SRS varnar för otillåten handel med pallar

Svenska Retursystem behöver butikernas hjälp med att förhindra att stulna lastbärare blir till handelsvaror. Enligt vad Svenska retursystem erfar har pallar pantats i butiker mot ersättning av varor eller pengar.

– Det är inte tillåtet att betala ut ersättning eller lämna motsvarande belopp i form av varor från butik till företag eller privatpersoner som önskar lämna in tomma SRS returpallar eller returlådor till butiken. Lastbärarna kan vara stulna från en grannbutik, säger Brita Forsström på Svenska Retursystem.

Ta gärna emot gratis

Butiker får däremot gärna ta emot lådor och pallar utan motprestation, så att dessa kan återföras tillbaka till retursystemet via butikens grossister.

– Butiker som blir kontaktade av företag som vill lämaa in SRS lastbärare får gärna höra av sig till SRS kundservice så att de kan se till att de återställs till systemet på rätt sätt, säger hon.

Text: Marie Hallencreutz


Omställningsstödet kommer för sent för många handlare

Coronakrisen har slagit hårt mot handeln och skapat stora likviditetsproblem. Drygt 6 000 handelsföretag är så pass pressade att de riskerar att slås ut innan regeringens omställningsstöd når fram. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.

– Regeringens aviserade omställningsstöd kommer att vara en viktig räddningsplanka för många krisande handelsföretag. Samtidigt är risken stor att hjälpen inte når fram i tid. Krisen är akut här och nu och många företags överlevnad hänger på att stödåtgärderna snabbt når fram, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Av de handlare som tappat minst 30 procent av försäljningen svarar drygt var femte (22 %) inom detaljhandeln - och var tionde inom partihandeln - att det är osäkert om de klarar av att vänta tills omställningsstödet träder i kraft den 1 juli. Uppräknat till hela handeln motsvarar det 4 500 detaljhandelsföretag och 1 800 företag inom partihandeln. Totalt 6 300 handelsföretag.

Hälften har likviditetsproblem

Undersökningen visar också att drygt varannan handlare (52 %) inom detaljhandeln har finansierings- eller likviditetsproblem. Inom partihandeln är siffran 44 procent. Handlarnas svar indikerar också att 45 000 handelsjobb redan har försvunnit, eller riskerar att försvinna, och att fler än 100 000 personer kommer att beröras av färre arbetade timmar.

Hyresstödet når inte fram

Möjlighet till kortidspermittering och att regeringens hyresstöd når fram är fortsatt avgörande för att rädda företag och jobb i handeln.

Bland de företag som drabbats allra hårdast av krisen och tappat så mycket som minst hälften av försäljningen anger 6 av 10 att de fått beslut om kortidspermittering och lite mer än var tredje (37 %) att de har fått sänkt hyra. I förra mätningen (19-21 april) hade var femte (21 %), av de mest krisdrabbade handelsföretagen, fått sänkt hyra.

Köpcentrum som schweizerostar

– Det är en viktig signal att hyresstödet når ut till något fler handlare men siffran är fortsatt för låg. Fastighetsägarnas krismedvetenhet måste öka, annars kommer många köpcentrum och gallerior att se ut som en schweizerost med många tomma hål när krisen är över. Vi blir alla förlorare på en sådan utveckling, säger Karin Johansson.

Svensk Handel har löpande undersökt hur coronakrisens följder drabbar handeln. Även om läget är fortsatt tufft visar denna mätning på en något positivare tendens där handlarnas omfattande försäljningstapp har minskat.

Undersökningen genomfördes 10-13 maj.

Källa: Svensk Handel


Näthandeln ökar av pandemin

Nya konsumentgrupper såsom äldre personer söker sig till näthandeln. Och det som säljs mest är apoteksvaror och livsmedel. Det visar E-barometern första kvartalsrapport från PostNord i samarbete med HUI Research och Svensk Digitalhandel.

Näthandeln växte med 16 procent under årets första kvartal, enligt E-barometern och Coronapandemins effekter är tydliga i utvecklingen. Svenskarna handlade på nätet för 32 procent mer i mars än i februari.

Under mars månad näthandlade 73 procent av svenskarna jämfört med 70 procent i genomsnitt under hela kvartalet.

Dagligvaror ökade 27 procent

Apoteksvaror och dagligvaror är de produktkategorier som växt i särklass mest under årets första kvartal med en ökning om 37 procent respektive 27 procent. Även här kom en stor del av tillväxten under mars när coronapandemin slagit till.

Vinnarbransch i E-barometern blev skönhet och hälsa, dit apotekvaror räknas in, sett till andel konsumenter.

Även heminredning och möbler utvecklades väl samt bygghandeln och kvartalstillväxten landade på 23 respektive 25 procent.

Hemelektronikhandeln hade ett relativt bra första kvartal med en tillväxt om 15 procent jämfört med fjolåret.

Skönhet och hälsa vinnare

För första gången i E-barometerns historia är skönhet och hälsa den kategori som flest konsumenter uppgett att de handlat från och därmed har den forna ettan kläder och skor petats ned till en andra plats.

Modehandeln på nätet uppges haft en svagare utveckling på nätet och tillväxten landar på 14 procent under första kvartalet. Sporthandeln på nätet ökade med 18 procent.

– Det är väldigt tydligt att svenskarnas e-handelskonsumtion har ökat kraftigt under pandemin. Det är tydligast för dagligvaror och apoteksvaror men tendensen tycks finnas i stort sett i alla produktkategorier. Vi spenderar betydligt mer tid hemma och undviker fysiska butiker. Så även om konsumtionen totalt sett går ner så växer e-handeln, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord i en kommentar.

Nya konsumentgrupper

Förutom att fler e-handlar har även nya konsumentgrupper tillkommit och andelen äldre, 65 till 79 år, som e-handlar har ökat kraftigt jämfört med föregående år.

Tyskland var det land utanför Sverige som flest konsumenter hade handlat från under kvartalet följt av Storbritannien.

Källor: HUI research, FK

Foto: HUI Research


AutoMat utsedd till Årets fria Servicehandlare

Dagabs Servicehandelsdagar blev i år ett helt digitalt event på grund av Coronapandemin. Priser för årets butiker delades dock ut som vanligt. Och priserna gick i år till skånska Handlar’n Dösjebro och östgötska AutoMat.

Efter att en jury hade bedömt ett stort antal nominerade butiker utifrån ett tiotal kriterier inom drift, affärsmannaskap och försäljning medellade Axfood vilka servicehandlare som fått året priser. Utöver äran fick de vinnande butikerna också diplom, blommor och en prischeck på 15 000 kronor.

AutoMat Årets Fria Servicehandlare

Till Årets Fria Servichandlare utses AutoMat. AutoMat grundades av Edvin Johansson 2018, när den första butiken i Ekängen i Linköping öppnade. Idag består kedjan av fem obemannade servicehandelsbutiker, men med ambition är att växa rejält.

Juryns motivering lyder: ”Butiken är en av de första att erbjuda ett helt nytt koncept inom servicehandeln, där konsumenten själv kan utför sina köp i den helt obemannade butiken. Edvin Johansson har visat på en stor entreprenörsanda och ambition genom att vidareutveckla ett franchisekoncept för att skala upp verksamheten. Genom detta pris vill vi hylla modet att tänka nytt och vi ser med spänning fram emot den den framtida utvecklingen.

– Det känns otroligt roligt att bli utsedd till Årets Fria Servicehandlare, och hedervärt att bli den första att motta priset med en obemannad livsmedelsbutik. I dagsläget har vi en hållbar verksamhet och nöjda kunder i fem butiker på olika orter, och under året är planen att öppna 10-15 till. Så vinstpengarna kommer att återinvesteras i verksamheten för att ta kedjan framåt, säger Edvin Johansson.

Årets Handlar’n-butik

Handlar’n Dösjebro tilldelas priset Årets Handlar’n-butik, och får priset för den resa som grundaren Magnus Westin med gjort sedan starten i maj 2018.

Juryns motivering lyder: ”Butiken drivs med ett stort engagemang och framåtanda där inget anses vara omöjligt. Genom att hålla en fräsch och välfylld butik där de erbjuder ett brett sortiment och en engagerad och serviceinriktad personal, främjar de Handlar´n som ett attraktivt varumärke och driver butiken framåt.

– Framgång kräver vilja och engagemang, och ett starkt team. Det har jag och min fru Sofia hittat i vår butikschef personal Fredrik och i hela personalstyrkan. Utan det hade det här inte varit möjligt, och med det ser vi också fram mot att i höst bygga ut både entré, tvätthall och lager för att öka kundnöjdheten och förbättra arbetsmiljön. Vi firar två år den 17 maj, och vinstpengarna kommer vi att använda för att göra den helgen extra speciell för våra kunder, säger Magnus Westin.

Källa och foto: Axfood


Oro för smitta stor i butikerna som nu kraftsamlar mot corona

Handels har under våren gjort en undersökning bland sina skyddsombud kring arbetsmiljön i butikerna under Corona-krisen. De anställda är oroliga samtidigt som arbetsgivarna gör allt vad de kan för att skydda dem och sina kunder.

Oron för att smittas är stor bland de anställda enligt Handels enkätundersökning. Sex av tio förtroendevalda tycker inte att arbetsgivarna har gjort tillräckligt för att de anställda ska känna sig trygga på jobbet. Men enligt undersökningen har arbetsgivarna också stort förtroende från de anställda när det gäller avgränsingar inom butiken och att ge löpande information samt att tillhandahålla skyddsmedel såsom handskar och handsprit, till sina anställda.

Plus och minus med städning

Dessutom har omkring 67 procent av arbetsgivarna i handeln infört mer noggrann städning, enligt enkäten.

”Enkäten visar att arbetsgivaren inte får glömma alla andra viktiga delar av arbetsmiljön, även de som inte har direkt med smitta att göra. På många ställen har arbetsbelastningen blivit tyngre. Man hinner inte städa för att man har så mycket att göra”, säger Thea Holmlund, utredare på Handelsanställdas förbund, som gjort enkäten som 800 skyddsombud har svarat på. i en kommentar till tidningen Handels.

Riktlinjer från branschen

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel har slagit fast riktlinjer som handeln ska följa. En stor majoritet har infört handsprit, information till personalen och tagit fram markeringar om avstånd mellan kunder i butiken. Däremot saknar många butiker ett kösystem utanför butiken.

Så många har infört de här åtgärderna i butikerna:

 • 92 % handskar och handsprit till personalen.
 • 90 % gett information.
 • 83 % markeringar om att kunder ska hålla avstånd.
 • 67 % har infört noggrannare städning.
 • 27 % har möblerat om för att undvika trängsel.
 • 24 % har kösystem utanför butiken.
 • 22 % har utsett ansvariga för att avgöra om man behöver begränsa antalet kunder.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Handels, FHM

Foto: Claes Hallencreutz

Faktaruta: Svensk Dagligvaruhandel, FHM

Fakta | Råd till butiker enligt FHM och branschen

Sammanfattning av de gemensamma riktlinjerna inom branschen:

 • Butiken ska arbeta för ett jämt kundflöde och uppmana kunder, att i den mån det går, komma de tider då besöksantalet brukar vara lägre.
 • Markeringar appliceras på golven för att hjälpa kunder att hålla avstånd.
 • Butiken ska informera och påminna kunder om att de ska hålla avstånd till varandra. Det kan ske på olika sätt beroende på butikens förutsättningar, men kan ske genom ljud eller text.
 • Butiken ska också informera om att tillträde till butiken kan begränsas om man bedömer att avstånd mellan kunderna inte kan hållas på grund av att det är för många personer i butiken samtidigt.
 • Butiken ska utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas.
 • Vid begränsat tillträde till butiken, ska ett kösystem upprättas där avståndet mellan personerna i kön ska vara minst 1,5 meter.

Implementering av åtgärderna har startat och sker successivt utifrån varje butiks förutsättningar, hälsar Svensk Dagligvaruhandel.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

 


Coronabunkringen i mars lyfte Icas första kvartal

Coronabunkringen i mars lyfte E-handeln med 34 procent och EMV-andelen med nära 28 procent. Det visar Icas första kvartalsrapport som presenterades den 29 april.

Rapporten konstaterar också att Icas omsättning under årets första kvartal uppgick till 30 366 miljoner SEK. Det är en ökning med 8,1 procent från i fjol. Rörelseresultatet minus jämförelsestörande poster hamnade på 1 310 miljoner SEK (1 125).

ICA Sveriges omsättning steg med 8,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på de kraftigt positiva volymeffekter i partihandeln som uppstod under bunkringsfasen i mars, när Coronakrisen trappades upp. Andra faktorer som bidrog till ökningen var positiva priseffekter och skottdagen i februari.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster steg till 916 miljoner SEK (825). Den ökade försäljningens positiva resultatpåverkan motverkades delvis av högre kostnader. Försäljningsutvecklingen för egna märkesvaror var stark, vilket också hade en gynnsam effekt. Samtidigt var beställningstrycket på e-handeln mycket högt, vilket ledde till kapacitetsbrist och högre kostnader, framförallt kopplat till e-handelslagret i Stockholm.

Nya kundgrupper

"Bunkringsperioden i mars lyfte hela kvartalets tillväxt. Den innebar också ett

extremt tryck i e-handeln, när betydligt fler kunder, och även nya kundgrupper, exempelvis äldre, köpte mat och apoteksvaror på nätet. Vi kunde, trots mycket högre volymer än normalt, hantera flödena på ett bra sätt och med god kontroll även om det stundtals saknades en del varor i butikshyllorna. Det klarade vi med hjälp av många fantastiska insatser av ICAhandlare och våra medarbetare i olika delar av varukedjan," skriver ICA Gruppens vd Per Strömberg i en rapportkommentar.

Skottdagen i februari beräknas ha påverkat resultatet med cirka +15 miljoner SEK. Rörelsemarginalen steg till 4,3 procent (4,2).

Bedömda Coronaeffekter

Coronapandemin bedöms ha påverkat försäljningstillväxten med +3,0 procent. Effekten på rörelseresultatet beräknas ha uppgått till cirka +35 miljoner SEK. Försäljningsökningen i mars har netto gynnat ICA-systemet men skillnaderna mellan olika butiker är stor. Butiker som ligger nära Norge och Finland eller i shopping-centra har i vissa fall tappat mycket försäljning.

EMV-andelen nära 28 procent

Andelen egna märkesvaror (EMV) av ackumulerad försäljning uppgick till 27,8 procent (26,8%).

E-handeln ökade med 34 procent

Vid periodens slut erbjöd 308 ICA-butiker e-handel (lösplock) och 637 butiker ICA Matkassen. Onlineförsäljningen uppgick under första kvartalet till 766 miljoner SEK (570), en ökning med 34 procent från motsvarande period i fjol. E-handels­andelen för de ICA-butiker som erbjuder mat online, var 3,8 procent. Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under första kvartalet med 27 procent.

Fler ska kunna få maten hemlevererad

För att snabbt kunna utöka butikernas möjligheter att erbjuda hemleveranser har ICA

kompletterat sin e-handel med en snabbutrullning av sin måltidsapp ICA Pronto. Detta för att leva upp till den kraftigt ökade efterfrågan på hemleveranser till följd av Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att riskgrupper och Coronasjuka ska undvika att handla i butiker. Målet är att cirka 150 butiker ska anslutas under våren. Tjänsten är tillgänglig för alla men just nu är riskgrupper och Coronasjuka prioriterade.


Handlare kompenseras inte när de utsätts för grova rån

För ett par år sedan rånades Örjan och Therese Josefssons Ica-butik i Bro där hans fru Therese, som jobbade i butiken vid tillfället, fick uppleva några fasansfulla minuter under gevärshot.

Rånet misslyckades och polisen kunde gripa en av rånarna. Rättegången som följde blev en mardröm för såväl Örjan som hans fru. Nu vädjar Örjan om hjälp då rättssystemet sviker.

Örjan och Therese Josefssons Ica-butik i Bro rånades hösten 2018 i vad som verkade vara en planerad gärning där tre gärningsmän firade sig ner genom ett takfönster från en gångbro ovanför butikens entré. Therese och ett butiksbiträde blev hotade med gevär men de lyckades låsa in sig på kontoret och tjuvarna hann inte ta något förrän polisen var på plats. Två av gärningsmännen hann fly men den tredje togs fast av polisen.

– Han blev gripen av polisen och dömd i tingsrätten och sedan i hovrätten. Men han vägrar att säga vilka de andra två gärningsmännen var. Han fick tre och ett halvt år i fängelse för väpnat rån, säger Örjan Josefsson.

Stillestånd på grund av rån

När rånet precis inträffat blev Örjan och hans fru Therese tvungna att stänga butiken i drygt 24 timmar eftersom det var en brottsplats. Därmed kunde de inte få in intäkter som annars skulle komma in.

– Vi fick en massa kostnader för detta och jag krävde skadestånd för det i rättegången. Men allt tog så lång tid, både hos försäkringsbolaget och under rättegången. Vi hade – och har fortfarande – riktigt svåra tider, säger han.

Nedbruten av att se honom

Rättegången var mycket svår.

– För varje gång vi såg honom i hans gröna overall i tingsrätten utan att något hände blev det allt jobbigare. Jag ville bara allt skulle vara över. Men det blev inte så. Det är fortfarande inte så, säger Örjan Josefsson.

Blev dömd – inga pengar kom

Det som hände efter alla turer i tingsrätten och hovrätten var att Therese fick cirka 5.000 kronor i skadestånd i egenskap av privatperson eftersom hon varit på plats och fått utstå hot av rånaren. Pengarna betalades ut relativt omgående, med stöd av brottsofferjouren.

Därtill utdömdes cirka 167.000 kronor i skadestånd till butiken (Örjan och Therese), som juridisk person. Dessa pengar ser dock inte Örjan och Therese Josefsson röken av eftersom de som juridiska personer inte får hjälp via brottsofferjouren eller någon annan instans.

Alla andra får betalt

– Vi som butiksägare är offren här och vi får inte öre eftersom rånaren inte har några pengar. Det är oerhört provocerande att alla involverade i en rättsprocess får betalt utom själva offret, det vill säga jag och min fru och vår butik.

– Alla advokater inblandade i rättegången såväl målsägandebiträdet för min fru som den åtalades advokat, får sina fakturor betalda på mellan 35.000 kronor och 50.000 kronor. Min fru får futtiga 5.000 kronor för det trauma hon utsatts för, medan vår butik som förlorat massor av pengar i uteblivna intäkter inte får ett öre trots att vi är offren här. Som butiksägare fick jag inte ens ett betalt målsägarbiträde – som min fru fick som privatperson.

Vill gå vidare

För att få ut skadeståndet från den dömde rånaren krävs att Örjan Josefsson stämmer honom.

– För att få ut mina pengar måste jag stämma rånaren men det orkar jag inte. Jag vill bara få bort den typen från min näthinna och gå vidare.

Text: Marie Hallencreutz

Bild: privat


Branschfond lösning då rättssystemet sviker handlare utsatta för brott?

Trots att Örjan Josefsson är väldigt upprörd och ledsen över det som hänt med att han som butiksägare är den sista som får ekonomisk hjälp trots att gärningsmannen dömts för rån har han kommit fram med en idé som kan hjälpa andra butiksägare i liknande situation.

– Om vi skapade en branschfond som tog över våra skadeståndskrav och drev in dem kan vi klara oss bättre trots att rättssystemet sviker, säger Örjan Josefsson.

Livsviktigt tog Örjan Josefssons ärende vidare till Svensk Handel och deras säkerhetschef Per Geijer för att ställa några frågor.

Hur vanligt är det att inte få ut skadestånd?

Örjan Josefsson är väldigt upprörd över hur han som juridisk person bemöts trots att han är offret. Han menar att rättssamhället är till för advokater och de kriminella, inte för offren. Hur ser du generellt på Örjans fall? Är det vanligt att det går till så här enligt din erfarenhet?

– Ja, så här ser det tyvärr ut för den som blir brottsoffer idag. Oftast helt omöjligt att få någon ersättning. Alla som regelbundet vistas i vår rättsprocess, inklusive de kriminella, får snabbt och effektivt utbetalt ersättningar, skadestånd och annat. Brottsoffret lämnas vind för våg. Detta är ofta den sista i en serie kränkningar som börjar med själva brottet och slutar med detta upplägg. Inte konstigt att viljan att anmäla brott sjunker stadigt, säger Per Geijer.

Vad innebär en stämning?

Vad innebär en stämning av gärningsmannen för att få ut sitt skadestånd, det vill säga hur går det till? Kostar det något och om det är ovisst att lyckas med stämningen står man då där med en massa kostnader istället?

– Det är i princip lönlöst. Dessa individer har inga tillgångar så det är nästan omöjligt att få ut några pengar. Speciellt för småföretagare och privatpersoner som inte kan avvara resurser under väldigt lång tid för att bevaka och jaga efter det tillfälle då gärningspersonen eventuellt får ett vitt arbete. Det är inte så mycket kostnader annat än tid. Ofta utan särskilt stor sannolikhet för framgång.

Kan en branschfond vara en bra idé?

Örjan har en idé om en branschfond som kan stötta butiksägare vid sådana här mål. Branschfonden tar över butiksägarens skadeståndskrav och butiksägaren får ut motsvarande summa samtidigt som branschfonden fortsätter att ligga på och utkräva summan av gärningsmannen. Hur ser du på det?

– Jag tycker att det låter som en spännande idé. Som en försäkring för att ge brottsdrabbade handlare någon form av uppmuntran/upprättelse, samtidigt som fonden har uthållighet nog att jaga efter dessa skadestånd under lång tid.

“Vi jagar dig så länge det finns en skuld att driva in”

– Jag gillar tanken: om du ger dig på handeln och utsätter våra medlemmar för brott så blir du aldrig av med oss. Vi jagar dig så länge som det finns en skuld att driva in. Vi tittar över detta förslag och ser vad som är möjligt att genomföra, säger Per Geijer.

Finns det något annat sätt för Örjan att få ut sitt skadestånd?

– Inget effektivt, lagligt sätt. Tyvärr är systemet ordnat så att brottsoffret inte har särskilt stora chanser att få ersättning. Tyvärr.

Staten lyckas inte skydda brottsoffren

Har du övriga kommentarer kring det här fallet?

– Detta fall är ju speciellt då det handlade om en så överhängande fara för att en handlare skulle skadas allvarligt eller till och med dödas. Men de principer som gör att de inte får något skadestånd gäller ju för i princip alla brottsoffer. De flesta kriminella har ingen möjlighet eller vilja att betala några skadestånd. Tyvärr lyckas inte staten skydda brottsoffren i det hänseendet heller.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel


Analysföretag har studerat hur Covid-19 påverkar livsmedelshandeln

Analysföretaget Nielsen har studerat hur coronaviruset påverkat försäljningen av olika varor inom livsmedelshandeln i Sverige och i andra länder i världen. De har också tagit fram en prognos om hur försäljningen kan komma att utvecklas exempelvis om myndigheterna tar till ännu skarpare åtgärder.

I Nielsens nya rapport om coronautbrottet har de tittat på effekterna i Sverige samt i flera andra länder där utvecklingen pågått längre. I Sverige har de tittat på försäljningsutvecklingen till och med vecka 11, söndagen den 15 mars.

Var försiktig i varubeställning trots hög efterfrågan

Försäljningen av flera bunkringsvaror som mjöl, toalettpapper, pasta, konserver och hygienprodukter mer än fördubblades under vecka 11 jämfört med index för vecka 9 och 10. Men enligt samma rapport bör kedjor och butiker passa sig för att inte beställa in för mycket varor trots att efterfrågan är hög.

Hygien och stapel upp snabbt

På marknader där utbrottet pågått längre, som Kina och Italien, är mönstret tydligt. Hälso- och hygienprodukter skjuter i höjden när utbrottet kommer, därefter minskar det.

Efterfrågan på stapelvaror hänger med lite längre men återgår också så småningom till det normala. När det gäller dyrare ”lyxvaror” normaliseras de i lite långsammare i takt med att kundernas rädsla minskas.

Priskampanjer onödiga

En annan insikt i rapporten är att kunderna blir mindre priskänsliga under coronapandemin. Kunderna besöker gärna den bostadsnära butiken och efterfrågan är hög oavsett om varorna prissänkts eller inte.

Nielsens tips är att inte satsa så mycket på priskampanjer eftersom människor inte är priskänsliga när det gäller de flesta produkter som efterfrågas. Dessutom är de mindre benägna att besöka flera butiker för att söka kampanjer.

Mindre lokalproducerat

Även försäljningen av lokalproducerade varor har minskat vilket antas bero på lokalproducerade varor i Sverige oftast finns på den färska sidan som generellt har tappat.

Storpack och handling i närbutiken

I Italien har myndigheterna satt begränsningar på hur många kunder som får befinna sig i butiken samtidigt, vilket fått varukorgarna och förpackningsstorlekarna på produkterna som konsumenterna köper att växa ytterligare, vilket tros bli effekten om myndigheterna inför ytterligare begränsningar i Sverige. Som om Stockholm skulle sättas i karantän till exempel.

Ny våg av bunkring

Bunkringsbeteendet tros då ta ny fart och ännu fler handlar i de lokala närbutikerna snarare än att åka till stormarknader.

Ytterligare belastning läggs också online och priskänsligheten fortsätter att minska med ett undantag där länder i karantänstadiet sett bristande lager som på vissa varor påverkar prissättningen.

Lagar mer – ta fram nya recept

Nielsen ser också att konsumenterna lagar mer mat och bakar i större utsträckning ju mer de håller sig hemma. 165 procents ökning på mjöl talar sitt tydliga språk. Att ta fram nya recept kan vara en idé hos handlarna.

När livet sedermera övergår till det mer normala väntas vissa typer av beteenden stanna kvar. Detta syns inte minst i Kina där hälso- och säkerhetsmärkningar på produkter fortsätter att vara viktiga för kunderna liksom ett ökat intresse för hemleveranser.

Fler äldre handlar on-line

Äldre generationer vänder sig inte minst i större utsträckning än tidigare till onlinehandeln.

Nästan hälften av alla intervjuade handlare i Kina är nu optimistiska inför kommande sex månader och tror att den nuvarande utmaningen har gett dem möjlighet att ytterligare utveckla deras onlineerbjudande såväl som den existerande verksamheten.

Källor: Fk, Nielsen

Foto: Pixabay


Sverige har högst dödlighet i norden i covid-19

Sverige hade 59 fall den 1 april vilket var högst dittills. Sverige verkar följa Italiens utveckling av viruset och kommer att ha cirka 2 000 döda inom cirka tre veckor, rapporterade analysföretaget Nielsen då. Och idag den 23 april är Sverige uppe i drygt 1 900 döda av covid-19, så deras prognos visade sig stämma.

Hårdast drabbt i norden

Sverige är nu hårdast drabbat bland de nordiska länderna med 24 döda per miljon invånare.

Därefter följt av Danmark medan Norge verkar ha plattat ut kurvan tidigare än andra jämförliga länder tack vare landets strategi med intensiv testning.

Den svenska kurvan kommer sannolikt att fortsätta vara brantare och mer aggressiv på kort sikt jämfört med Danmark och Norge, vilket är naturligt för hur hur viruset hanteras.

Flest döda men lägst antal arbetslösa

Sveriges låt-gå hållning kommer att leda till fler fall i början samt en brantare kurva men också en kortare epidemi.

Därför är det inte konstigt att Sverige är värst i norden på allt från antal smittade till antal döda i Covid-19 men också det nordiska land som har lägst antal arbetslösa på grund av viruset som en följd av de mindre stränga reglerna för karantän.

Text: Marie Hallencreutz

Källa och graf: Nielsen