Konsumentverket vill fördyra för konsumenterna - mot riksdagens vilja!

Återigen hamnar vi i ett läge där regleringsiver och kontrollbyråkrati tar över från syftet med nya lagar. Denna gång är det prisinformationslagen och Konsumentverket.

Förra veckans film: https://youtu.be/l4UmImRMFlg


Positivt om butikernas avfallshantering

I veckan kom Naturvårdsverkets utredning om bland annat avfall från butik. Det är en bra utredning som uppmuntrar ansvar och innovation. https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf


Politiker - våga lita på oss som röstar

Valrörelser tenderar till att reduceras till korta tankar och formuleringar. Men jag tror att vi som röstar klarar av komplexa frågor och inser att det handlar om att kavla upp ärmarna och börja jobba från grunden för att det ska bli bra. Läs vår rapport om hur man rätar upp polisens arbete: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf


Fem till åtta miljarder till i höjda matpriser

Hoppas du haft en bra sommar, idag pratar jag om ett inflationshöjande beslut i riksdagen i somras som flugit under radarn: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274


Rapport från Almedalen och glad sommar!

Nu tar Pärs Minut lite semester men först en sammanfattning av vårt arbete under våren och i Almedalen. Samt ett par länkar med artiklar senaste veckan som berör det vi arbetat med: https://www.di.se/nyheter/branschvrede-mot-polisen-varfor-ens-anmala-brott/ https://www.di.se/debatt/debatt-skapa-ett-tryggare-sverige-for-foretagare/ Önskar dig en skön sommar!


Gratis inflationsskyddade färska rapporter

Under våren har Livsmedelshandlarna arbetat för att ta fram ny kunskap, där syftet är att vi på ett bättre sätt ska kunna motverka brott i butik. Ladda ner rapporterna nedan och se när och var under Almedalsveckan du kan se oss. Vi sänder vi vår Facebook-sida.

Nordisk jämförelse

Rapporten: https://cutt.ly/kKMkBpJ

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/64987

Projekt Överklaga

Rapporten: https://cutt.ly/UKMk758

Seminariet: https://almedalsveckan.info/program/65126


Brott mot dagligvaruhandeln en nordisk studie

Här kan du ladda ner Livsmedelshandlarnas rapport om hur det ser ut med brotten mot dagligvaruhandeln i de nordiska länderna. Brott mot dagligvaruhandeln en nordisk studie Livsmedelshandlarna och Tryggare Sverige 2022


https://youtu.be/oYFkRzGtNjM

Glad midsommar!

Brott mot dagligvaruhandeln - en nordisk jämförelse https://almedalsveckan.info/program/64987

Hur får vi ner antalet brott i livsmedelsbutiker i Sverige https://almedalsveckan.info/program/65126


Projektledarskola för politiker och polis

Saker som utvecklats i fel riktning tar ofta lång tid att räta upp. För att göra det behöver man sätta mål, delmål och vilka aktiviteter som behövs för att nå dit. Det räcker sällan med "mer resurser" utan tydligt syfte. Ta del av vår projektledarskola för politiker och polis. Om varför Livsmedelshandlarna kommit fram till detta: https://www.dagligvarunytt.se/opinion/debatt/par-bygdeson-vi-trodde-det-skulle-bli-battre-nar-vi-hjalpte-polisen-det-blev-tvartom/

https://www.dagligvarunytt.se/i-butik/sakerhet/handlaren-rasar-mot-polisen-efter-130-anmalningar-slarv-felbeslut-och-tjanstefel/