Regeringen föreslår lag om tillträdesförbud

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar för att butiker ska få rätt att porta de som återkommande stjäl och/eller trakasserar butiksanställda.

Handelns olika parter är självfallet positiva till beskedet.

– Det här har vi väntat på länge, säger Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson och tillägger: Hoppas nu bara att lagändringen resulterar i något konkret som våra handlare får verklig nytta av utan en massa undantag och fallgropar så att det blir svårt att tillämpa i praktiken.

Viktig signal till kriminella

– Trots att de som stjäl och bråkar i våra butiker ofta är väl kända personer saknar butiken laglig rätt att förbjuda dem att komma tillbaka till butiken. Tillträdesförbudet blir en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Enligt regeringens lagrådsremiss med förslag på lagändringar innebär den nya lagen att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ett års förbud med möjlighet till förlängning

Detta bekräftade justitieminister Morgan Johansson (s) i en intervju med TV4 Nyheterna där lagändringen som föreslås innebär att en åklagare kan besluta om ett tillträdesförbud som ska gälla ett år, med möjlighet till förlängning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till fängelse i sex månader.

– Handelns företag måste få ett tydligare stöd från rättsväsendet i kampen mot kriminaliteten, även om mycket är kvar att göra är tillträdesförbudet ett steg i rätt riktning. Svensk Handel har drivit frågan under lång tid och det är glädjande att vi äntligen ser ut att nå framgång, säger Karin Johansson.

I riksdagen finns en tydlig majoritet för att införa ett tillträdesförbud, enbart Vänsterpartiet har sagt nej till förslaget. Även Handelsanställdas förbund välkomnar beskedet.

Lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2021.

Varannan butik utsatt för brott

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet är nedslående läsning. Drygt varannan butik var utsatt för brott den senaste tiden. Fyra av tio (41 %) butiker var utsatt för stöld den senaste veckan, tre av tio (31 %) tvingades utstå hot eller våld senaste månaden.

– Utöver att kriminaliteten kostar handeln miljardbelopp varje år är det en arbetsmiljöfråga. Att de anställda känner sig trygga på jobbet är betydligt viktigare än återfallsförbrytarens rätt att återvända till en butik för att begå brott, säger Karin Johansson.
Text: Marie Hallencreutz

Källor: Regeringen, Svensk Handel, TV4 Nyheterna, mfl


Coronapandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen ska utredas

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av coronaviruset gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Uppdraget kommer från regeringen och ska slutredovisas i mars 2021.

I uppdraget ingår att utifrån erfarenheterna av pandemin lämna förslag till åtgärder och arbetsformer ”som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar, kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig”.

Myndigheterna ska inhämta erfarenheter och synpunkter från andra berörda myndigheter och aktörer inom de olika leden i livsmedelskedjan.

Källor: Lif, regeringen


Krafttag mot den illegala handeln med SRS lastbärare

Svenska Retursystems vd Anna Elgh skriver ett öppet brev till handlarna för att stävja den illegala handeln med backar och andra lastbärare inom systemet:
Jag skriver till er alla handlare eftersom vi på Svenska Retursystem behöver er hjälp för att stävja den otillåtna handel som förekommer med våra plastpallar och backar på flera platser i landet. Vi har under de senaste månaderna intensifierat arbetet med att få stopp på detta och samtidigt upptäckt fler uppfinningsrika sätt som används för att förvandla stulna lastbärare till handelsvaror.

Tack vare tips från flera av er har vi kunnat stänga ännu fler kanaler där stulna backar pantats in och vi har kunnat hämta hem hel- och halvpallar som varit på väg att säljas vidare. Några ärenden hanteras just nu i förundersökning hos polisen. Andra aktörer har stängts av från systemet.
Se upp med erbjudanden
Jag vet att många av er får erbjudanden om att köpa eller panta in SRS-backar och pallar och att så skett i flera butiker. Det innebär att oseriösa aktörer har möjlighet att upprätthålla sin illegala handel och tvätta pengar från grovt kriminell verksamhet. Det innebär också att någon annan kund i kedjan som blivit av med sina lastbärare står som förlorare. Det handlar till slut om miljontals kronor för dem som tappat sin pant eller tvingas ersätta oss för förlorade pallar.

Alla måste ta sitt ansvar

Retursystemet bygger på att alla led i kedjan tar sitt ansvar och följer det regelverk som vi i branschen gemensamt satt upp. På så sätt kan SRS driva och tillhandahålla ett effektivt och hållbart retursystem bestående av närmare 20 miljoner returenheter och som möjliggör en hållbar och säker livsmedelsförsörjning i Sverige.

Följ dessa regler

Som butik är det därför viktigt att vara medveten om och följa dessa delar i regelverket:

  • Köp av returenheter från andra aktörer än SRS eller utbetalning av pant oavsett form, varor eller pengar, för tomma backar eller pallar är ej tillåtet eftersom det möjliggör penningtvätt.
  • Tömda backar ska efter leverans i butik omgående returneras tillbaka till grossist som returnerar dessa till SRS för tvätt. Lokala leverantörer till enskilda butiker och som tar tillbaka backarna och återanvänder dessa bryter mot regelverket och riskerar livsmedelssäkerheten. Backarna som varorna levereras i kan i värsta fall vara stulna.
  • Användning av SRS-backar i slutna flöden för t ex catering, leverans av äpplen till musterier etc., utan att teckna ett enskilt avtal med SRS, är inte tillåtet.

Kontakta kundservice och visselblåsarfunktion

Har du fler frågor om retursystemet och hur du som butik ska agera är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice som du når på telefon 019-33 37 22 eller kundservice@retursystem.se.

Jag uppmanar er också att fortsätta kontakta vår kundservice eller rapportera anonymt via vår Visselblåsarfunktion https://svenskaretursystem.whistleblower.se// om ni ser saker som inte står rätt till eller om ni erbjuds att köpa våra lastbärare från andra än SRS.

Genom samarbete och ökad kontroll kan vi tillsammans sätta stopp för kriminella och oseriösa aktörer och säkerställa ett hållbart retursystem för branschen.

Anna Elgh

VD Svenska Retursystem

 


Axfoundation blir Årets hållbarhetsinitiativ

Utmärkelsen Årets hållbarhetsinitiativ 2020 går till Axfoundation och deras satsning på Framtidens mat. Priset delades ut vid den digitala Dagligvarugalan den 8 oktober. Bakom utmärkelsen står Svenska Retursystem och Pantamera.

– Vi är imponerade av Axfoundations arbete med att hitta nya sätt att producera mat med bättre näringsinnehåll på ett hållbart sätt. Projektet Framtidens mat har stor potential att påverka vad vi äter i framtiden, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Juryns motivering lyder:

Genom nya innovativa lösningar utmanar vår vinnare en bransch som har stor påverkan på både hälsa och miljö. Årets vinnare samlar forskare, lantbrukare, livsmedelsförädlare och kockar för att hitta goda och hållbara alternativ till kött. Ett arbete som fått stort genomslag i både butiker och restauranger runt om i landet. Arbetet ute på Torsåker har stor potential att göra avsevärd skillnad för framtidens hållbara livsmedelsförsörjning.

–Hållbarhet och nytänkande går ofta hand i hand, och årets vinnare visar verkligen på en hållbar väg framåt. Med Axfoundation har vi fått en värdig vinnare i en kategori som stadigt växer, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Pantamera.

Axfoundation är en icke vinstdrivande verksamhet som tillsammans med 225 partners arbetar för ett hållbart samhälle. Utöver innovationer inom Framtidens mat driver verksamheten satsningar inom cirkulär ekonomi, inkluderande samhälle samt hållbar produktion och konsumtion.

– Vi är mycket hedrade över priset som visar att vi är på rätt väg. Vårt mål är att inspirera, dela kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle. Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och nu hoppas vi att vi kan inspirera ännu fler aktörer att agera, säger Maria Smith, Generalsekreterare på Axfoundation.

Frukostseminarium 
Den 4 november bjuder Pantamera och Svenska Retursystem in till ett digitalt frukostseminarium där Axfoundation tillsammans med de övriga finalisterna i kategorin – forskarteamet Helén Williams och Fredrik Wikström samt Ekotipsets upphovskvinna Ellinor Sirén – får presentera sig. Där medverkar även förra årets vinnare av kategorin, Lidl Sverige.

Här finns mer information och möjlighet att anmäla sig: https://4nov.eventreg.se

Svenska Retursystem är det smarta kretsloppet för våra livsmedel. Systemet är baserat på standardiserade lastbärare som kan användas om och om igen. På så sätt skapas effektiva och hållbara varuflöden för alla aktörer i hela livsmedelskedjan, från producent ut till butiken och restaurangen.

Källa: Svenska Retursystem


Nu öppnar foodora sina första matbutiker i Sverige

Inom kort öppnas den första foodora market på söder i Stockholm och fler kommer snart att öppna i Stockholms innerstad. Därefter är planen att foodora ska öppna matbutiker på flera platser runt om i Sverige.

Foodora market beskrivs som en hybrid mellan fysiska och digitala butiker. Butikerna kommer att erbjuda ett brett sortiment av produkter liknande det man kan hitta i en vanlig livsmedelsbutik. Skillnaden är att foodoras butiker enbart är ägnade åt att uppfylla och packa online-beställningar, med längre gångar och ingen kassadisk.

Enligt foodoras VD Hans Skruvfors blir foodora market Sveriges första specialbyggda onlinebutiker med expressleverans:

– Foodora market är en gamechanger. Vi kan leverera i stort vad som helst under 30 minuter. Svenskarna vill ha snabb leverans av dagligvaror, nu ser vi till att ordna det, då vi har infrastrukturen klar. foodora market kommer också att bli en bra stöttepelare för lokala varumärken. Genom oss kommer svenskarna att kunna köpa närproducerade varor, vilket jag vurmar starkt för. Det lokala näringslivet är alltid något jag har i tankarna när vi utvecklar våra tjänster.

Foodora, som är en del av det globala företaget Delivery Hero Holding med säte i Berlin, finns representerat i mer än 40 länder. I Sverige har foodora idag över 4 500 anslutna restauranger som erbjuder utkörning och takeaway över hela landet och närmare 2 000 anställda, som bland annat arbetar med försäljning, marknadsföring, ekonomi, kundtjänst, logistik samt teknik/produktutveckling.

Källa: Foodora, Livsmedelsnyheter


Nu, 2020, tillstår polis och politiker vad den ökande brottsligheten beror på

Nu har den stora nyheten om att Sverige har ett 40-tal kriminella nätverk lagt sig. Dessa släktbaserade nätverk, eller klaner, har kommit till Sverige för att bedriva kriminell verksamhet på olika nivåer. Alla i klanerna är inte kriminella men de vet om vad som försiggår. Och det är till stor del dessa gäng som gisslat handlarna i flera år. Först nu erkänns problematiken bakom.

Per Brinkemo som skrivit om fenomenet bland annat i boken ”Mellan klan och stat” som gavs ut 2014, sitter nu i varenda upptänklig TV-soffa och bekräftar en bild han målat sedan länge.

Statsministern vände i åsikt

Men sedan statsminister Stefan Löfven vände i sin åsikt om att den grova kriminalitet som Sverige upplever dagligen de senaste åren inte beror på sociala tillkortakommanden utan att vi faktiskt har ett problem med etniska förtecken, blev det startpunkten på att en ny verklighetsbild etablerats. Och företagare som länge haft problem med att få gehör för sina rop om hjälp med anledning av den ökande brottsligheten fick äntligen se sin bild av verkligheten erkänd.

Brottslighetens kostnader

Bara en vecka innan biträdande polischef Mats Löfving gick ut med nyheten om 40 släktbaserade kriminella nätverk, släppte Svenskt Näringsliv sin uppföljande rapport om brottslighetens kostnader. Och det är inte ljus läsning.

Polisen står handfallen

Rapporten bekräftar att polisen står handfallna inför mängdbrotten som de gängkriminella står för. Operation Rimfrosts misslyckande är om något ett bevis för detta.

Sverige och svenska företagare står handfallna inför en relativt ny typ av organiserad brottslighet där en vettig verktygslåda saknas för att beivra den. Dessa gäng bryr sig inte om polisen – de bryr sig om vad andra gäng har för sig.

Instegsbrott

– Vi kallar det för instegsbrott, ett insteg i grövre kriminalietet, samtidigt som brotten är så kallade mängdbrott. men numera allt oftare omöjliga att värja sig ifrån. Risken för repressalier väger tungt, säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna.

– Det är därför som exempelvis ett gäng 10-åringar kan gå runt i en butik och roffa åt sig vad de vill ha för kassapersonalen vet vilka släktingar de har och vad de kan göra, säger Pär Bygdeson, som har hört detta från en handlare, vilken bekräftar en större samlad bild hos handlarna idag.

Dessutom ser handlarna inte att det är någon större idé att anmäla smärre stölder eftersom de vet att polisen inte följer upp dem. De kommer inte ens ut till butiken, vilket Livsviktigt skrivit om upprepade gånger.

Vågar inte göra något

Munkavle på. Titta åt sidan, för alternativet är värre. Så den bild som svenska företagare, inte minst handlare, har och haft sen länge, erkänns nu slutligen som sann.

Svenskt Näringsliv och Svensk Handel

Läs mer om brotten som våra svenska företag utsätts för i nästa nummer av Livsviktigt som kommer i brevlådan i dagarna. Där presenterar vi bland annat Svenskt Näringslivs rapport ”Brottslighetens kostnader 2020” med ett referat av en tillhörande analys gjord av Karl Lallerstedt, expert på säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv. Vi tar också upp Svensk Handels senaste undersökning kring brottsligheten i våra butiker med kommentarer från deras säkerhetschef Per Geijer.

Text: Marie Hallencreutz


Svensk Avfallsrådgivning lanserar informationsfilmer till gamla och nya kunder

Svensk Avfallsrådgivning, som Livsmedelshandlarna samarbetar med för bästa möjliga hantering av handlarnas olika typer av avfall, har nu gjort en informationsfilm. Filmen inleder en serie av filmer som ska vara handlarna till hjälp oavsett om man är kund eller blivande kund. Se filmen här.

I en sju minuter lång film informerar Eric Johansson och Jonas Amfer vad Svensk Avfallsrådgivning kan erbjuda handlarna och det bästa av allt är att det ingår i medlemskapet i Livsmedelshandlarna att få ta del av deras hjälp. Filmen som nyligen producerades har skickats till medlemmarna i Livsmedelshandlarna, alltså både nya och kanske blivande kunder.

Bra respons från handlarna

– Vi har fått väldigt bra respons från både handlare och butikschefer som gärna vill att vi går vidare och fortsätter att kommunicera på detta sätt., säger Eric Johansson.

Som ett föredrag med power point

Han och kollegan Jonas Amfer varvar snacket med varandra i filmen ungefär som i ett vanligt föredrag med powerpoint-presentation. Känslan av att vara närvarande i publiken är påtaglig och budskapet går lätt in.

– Vi delar vårt arbete med avtalsbevakning, alltså befintliga kunder, och att nå nya medlemmar som kanske inte hört talas om oss. Filmen var ett sätt vi kom på för att försöka nå båda dessa grupper. Det är inte alltid som vi har den tid vi skulle vilja ha till befintliga kunder att presentera vad mer vi kan göra, samtidigt som det finns många handlare som inte ens vet om oss som vill nå, säger Eric Johansson.

Hur går ni vidare?

– Vi har precis haft ett möte om det och kommit fram till att vi ska fortsätta att göra filmer men kanske inte så långa som sju minuter utan snarare två till tre minuter långa. Vår tanke är att försöka få ut en ny film i månaden via Youtube. Första filmen var mer inriktad på vad vi kan erbjuda inom ramen för ett medlemskap i Livsmedelshandlarna, säger Eric Johansson.

– De filmerna som vi kommer producera från och med nu kommer inrikta sig mera på aktuella frågor och utmaningar som butiker har. Det kan vara allt från frågor kring kommunalt avfall, klassificering av olika avfallsmaterial och priser, bara för att ge några exempel. Dessa filmer kommer att skickas ut dels via mejl men även via andra sociala medier, säger han.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Avfallsrådgivning AB


Varberg Livsmedel stänger igen efter inbrott

Tjuvarna gick in bakvägen och stal varor för 200 000 kronor i Varberg Livsmedel på Östra Långgatan 47 i centrala Varberg. Nu orkar inte butiksägaren längre utan väljer att stänga igen butiken.

De kriminella har fria tyglar i våra butiker och det blir de alltmer medvetna om, så brottsligheten kan öka på bekostnad av våra butiker samtidigt som polisen försöker rensa i den ännu grövre brottsligheten. Det är ett stort nederlag för vårt samhälle.

Varberg livsmedel fokuserar på mat från Mellanöstern och ligger ett stenkast från Ica Kvantum-butiken i området.

– Tjuvarna gick in från baksidan och slog sönder en ruta. Sedan stal de varor från både lagret och inne i affären, berättar handlaren Mahmoud Alebrahim till Hallands Nyheter.

Stal för 200 000 kronor

Han uppskattar värdet av varorna till 200 000 kronor och tror inte att försäkringen täcker förlusten. Försäljningen i det stadsnära läget har gått sämre under coronapandemin men om det inte vore för inbrottet hade han fortsatt.

– Jag är lite ledsen över detta men sånt är livet, säger han till Hallands Nyheter.

Butiksbrotten har ökat under Coronapandemin

– Generellt sett har alla brott i och mot butik ökat under coronapandemin. Både vad gäller inbrott, stölder och framförallt bedrägerier. Det vittnar våra medlemmar om och det är även vad Svensk Handels undersökning kommit fram till, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna och tillägger.

– Vi har länge haft problem med mängdbrotten som aldrig tagits på allvar. Det har till och med utfärdats dekret från åklagare om att polisen inte behöver gå ut på larm om stöldvärdet ligger under 60 kronor.

– Nu ser vi att dessa stölder är ett steg in i grövre kriminalitet, så kallade instegsbrott, men så länge som polisen har grövre brottslighet att tänka på så försvinner brotten mot handlarna i skuggan – och de stegras upp.

Ingen upprättelse ens för grova butiksbrott

Pär Bygdeson påpekar också att inte ens ett så grovt brott som ett inbrott, som i detta fall kostade handlaren 200.000 kronor, väntas ge handlaren någon rimlig upprättelse.

– De kriminella har fria tyglar i våra butiker och det blir de alltmer medvetna om, så brottsligheten kan öka på bekostnad av våra butiker samtidigt som polisen försöker rensa i den ännu grövre brottsligheten. Det är ett stort nederlag för vårt samhälle.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay


Skatt på plastpåsar är ett trippelfiasko som måste rivas upp

Miljöpåverkan har ökat, skatteintäkterna uteblivit och nu råder dessutom brist på påsar. Fyra månader efter platspåseskatten konstaterar flera experter att den är ett praktfiasko. En av experterna är Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna. Läs hela artikeln på fPlus här.

Den 1 maj infördes en ny skatt på bärkassar och frukt och grönt-påsar i plast. Syftet var att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Regeringen bedömde det som ett effektivt sätt att se till att Sverige uppnår kraven i EU:s förpackningsdirektiv och de svenska miljömålen.

Motsatt effekt

I stället har miljöpåverkan ökat, skatteintäkterna uteblivit och nu råder dessutom brist på påsar. Fyra månader efter platspåseskatten konstaterar flera experter att den är ett praktfiasko.

Pär Bygdeson är en av dem som uttalar sig i fPlus artikel.

Träffar helt fel

– Den här skatten träffar helt fel. Det är något som ser bra ut på en pressträff eller i sociala medier men som inte är det egentligen. Hållbarhetsarbetet är för viktigt för att slarvas bort på symbolfrågor, säger Pär Bygdeson, vd på Livsmedelshandlarna till fPlus.

Att betydligt färre väljer en plastbärkasse i livsmedelsbutiken nu när den kostar uppåt sju kronor kan först låta bra miljömässigt. Men eftersom så många i stället väljer en pappåse, eller en avfallspåse på rulle som allt fler har börjat använda, blir effekten tvärtom sämre för miljön.

Förnybar plast bättre

Pär Bygdeson instämmer i att bärkassarna av förnybar eller återvunnen plast också är mycket bättre än papperspåsar och bomullskassar.

– En pappkasse är 43 gånger mer miljöbelastande i sin livscykel och en bomullspåse behöver användas 20 000 gånger för att komma ner i samma miljöbelastning som en engångsplastpåse.

Handlare hör av sig och säger att det är svårt att beställa in nya avfallspåsar nu.

Pär Bygdeson bekräftar också att allt fler använder avfallspåsar i plast på rulle som de har med sig i väskan.

Skatteintäkterna uteblir

Ökningen är så markant att de till och med börjar ta slut på många håll.

I och med att allt färre köper plastbärkassar är det inte heller någon skattemässig framgång för staten. Efter ett par månader var skatteintäkterna 50 miljoner kronor vilket var långt ifrån förväntat. Regeringen räknar med att skatten ska ge två miljarder i intäkter i år.

Lägg skatt på fossila påsar

En plastskatt hade fått en miljöstyrande effekt om plastkassar tillverkade av återvunnen biologisk råvara hade undantagits. Som det är nu får den motsatt effekt, enligt Pär Bygdeson.

– Vill man minska användningen av fossila bränslen är det rimligt att lägga skatt på fossila plastkassar – inte på alla påsar.

Referat: Marie Hallencreutz

Källa och foto: fPlus


Mer än varannan handlare utsatt för brott den senaste tiden

Handlarnas utsatthet för stölder, hot, våld och bedrägerier har ökat under coronapandemin. Andelen hotfulla situationer har mer än fördubblats jämfört med förra mätningen. Svensk Handels Säkerhetsindex stiger med 16 procentenheter, till 55 procent. Den högsta nivån sedan mätningens start år 2018.

– Coronapandemin har inte bara påverkat människors beteende, utan också den typ av brottslighet som drabbar samhället. Den minskade rörligheten stressar även de kriminella som i många fall tvingats se sina intäktsströmmar stramas åt. Det har drabbat handeln på ett oroväckande sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

4 av 10 utsatta för stöld senaste veckan

Enligt Trygghetsbarometern för det andra kvartalet ökar butiksstölderna och den senaste veckan var 4 av 10 (41 %) butiker utsatta för en stöld, en ökning med tio procentenheter. En ljusglimt i de mörka siffrorna är att fler butiker anger att de anmäler stölderna.

– Vi har länge brottats med problemet att många butiksägare tappat både hopp och ork att anmäla butiksstölder eftersom det upplevs lönlöst. Det gör att mörkertalet är stort och att Polisens statistik enbart visar toppen på ett isberg. Förhoppningsvis är det ett trendbrott vi ser nu, säger Per Geijer.

Säkerhetsindex ökar 16 procentenheter

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet, ökar med 16 procentenheter från förra mätningen, till 55 procent.

Det är 14 procentenheter högre än motsvarande period förra året och den högsta siffra som uppmäts sedan mätningens start år 2018. Ett index på 55 procent innebär att mer än varannan handlare varit utsatt för brott den senaste tiden.

– Många handelsföretag vittnar om ett uppskruvat tonläge där besökare är hotfulla och våldsamma. Politiska insatser för att stötta företagen i kampen mot kriminaliteten kan inte ta paus på grund av coronapandemin. Det planerade tillträdesförbudet till butik behöver klubbas igenom snarast möjligt, säger Per Geijer.

Andelen handlare som utsatts för bedrägerier ökar från förra mätningen. Nära 3 av 10 (28 %) handlare anger att de råkat ut för bedrägeri den senaste månaden, bland annat har förekomsten av falska 500-lappar ökat.

Källa: Svensk Handel