till för många företagare i Sverige. Gå Handlarrätts utbildning www.handlarratt.seså har du koll på vad du som brottsoffer behöver veta och göra.


Plastpåseskatten fyller 1 år - Hurra eller?

Plastpåseskatten fyll i maj 2021 ett år. Hur mår den och har den räddat miljön?


Bra med utredningens förslag om fortsatt frival kring avfallshantering

Den 3 april, överlämnades ”Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin” till Miljödepartementet. Utredaren Ethel Forsberg föreslår ett frivalssystem som skulle innebära att livsmedelsbutikerna även i fortsättningen får ansvara för sitt eget verksamhetsavfall.

Hållbarhetsperspektiv

– Utredningens förslag om frival ska ses utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Livsmedelsbutikerna arbetar aktivt med att minska sitt avfall och att det hanteras på mest klimatvänliga sätt och då är det en hygienfaktor att ha kontroll på mängder och uppföljning. Med ett fortsatt eget ansvar säkras viktiga förutsättningar för företagens hållbarhetsarbete, säger Martin Andersson näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel

På plats senast 1/1 2022

Utredningen har mottagits av regeringen (Miljödepartementet) som sedan kommer lägga fram ett förslag för beredning i riksdagen. Systemet ska vara på plats senast 1 januari 2022. Dagligvaruhandeln ser att utredningens förslag behöver utvecklas något av regeringen innan det presenteras.

Monopol hinder för cirkulär ekonomi

Svenska företag och organisationer får i dag inte upphandla återvinning av restavfall och matavfall. Kommunernas monopol är ett hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar kostnader för skattebetalarna. Jag föreslår i dag att en annan aktör än kommunen ska kunna anlitas för att samla in och behandla detta avfall.

Frival gynnsamt både på kort och lång sikt

Den svenska frivalsmodellen innebär en kontrollerad övergång från kommunalt till privat ansvar för verksamheternas hushållsliknande avfall. På kort sikt kommer frivalet leda till förstärkt kontroll av avfallshanteringen, minskade kostnader och ökad materialåtervinning.

På lång sikt så kommer frivalet att gynna nya innovativa cirkulära materialflöden där producenter tar ett större ansvar för sina produkter och avfall ses som en resurs.

Nordiska grannar positiva

Dessutom så visar erfarenheten från våra nordiska grannländer att kundnöjdheten ökar även för kunderna hos de tidigare kommunala monopolen. Det är dags att öppna upp för konkurrens inom verksamheternas kommunala avfall för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

– Extremt glädjande att utredningen tar den ställningen för det visar att man förstått att näringsliv som jobbar med hållbarhet är effektiva att ta hand om avfall på ett bra sätt, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Hanterbara administrativa system

– Vi hoppas nu att regeringen håller med utredningen om att dispens är det sämre alternativet och väljer att gå vidare med ett väl utformat frivalssystem som ger den som genererar avfall rätt att också hantera det. Dessutom önskar vi att regeringen föreslår ett administrativt enkelt system för anmälan och årlig uppföljning som hanteras av en nationell myndighet så att butikerna inte behöver göra anmälningar till varje kommun, säger Martin Andersson på Svensk Dagligvaruhandel.

Text: Marie Hallencreutz